Tänav ja uulits

Sakala, 20.08.1919 (nr 87), lk 4

Mõnelt poolt on "uulitsa" asemele "tänav" soovitud tarvitusele võtta. Seda sooviti ju mõnekümmne aasta eest ega oleks selle vastu midagi ütelda. Ainult seda oleks soovida, et seda sõna mitte murdeliselt "tänav" ei kirjutataks, vaid alguslises kujus "tanav" (Soome tanhua), nagu suurel osal Eestimaal ka räägitakse. Ega meie ju "jägama" ja "jägu" ei kirjuta, ehk küll ka see murdeliselt olemas on.

Kui sõna "uulits" veel edespidi tahetakse tarvitada, oleks asjata seda sõna täieste ehk ka poole lühendusega "uul." kirjutada; täht "u." aitab küllalt. See nõuab vähem tööd ja värvi ja päälegi võib siis ungarlanegi seda omal viisil "ucza" lugeda.

J. Virula.