Tänav uulitsa asemele

Päevaleht, 28.05.1919 (nr 108), lk 2

Varsti on, nagu kuulda, uulitsasiltide uuestimaalimist oodata, sellepärast olgu lubatud selle kohta märkusi teha. Nimelt tuleks igal sildil korduva sõna "uulits" asemele "tänav" kirjutada. Meil tarvitatakse "külatänav", kuid mispärast ka mitte "linnatänav", sest tähendusliselt ei ole siin vahet. Soomlased kirjutavad katu, sakslased Strasse, inglased street, prantslased rue, kuid mispärast peaksime meie edasi tarvitama võõrakeelist, laenatud nimetust uulits, kui on olemas vastav omapärane nimetus tänav, sellepärast tuleb tänav viibimata üleüldiselt, mitte ainult siltidel, tarvitusele võtta ja sõnast uulits loobuda. Sõna tänav on juba tarvitusel meie uuemas kirjanduses, nii kirjutab Tuglas ("Teekond Hispaania") järjekindlalt tänav, samuti Under "Öised tänavad" jne. Sõna tänav tarvitab ainult veel üleüldist, offitsiaalset tunnistamist; kuid kui juba pealinn kirjutab tänav, siis teeb seda ka arvatavasti, näituseks Pärnu ja sellega oleks uus nimetus (mida uueks küll ei võiks nimetada) nii ütelda läbi löönud.

d.