Sirp ja Vasar 04.03.1988 (nr 10), lk 13.

Tallinn jäägu Tallinnaks

Mitu kirja on saabunud jätkuks meie kõnelustele Tallinna nime moonutamisest (SV 13. nov. 1987 ja 29. jaan. 1989). Veel ühe asjaolu toob siin esile Leo Karlov Austraaliast, lisades oma kirjale alljärgnevaid fakte tõendava kserokoopia. Ta kirjutab:

"Teie lehes nr. 46 (13. nov. 1987) diskuteerib Uno Ussisoo üldtuntud valuküsimust, nimelt moonutatud nimekuju Tallin kanget eluvaimu välismaa kirjasõnas.

Siinsete ridade kirjutamisele ajendab mind probleemi üks omapärane aspekt, mille U. Ussisoo oma arutelus kahe silma vahele jättis. Nimelt esineb vigast ladinatähestikulist kirjakuju Tallin Nõukogude Eesti omadel trükitud ametipaberitel ja ametlikel templijäljendeil, mis on mõeldud välismaalastele või saatmiseks välismaale, ent neid käsitatakse välismaal ju kõigest trükisõnast kõige autoriteetsemaina. Näiteks tuli ülaltähendatud "Sirbi ja Vasara" number mulle jõupaberist ümbrikus, mille aadressikleebikul ilutses paremas ülanurgas TALLIN T. P., ehkki samas kõrval olev templijäljend oli õige. Seda ei saa sugugi öelda kõigi Tallinna postitemplite kohta. Minul säilinud 1983. aastast pärinev tähtsaadetisega kaasatulnud formular kannab templijäljendit TALLINN ESTONIE URSS; ka saadetis ise oli frankeeritud samasugusega. Kui see tahab olla rahvusvaheline postiteenistuskeel prantsuse keel, siis tekib küll küsimus, mis ajast saadik ja mis asjaoludel on prantsuse keeles mindud niisugusele kirjaviisile. Samuti juhtub mul alles olema "Viru" hotelli restoranist 1985. aastal saadud saksa- ja ingliskeelne kviitung jäljendiga HOTEL "VIRU" [RESTAURANT 23] TALLIN U.S.S.R. / 959 010 603 5. Siin vist ei oleks enam põhjust prantsuse keelele süüd veeretada. Analoogiline kaupluse "Turist" dokument on seevastu meeldivalt õige: TOURIST SHOP TOURIST / TALLINN. Ühe kõige mõistatuslikuma näite aga pakkus Rahvusvahelise Filmiamatööride Liidu (UNICA) 1986. aasta Tallinna festival. "Rahva Hääle" tolle aasta 29. augusti number (nr. 198) tõi esiküljel foto ülesrivistatud UNICA medaleist, igaüks alusel püsti, iga aluse küljel mingi pealkirjaga plaadike. Kuri aimus sundis haarama luubi ning kahtlus osutus õigeks: tõepoolest jälle TALLIN. Eks need näited kõnele iseenda eest."

Ka Toomas Hendrik Ilves Münchenist juhib meie tähelepanu sellele, et "Sirpi" ennastki saadetakse välismaale ümbrikutes, millel Eesti pealinna nimi on ladina tähtedes kirjutatud "Tallin".

Tõsi ta on – enne kui teistelt midagi tahta või soovida, peaksime kõigepealt vaatama, et meil oma õues kõik korras oleks.