Tartu Ülikool

Filosoofiateaduskond

Eesti keele õppetool

 

Mariko Faster

ÜLEVAADE AJALOOLISE VÕRUMAA JA SETUMAA KOHANIMEDE DETERMINANTIDEST

Bakalaureusetöö

Juhendaja ph. d. Marja Kallasmaa

Tartu 2000


SISUKORD

 1. Sissejuhatus
 2. Ülevaade Võru- ja Setumaa loodusest, ajaloost, murdest
  • 2.1 Loodus
  • 2.2 Ajalugu
  • 2.3 Murre
 3. Determinanditeooriast
  • 3.1 Terminnimed
  • 3.2 Liitkohanimed
 4. Determinantide (ja mõningate järelkomponentide) analüüs
  • 4.1 Liin, mõisa, külä, alev, alevik, asundus, vald
  • 4.2 Talu ~ talo, elotus, kotus
  • 4.3 Asõq, moro, ussaid
  • 4.4 Kivi, veski
  • 4.5 Kõrts, kerik, tsässon, baar, puut´, meierei, torn
  • 4.6 Tarõ, maja
  • 4.7 Sild
  • 4.8 Tii, tsiht, kurv
  • 4.9 Kand, kands, ahokands, kannistik, ahivarõ
  • 4.10 Pää, ots, perä, hand, nukk, nulk, kolk, kurm
  • 4.11 Kaal, kurk, sulg
  • 4.12 Jõgi, oja ~ uja, ora ~ ura, kraav´, tsori, tsoro
  • 4.13 Läteq, allikas, kaiv
  • 4.14 Järv, järv´tüs, tiik, suut´, lump ~ lomp, läpp
  • 4.15 Land, tsärdsäk, lohk, londsik, lont, loosik, oit
  • 4.16 Klomm, kuba, laht, lamm, loomus, tsopp, tsomp, kaavand
  • 4.17 Madal, parras
  • 4.18 Nõna, nokk´, rand, ruug
  • 4.19 Ett, kuul, käärd, vang, vars, tsoll´, valgma ~ valgme
  • 4.20 Org, jõõratus, tsorg, haud, ts´ark
  • 4.21 Maa
  • 4.22 Põld, nurm, muu, pinnär, süüt´, sõõrd, tükk´, muld, aid
  • 4.23 Plants´ka, plank
  • 4.24 Puustus
  • 4.25 Kopli
  • 4.26 Niit, aro, luht, kond ~ kund
  • 4.27 Mõts, laan, palo ~ palu, varik, võsu, praks´, park
  • 4.28 Kadastik, kuus´k ~ kuusik, kuustik, kõivik, kõõvist, kõõvistu, kõivistik, haavistik, pedästik, tammistik, tammistu
  • 4.29 Petäi, katai, kuus´, tamm
  • 4.30 Aet ~ aetu, palandu ~ palanu, rae, raet, raotu ~ raot, räü, roelmu, räelmo, murd
  • 4.31 Suu, pai, nõdsu ~ nõtsk, muda, hõds´o, pass, vetevaotus
  • 4.32 Saar, saarik
  • 4.33 Mägi, müür, taivaskoda, pae, kalju
  • 4.34 Kink ~ kenk, kont ~ kunt, kärk, kääbäs
  • 4.35 Kallõq, kallõs, mäekülg, perv
  • 4.36 Uun´, kuup
  • 4.37 Kalmõq, matus
  • 4.38 Liiv
  • 4.39 Ala, plats
  • 4.40 Haro
  • 4.41 Alunõ, päälne
 5. Kokkuvõte

Kirjandus

Übersicht über die Grundwörter in den Ortsnamen Võrumaa und Setumaa. Zusammenfassung

Lühendid