EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Temaatiline loend.
Kohanimekorraldus. Linnakohanimed.


Tähestikuliselt:

 1. *Aas, R. Nimi pannakse kogu eluks. — Õhtuleht 30.08.1962.
  /Vastukaja, vt Anti ÕL 16.07.1962./
 2. Aasa, Hilja. Veel Tallinna tänavanimedest. — Õhtuleht 23.12.1986, nr 294, lk 2.
  /Liivapealse tänavanimedest, sh teeb ettepaneku taastada Kingissepa tänav Liivalaia tn-ks./
 3. *Aavik, Joh(annes). Vastuseks sellele, kes "uulitsa" asemel "teed" soovitab. — Postimees 24.04.1914, nr 91, lk 6.
 4. *Aavik, Joh(annes). Kas "tänav" või "uulits"? — Tallinna Teataja 31.12.1919, nr 286, lk 6; Saaremaa 07.01.1920, nr 1, lk 3.
  /Kaitseb uulitsat, hoiatab üleliigse purismi eest./
 5. *Aavik, Joh(annes). Kas "tänav" või "uulits"? — Eesti Kirjandus 1922, lk 31–32.
  /Eelistab uulitsat. Tutv: Postimees 22.02.1922, nr 44, lk 5./
 6. *Aavik, J(ohannes). Keelelisi märkusi. — Postimees 18.08.1931, nr 222, lk 4.
  /Sh tänaval ja tänavas erinevustest./
 7. *Aeltere Namen einiger Strassen Revals. — Revalsche Zeitung 1888, nr 266.
  /Allk: G. v. H./
 8. AES-i juhatus. Küsimused ja kostused. — Eesti Keel 1932, nr 4, lk 127.
  /Vastuseks O. Kalda kirjale "Ärgu tõlgitagu..." nimede - ajalehtede, ajakirjade, asutiste ja tänavate - tõlkimisest; O. Kallas soovitab igal juhul hoiduda, AESi juhatus mõnel juhul seda möönab./
 9. Aitsam, Viio. Pühendusnimi kui elu peegel. — Maaleht 01.02.2004.
  /Ancis Daumanise ja Albert-August Tiimanni tänavatest Narvas. Ka pühendusnimedest mujal/
 10. Alatalu, Toomas. Ühtede õigus taastatakse teiste arvel? — Õhtuleht 11.08.1987, nr 185, lk 2.
  /Hiiul asuva Suurtüki tänava nimetamisest Tüki tänavaks, ettepanek nimetada see Hiiu Suurtüki tänavaks, ka muid soove./
 11. *Anti, A. Nimi pannakse kogu eluks. — Õhtuleht 16.07.1962.
  /Asutuste, organisatsioonide ja tänavate nimedest. Vastukaja: Aas ÕL 30.08.1962./
 12. Anton, Helve. Otepää tänavanimede asjus. — Kommunist 08.09.1987, nr 106, lk 3.
  /Ettepanekud tänavanimede muutmiseks./
 13. *Blomerius, Richard. Variku toetuseks. — Edasi 05.08.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosa nimest./
 14. Broi, Jossif. Ümbernimetamisest. — Õhtuleht 05.08.1988, nr 179, lk 1.
  /Kalinini nime ärakaotamise vastu./
 15. *Die Frage: "uulits" oder "tänav"?. — Revaler Bote 13.12.1922, nr 281, lk 7.
  /Vaidluse ülevaade./
 16. Drikkit, Ivi. Moodustatakse nimekomisjon. — Edasi 05.11.1986, nr 254, lk 5.
  /Linna parteikomiteesse kutsuti rühm inimesi, kellele anti ülesanne aidata ellu alatine nimekomisjon. Ettevalmistav istung./
 17. *Eelmäe, Lembit. Variku jäägu Varikuks. — Edasi 02.09.1984, lk 5.
 18. *Eesti kirjanduse seltsi juhatuse ettepanek tänav. nimede muutmise asjus. ("Tartu teated.") — Postimees 10.10.1923, nr 270, lk 7.
