EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Tallinna kohanimed


Tähestikuliselt:

 1. *Aas, R. Nimi pannakse kogu eluks. — Õhtuleht 30.08.1962.
  /Vastukaja, vt Anti ÕL 16.07.1962./
 2. Aasa, Hilja. Veel Tallinna tänavanimedest. — Õhtuleht 23.12.1986, nr 294, lk 2.
  /Liivapealse tänavanimedest, sh teeb ettepaneku taastada Kingissepa tänav Liivalaia tn-ks./
 3. *Aavik, Johannes. Kas "Tallinna" või "Tallinn". — Päevaleht 17.11.1930, nr 314, lk 2.
  /Toetab kuju Tallinn./
 4. *Aeltere Namen einiger Strassen Revals. — Revalsche Zeitung 1888, nr 266.
  /Allk: G. v. H./
 5. Alatalu, Toomas. Ühtede õigus taastatakse teiste arvel? — Õhtuleht 11.08.1987, nr 185, lk 2.
  /Hiiul asuva Suurtüki tänava nimetamisest Tüki tänavaks, ettepanek nimetada see Hiiu Suurtüki tänavaks, ka muid soove./
 6. *Anti, A. Nimi pannakse kogu eluks. — Õhtuleht 16.07.1962.
  /Asutuste, organisatsioonide ja tänavate nimedest. Vastukaja: Aas ÕL 30.08.1962./
 7. OU:(Ariste, Paul). Tallinna nimed. — Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni. Koostanud Raimo Pullat. Eesti Raamat, Tallinn 1976, lk 49–53.
  /*Lidna, Lindanäs, Kesoniemi, Ledenets, Kolõvan, Reval, Tallinn, Kiviküla, Kilulinn jt./
 8. *Aufgabe, warum Reval im Russischen Koliwan heisse? — G. F. Müller. Sammlung russischer Geschichte. IX. St. Petersburg 1764, lk 84–.
 9. Broi, Jossif. Ümbernimetamisest. — Õhtuleht 05.08.1988, nr 179, lk 1.
  /Kalinini nime ärakaotamise vastu./
 10. *Buxhöwden, P. (W.) v. Ueber den Namen Revell. — Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland. Bd. III. Heft I. Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russischen Ostseeprovinzen, Riga 1843, lk 138.
 11. *CNN peab Eesti pealinnaks Kolõvani. — Delfi 24.10.2008.
  /CNNi ilmauudiste nimepruugist./
 12. *Coca Cola Plaza... Pampers House ja Libresse World!? Filmitegijate pöördumine. — Eesti Päevaleht 22.02.2001.
  /Nördimus Tallinna avatava kobarkino nime (Coca-Cola Plaza) üle. Üleskutse nime boikoteerida. Allk: Ülo Pikkov, Priit Tender, Tõnis Haavel, Peep Pedmanson, Urmas E. Liiv, Hannes Lintrop, Rene Vilbre, Mikk Rand, Margit Lillak, Mait Laas./
 13. *Dialog zwischen zwei Freunden der estnischen Sprache. — Das Inland 1854, nr 41.
  /Lindanisa nimest./
 14. *Ehrenbusch, Silvia. Nimede valikust ja määramisest. — Õhtuleht 07.07.1984.
 15. Ehrenbusch, Silvia. Nimede taastamise käigust Tallinnas. — Sirp ja Vasar 27.03.1987, nr 13, lk 13.
  /Tallinna nimedevaliku komisjoni ja 1986. a dets-s moodustatud ekspertkomisjoni tööst./
 16. Ehrenbusch, Silvia. Nimedevaliku komisjonilt. — Õhtuleht 03.12.1987, nr 279, lk 3.
  /Varem jõustunud ennistatud tänavanimede loend, nimekomisjoni tööst vahepeal./
 17. Ehrenbusch, Silvia. "Õismäe I" või Kullerkupu? — Õhtuleht 12.07.1988, nr 160, lk 3.
  /Väike-Õismäe kaupluste, peatuste ja linnaosa nimest, oodatakse ettepanekuid. Vt ka Ehrenbusch Õhtuleht 05.12.1988/
 18. Ehrenbusch, Silvia. Ütle üks ilus nimi. — Õhtuleht 05.12.1988, nr 277, lk 3.
  /Väike-Õismäe peatuste, kaupluste ja linnaosa nimest. Lugejate arvamuse kokkuvõtteks. (Teema sissejuhatus vt Ehrenbusch Õhtuleht 12.07.1988)./
 19. Ehrenbusch, Silvia; Päll, Peeter. Uued tänavad Lasnamäel. — Õhtuleht 28.12.1988, nr 297, lk 3.
  /3 uut nime Katleri linnaosas; sj lähemalt uutest nimevaliku põhimõtetest./
 20. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Lalli. — Postimees 1888, nr 54.
 21. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Lindanisa ja Tallinn. — Eesti Postimehe Õhtused kõned 1901, nr 18, lk 182–184; 1901, nr 23, lk 230–232.
 22. *E(ise)n, (Matthias Johann). "Lindanisa" kohta. — Postimees 30.04.1911, nr 95, lk 6.
  /Allk: En./
 23. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Tallinna kõige vanem nimi. — Postimees. Hommiku väljaanne 26.03.1920, nr 56, lk 4.
  /H. Ojansuu Uusi Suomis ilmunud artikli referaat; kriitiline *Kaloveere ("Kluri") suhtes./
 24. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Lindanisa. — Kodu 1921, nr 10, lk 172.
  /Katse seletada seda skandinaavia päritoluga (nt norra Lindesnes)./
 25. E(listo), E(lmar). Koosolek 6. nov. 1932. Tallinna nime küsimus. — Eesti Keel 1933, nr 3, lk 98–101.
  /A. Tiitsmaa ettekande ja sellele järgnenud arutelu pikem ülevaade, sõnavõtjad A. Kask, V. Minneste, A. Saareste, J. V. Veski, J. Aavik, A. Siitam./
 26. Elisto, E(lmar). Ülevaade Akadeemilise Emakeele Seltsi 13. tegevusaastast 1932. — Eesti Keel 1933, nr 2, lk 57–59.
  /Sh juhatuse tegevusest nimede õigekeelsuse alal./
 27. +Erilaid, Tõnis. Lillepäevast malepäeva. — Õhtuleht 21.09.1988, nr 218, lk 1.
  /Sh Nõmme I kultuurikonverentsil tehtud ettepanekust Nõmme koolide nimetamiseks vanast traditsioonist lähtudes./
 28. Gnadenteich, Uwe. Linn rajab Harju mäele 20. augusti väljaku. — Tallinna Postimees 03.11.2010.
  /Tallinna Harju mäe asfaltplatsi korrastamisest./
 29. *Gustavson, Heino. Kommentaarid pole liigsed. — Sirp ja Vasar 20.12.1974, lk 13.
