EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Kuressaare kohanimed


Tähestikuliselt:

 1. +Ainult 1 küsimus . — Noorte Hääl 28.06.1988, nr 148, lk 1.
  /Mida arvata konverentsieelsetest pöörinädalatest? Vastab Saaremaa komsomolijuht Erik Väinaste. Sh Kuressaare nime taastamisest ja ajalehe nimetamisest Saarte Hääleks./
 2. *Albanus. ((Über den Namen Arensburg.)) — Livländische Schulblätter 1815, lk 170.
  /Pealkiri teadmata. Viidatud Winkelmanni järgi. Vt ka Luce 1820./
 3. +Eesti Kultuurifondi juhatuse presiidium. Kultuurifondis. — Sirp ja Vasar 20.05.1988, nr 21, lk 13.
  /Sh toetatakse Kuressaare linna nime ennistamist./
 4. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis . — Õhtuleht 27.06.1988, nr 147, lk 1.
  /Sh 23.06.1988 otsusest ennistada Kingissepa linnale Kuressaare nimi./
 5. *Ellik, Kaljo. Tänava nime muutmisest. — Kommunismiehitaja 05.08.1986.
  /Balti laevastiku õhujõudude rünnakutest Berliinile Kogula lennuväljalt 1941. a ja polgukomandör J. Preobraženski mälestuse jäädvustamisest./
 6. *Hansen, A(ugust Heinrich). Kurre-saar und Korsar. — Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Band 1, Heft 2. Dorpat–Leipzig 1843, lk 78.
  /Lükkab ümber oletuse, nagu oleks Kuressaare ja korsaar (mereröövlite laev) sama algupäraga./
 7. Jõgi, Olev. Veel vanadest kohanimedest. — Sirp ja Vasar 10.10.1986, nr 41, lk 4.
  /Kuressaare nime taastamise vajadusest. Ka maakonnanimedest./
 8. +Kadastik, Mart. Viseerimata veerud. — Edasi 10.08.1988, nr 182, lk 2.
  /Sh dets-s 1987 toimunud parteiaktiivi nõupidamisest, kus Kingissepa linna nime muutmine jms mõisteti hukka kui natsionalismiilmingud./
 9. +Kaja . — Sirp ja Vasar 27.05.1988, nr 22, lk 3.
  /Lühiteade sellest, et "Talleksi" remondi- ja mehaanikajaoskonna töötajad toetasid 11.05 Kuressaare linna nime ennistamist, erinevalt oma töökaaslase Valeri Liivi sõnavõtust EKP Keskkomitee bürool. Vt "Teenida rahvast.." Noorte Hääl 30.04.1988./
 10. (Kesküla, Kalle). Kuressaare ja selle ümbruse kohanimesid (1). — Oma Saar 06.12.2008.
  /Kalle Kesküla koostatud loend (algusosa). Ilmus ajalehes Oma Saar (hiljem nimetatud Saarte Hääleks). Järge ei õnnestunud dets-s 2008 leida./
 11. Kesküla, Kalle. Kuressaare ja selle ümbruse kohanimesid (2). — Oma Saar 203.01.0090.
 12. Kesküla, Kalle. Kuressaare ja selle ümbruse kohanimesid (3). — Oma Saar 07.02.2009.
 13. Kesküla, Kalle. Kuressaare ja selle ümbruse kohanimed (4). — Oma Saar 04.04.2009.
  /Eelmised osad 06.12.2008, 03.01 ja 07.02.2009./
 14. Kesküla, Kalle. Kuressaare linna nimest. — Saarte Hääl 25.10.2010.
  /Pikem versioon 30.10.2010 paberlehes./
 15. *Kirss, Urve. Isikunimed on kultuuripoliitika küsimus. — Meie Maa 15.11.2000, nr 219, lk 6.
  /Arvamus Kuressaare tänavatele isikute nimede paneku kohta./
 16. Kivi, Boris. Meie linna tänavate nimedest. — Kommunismiehitaja 04.11.1986; 11.11.1986; 13.11.1986; 18.11.1986.
  /Kuressaares./
 17. Kreem, Enn. Mahlakasest majaukse ees. — Sirp ja Vasar 24.10.1986, nr 43, lk 12-13.
  /Sh nimede ennistamisest: nii tänavanimedest kui ka Kuressaarest./
 18. *Kui Kuressaare linn koosnes "küladest". — Saaremaa Teataja 09.12.1931, nr 74, lk 3.
 19. Kärner, Tiit. Ainult leivast? — Vikerkaar 1987, nr 8, lk 89–93.
  /Vastusena Kingissepa Rajooni RSN TK keeldumisele toetada Kuressaare linna nime ennistamist. Poleemika A. Lume, A. Vahemetsa, A. Tammlehe jt-ga./
 20. *Laht, Katrin. Kodulinna kohanimed. Õpilasettekanne A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkkooli 2. keelepäeval. — ES 14.04.1988.
  /Tutv: Kaal, H. jt, KjK 1988/10./
 21. *Linlased jäid ükskõikseks Noole tänava suhtes. — Kuressaare Kuulutaja 03.11.2000.