  /Pikem sõnum; konkreetsete nimeettepanekute loetelu. Allk: -hks./
 19. *Eesti Kirjanduse Selts paneb ette Krasnojarski kasarmuid ümber nimetada Laidoneri kasarmuteks ... mitte aga "Lembitu kasarmuteks", nagu 2-se diviisi ülema ettepanek oli ... Tänavanimede kommisjonis tuleb see asi arutusele. ("Tartu teated.") — Postimees 14.10.1923, nr 274, lk 5.
  /Allk: hks./
 20. Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988). 38 lk + 5 lk (M. Meri ettekanne). (KKI.)
  /50 eksemplaris jaotvara. Sisu: Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamisest osavõtjale – Artiklid (H. Saari, P. Päll, M. Kallasmaa, S. Ehrenbusch, M. Meri – vt need) – Soovitusi tänavanimede keeleliseks korrastamiseks (koost. P. Päll) – Nimede kohta käivaid seadusandlikke akte. Tutv: Lõbu, Ivar, Edasi 20.03.1988. Tiits, Mai, Sirp ja Vasar 06.05.1988./
 21. *Ehrenbusch, Silvia. Nimede valikust ja määramisest. — Õhtuleht 07.07.1984.
 22. Ehrenbusch, Silvia. Nimede taastamise käigust Tallinnas. — Sirp ja Vasar 27.03.1987, nr 13, lk 13.
  /Tallinna nimedevaliku komisjoni ja 1986. a dets-s moodustatud ekspertkomisjoni tööst./
 23. Ehrenbusch, Silvia. Nimedevaliku komisjonilt. — Õhtuleht 03.12.1987, nr 279, lk 3.
  /Varem jõustunud ennistatud tänavanimede loend, nimekomisjoni tööst vahepeal./
 24. Ehrenbusch, Silvia. "Õismäe I" või Kullerkupu? — Õhtuleht 12.07.1988, nr 160, lk 3.
  /Väike-Õismäe kaupluste, peatuste ja linnaosa nimest, oodatakse ettepanekuid. Vt ka Ehrenbusch Õhtuleht 05.12.1988/
 25. Ehrenbusch, Silvia. Ütle üks ilus nimi. — Õhtuleht 05.12.1988, nr 277, lk 3.
  /Väike-Õismäe peatuste, kaupluste ja linnaosa nimest. Lugejate arvamuse kokkuvõtteks. (Teema sissejuhatus vt Ehrenbusch Õhtuleht 12.07.1988)./
 26. Ehrenbusch, Silvia; Päll, Peeter. Uued tänavad Lasnamäel. — Õhtuleht 28.12.1988, nr 297, lk 3.
  /3 uut nime Katleri linnaosas; sj lähemalt uutest nimevaliku põhimõtetest./
 27. *E(ise)n, M(atthias) J(ohann). Järelsõna. — Postimees. Hommiku väljaanne 08.01.1920, nr 3, lk 3.
  /Artiklile "Miks mitte "tee"?" (autor: Opt) seals./
 28. *Eisen, M(atthias) J(ohann). Tartu uulitsanimed. — Postimees 27.08.1923, nr 226, lk 2.
  /Hinnang linnavalitsuse juures töötava komisjoni ettepanekutele. Näiteid tänavanimedest, mis on halvakõlalised (Jänese, Rebase, Kartuli), võõrapärased (Annovi, Fortuna, Gildi, Holmi), mis ei vasta tähendusele (Kroonuaia, Kompanii) jt. Lõpus sellest, et linnas võiks olla Ülikooli tänav./
 29. *E(isen), M(atthias) J(ohann). Teine seisukoht Tartu uulitsanimede asjus. — Postimees 15.09.1923, nr 245, lk 4.