  /Tallinna endistest tänavanimedest jm. R. Janno raamatutes "Vutimehed" ja "Kassisaba poisid" (Tallinn 1974)./
 30. +*Gustavson, H(eino). Mere puiestee ajaloost. — Kalender 1980. Tallinn 1979, lk 193–199.
  /Ka nimest./
 31. *Hint, Mati. Tallinna nime ortoeepilise normi küsimus. Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 15.02.1970.
 32. *Historiallinen Aikakauskirja viimne vihk avaldab Dr. H. Ojansuu sulest seletuse Tallinna nimede kohta. ("Teated.") — Eesti Kirjandus 1917, lk 208.
 33. *Homo. Kas "Tallinn" või "Tallinna"? — Kaja 05.10.1930, nr 233, lk 2; Teataja 07.10.1930, nr 117, lk 4; Saaremaa Teataja 07.10.1930, nr 74, lk 4.
  /Toetab kuju Tallinn, ent ka Voldi muutmist abivereks./
 34. +*Howen, A. v. Kleine Beiträge zur Kenntnis der Topographie Revals bis zum Beginn der russischen Herrschaft. — Revaler Beobachter 1900, nr 96.
 35. +Jaglov, Jakov. Sõprusmissioonil. — Õhtuleht 12.07.1988, nr 160, lk 2.
  /Sh ettepanek anda NL kangelase Vladimir Serovi nimi mõnele Tallinna tänavale./
 36. Jakson, Mati. Pargi nimest. — Õhtuleht 15.07.1988, nr 163, lk 1.
  /Falkspargi (varem ka Rahvapark, Lastepark) nime taastamise vajadusest./
 37. +*Johansen, Paul. Libri de diversis articulis (1333–1374). Tallinna märkmeteraamatud. Tallinn 1938.
 38. OU:+Johansen, Paul. Nordische Mission, Revals Gründung und die Schwedensiedlung in Estland. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. 74. Lund 1951. 405 lk.
  /Sh Tallinna nimedest lk 53–65 jm; ka mujal tekstis samal teemal ja teistest Tallinna kohanimedest. Eriosa käsitleb rootsi asustust Põhja-Eestis ja kohanimesid. Sisu: Allgemeiner Teil: Reval und Schweden – Die Schweden in Reval – Die Gründung Revals – Der frühgeschichtliche Handelsplatz Reval – Nordische Mission in Estland – Landkirchspiel St. Olai, Stadtmark und Kaufmannsrecht – Die Ansiedlung der Estlandschweden – Reval und die Schwedensiedlung – Legende und Wirklichkeit – Spezieller Teil. Schwedische Dörfer, Bauern, Bürger und Fischer and den Küsten Estlands. Ortsverzeichnis, Siedlungsgeschichte nebst urkundlichen Belegen bis etwa 1600: Vorbemerkung – Wierland (Virumaa) – Harrien (Harjumaa) – Wiek (Läänemaa) – Ösel (Saaremaa) – Runö – Sonstige Schweden in Estland. – Quellen – Abkürzungen, etc. – Orts- und Personennamen, Wortregister – Nachträge./
 39. *Jõgi, M. Kust sai Hiiu jaam endale nime? — Harju Elu 14.10.1967.
 40. *Jõgi, M. Millest sai Hiiu jaam oma nime. — Nõukogude Hiiumaa 26.12.1967.
 41. +Kaal, Helju. Emakeele Seltsis. — Keel ja Kirjandus 2001, nr 3, lk 219.
  /Sh 27.11.2000 Ilmari Lahti "Lindanise, muistse Tallinna nime päritolu" (pikem referaat)./
 42. *Kallas, Teet. Nimi ei riku linna? — Postimees 13.12.2000.
  /Taevase Rahu pubi nimest jm võõrkeelsetest nimedest Tallinnas./
 43. *Karlson, J. Zur Etymologie der Namen Koliwan, Tallin u(nd) Tartu. — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1906. Jurjew-Dorpat 1907, lk XIII.
 44. *Kas "Tallinn" või "Tallinna"? Eesti Kirjanduse Selts tahab vägivaldselt pealinna nime muuta. — Päevaleht 03.10.1930, nr 269, lk 2.
  /EKSi ja A. Vaga vaidlusest seoses "Eesti kunsti ajaloo I" avaldamisega./
 45. +*Katkendid Tallinna esimestest turberaamatutest. 1365–1458. Revaler Geleitsbuch-Bruchstücke. 1365–1458. Toimetanud P. Johansen. Tallinna linna arhiivi väljaanded. Nr. 4. EKÜ, Tallinn 1929. XXXIX + 96 lk.
  /Sisaldab palju isiku- ja kohanimesid. Nimeregister lk 75–90, aine- ja sõnaregister 91–96; kohanimed võimalust mööda identifitseeritud./
 46. +Katšajev, Pavel. Nõmme õiguste taastamisest. — Õhtuleht 09.08.1988, nr 182, lk 2.
  /Sh pooldab vanade nimede taastamist./
 47. *Kettunen, Lauri. Veel kord Tallinna nimest. — Eesti Kirjandus 1909, lk 163–165.
  /Vt ka Ruus 1909./
 48. *Keussler, Fr. v. Lyndanise ein geschichtlicher Ortsname. — Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Riga 1903, lk 224–227.
 49. *Ke(ussler), F(r. v). Die Frage der Umbenennung Revals, Weissensteins und Wesenbergs. — Petrograder Zeitung 1914, nr 341.
 50. +Kidron, Anti. Vabastagem linn stagnaaja märkidest! — Õhtuleht 26.07.1988, nr 171, lk 2.
  /Sh teeb ettepaneku muuta Kalinini rajooni nimi./
 51. +Kiin, Sirje. Marie Underi mälestuse jäädvustamine. — Sirp ja Vasar 15.07.1988, nr 29, lk 13.
  /Eesti Kultuurifondi eestvõttel 07.07.1988 toimunud arutelust; sh ettepanek nimetada Lomonossovi tänav Marie Underi nimeliseks./
 52. *Kindlam, Ester. Õigekeelsuslase pilguga mööda Tallinna. — Sirp ja Vasar 14.01.1966, lk 6.
  /Tänava- ja kohanimedest (kokku- ja lahkukirjutamisest, algustähest jm. Redigeeritult uuesti avaldatud autori kogumikus 1976, lk 160–164./
 53. OU:*Kivi, Aleksander. Mäed ja mäenimelised tänavad Tallinnas. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 6, 7, lk 334–338, 399–411.