  /Ettepanekust anda uuele Kuressaare tänavale Noole nimi./
 22. Loel, Rita. Koerapark ja Slupi plats seadustatakse. — Oma Saar 24.05.2007.
  /Sh Kuressaare nimekomisjoni tööst./
 23. *Luce, Johann Wilhelm Ludwig von. Woher kommt der Name Arensburg? Riga 1820. 8 lk.
  /Vt ka Albanus 1815, Napiersky 1824./
 24. Lõbu, Ivar. Nimekorrastajad nõu pidamas. — Edasi 20.03.1988, nr 66, lk 5.
  /Linnade ja rajoonide nimekomisjonide esindajate koosolekult Tallinnas 01.03.1988. Sõnavõttude (H. Saari, P. Päll, M. Meri, M. Kallasmaa, S. Ehrenbusch, T. Padu, K. Ellik jt) ülevaated. Ka Kuressaare nime taastamisest./
 25. *Napiersky. ((Über den Namen Arensburg.)) — Fortgesetzte Abhandlung von livländischen Geschichtsschreibern. Mitau 1824.
  /Pealkiri teadmata. Viidatud Winkelmanni järgi. Vt ka Luce 1820./
 26. *Pesti, Olavi. Kuressaare tänavanimed muutuvas ajas (1). — Oma Saar 16.11.2007.
  /26. oktoobril kohanimepäeval esitatud ettekande tekst./
 27. *Pesti, Olavi. Kuressaare tänavanimed muutuvas ajas (2). — Oma Saar 23.11.2007.
  /26. oktoobril kohanimepäeval esitatud ettekande tekst./
 28. Postimees. Teemal: hoidkem nimesid! — Sirp ja Vasar 31.10.1986, nr 44.
  /Lugejate arvamusi tänavanimede jm ennistamisest: H. Gustavson, R. Ruutsoo, M. Ummelas, A. Tikk, M. Salum, E. Tamm, E. Mälgand; nn Uus-Tallinna sadama nimest (A. Mihkels, M. Hint, A. Rahn); Pärnu teatri nimest (R. Aller, M. Salum); Kuressaare nimest (A. Lumi, A. Tikk jt). Varasemat vastukaja vt ka SV 1986 nr 37 (O. Utt), nr 38 (I. Normet)./
 29. *Stavenhagen, O. Über den Namen und das Wappen ser Stadt Arensburg. — Revalsche Zeitung 1904, nr 113.
  /Mitausche Zeitungi põhjal. Ilmunud ka: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik, Mitau 1904, lk 198./
 30. OU:Tarvel, Enn. Kuressaare ja Pöide. — Keel ja Kirjandus 2004, nr 10, lk 778–780.
  /Kuressaare vöis oma nime saada vapilinnu järgi, mis meenutab kas kurge või kotkast (sks Arensburg). Pöide võiks tuleneda sõnast põõs 'paas, kalju', olles vormilt mitmuslik, nii nagu Paide./
 31. +Teenida rahvast on haritlaskonna kõrge missioon. — Noorte Hääl 30.04.1988, nr 101, lk 1.
  /Ülevaade EKP Keskkomitee Büroo istungist 22.04.1988. Sh V. Liivi sõnavõtust, kes töökaaslaste nimel avaldab rahutust Kingissepa linna ümbernimetamise kampaania pärast. Vt ka "Kaja" Sirp ja Vasar 27.05.1988./
 32. *Tiidus, Urve. Ütle üks ilus tänavanimi. — Meie Maa 08.11.2000, nr 214, lk 6.
  /Kuressaare uutest tänavanimedest, nimede määramise korrast Kuressaares./
 33. Tüür, Kadri; Tüür, Hilja. Juhan Smuuli heast nimest. — Saarte Hääl 07.05.2010.
  /Ettepanekust loobuda Juhan Smuuli tänavast Kuressaares./
 34. *Uulitsa nimedest . — Saarlane 11.07.1906, nr 28, lk 1.
  /Kuressaares. Allk: Supelvõõras./
 35. +Vahemetsa, Aigar. Inimene ja legend. Mõtisklusi Kaljo Kiisa ja Mati Undi uuest filmist "Saja aasta pärast mais". — Sirp ja Vasar 12.12.1986, nr 50.
  /V. Kingissepast; sh kaitseb tema nime säilitamist linnanimena./
 36. +Vare, Tõnu. Meie valupunktidest. — Noorte Hääl 26.04.1988, nr 97, lk 1.
  /Kingissepa rajooni komsomolikomitee pleenumist, kus mh toetati täielikult taotlust taastada Kuressaare linna nimi./
 37. Õnnis, Harry. Nimedekomisjon tegutseb. — Kommunismiehitaja 13.11.1986, nr 13, lk 1.
  /Kuressaare tänavanimede komisjoni istung. Ettepanek taastada 17 tänava nimed./
 38. Õnnis, Harry. Nimedekomisjonis. — Saarte Hääl 27.10.1988, nr 128, lk 3.
  /17.10.1988 istungil tehtud nimemuutmisettepanekutest, ka Kullimäe ja Ruubi poe nimest./
 39. +Üldsegi mitte meretagune asi. — Noorte Hääl 30.04.1988, nr 101, lk 2–3.
  /Vestlusring 15.04 Saaremaa lehe toimetusega, sh kibestumusest Kingissepa linna nime muutmise asjade käigu pärast./