  /Näiteid sellest, et Eestis on nii sakslased kui venelased maakohtade, linnade ja tänavate nimesid muutnud endale meelepärasemaks. Seepärast tuleb praegu pooldada sobivamate nimede võtmist. Sellest, kas ennistada Pepleri, Küüni, Kompanii jt nimed või on paremaid lahendusi. Ettepanekud./
 30. +Elisto, E(lmar). Akadeemilise Emakeele Seltsi juhatuse keelelisi otsuseid ja seletusi. — Eesti Keel 1934, nr 4, 5, lk 119–128, 151–156.
  /Sh: vastus Eesti Linnadeliidule uulide (tänavate, teede, uulitsate jne) nimetuste ühtlustamise asjus lk 121, nime Sampo kasutusest lk 122, postiasutuste nimetustest ja Eesti kohanimedest neis lk 122–128 (pikemalt nimede omastavalisest kujust, hargtäiendite kasutamisest, eestirootsi nimedest, vaidlustest Tallinna nimekuju üle, Paslepa, Skarjatina-Karjati, Rakke, Laanemetsa, Tsirguliina, Sangaste jaama nimest. Järg lk 151–156: Tsirguliina, Mänspe, Sooniste ja Ellamaa jaama, Jõgisuu, Samokrassi nimest, Setumaa kohanimedest (vt ka RTL 1933, nr 27); isikunimedest, eeskätt muutmisest, küsimusest, kas Aare on mehe- või naisenimi./
 31. *Ellik, Kaljo. Tänava nime muutmisest. — Kommunismiehitaja 05.08.1986.
  /Balti laevastiku õhujõudude rünnakutest Berliinile Kogula lennuväljalt 1941. a ja polgukomandör J. Preobraženski mälestuse jäädvustamisest./
 32. Elva nimekomisjon. Elva uued tänavanimed. — Postimees 23.01.1991, nr 18, lk 3.
 33. Ersto, Jaan. Veel Valga tänavanimedest. — Kommunist 18.08.1988, nr 98, lk 2.
  /Nimede taastamise ettepanekud./
 34. *Ettepanekud tänavate ümbernimetamiseks Pärnus. ("Siseriigist.") — Postimees 05.03.1924, nr 64, lk 2.
  /"Lydia Koidula ausamba toimkond esines hiljuti linnavalitsusele ettepanekuga, et praeguseid tänavaid saaks nimetatud: Tallinna-Posti tän. - J. W. Jannseni tänavaks, sest seal elas omal ajal Jannsen oma tütre L. Koidulaga. Vana-Pärnus asuv Tal.-Posti tän. - Luhala ja Jänesselja t. - Tallinna tänavaks." (Kogu tekst.) Allk: F./
 35. Gnadenteich, Uwe. Linn rajab Harju mäele 20. augusti väljaku. — Tallinna Postimees 03.11.2010.
  /Tallinna Harju mäe asfaltplatsi korrastamisest./
 36. Gorbanevski, Mihhail; Zalõgin, Sergei. Hoidkem nimesid. — Sirp ja Vasar 29.08.1986, nr 35, lk 12.
  /Ajaloolistest kohanimedest. Ajalehest "Literaturnaja Gazeta"./
 37. *Gori. Uulitsavõitlus Eesti keelemeeste vahel. — Vaba Maa 18.01.1923, nr 14, lk 1.
  /Karikatuur./
 38. *Grodinski, F(eodor). Tänavad ja õigekeelsus. — Pärnu Kommunist 02.10.1979.
  /Vt ka Meriste 1979 (Pärnu Komm.)./
 39. *Gustavson, Heino. Kuidas tõlkida tänavate nimesid võõrkeeltesse. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 2, lk 112.
 40. +*Gustavson, H(eino). Mere puiestee ajaloost. — Kalender 1980. Tallinn 1979, lk 193–199.
  /Ka nimest./
 41. *Hasselblatt, A. Einiges von Dorpats Strassen. — Dorpater Nachrichten 26.10.1923, nr 246, lk 2; 27.10.1923, nr 247, lk 3–4.
  /Ka nimedest?/
 42. *Hasselblatt, A. Mõnda Tartu uulitsatest. — Postimees 15.09.1923, nr 245, lk 4.
