Kas uulits või tänav?

Päevaleht, 07.06.1919 (nr 116), lk 6

"Päevalehes" nr. 108 ilmus artikel, milles ette pannakse sõna "uulits" asemel "tänav" tarvitusele võtta. Põhjuseks oleks, et uulits on võõrakeelest laenatud. Selle ettepaneku kohta võiks järgmist tähendada. Sõna uulits on ajajooksul Eesti keele sõnaks saanud, mille all meie prügitud teed linna majade vahel mõistame. Tänav tähendab prügitamata mudast teed külas. Ehk Tallinna ja teiste Eesti linnade uulitsad oma väljanägemise poolest küll ennem tänavad kui uulitsad on, ei ole nende ümbernimetamine tänavaks siiski soovitav. See teeks asjata segadust, peale selle jääks Eesti keel ühe sõna võrra vaesemaks. Rahvas on uulitsaga juba täiesti harjumud. Ümberharjumine ei ole nii kerge, kui ümbernimetamine. Seda võime katsest näha, mis muude rahvaste juures on tehtud. Võõrsilt saadud sõnade kaotamise katsed ei ole kuskil täielikult õnnestanud. Ei saa see ka Eestis teisiti olema.

Ülemal nimetatud artikli autor tähendab, et soomlastel katu, prantslastel rue jne. on, miks siis meie võõrsilt laenatud sõna asemel oma tänav ei tarvitaks? Auväärt autor ei ole aga kahjuks märganud, et tema poolt ettetoodud nimetused ka nende rahvaste omapäralised ei ole (Soome katu on Rootsi gatanist tulnud). Lõpuks on ju see ükskõik, kuidas mingit asju nimetakse. Peaasi on, et asi ise hea ja uus on. Kui meil uulitsate korralduse asjus midagi ettevõtta mõeldakse, siis ei peaks seda siltide ümbertegemisega alatama. Meie uulitsad on võimatumas seisukorras, uued sildid neid ei paranda. Siltisi tehakse ümber iga valitsuse aegas, uulitsate enda eest ei muretse keegi. Niisuguseid kõveraid, auklisi, riivatult prügitud ja metsiku trotuaridega uulitsaid teiste riikide suuremates linnades ei ole. Isegi väikestes linnades Õhtu Euroopas ja Lõuna Venemaal on asi palju parem. Meie linnavalitsuse ülesandeks olgu kõigepealt linna ennast parandada. Endised degenereeritud bürgerid on siin niisugused linnad ehitanud ehk ehitada lubanud, mille ees meie XX aastasajas punastama peame. Meie kohus on asja parandada. See on ju ka lihtne: on mida teistele ainult järele teha. Uulitsad võiks aga rahuga uulitsateks edasi jääda. Ka maanteede asemele (Narva maant. j. m.) võiks linnas sõna uulits tarvitusele võtta.

Insener (allkiri).