EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Bibliograafia.


Tähestikuliselt:

 1. OU:Eesti onomastika bibliograafia. Koostaja Peeter Päll. Eesti Keele Instituut, Tallinn 2000–.
 2. *Gāters, A.; Arumaa, P(eeter); Mägiste, J(ulius). Bibliographia Onomastica 1956–57. Baltische Staaten. — Onoma 8 (1958–1959), lk 188–191.
 3. Joalaid, Marje. Ingermanland: Vote, Ingrian, Finnish. — Onomastica Uralica 1a. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann. Debrecen-Helsinki 2001, lk 151–156.
  /Sisu: Bibliography – General Onomastics – Place Names – Personal Names – Other Names – Applied Onomastics./
 4. Joalaid, Marje. Karelian. — Onomastica Uralica 1a. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann. Debrecen-Helsinki 2001, lk 157–168.
  /Sisu: Bibliography – General Onomastics – Place Names – Personal Names – Other Names – Applied Onomastics./
 5. Joalaid, Marje; Vaba, Lembit. Livonian. — Onomastica Uralica 1a. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann. Debrecen-Helsinki 2001, lk 169–176.
  /Sisu: Bibliography – General Onomastics – Place Names – Personal Names – Other Names – Applied Onomastics./
 6. Joalaid, Marje. Vepsian. — Onomastica Uralica 1a. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann. Debrecen-Helsinki 2001, lk 177–204.
  /Sisu: Bibliography – General Onomastics – Place Names – Personal Names./
 7. *Mägiste, Julius. Bibliographia Onomastica 1958–59. Estland. — Onoma 9 (1960–1961), lk 226–230.
 8. *Mägiste, Julius. Bibliographia Onomastica 1960. Estland. — Onoma 10 (1962–1963), lk 60–64.
 9. *Mägiste, Julius. Bibliographia Onomastica 1962. Estland. — Onoma 12 (1966–1967), lk 58–61.
 10. *Mägiste, Julius. Bibliographia Onomastica 1963. Estland. — Onoma 13 (1968), lk 49–54.
 11. *Mägiste, Julius; Uustalu, Koidu. Bibliographia Onomastica 1964–65. Estonia. — Onoma 14 (1969), lk 466–473.
 12. *Mägiste, Julius; Uustalu, Koidu. Bibliographia Onomastica 1966–68. Estonian and Livonian. — Onoma 15 (1970), lk 735–748.
 13. *Mägiste, Julius; Pall, Valdek; Norvik, Madis; Uustalu, Koidu. Bibliographia Onomastica 1969–70. Estonian and Livonian. — Onoma 16 (1971), lk 751–760.
 14. *Norvik, Madis; Pall, Valdek; Mägiste, Julius. Bibliographia Onomastica 1971. Estonian and Livonian. — Onoma 18 (1974), lk 255–257.
 15. *Norvik, Madis; Pall, Valdek. Bibliographia Onomastica 1972–73. Estonian and Livonian. — Onoma 19 (1975), lk 314–315.
  /M. Norvik ja V. Pall ka teistest uurali k-test lk 312–315, 323–324, 326–327, 341–343./
 16. *Norvik, Madis; Pall, Valdek. Bibliographia Onomastica 1974. Estonian and Livonian. — Onoma 20 (1976), lk 546–548.
 17. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1975–76. Estonian and Livonian. — Onoma 23 (1979), lk 714–716.
 18. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1977–78. Estonian and Livonian. — Onoma 25 (1981), lk 327–328.
 19. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1979–81. Estonian and Livonian. — Onoma 27 (1983–1984), lk 297–298.
 20. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1982–84. Estonian and Livonian. — Onoma 28 (1985–1986), lk 381–382.
 21. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1985–87. Estonian and Livonian. — Onoma 29 (1987–1989), lk 420–421.
 22. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1988–89. Estonian and Livonian. — Onoma 30 (1990–1991), lk 351–352.
 23. *Närhi, Eeva Maria; Korhonen, Ritva. Onomastic Bibliography 1990–91. Estonian and Livonian. — Onoma 31 (1992–1993), lk 321–322.
 24. Päll, Peeter. Estonian. — Onomastica Uralica 1a. Selected Bibliography of the Onomastics of the Uralian Languages. Edited by István Hoffmann. Debrecen-Helsinki 2001, lk 25–51.
  /Sisu: Bibliography – General Onomastics – Place Names – Personal Names – Other Names – Applied Onomastics./
 25. OU:*Вареп, Э(ндель). Топонимика. — О развитии географии в Эстонской ССР. 1960–1968. Таллин 1970, lk 223–227.
  /Eesti kohanimesid käsitlevate tööde loetelu./