  /Linna arhivaari seletusi muudetavate nimede ajaloost. Tartu vanalinna tänavate nimede algupärast (Lutsu, Küütri, Küüni, Kompanii, Hezeli, Pepleri, Promenaadi); säilinud on 11 vana nime. 19.09.1923 Pm-s eelteade, et nimekomisjoni koosolek on 20.09./
 43. Heinvee, Avo. Usaldan, ei usalda. — Töörahva Elu 13.10.1988, nr 120, lk 2–3.
  /Pahameel osa saadikute ükskõiksuse pärast tänavanimede arutelu ajal Võru linnanõukogu istungil, mistõttu kvoorumi kokkusaamisega oli raskusi./
 44. OU:*Hermann, U(no). Tähtsamaid Tartu mäenimesid. — Keel ja Kirjandus 1965, nr 10, lk 631–633.
 45. +*Howen, A. v. Kleine Beiträge zur Kenntnis der Topographie Revals bis zum Beginn der russischen Herrschaft. — Revaler Beobachter 1900, nr 96.
 46. Ilus, Kaljo. Ühe toimetusele saabunud kirja puhul. — Nõukogude Hiiumaa 13.11.1986, nr 133, lk 3.
  /P. Kammi tänava tagasinimetamisest Tiigi tn-ks./
 47. Jaago, Kalev. Kultuuri järjepidevusele mõeldes. — Töörahva Lipp 23.09.1986, nr 112, lk 3.
  /Haapsalu tänavate ajaloost. Toim. märkusega./
 48. +Jaglov, Jakov. Sõprusmissioonil. — Õhtuleht 12.07.1988, nr 160, lk 2.
  /Sh ettepanek anda NL kangelase Vladimir Serovi nimi mõnele Tallinna tänavale./
 49. Jakson, Mati. Pargi nimest. — Õhtuleht 15.07.1988, nr 163, lk 1.
  /Falkspargi (varem ka Rahvapark, Lastepark) nime taastamise vajadusest./
 50. Jõgi, Olev. Veel vanadest kohanimedest. — Sirp ja Vasar 10.10.1986, nr 41, lk 4.
  /Kuressaare nime taastamise vajadusest. Ka maakonnanimedest./
 51. Kaarna, Ivi. 29. septembril 1988. aastal. — Töörahva Elu 13.10.1988, nr 120, lk 2–3.
  /Võru RSN otsusest 29.09.1988 tänavanimede ennistamise kohta. Samas avaldatud üldpealkirja all "35 aastat tagasi ja täna" nii see otsus kui ka Võru TSN TK otsus 22.06.1953./
 52. +Kadastik, Heiti. Kas Villem Reimani nimi Kolga-Jaani tänavale? — Sirp ja Vasar 23.10.1987, nr 43, lk 12.
  /Sh Kolga-Jaani elanike soovist anda Kalmistu tn-le Villem Reimani nimi./
 53. *Kallasmaa, Marja. Kärdla tänavanimed. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988,) lk 19–21.
 54. *Kann, Tõnu. Vana volikogu pärandas uuele nuriotsuse. — Pärnu Postimees 01.10.2005.
  /Lahkuv linnavolikogu soovis Mark Soosaare eestvedamisel nimetada Hospidali tn Adamsoni ja Koidula tänavaks. Otsus eiras kehtivaid seadusi, sh pühendusnimede määramise korda./
 55. Kannik, Indrek. Erki Noole tänav!? — Postimees 03.10.2000.
  /Tänava nimetamisest Erki Noole auks ja selle küsitavusest./
 56. *Kaplinski, J(aan). Miks me ikka nii tõsised oleme. — Edasi 06.07.1969.
  /Nimede andmisest kaupadele, kauplustele, tänavatele./
 57. *Kapsa- ja keelepirukatest . — Pärnu Kommunist 17.03.1964.