  /Vt ka Saari KjK 1964/10 ja Krusten KjK 1965/1./
 54. OU:*Kivi, Aleksander. Linna toponüümilisest uurimisest. — Kodu-uurimise teateid. 7. Tallinn 1967, lk 25-33.
  /Tallinna tänavate nimedest./
 55. *Kivi, A(leksander). Kuidas Tallinna tänavad endale nime said? — Küsimused ja Vastused 1968, nr 2, lk 43–46.
 56. OU:Kivi, Aleksander. Tallinna tänavad. Valgus, Tallinn 1972. 202 lk.
  /Sisu: Saateks – Tallinna tänavad: Tallinna tekkimine, kasv ja tänavavõrgu areng, Tallinna tänavate nimedest – Tallinna tänavanimede koondloetelu (22–147) – Registrid: Keskaegseid ladina- ja alamsaksakeelseid tänavanimesid, Varem kasutamisel olnud saksakeelseid tänavanimesid, Varem kasutamisel olnud venekeelseid tänavanimesid, Muudetud eestikeelsed tänavanimed, Kasutatud kirjandus ja arhiivide allikmaterjalid – Lisa: Tallinna tänavate nimekiri 1968. Tutv: Tiik, Leo, KjK 1973/2, lk 116–118./
 57. OU:Kivi, Aleksander. Isikunimelised tänavad Tallinnas. Eesti Raamat, Tallinn 1977. 128 lk.
  /Sisu: Saateks – Tänavanimedest ja nende uurimisest – Nende nimedega – Mütoloogia valdkonda kuuluvate ja kirjandusteoste tegelaste nimedega tänavad./
 58. Kivimets, H. Nimede muutmisest. — Õhtuleht 27.07.1988, nr 172, lk 1.
  /Liiga palju Kalinini nimega kohti, ettepanek tänav või rajoon ümber nimetada./
 59. *Kohalik Vene leht "Revelskija Isvestija" nimetab... ("Teised ajalehed.") — Eesti Postimees 22.11.1901, nr 47, lk 3.
  /Lehe kahtlustuste puhul Eesti Postimehe vastu Tallinna tänavate eestikeelsete nimetuste asjus./
 60. *K(oit), P. Tallinna uulitsanimede üle kirjutatakse meile siit:... ("Omalt maalt. Üleüldised teated.") — Eesti Postimees 25.10.1901, nr 43, lk 2.
  /Allk: P. K. Tallinnlane. Vt ka "Kohalik Vene leht..." EPm 22.11.1901./
 61. *Koit, P. Veel kord, kas Tallinn või Tallinna. — Päevaleht 16.12.1930, nr 343, lk VI.
  /Toetab kuju Tallinn. Vastuväited J. V. Veskilt samas numbris./
 62. *Kolõvan. Tallinna linnapea hr. Lender nimetas ühes "Kolõvan" nimega... ("Päevauudised. Segasõnumed.") — Virulane 13.10.1910, nr 233, lk 3.
 63. *Kreutzwald, Fr(iedrich) R(einhold). Reval's ältester Estnischer Name Lindanisse, vom Estnischen Standpunkte beleuchtet. — Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Band 3, Heft 1. Dorpat 1854, lk 46–47.
 64. +*Kruse, F(r). Ueber den Ursprung der Stadt und des Namens Reval. — Das Inland 1851, nr 25.
 65. Kruus, Ivo. Mina elan Priislis. — Õhtuleht 23.12.1986, nr 294, lk 2.
  /Vajadusest asendada Lasnamäe mikrorajoonide numbrid kohanimedega./
 66. *Kruusberg, A. Veel kord "Tallinna nimest". ("Killud ja dokumendid.") — Eesti Kirjandus 1926, nr 6, lk 335–336.
 67. *Kuhlbars, F(riedrich). Über die etymologische Bedeutung verschiedener Namen der Stadt Reval. Noch ein Wort über den Namen Kolywan. — Felliner Anzeiger 1910, nr 43–44.
  /? Blumfeldt-Loonel nimetähega K. Kuhlbars, ent see ei tundu usutav. Vrd ka Rigaer Tageblatt 1910, nr 261./
 68. *K(urrik), W. Lindanissa, Revel, Tallinn. (Vanavaraline harutus.) — Postimees 09.07.1921, nr 151, lk 7.
  /Nimede päritolu ebateaduslik seletus (nt Lindanissa = *Linndaanissa = Daani-linn, nimi Reval prantsuse päritolu)./
 69. *Kust sai Tallinn oma nime . Rahvasuust. — Esmaspäev 17.09.1923, nr 37, lk 4.
  /Rahvaetümoloogia (=*talilinn). Allk: J. K./
 70. *Kõne Tallinna minevikust ja Tallinna linna esialgulisest Eesti keelsest nimest "Lindanisa". ("Kohalised sõnumed.") — Uus Aeg 07.02.1902, nr 16, lk 1.
  /Allk: -th-./
 71. Laan, Ilmar. Ikka Tallinn! — Sirp ja Vasar 29.01.1988, lk 13.
  /Uno Ussisoo ettepaneku toetuseks./
 72. Laarman, J. Nimede ennistamisest. — Õhtuleht 02.08.1988, nr 176, lk 1.
  /Ettepanek ennistada kino Pioneer nimi Skandia'ks./
 73. *Lahti, Ilmari. Lindanise – muistse Tallinna nimetuse päritolust. Ettekanne kõnekoosolekul Tallinnas (2000) ja Tartus (2001). — ES 27.11.2000, 04.05.2001.
  /Tutv: Kaal, Helju, KjK 2001/3, lk 219./
 74. *Lahti, Ilmari. Kolõvan – muistse Tallinna nime päritolust. Ettekanne ESi etümoloogiakoosolekul Tallinnas. — ES 16.12.2003.
  /Tutv: Urve Pirso, Maria-Maren Sepper, KjK 2004/3, lk 230./
 75. Laks, Leo. Kus on see tänav, kus on see maja? — Õhtuleht 28.07.1987, nr 171, lk 2.
  /Segadusest Tallinna tänavate leidmisel, täpse plaani vajadusest./
 76. Laks, Leo. Rajooni- ja tänavanimedest. — Õhtuleht 24.08.1988, nr 195, lk 1.
  /Nõukogulike nimede üksluisusest, Kalinini rajooni nime muutmisest./
 77. Lall, Pelle; Sandrak, Ott. Nimede taastamisest. — Õhtuleht 29.11.1986, nr 264.
  /Tallinna ajaloolistest tänavanimedest, mida arutati 30.10.1986 Linnamuuseumi saalis, sõnavõtjad Voldemar Miller, Jüri Kuuskemaa, Ott Sandrak, Trivimi Velliste, Karl Laigna jt./
 78. +Laubre, Maris. Juttu raamatukogu ümber. — Õhtuleht 02.09.1988, nr 203, lk 2.
