EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Kohaloolisi kirjeid


 1. *Aus, Jaan. Mineviku Itsikülas. --- Ühistöö 25.11.1986.
  /19. saj, prg Raplamaal./
 2. *Beise, Th. Einiges über Chudleigh. --- Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1878. Dorpat 1879, lk 66--68.
 3. *Elliku, Jüri jt. Mitte ainult hõlmikpuu. --- Eesti Loodus 1985, nr 9, lk 558--564.
  /Tallinna Süda tn kvartali haljastuse säilitamise vajalikkusest. Ka Tallinna tänavate ajaloost./
 4. *Gustavson, Heino. Oletus osutus tõeks. --- Harju Elu 18.11.1985.
  /Nabala küla ajaloost./
 5. *Gustavson, Heino. Lilleküla elukäigust. --- Kalender 1988. Tallinn 1987, lk 136--141.
 6. *Gustavson, Heino. Läheme läbi Saiakangi. --- Kodumaa 09.12.1987, lk 7.
  /Tänava ajaloost./
 7. *Gustavson, Heino. Lühike tänav, pikk ajalugu. --- Kodumaa 03.06.1987, lk 7.
  /Vana tn Tallinnas./
 8. *Hausmann, R. Die Bauerburg Tubri-Linn. --- Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1897. Jurjew 1898, lk 151--160 + 1 krt.
 9. *Hermann, Uno. Vene kaubahoov, vanimaid Tartu kaubamaju. --- Edasi 06.08.1987, lk 5.
  /16. saj lõpp -- 18. saj algus./
 10. *Jung, J(aan). Die Sinihalliku-Bauernburg bei Fellin. --- Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1882. Dorpat 1883, lk 217--220.
 11. *Kalm, Mart. Järve linnaosast. --- Õhtuleht 02.10.1985.
  /1920.--1940. a Tallinnas./
 12. *Kiisa, Uno. Laiulood. --- Nõukogude Hiiumaa 27.07.1985.
  /Hiiumaa laidudest./
 13. *Kiisa, Uno. Mäeltse. --- Nõukogude Hiiumaa 10.01.1985.
  /Küla ja mäe ajaloost./
 14. *Kiisa, Uno. Emmaste kihelkond, vald, külanõukogu. --- Nõukogude Hiiumaa 17.06.1986.
  /Hiiumaal./
 15. *Kiisa, Uno. Harilaid ja Hari Peeter. --- Nõukogude Hiiumaa 19.08.1986.
  /Saare ajaloost ja esimesest Muhu väina lootsist P. Kimbergist, 1845--1919./
 16. *Kiisa, Uno. Külalood. --- Nõukogude Hiiumaa 19.07.1986.
  /Ajaloost./
 17. *Kivi, Boris. Tunne oma kodulinna. --- Kommunismiehitaja 11.07.1987.
  /Kuressaare./
 18. *Kruse, Fr. Über die Burg Soontagana in Estland und deren Umgegend; nebst Dr. Wendt's Beschreibung und Plan dieser Burg. --- Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Band 3, Heft 1. Dorpat 1854, lk 48--78 + ill.
 19. *Kudu, Elsa. Senffi treppidest. --- Edasi 30.05.1985, lk 5.
  /Tiigi tn ajaloost Tartus./
 20. *Kuik, Manivald. Reigi saar ja tema elanikud. --- Nõukogude Hiiumaa 01.10.1987.
 21. *Kuningas, Oskar. Kroonikate lehekülgedelt kaasaega: Muistse Lihula kajastusi kirjasõnas. --- Töörahva Lipp 09.08.1986.
 22. *Liitoja, Ülle. Põhja-Tartumaa külad XVII--XIX sajandil. --- Punalipp 16.07.1985.
 23. *Mandel, Mati. Kui vanad on Kose ümbruse külad. --- Harju Elu 22.08.1987.
 24. *Mäemets, Aare. Eesti läbipaistvaim. --- Horisont 1985, nr 3, lk 34+kaart.
  /Äntu järvestik Lääne-Virumaal./
 25. *Paukson, Aleksei. Reiu linnamõis. --- Pärnu Kommunist 23.01.1988.