  /Pärnu tänavate ja asutuste vigastest siltidest./
 58. *Karu, Arnold. Segadust ei maksa süvendada. — Edasi 01.04.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosade nimedest./
 59. Kase, Ando. Nimekomisjoni esimene koosolek. — Edasi 05.12.1986, nr 278, lk 1.
  /Tartu RSN TK ehitus- ja arhitektuuriosakonna juurde moodustatud nimekomisjonist./
 60. +Kasesalu, Heikki. Mõtlen, et... — Töörahva Elu 17.02.1987, nr 7, lk 3.
  /Sh ettepanek muuta Gorki tänav tagasi Katariina tänavaks./
 61. Kasesalu, Heikki. Kas ainult Gorki-Katariina? — Töörahva Elu 07.05.1988, nr 55-56, lk 3; 11.08.1988, nr 93-94, lk 6; 22.09.1989, nr 112, lk 3.
  /Ülevaade Võru nimekomisjoni tööst ja lugejate arvamusest (Erich Semm, L. Alliksoo, Õ. Saar, Elmar Hoop, Tiit Raag; V. Pilt, Olev Post, V. Meos, Erna Karise jt). Nimekomisjoni ettepanekud Võru linnanõukogule./
 62. Kasesalu, Heikki. Kas ainult Gorki-Katariina? — Töörahva Elu 13.10.1988, nr 120, lk 2–3.
  /Veel lugejate arvamusi (Selma Riitsaar, Ado Kisand, Urmas Arrand, Erna Karise, Heldur Vaask)./
 63. *Kas ikka tõeste – tänav? — Sotsialdemokraat 25.09.1919, nr 206, lk 3.
  /Soovitab jääda uulitsa juurde. Allk: M. M./
 64. *Kas ikka tõesti – tänav? — Tallinna Teataja 25.09.1919, nr 207, lk 3.
  /Refereerib ja toetab Sotsialdemokraadis 25.09.1919 ilmunud samanimelist artiklit./
 65. +*Kask, Ilmar. Oma linna kaart. — Edasi 02.05.1986, lk 4.
  /Rets: Тарту. Туристская схема. Москва 1985./
 66. *Kas Narva või Peterburi tee? ("Tartu teated.") — Postimees 31.12.1922, nr 310, lk 7.
  /"Narva minevat teed kutsutakse Peterburi teeks, mis laseb oletada, et Peterburg Eesti vabariigis asub. Kuna tõeliselt ta nõuk. Venes on. Kas ei oleks aeg hakata seda teed Narva teeks kutsuma, sest tee lõpeb Narvas aga mitte Peterburis. Ja vanad inimesed teavad rääkida, et nüüdist Peterburi mäge on toll korral Narva mäeks kutsutud." (Kogu tekst.) Allk: Itu./
 67. *Kas "tänav" või "uulits"? — Esmaspäev 11.12.1922, nr 16, lk 7.
  /Tallinna postkontoris tehtud statistika tulemustest. Tänava kasuks./
 68. *Kas uulits või tänav? — Päevaleht 07.06.1919, nr 116, lk 6.
  /Soovitab sõna uulits. Allk: Insener./
 69. *Kas uulits või tänav? — Päevaleht 14.12.1922, nr 310, lk 8.
  /Soovitab sõna tee, või kui tänav, siis kujul tanav./
 70. *Kas "uulits" või "tänav"? Kõige kohasem oleks vast sõna "tee". — Kaja 26.11.1922, nr 280, lk 4.
 71. *Katse Narva tänava- ja linnaosade nimesid venepäraseks muuta 1915. a. — Põhja Eesti 02.06.1931; Alutaguse Elu 02.06.1931, nr 60, lk 2.
 72. +Katšajev, Pavel. Nõmme õiguste taastamisest. — Õhtuleht 09.08.1988, nr 182, lk 2.
  /Sh pooldab vanade nimede taastamist./
 73. +Kauber, Maksim. Kärdla linnanõukogu aruandeistungjärk. — Nõukogude Hiiumaa 07.03.1989, nr 27, lk 1.