  /Sh ettepanek nimetada M. Gorki nim Tallinna Keskraamatukogu Tammsaare-nimeliseks [Sellise otsuse tegigi linnavalitsus septembri lõpus: Õhtuleht 24.09.1988, lk 1]./
 79. *Lopatina, T. Tallinna objektide rahvapärased nimetused. Kursusetöö. Juhendaja Ellen Niit. TPedI, Tallinn 1990. 25 lk. (Nr 549.)
 80. *L(uiga), J(uhan). Järelmärkus. — Vaba Maa 09.02.1923, nr 33, lk 4.
  /J. Trusmani artiklile Tallinna nime kohta samas numbris./
 81. *L(uiga), J(uhan). Poliitilised päevaküsimused. Tänavate ristimine. — Vaba Maa 09.09.1923, nr 206, lk 5.
  /Tallinnas. Nimede muutmise kriitikat ja oma ettepanekuid./
 82. *L(uiga), J(uhan). Tegeliku keele uuendusnõuded. Tallinn, Reval, Rewel. — Vaba Maa 12.01.1923, nr 9, lk 5.
  /1. Kasutusel nii Tallinn kui ka Reval. 2. Estonia või Estia? 3. Uulitsast-tänavast. Vastukaja vt "Tallinn oder Reval" Revaler Bote 1923./
 83. Lähme "Orbitasse"! . ("Lugeja küsis.") — Õhtuleht 20.09.1989, nr 217, lk 2.
  /Kaupluse Ekraan nime muutmisest Orbita'ks (Rein Sepa kiri toimetusele)./
 84. +*Meile kirjutatakse . — Sirp ja Vasar 24.11.1972, lk 12.
  /Sh võõrpärisnimede ja Tallinna nime õigekirjutusest./
 85. Meindok, Harry. Al-Idrisi Tallinna arabesk. — Keel ja Kirjandus 2006, nr 7, lk 586–588.
  /Oletus, et Al-Idrisi qlwry taga ei peitu mitte Kolõvan/Kalevan, vaid Tallinna vanem kuju Talilinn (Taliuin, Taliuri). Tallinna seletamine Taanilinnana ei olevat usutav./
 86. *Merejõudude juhataja päevakäsk 13. veebr. 1919 nr. 99 § 104. ("Ajutise Valitsuse tegevusest.") — Postimees 22.02.1919, nr 34, lk 3.
  /...Merejõudude juhataja avaldab Tallinna sadama nimetused: 1) Sadam tollimaja juures nimetatakse - "Vanasadam" 2) Sadam Noblessneri laevatehase ja Paljassaare vahel nimetatakse "Uussadam" ... "Väike sadam" ... "Kalasadam" ... "Paljassaare sadam" ... "Viimse sild" ... "Wulfi sild" ... "Naissaare sild". Sõnum./
 87. Mészáros, András. Kapsarullide ülessoojendamisest ning eesti ja soome pärisnimede Ungaris hääldamisest. — Keel ja Kirjandus 2001, nr 3, lk 204.
  /Sh vigadest eesti nimede hääldamisel ja Tallinna nimest./
 88. +Millest rääkisid sõnavõtjad. — Õhtuleht 10.07.1987, nr 158, lk 3.
  /Tallinna RSN 02.07.1987 istungjärgul sõnavõtjad; sh Tallinna tänavanimede taastamise vajadusest Mati Klooren, Leili Spiridonova, Lepo Sumera. Otsuse esmane tutvustus: Õhtuleht 03.07.1987, lk 1./
 89. *Milli Mallikas. Kolõvanni ristsed. (Veste.) — Tallinna Kaja 04.10.1914, nr 7, lk 78–80.
  /Tallinna nimest./
 90. +Mordvinov, Igor. Kui võtta ausalt ja tõsiselt... (3.) — Õhtuleht 22.07.1988, nr 168, lk 2.
  /Sh räägib liialdustest tänavate ümbernimetamisel./
 91. OU:*Must, Gustav. Zur Herkunft des Stadtnamens Reval. — Finnisch-ugrische Forschungen 30, nr 3 (1951), lk 303–311.
 92. *Mõrd, Natalja. Mitteametlikud kohanimed Tallinna venelaste kasutuses. Seminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2003. Nr 5(03).
 93. *Mõrd, Natalja. Tallinna mitteametlikud kohanimed vene kooliõpilaste kasutuses. Diplomitöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2005. Nr 23(05).
 94. Mäggar, Ivo. "Helios" Viru tänavas. — Õhtuleht 07.07.1988, nr 156, lk 3.
  /Endise Oktoobri kino tagasinimetamine Helioseks. Ivo Mäggari vestlus kino direktori Kati Lälliga./
 95. Mäggar, Ivo. Endiste tänavanimede juurde. — Õhtuleht 10.03.1989, nr 56, lk 1.
  /Nimekomisjoni ettepanek ennistada 17 tänava nimed./
 96. *Neus, H. Revals sämmtlichen Namen nebst vielen anderen wissenschaftlich erklärt. Reval 1849.
 97. Niitra, Sirje. Tänav, kus ma elan. — Õhtuleht 28.03.1989, nr 71, lk 2.
  /Fedjuninski tänavast Tallinnas ja sellele eesti nime panekust./
 98. *Nochmals "Tallinn" oder "Tallinna". — Revalsche Zeitung 29.10.1930, nr 104, lk 6.
  /Linnaarhiivi toetus Tallinn'ale./
 99. +*Nottbeck, Eugen v. Der alte Immobilienbesitz Revals. Mit dem Bilde Revals vom Jahre 1656 and der grossen Waxelbergschen Karte vom Jahre 1688. Reval 1884. 86 lk.
  /Sh Tallinna tänavanimede ajaloost. Tutv: vt Blumfeldt–Loone, lk 390./
 100. +*Ojansuu, H(eikki). Virolaisia sanaselityksiä. — Virittäjä 13 (1909), lk 126–132.
  /Sh: I. Tallinnan virolaisesta nimestä./
 101. OU:*Ojansuu, H(eikki). Muutamista Tallinnan kaupungin vanhoista nimityksistä. — Historiallinen Aikakauskirja 15 (1917), lk 20–22.
 102. *(Ojansuu, Heikki). Tallinnan kaupungin vanhin virolainen nimi. — Uusi Suomi 28.01.1920, nr 22, lk 6 jj. Uudelle Suomelle kirjoittanut Heikki Ojansuu.
