EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Pärnu kohanimed


Tähestikuliselt:

 1. *Ettepanekud tänavate ümbernimetamiseks Pärnus. ("Siseriigist.") — Postimees 05.03.1924, nr 64, lk 2.
  /"Lydia Koidula ausamba toimkond esines hiljuti linnavalitsusele ettepanekuga, et praeguseid tänavaid saaks nimetatud: Tallinna-Posti tän. - J. W. Jannseni tänavaks, sest seal elas omal ajal Jannsen oma tütre L. Koidulaga. Vana-Pärnus asuv Tal.-Posti tän. - Luhala ja Jänesselja t. - Tallinna tänavaks." (Kogu tekst.) Allk: F./
 2. *Kapsa- ja keelepirukatest . — Pärnu Kommunist 17.03.1964.
  /Pärnu tänavate ja asutuste vigastest siltidest./
 3. +*(Keussler, A. v.) Die Nationalität der Urbewohner des Baltenlandes. — Dorpater Zeitung 29.11.1918, nr 231, lk 1.
  /G. von Sableri kohanimeuuringute tutvustus. Allk: ak. Tutv: EFAA 1918, lk 12–13. Kn: Aestii; Narva; Pärnu; Haapsalu; Tartu./
 4. +*Laakmann, H. Das Erbebuch von Neu-Pernau 1543. — Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft (Pernau) 9. (1930), lk 24–120.
  /Sisaldab üksikuid eesti isikunimesid; vt registrit 111–120./
 5. *Muinaste, Aster. Maavarad ja tänavanimed. — Pärnu Kommunist 20.07.1983.
  /Pärnu tänavanimedest./
 6. *Muinaste, Aster. Naistenimelised tänavad. — Pärnu Kommunist 28.04.1984.
  /Pärnus./
 7. *Muinaste, Aster. Revolutsioonisündmuste kajastusi tänavanimedes. — Pärnu Kommunist 24.12.1985.
  /Tänavate ajaloost./
 8. *Pärnu minevikust. Kust Pärnu sai oma nime? — Pärnu Päevaleht 07.11.1929, nr 259, lk 1.
  /Refereeritakse C. F. Russwurmi, E. N. Setälä ja G. Sableri seisukohti./
 9. Rajaste, Tiit. Rohelises kodulinnas. — Pärnu Kommunist 23.07.1988, nr 141, lk 3.
  /Pärnu parkidest, sh nende nimedest./
 10. *Sabler, G(eorg) v. Der Ursprung des Namens Pernau. — Sitzungsberichte der Altertumsforschenden Gesellschaft zu Pernau VII (1910–1912). Pernau 1913, lk 167–201.
  /Ilmus ka separaadina 1913./
 11. *Soosaar, Mark. Vanapargi tänav president Konstantin Pätsi avenüüks. — Pärnu Postimees 27.10.2000.
  /Ettepanek anda Konstantin Pätsi nimi tänavale, mis tulevikus võib pikeneda linnapiirini./
 12. Treuberg, Hilja. Tänavanimede korrastamine. Nimekomisjoni ettepanekud linnanõukogu istungjärgule. — Pärnu Kommunist 12.12.1987, nr 238, lk 3.
 13. +*Vasmer, M(ax). ((T. E. Karsten. Die Germanen. Eine Einführung in die Geschichte ihrer Sprache und Kultur. Berlin 1928.)) — Zeitschrift für slavische Philologie 7 (1930), lk 279–282.
  /Polemiseerib Karsteniga teemal, kas G. von Sableri väited vanagermaani kohanimede esinemine Baltikumis ja Peipsist ida pool (Pihkva, Narva, Pärnu, Haapsalu) on tõesed./