  /Sh refereeritakse Kärdla RSN TK otsust tänavanimede ennistamise kohta./
 74. +*Keelelised märkused . — Vaba Maa 11.08.1919, nr 169, lk 2.
  /Sh Narva tänavanimede venepärasest kasutusest./
 75. (Kesküla, Kalle). Kuressaare ja selle ümbruse kohanimesid (1). — Oma Saar 06.12.2008.
  /Kalle Kesküla koostatud loend (algusosa). Ilmus ajalehes Oma Saar (hiljem nimetatud Saarte Hääleks). Järge ei õnnestunud dets-s 2008 leida./
 76. Kesküla, Kalle. Kuressaare ja selle ümbruse kohanimesid (2). — Oma Saar 203.01.0090.
 77. Kesküla, Kalle. Kuressaare ja selle ümbruse kohanimesid (3). — Oma Saar 07.02.2009.
 78. Kesküla, Kalle. Kuressaare ja selle ümbruse kohanimed (4). — Oma Saar 04.04.2009.
  /Eelmised osad 06.12.2008, 03.01 ja 07.02.2009./
 79. +Kettunen, Lauri. Kaks õigekeelsuse raamatut. — Eesti Keel 1922, nr 3-4, lk 97–105.
  /Rets: V. Ridala. Eesti keele õigekirjutus koolidele ja iseõppijatele. Tartu 1922; A. Saareste. Tegelikud õigekeelsuse määrused. Tartu 1921. Sh kritiseerib Saareste seisukohti uulitsa/tänava asjus, Soome kohanimede esitust jm. Vt Saareste 1922, Järelmärkus ja vastus.../
 80. *Kettunen, Lauri. Rahulik surm "uulitsale". — Eesti Kirjandus 1922, lk 62–64.
  /Tänava poolt./
 81. *Kettunen, L(auri). Emakeele selts ja "uulits" või "tänav". — Postimees 12.01.1923, nr 10, lk 5.
  /Vastukaja J. V. Veskile (Postimees 24.12.1922). Seals. ka J. V. Veski vastus./
 82. +Kidron, Anti. Vabastagem linn stagnaaja märkidest! — Õhtuleht 26.07.1988, nr 171, lk 2.
  /Sh teeb ettepaneku muuta Kalinini rajooni nimi./
 83. Kiho, Toomas. Lodja tänav ja Meri plats. — Tartu Postimees 02.11.2006.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest ja võimalikest pühendusnimedest./
 84. +Kiin, Sirje. Marie Underi mälestuse jäädvustamine. — Sirp ja Vasar 15.07.1988, nr 29, lk 13.
  /Eesti Kultuurifondi eestvõttel 07.07.1988 toimunud arutelust; sh ettepanek nimetada Lomonossovi tänav Marie Underi nimeliseks./
 85. *Kindlam, Ester. Õigekeelsuslase pilguga mööda Tallinna. — Sirp ja Vasar 14.01.1966, lk 6.
  /Tänava- ja kohanimedest (kokku- ja lahkukirjutamisest, algustähest jm. Redigeeritult uuesti avaldatud autori kogumikus 1976, lk 160–164./
 86. *Kirss, Odette. Rakvere tänavate nimedest. — Punane Täht 26.09.1978.
 87. *Kirss, Odette. Ka tänavanimed on killuke ajalugu. — Punane Täht 18.06.1987.
  /Rakveres./
 88. Kirss, Odette. Mõnda Turu platsist. — Punane Täht 12.02.1987, nr 18, lk 3.
  /Ka muudest tänavanimedest Rakveres./
 89. *Kirss, Urve. Isikunimed on kultuuripoliitika küsimus. — Meie Maa 15.11.2000, nr 219, lk 6.
  /Arvamus Kuressaare tänavatele isikute nimede paneku kohta./
 90. *Kirt, Kaljola. Kas ikka on segadus? — Edasi 15.04.1984, lk 5.
  /Tartu linnaosade nimedest./
 91. OU:*Kivi, Aleksander. Mäed ja mäenimelised tänavad Tallinnas. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 6, 7, lk 334–338, 399–411.
