Sõnumed

Valitsus. Kord. Kohus.
Olevik 1893, nr 32, lk 675

Tartu linna ümber nimetamise üle Jurjeviks toob Tartu kreisiülema ringkiri järgmise käsu: Nagu teada on saadud, seletavad Balti kubermangudes elavad sakslased Kõigekõrgemat käsku Tartu linna ümber nimetamisest Jurjevi linnaks sel moodul, et linn peab Jurjeviks nimetatud saama avalikudes ehk ametlikudes kirjades ja ainult Vene keeles, kuna ta saksa keeles nagu ennegi "Dorpat" jääb; sel põhjusel trükitakse kuulutustes, teatri lehtede pääl jne Vene keeles Jurjev, aga Saksa keeles Dorpat. Liivimaa kuberneri herra käsu pääle avaldan mina seeläbi üleüldiseks teada võtmiseks ja kirjutan ette, seda tingimata täita: et terves riigis kõikide poolt ja kõigi keelde pääl Jurjevi linn seda nime peab kandma ja pole kellelgi luba, teda tõise nimega nimetada.