  /Seostab Idrisi 1154 kirjapandud Eestimaa linnanimesid Anhu, Klûri ja Bûnû kohanimedega Hanila, *Kaloveeri, Pärnu. Kaloveeri - vrd LCD Karowelæ, sm Kesoniemi, skand Lindanisse. Artikli eestikeelne tõlge: Tallinna Teataja 26.01.1920. Tutv: EFAA 1920, lk 13–14 (pikem ülevaade). Eisen, M. J. Postimees. Hommiku väljaanne 26.03.1920./
 103. *Ojansuu, Heikki. Tallinna kõige vanem nimi. Tõlkinud Meta Grünfeldt. — Tallinna Teataja 26.01.1920, nr 45, lk 10.
  /Uusi Suomi artikli (vt) tõlge./
 104. *On "Kolyvan" Vene nimi? — Postimees 17.08.1891, nr 101, lk 1–2.
 105. *Otti, Kaia. Iga tänavanime taga peitub tükike ajalugu. — Postimees 04.12.2006.
  /Tallinna tänavanimede kujunemisest. Intervjuu nimekomisjoni sekretäri Marje Pukiga./
 106. *Pabst, E(duard). Lindanisse, der älteste Namen des revalschen Domberg. — Das Inland 1855, nr 47, 48.
  /Vt ka A. Schiefner s.a./
 107. Palu, Johannes. Tänavanimedest. — Õhtuleht 15.09.1988, nr 213, lk 1.
  /Pooldab L. Laksi seisukohti ajalooliste nimede taastamiseks. Ent vt ka Pisnov 1988./
 108. Pihlak, M. Nimedest. — Õhtuleht 02.03.1989, nr 51, lk 1.
  /"Kultase" kohviku nime ennistamise vajadusest./
 109. Pisnov, A. Mälestus kohustab. — Õhtuleht 27.09.1988, nr 233, lk 2.
  /Balti Laevastiku Muuseumi vanemteaduri A. P. vastus I. Palu repliigile Õhtulehes 15.09.1988 V. Gumanenko nime teemal. V. G. elukäigust./
 110. *Prants, H(endrik). Ajaloolised pöörded Tallinna pinnal. — Kodu 1920, nr 1, lk 32–35.
  /Sh lk 33 ka kohanimedest./
 111. Priimägi, Linnar. Pärast surma sa saad oma tänava. — Delfi 26.01.2010.
  /Pühendusnimedest, Andrus Kiviräha nimest./
 112. Prozes, Jaak. Mida teha Õismägedega? — Õhtuleht 10.03.1988, nr 56, lk 2.
  /Nn Suur-Õismäe nimest, soovitab Haaberstit. Vt Raudsepp 1988, ka Päll 1988 (Õhtuleht)./
 113. +Puhvel, Jaan. Mõlgutusi ja meenutusi "Eesti mõtteloo" sarja 50. köite ilmumise puhul. — Keel ja Kirjandus 2003, nr 8, lk 612–613.
  /Mh omaaegsest Tallinna Säde (Pühavaimu) tn nimest./
 114. Päll, Peeter. Ajalugu tuleb Tallinna tänavatele tagasi. — Õhtuleht 13.10.1987, nr 236, lk 2; 20.10.1987, nr 242, lk 2.
  /02.07.1987 ennistatud tänavanimede selgitus./
 115. Päll, Peeter. Tallinna vanalinn saab ajaloolised nimed. — Sirp ja Vasar 10.07.1987, nr 28, lk 13.
 116. Päll, Peeter. Nimekomisjon soovitab Pikaliivat. — Õhtuleht 01.06.1988, nr 125, lk 2.
  /Kavandatava nn Suur-Õismäe nimest. Pikaliiva ajaloost, ka Haabersti ja Rocca al Mare nimest. Vt Raudsepp ja Prozes Õhtuleht 1988./
 117. Päll, Peeter. Pisut ka bussipeatustest. — Õhtuleht 18.01.1989, nr 14, lk 2.
  /Tallinna nimekomisjonis arutusel olnud peatusenimede muudatused; ka Lasnamäe mikrorajoonide nimedest./
 118. *Päll, Peeter. Tänavanimede ennistamine jätkub. — Õhtuleht 15.06.1990.
  /Tallinnas./
 119. *Päll, Peeter. Lenini puiestee nimest. — Õhtuleht 16.09.1991, lk 2.
  /Lenini pst nimetamisest Rävala pst-ks./
 120. *Ratas, J. Mis tähendab "Lindanisa". — Postimees 15.01.1911, nr 11, lk 5.
 121. *Ratas, J(aan). Tallinna ja Tartu nime seletuse kohta. — Eesti Kirjandus 1920, nr 3-4, lk 122–125.
  /L. K(ettuselt) järelmärkus: Eelmise puhul. Vt ka Kettunen 1921. Tutv: -e- (=Eisen, M. J.), Postimees. Hommiku väljaanne 18.05.1920./
 122. Raudsepp, Tõnu. Võib-olla Pikaliiva? — Õhtuleht 16.02.1988, nr 38, lk 2.
  /Teeb ettepaneku nimetada nn Suur-Õismäe Pikaliivaks. Vt ka Prozes ja Päll Õhtuleht 1988./
 123. +Raukas, Anto. Mihhail Kalininist. — Õhtuleht 24.05.1988, nr 118, lk 1.
  /Vajadusest hinnata ümber M. Kalinini osa, sh mainib temanimelisi objekte Tallinnas./
 124. *R(eiman), W. Läti teadusemees E. Walter otsib Keiserliku Teaduste Akademia kirjades ... ja iseraamatukeses kostust küsimise pääle: "что такое Линданиса?" (Mis tähendab Lindanisa?) ("Kirjandusest.") — Postimees 22.04.1902, nr 89, lk 1–2.
 125. *Reinthal, Joh. Tallinna tänavate nimede muutmine. — Tallinna Teataja 15.12.1921, nr 291, lk 6.
  /Ettepanekud./
 126. *Revel või Kolõvan? ("Kodumaalt.") — Olevik 30.09.1914, nr 112, lk 2.
 127. *Ringvaade kirjandusepõllul. Vaidlused Tallinna nime üle. — Virulane 17.02.1909, nr 39, lk 5.
  /Allk: J. R./
 128. *Roomet, E. Kuidas Tallinn endale nime sai? — Küsimused ja Vastused 1968, nr 9, lk 41–44.
