EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Viljandi kohanimed


Kronoloogiliselt:

 1. *Vaal - võll . — Viljandi Teataja 12.07.1910, nr 53, lk 2.
  /"Vaaluoja" (Valuoja) nimetuse tekkimisest./
 2. *Villi Andi. Viljandi. Kust on see nimi pärit ja mis on tema esialgne tähendus? — Viljandi Teataja 26.07.1910, nr 57, lk 2.
 3. *Viljandi. "Viljandi" nime kohta toob "Viljandi Teatajas" meie tuntud kirjanik Villi Andi järgmise huvitava keeleteadlise seletuse: ... — Virulane 28.07.1910, nr 168, lk 2.
 4. +*Freymann, Georg v. Urkunden und Aktenstücke aus dem Fellinschen Stadtarchiv 1481–1783. — Jahresbericht d. Felliner Literar. Ges. 1912–1917. (Fellin 1918,) lk 1–400.
  /Sh sisaldab rikkalikku isiku- (365–394) ja koharegistrit (395–400)./
 5. *Viljandist. Uuendused . — Maaliit 19.07.1919, nr 144, lk 2.
  /Naljalugu Viljandi tänavanimede muutmise teemal./
 6. *Linnavolikogu valimine lõppes teatavasti sellega... ("Kodumaalt. Viljandist.") — Postimees 11.07.1919, nr 142, lk 2.
  /Ülevaade. Sh arutati Veski tn ümbernimetamist C. R. Jakobsoni tänavaks. Allk: -o./
 7. *Sildid ja kohtade nimed. — Sakala 28.03.1919, nr 28, lk 3.
  /Muuta sobimatud ja halvustavad nimed./
 8. *Tänava nimede muutmine Viljandis . ("Siseriigist.") — Postimees. Hommiku väljaanne 28.07.1920, nr 136, lk 4.
  /"Viimasel linnavolikogu koosolekul otsustati Sea ja Kassisaba tänava nimetused nimetatud tänavate elanikkude eneste soovil ümber muuta. Seega on edaspidi senine Sea uulits - Väikese turu tänav ja Kassisaba tänav - Oru tänav..."/
 9. +*Vaatlused Viljandist . — Vikerkaar 1924, nr 45, lk 1126–1129. "Vikerkaarele" kirjutanud J. J-v.
  /Viljandi linna ajaloost, sh Sakala ja Viljandi nimest./
 10. *Vana. Vaalu-oja. — Järva Uudised 11.05.1929, nr 36, lk 2; Viljandi Uudised 11.05.1929, nr 36, lk 2.
  /Viljandi Valuoja nime seletuskatse./
 11. Teder, Juhan. Juttu tänavatest ja nende nimedest. — Tee Kommunismile 04.12.1986, nr 142.
  /Viljandis./
 12. Mäestik, Roland. Vanalinna tänavaile ajaloolised nimed. — Tee Kommunismile 17.11.1987, nr 135, lk 1.
  /Viljandi RSN TK otsusest 27.10.1987./
 13. Saar, Sulev. Viljandis ennistati nimesid. — Sakala 22.06.1989, nr 72, lk 1.
  /Viljandi TK otsusest./
 14. Raudla, Heiki. Volikogu jättis kodulinna kindralist ja kaptenist ilma. — Sakala 01.09.2004.
  /Kindral Laidoneri platsi ja Kapten Anton Irve tänava nimest jäeti aukraad välja. Vt ka E. Sepp, Sakala 08.09.2004./
 15. Sepp, Elvi. Viljandi Linnavolikogu langetas aruka otsuse. — Sakala 08.09.2004.
  /Pühendusnimede määramisest ja nende vormistusest. Vastuseks H. Raudlale Sakala 01.09.2004./