 26. *Pauska, Tiia. Pilguheit 1806. ja 1830. a Kärdlale. --- Nõukogude Hiiumaa 19.03.1987.
 27. *Proses, Jaak. Veel kord Rocca al Marest. --- Kodumaa 17.12.1986, lk 3.
  /Ajaloost./
 28. *Rätsep, E. Ristimägi ja Sänna. --- Päevaleht 16.06.1921, nr 155, lk 3.
  /Uku kivist Ristimäel. Muistend./
 29. *Rössler, Endel. Kui vana on Metsküla? --- Tee Kommunismile 14.08.1986.
  /Viljandimaal./
 30. *Saar, Ilmar. Kihnu asustusloost. --- Pärnu Kommunist 08.08.1986.
 31. *Schmuul, Alviine; Rullingo, Ago. Mäla küla ajaloost. --- Kommunismiehitaja 28.07.1987; 30.07.1987; 01.08.1987; 04.08.1987; 06.08.1987; 11.08.1987; 13.08.1987.
  /Saaremaal./
 32. *Tomps, Fredi. Muuga mõisast nii ja teisiti. --- Horisont 1986, nr 11, lk 30--31.
  /Lääne-Virumaal./
 33. *Tomps, Fredi. Väike postijaam suure maantee ääres. --- Horisont 1987, nr 4, lk 29.
  /Pikaristi Lääne-Virumaal./
 34. *Toomtalu, Heino. Kodila Kabelimägi. --- Rahva Hääl 08.08.1987.
  /Raplamaal./
 35. *Troska, Gea. Mõniste külade ajaloost. --- Töörahva Elu 19.06.1986.
  /Võrumaal./
 36. *Troska, Gea. Asustuse arengust Sangaste mõisavalla alal. --- ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused 36, nr 2 (1987), lk 145--159.
  /Kokkuv: vene ja saksa k-s./
 37. *Uluots, J(üri). Cotze und Sorve und die quarta des Ordens in Läänemaa. --- Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat / Annales Litterarum Societatis Esthonicae / Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. I. Tartu 1938, lk 193--243.
 38. *Uritam, Ragnar. Kopika uulits Narvas. --- Noorus 1988, nr 3, lk 26--27.
  /Linna ajaloost./
 39. *Uustalu, Meinhard. Nõidama kivi. --- Ühistöö 09.01.1988.
  /Raplamaal./
 40. *Vaher, Lia. Metsa taga on Krundiküla. --- Pärnu Kommunist 15.12.1987; 19.12.1987.
  /Küla ajaloost Pärnumaal./
 41. *Varep, Endel. Ajaloolis-geograafilisi märkmeid asustuse kujunemisest Lahemaa Rahvuspargi lõunaosas. --- Lahemaa uurimused. 2. Tallinn 1985, lk 5--20.
  /Kokkuv: vene ja inglise k-s./
 42. *Vende, Valdeko. Karjavärava taga. --- Horisont 1987, nr 1, lk 28--30.
  /Tallinna ajaloost./
 43. *Vende, Valdeko. Tee sadamasse. --- Horisont 1987, nr 9, lk 18--20.
  /Tallinna ajaloost./
 44. *Vende, Valdeko. Uus turg. --- Horisont 1987, nr 3, lk 35--37.
  /Tallinna ajaloost./
 45. *Vende, Valdeko. Rannaväravast Nunnaväravani. --- Horisont 1988, nr 2, lk 18--20.
 46. *Vilberg, G(ustav). Vaigus ja Mohas. --- Päevaleht 01.11.1921, nr 292, lk 4.
  /Reisist Torma kihelkonda. Sh Ummumäe muistend./
 47. *Ümar, Hillar. Paasvere kabelimägi. --- Punane Täht 14.07.1987.
  /Lääne-Virumaal./
 48. *Panteleev, Aleksandr. Staryj rynok. --- Vec^ernij Tallin 11.07.1987.
 49. *Pravdin, Oleg. Iz istorii Karlovskogo rajona. --- Vpered 06.12.1986.
  /Tartus./
 50. *Pravdin, Oleg. Progulka po ulice Kingiseppa. --- Vpered.
  /Tartu ajaloost./