 129. OU:*Roos, Eduard. Läti Henriku Lyndanise ja "Kalevipoja" Lindanisa. — Keel ja Kirjandus 1963, nr 10, lk 605–612.
 130. OU:Russwurm, C(arl). Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Runö. I–II. Reval 1855. 254 + 424 lk.
  /Sh kohanimede käsitelu I osas: Ruhnu lk 50, Saaremaa (Ösel) lk 59–62, Sõrve 65, Kihnu 68, Manilaid 68, Karuse 70, Pivarootsi 70, Saastna 71, Ridala 72, Ungru (Linden) 73, Vilkla 74, Tanska 75, Haapsalu 75, Kassari 77 (jt Hiiumaa kn-d), Hiiumaa (Dagö) 78, Kärdla 84, Kõrgessaare 86, Kõpu (Dagerort) 87, Reigi 90 (jt külad), Vormsi 99–100 (jm kn-d), Noarootsi 111 (sh külad), Egeland 122 (sh külad), Osmussaar 132–133, Pakri (Rågö) 141 jm, Vihterpalu 143, Naissaar 152, Prangli 154, Tallinn (Reval) 107 (Rälby all), Virumaa 157. Samas osas ka hulgaliselt muid rootsi (mikro)toponüüme, eriti loodusnimesid. II osas lk 10–11 talunimedest, 11–12 perekonnanimedest, 12–14 eesnimedest. Sisu: I. Topographie und Geschichte: Einleitung, Natürliche Verhältnisse, Historisches, Specielle Topographie und Geschichte (Runö; Oesel, Schworbe; Livland und Kurland; Süd-Wiek, Röthel, Hapsal; Dagö, Kertell, Röicks; Worms, Magnushof, Söderby; Nuckö, Egeland, Odinsholm; Harrien, Rogö, Wichterpal, Nargö, Reval; Jerwen; Wierland; Ingermannland, Narwa, St. Petersburg; Altschwedendorf bei Berislaw) – Urkunden – II. Ethnographische Verhältnisse: Körperliche Beschaffenheit – Wohnungen, Dörfer, Namen ... Sprache, Glossar, Sprachproben – Register. Tutv: Pabst, Das Inland 1855, lk 529./
 131. *Ruus, J. Tallinnast ja tema nimest. — Eesti Kirjandus 1909, lk 15–19.
  /Toimetuselt järelsõna. Vt ka Kettunen 1909./
 132. *Ruus, J.; Kann, N. Veel Tallinna nimest. — Tallinna Teataja 22.06.1910, nr 103, lk 1.
 133. *Saareste, Andrus. Tallinna praegune nimetus rahva- ja kirjakeeles. Ettekanne korralisel peakoosolekul Tartus. — ES 11.02.1934.
  /Ilmunud: Eesti Kirjandus 1934, lk 120–127, 164–174. Tutv: E(listo), E(lmar), EK 1934, lk 86–90 (üksnes maining)./
 134. OU:*Saareste, Andrus. Tallinna praegusest nimest. — Eesti Kirjandus 1934, nr 3, 4, lk 120–127, 164–174.
  /Tutv vt A. Kask ESA 28 1984, lk 20./
 135. OU:*Saari, Henn. Pisuke lisa Tallinna mäenimedele. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 10, lk 630–631.
  /Kn: Laagna mägi./
 136. +Sander, Heldur. Kopli tammik sajandite keerises. — Eesti Loodus 1998, nr 11/12, lk 492–493.
  /Sh Tallinna Kopli linnaosa nime ajaloost ja kohanimedest (Eurichi plaanil). Summary: The oak-wood of Kopli in the tumult of centuries, p. 544./
 137. *Schiefner, A. Ueber die Namen Revals. — Das Inland 1851, nr 31.
  /Samas Inlandi numbris ilmus ka kirjutis "Ueber das Sibirische Koliwan"./
 138. *Schiefner, A. Eine Bemerkung über Lindanisse. — Das Inland 1855, nr 52.
  /Vastuseks E. Pabstile s.a./
 139. +*(Schiefner, A.) Der "Katzenschwanz" zu Reval. — Das Inland 1858, lk 637.
  /Tallinna Kassisabast./
 140. Schultz, Uno. Tallinna poolt! — Sirp ja Vasar 29.01.1988, lk 13.
  /Uno Ussisoo ettepaneku toetuseks. Toimetuse järelmärkusega./
 141. +*Sikk, Rein. Tankis elanud keelekaitsja hoiab arvutis Piiblit ja nalju. — Eesti Päevaleht 14.03.2001.
  /Sh Tallinna kobarkino nimest (Coca-Cola Plaza) ja selle tõrjumise võimalustest. Intervjuu keeleinspektsiooni peadirektori Ilmar Tomuskiga./
 142. *Simm, Jaak. Tallinna nimed. Ettekanne Tallinna 37. Keskkooli keelepäeval. — ES 08.05.1974.
 143. OU:*Simm, Jaak. Linna ja tema ümbruse nimesid. — Eesti Loodus 1975, nr 10, lk 572–575.
  /Ka Tallinna nime päritolust./
 144. *Simm, Jaak. Tallinna nimedest. Ettekanne väliseestlaste keelepäeval Tallinnas. — ES 20.06.1979.
 145. OU:*Simm, Jaak. Tallinna kohanimedest. — Taas emakeele lätteil. Väliseestlaste teine kultuuriseminar Tallinnas, Lahemaal ja Tartus juunis 1979. Perioodika, Tallinn 1980, lk 63–66.
 146. *Šmutov, Martin. IRL soovib Tallinnasse Ronald Reagani parki. — Tallinna Postimees 18.11.2010.
  /Ümber nimetada soovitakse Lembitu tn ääres asuv park./
 147. *Zur Umbenennung von Reval . — Nordlivländische Zeitung 1914, nr 221.
  /Revaler Beobachteri järgi./
 148. +*Tallinna kodanikkude raamat 1409–1624. Das Revaler Bürgerbuch 1409–1624. Toimetanud Otto Greiffenhagen. Tallinna Linnaarhiivi väljaanded nr. 6. Tallinna Eesti Kirjastus Ühisus, Tallinn 1932. 174+XVI lk.
  /Sh eesti ja soome algupäraga isikunimesid. Tutv: Tiitsmaa, A., EK 1932, lk 88–90./
 149. +*Tallinna kodanikkuderaamat 1624–1690 ühes jätkuga kuni 1710-ni. Das Revaler Bürgerbuch 1624–1690. Toimetanud Georg Adelheim. Tallinn 1933.
  /Sh eestlaste nimesid. Tutv: Tiitsmaa, A., EK 1933, lk 152–153./
 150. *"Tallinn" ametlikult Ameerikas tarvitusele võetud. — Postimees 04.01.1925, nr 3, lk 2.
  /"Washingtonist teatatakse, et Ameerika valitsus otsustanud on ametlikult Eesti pealinna nimetusena Tallinnat tarvitada endise Reval asemel." (Kogu tekst.)/
 151. *Tallinna nime kohta . — Virulane 21.06.1910, nr 137, lk 1; Meie Elu 1910, nr 72.
 152. Tallinna nimekomisjon. Millised nimed Lasnamäe tänavatele? — Õhtuleht 25.10.1988, nr 245, lk 3.
  /Oodatakse ettepanekuid 8., 9. ja 10. mikrorajooni tänavate nimetamiseks./
 153. *Tallinna nime muutmisest . — Päevaleht 10.09.1914, nr 205, lk 3.
 154. *Tallinna nimest . — Tallinna Teataja 16.06.1910, nr 98, lk 1–2.
  /W. Reimani järgi./
 155. *Tallinna nimi . ("Päevauudised.") — Tallinna Teataja 13.02.1917, nr 36, lk 3.
  /Lühidalt Dr. H. Ojansuu kõnest ajaloo seltsis Soomes, kus Tallinna nime päritolu käsitletud. Andmed toodud Postimehe järgi./
 156. +*Tallinna pärgamentne rendiseraamat. 1382–1518. Das Revaler Pergament Rentenbuch. 1382–1518. Toimetanud A. Plaesterer. Tallinna linnaarhiivi väljaanded. Nr. 5. EKÜ, Tallinn 1930. XXIV + 482 lk.
  /Sisaldab tühisel määral koha- ja eesti isikunimesid, mida aitab leida koharegister (423–429) ja isikunimeregister (430–482)./
 157. Tallinna RSN Täitevkomitee esimehe asetäitja Tiit Nuudi ettekandest "Tallinna tänavanimede osalisest korrastamisest ja ümbernimetamisest". — Õhtuleht 10.07.1987, nr 158, lk 2.
  /Lühikokkuvõte esinemisest 02.07.1987 linnanõukogu istungjärgul./
 158. *Tallinna saksakeelne nimi on Reval. ("Seltsielu. Segasõnumed.") — Olevik 05.10.1899, nr 40, lk 911.
  /Allk: A. G./
 159. +*Tallinna turberaamat 1515–1626. Toimetanud N. Essen ja P. Johansen. Tallinna Linnaarhiivi väljaanded. Nr. 9. Tallinn 1939. 328 lk.
 160. Tallinna Täitevkomitee. Teadaanne. — Õhtuleht 31.08.1988, nr 201, lk 3.
  /Täitevkomitee korraldus korrastada ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide nimetuste õigekirjutus seoses ENSV ÜN Presiidiumi 14.07.1988 otsusega Tallinna nime vene kirjutusviisi kohta./
 161. *Tallinna tänavate nimede ümbermuutmise küsimus. ("Tallinna teated.") — Postimees 21.11.1921, nr 269, lk 3.
  /Raskusi tekitab uute nimede leidmine. Muuta tuleks 40 tänava nimed. Muutmist vajavad veel Peetri plats, Baikovi sild, Vene turg jt. Ka Rannavärava ja Harjuvärava mäe nimesid tahetakse lühendada. Sõnum. Allk: -ar./
 162. *Tallinna uulitsate nimed . (Teat.) ("Uuemad sõnumed.") — Uus Aeg 29.08.1902, nr 100, lk 1.
 163. *Tallinna uulitsate nimede muutmine . — Päevaleht 24.09.1922, nr 234, lk 4.
  /Allk: J. M./
 164. *Tallinna uulitsate ümbermuutmine linna haridusnõukogus. — Päevaleht 24.09.1922, nr 234, lk 4.
 165. +*Tallinna vanimad arveraamatud 1363–1374. Die ältesten Kämmereibücher der Stadt Reval 1363–1374. Tallinn–Reval 1927.
 166. *Tallinn jääb Tallinnaks . — Vaba Maa 25.10.1930, nr 250, lk 9.
  /Tallinna hariduskogu otsusest toetada kuju Tallinn./
 167. Tallinn jäägu Tallinnaks. — Sirp ja Vasar 04.03.1988, lk 13.
  /Uno Ussisoo ettepaneku toetuseks saabunud kirjadest: Leo Karlov, Toomas Hendrik Ilves./
 168. *Tallinn oder Reval? — Revaler Bote 17.01.1923, nr 13; Dorpater Nachrichten 19.01.1923, nr 15, lk 6; 27.07.1923, nr 94, lk 3.
  /Juhan Luiga Vabas Maas 12.01.1923 ilmunud artikli referaat./
 169. *Tallinn – Reval – Revel . — Eesti 24.01.1923, nr 2, lk 2–3.
  /Täienduseks J. Luigale VM 12.01.1923: sobib üksnes Tallinn./
 170. *Tallinn ristib tänavaid . — Rahvaleht 28.10.1930, nr 127, lk 2.
 171. *"Tallinn" või "Tallinna" . — Vaba Maa 07.10.1930, nr 234, lk 6.
  /Toetab kuju Tallinn. Allk: At./
 172. OU:Tarvel, Enn. Idrisi und Reval. — Aus der Geschichte Alt-Livlands. Festschrift für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag. Bernhart Jänig, Klaus Militzer (Hg.). Schriften der Baltischen Historischen Kommission. Band 12. LIT Verlag, Münster 2004, lk 1–9.
  /Idrisi qlwry või qlwny ja selle tõlgendused läbi aegade. Ükski pakutud seletus ei ole usutav. Nime seostamine Kolõvaniga oli soositud Nõukogude ajal, sest see sobis ideoloogiliselt./
 173. *Teder, K. Kust Tallinn nime sai? — Kodumaa 09.08.1967.
 174. *Tiik, Leo. Raamat Tallinna tänavanimedest. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 2, lk 116–118.
  /Rets: A. Kivi. Tallinna tänavad./
 175. OU:*Tiik, Leo. Veel mõni sõna Tallinna nimedest. — Keel ja Kirjandus 1976, nr 1, lk 42–43.
  /Vastukaja J. Simmi artiklile Eesti Loodus 1975/10. Vt ka Kaplinski, K. KjK 1976/4./
 176. *Tiitsmaa, A(leksander). Märkmeid kohanimedest. Kas "Tallinn" või "Tallinna". Kas Narva jõgi või Naroova jõgi. Kas "Tähkvere" või "Tähtvere"? Kesselaid. — Postimees 18.04.1925, nr 103, lk 2.
 177. *Tiitsmaa, Aleksander. Kas Tallinn või Tallinna? Ettekanne koosolekul Tartus. — ES 06.11.1932.
  /Tutv: E(listo), E(lmar), EK 1933, lk 98–101./
 178. +Trinkman, E(lmar). Ülevaade Akadeemilise Emakeele Seltsi XI tegevusaastast 1930. — Eesti Keel 1931, nr 1, lk 25–28.
  /Sh: juhatus pöördus palvega Vabariigi Valitsuse poole fikseerida Eesti pealinna nimeks Tallinna (lk 26)./
 179. *Trusman, J. Tallinna nimest. — Vaba Maa 09.02.1923, nr 33, lk 4.
  /Ebakriitilised nimeseletused. Seals. J. Luiga "Järelmärkus"./
 180. *Tõenurk. Üleilma kuulsa Saksa ajaloouurija professor Dr. hist. Kärssenmanni üliõpetlik kõne. — Päevaleht 31.01.1908, nr 26, lk 3.
  /Pilkekirjutis Tallinna kohanimedest./
 181. +Täna küsime . — Õhtuleht 01.07.1987, nr 150, lk 1.
  /Sh Tallinna TK sekretäri Uno Veeringu eelselgitus tänavanimede taastamise kohta 02.07.1987 linnanõukogu istungjärgul./
 182. *Tänavanimede muutmine Tallinnas . — Tallinna Teataja 22.11.1921, nr 271, lk 6 jj.
  /Nimemuutmise soovitused. Allk: -k./
 183. *Um einen Buchstaben . — Revalsche Zeitung 04.10.1930, nr 83, lk 4.
  /A. Vaga ja Eesti Kirjanduse Seltsi vaidlusest Tallinna nime üle./
 184. *Ungern-Sternberg, C. Baron. Erklärung des Namens "Tallinna" (estn. Reval). — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft 1907. Jurjew-Dorpat 1908, lk VII.
 185. Ussisoo, Uno. Tallinn! — Sirp ja Vasar 13.11.1987, lk 13.
  /Nime transkribeerimisest vene tähtedega, ettepanek kirjutada kahe n-iga./
 186. *Uuemas Postimehe numbris seletab M. J. Eisen, et Tallinn vanaste vististe Lalliks kutsutud. ("Mis teevad teised ajalehed.") — Olevik 16.05.1888, nr 10, lk 2.
 187. *Uulitsate nimed . — Virulane 15.01.1910, nr 11, lk 3.
  /Tallinnas./
 188. *Uusi majade numbri- ja nimelaudu pandakse Tallinnas praegu politsei soovil üles. Uued numbrilauad on vanadest selle poolest paremad, et neil pääle numbri ja majaomaniku nime ka uulitsa nimi, politsei- ja rahukohtu jaoskonna nummer pääl seisab. ("Omalt maalt. Üleüldised teated.") — Eesti Postimees 24.10.1902, nr 43, lk 528.
  /Lühem sõnum. Soovitakse ka eestikeelsete tänavanimede ülespanemist./
 189. *Uute uulitsanimede küsimus Tallinnas. — Päevaleht 18.02.1914, nr 40, lk 2.
 190. *Valk, Heinz. Nimedest Tallinnas ja kohviku "Gnoom" nimest eriti. — Õhtuleht 07.07.1984.
 191. *Vals, Helju. Nüüd siis hiina koos venega. Taevaluugid ja põrguvärav. — Postimees 22.12.2000, nr 300, lk 21.
  /Arvustab SL Õhtulehe 16.12 ülevaadet eesnimepanekust 2000; ka Taevase Rahu pubi nimest Tallinnas Vabaduse väljakul./
 192. +*Vasmer, M(ax). Studien zur russischen Heldensage. 2. Kolyvanъ. — Zeitschrift für slavische Philologie 6 (1929), lk 320–329.
  /Sh nime päritolust./
 193. *Veel kord "Kolyvanist" ja muudest nimedest. — Postimees 23.08.1891, nr 106, lk 1.
 194. Veel kord vanalinna tänavanimedest. — Õhtuleht 15.07.1987, nr 162, lk 3.
  /Tallinna nimevalikukomisjoni sekretäri Silvia Ehrenbuschi õiendus nimeotsuse jõustumise kohta./
 195. *Veski, J(ohannes) V(oldemar). Kas Tallinn või Tallinna? — Postimees 22.02.1929, nr 52, lk 5.
 196. *Veski, J(ohannes) V(oldemar). Tallinna nime asjus. — Päevaleht 03.12.1930, nr 330, lk 5.
  /Vastus Aavikule, Tallinna kaitseks./
 197. *Veski, J(ohannes) V(oldemar). Tallinn või Tallinna? — Vaba Maa 17.10.1930, nr 243, lk 4.
  /Toetab kuju Tallinna. Lõpus toimetuse märkus eelistusega kujule Tallinn./
 198. *Volkov, Ike. Oktoobri teel, Rahu teel. — Sirp ja Vasar 25.11.1977, lk 13.
  /Tallinna tänavanimedest./
 199. *Ümbernimetamised . ("Tallinna teated.") — Postimees 18.06.1921, nr 134, lk 2.
  /"Harju maakonnavalitsus on Tallinna linnavalitsuse poole pööranud ettepanekuga Peetri platsi ja Suure Roosikrantsi tänavat ümber nimetada, esimest Harjulagedaks ja teist, mis õieti Harju tänava jätk on, Harju tänavaks." (Kogu tekst.)/
 200. *(Аристэ, П(ауль)). Названия Таллина. — История Таллина до 60-х гг. XIX века. Сост. Р. Пуллат. Таллин 1983, lk 51–56.
 201. *Киви, А. Улицы старого города. — Вечерний Таллин 09.09.1975.
  /Tänavanimedest./
 202. +*(Крузе, Ф.) О происхожденіи города Ревеля и его имени. — Журнал Министерства Народнаго Просвещенія 68 (1850). Отд. II, lk 145–175.
  /Saksakeelne tõlge ilmus 1851 Das Inlandis./
 203. *Лалль, Пелле; Сандрак, Отт. Что в имени твоем... — Вечерний Таллин 18.11.1986.
  /Linna ajaloolistest tänavanimedest. Eestikeelse artikli tõlge./
 204. Мяггар, Иво. Возвращаются прежние названия. — Вечерний Таллинн 10.03.1989, nr 56, lk 1.
  /Nimekomisjoni ettepanek ennistada 17 tänava nimed jm. Eestikeelse artikli tõlge./
 205. *Пантелеев, Александр. "Где эта улица?.." — Вечерний Таллин 24.04.1986.
  /Vanalinna tänavanimedest./
 206. *Пялль, Пеэтер. Улицы Таллина - взгляд в историю. — Вечерний Таллин 13.10.1987, nr 236, lk 2; 20.10.1987, nr 242, lk 2.
  /Eestikeelse artikli tõlge./
 207. Эренбуш, Сильвия. В комиссии по выбору наименований. — Вечерний Таллин 03.12.1987, nr 279, lk 3.
  /Eestikeelse artikli tõlge./