  /Vt ka Saari KjK 1964/10 ja Krusten KjK 1965/1./
 92. OU:*Kivi, Aleksander. Linna toponüümilisest uurimisest. — Kodu-uurimise teateid. 7. Tallinn 1967, lk 25-33.
  /Tallinna tänavate nimedest./
 93. *Kivi, A(leksander). Kuidas Tallinna tänavad endale nime said? — Küsimused ja Vastused 1968, nr 2, lk 43–46.
 94. OU:Kivi, Aleksander. Tallinna tänavad. Valgus, Tallinn 1972. 202 lk.
  /Sisu: Saateks – Tallinna tänavad: Tallinna tekkimine, kasv ja tänavavõrgu areng, Tallinna tänavate nimedest – Tallinna tänavanimede koondloetelu (22–147) – Registrid: Keskaegseid ladina- ja alamsaksakeelseid tänavanimesid, Varem kasutamisel olnud saksakeelseid tänavanimesid, Varem kasutamisel olnud venekeelseid tänavanimesid, Muudetud eestikeelsed tänavanimed, Kasutatud kirjandus ja arhiivide allikmaterjalid – Lisa: Tallinna tänavate nimekiri 1968. Tutv: Tiik, Leo, KjK 1973/2, lk 116–118./
 95. OU:Kivi, Aleksander. Isikunimelised tänavad Tallinnas. Eesti Raamat, Tallinn 1977. 128 lk.
  /Sisu: Saateks – Tänavanimedest ja nende uurimisest – Nende nimedega – Mütoloogia valdkonda kuuluvate ja kirjandusteoste tegelaste nimedega tänavad./
 96. Kivi, Boris. Meie linna tänavate nimedest. — Kommunismiehitaja 04.11.1986; 11.11.1986; 13.11.1986; 18.11.1986.
  /Kuressaares./
 97. Kivimets, H. Nimede muutmisest. — Õhtuleht 27.07.1988, nr 172, lk 1.
  /Liiga palju Kalinini nimega kohti, ettepanek tänav või rajoon ümber nimetada./
 98. *Kohalik Vene leht "Revelskija Isvestija" nimetab... ("Teised ajalehed.") — Eesti Postimees 22.11.1901, nr 47, lk 3.
  /Lehe kahtlustuste puhul Eesti Postimehe vastu Tallinna tänavate eestikeelsete nimetuste asjus./
 99. *K(oit), P. Tallinna uulitsanimede üle kirjutatakse meile siit:... ("Omalt maalt. Üleüldised teated.") — Eesti Postimees 25.10.1901, nr 43, lk 2.
  /Allk: P. K. Tallinnlane. Vt ka "Kohalik Vene leht..." EPm 22.11.1901./
 100. Kokla, Paul. Nimed on tõsisem asi, kui arvata võib. — Nõukogude Hiiumaa 21.02.1989, nr 21, lk 3.
  /Kärdla kohanimede ennistamise põhjendusi; ka külanimede ennistamise kavast Lauka kn-s ja külanõukogu enda nimest./
 101. +*Kolm kuud esimese sekretärina. Intervjuu Tõnu Laagiga. — Edasi 22.01.1987, nr 17, lk 3.
  /Sh skeptiliselt tänavate ümbernimetamise mõttevahetusest, näeb järjekindlusetust ja nimemuutmisest tekkivat segadust. Ka Edasi nime peab kinnistunuks./
 102. Korrovits, Viktor. Kesklinna tänavanimede muutmisest. — Edasi 08.02.1987, nr 32, lk 4.
  /Tartus. Vastuseks O. Printsile./
 103. *Kostabi, Ivar. Nimed ja kohad segamini. — Edasi 25.03.1984, lk 4.
  /Tartu mikrotoponüümidest./
 104. Kreem, Enn. Mahlakasest majaukse ees. — Sirp ja Vasar 24.10.1986, nr 43, lk 12-13.
  /Sh nimede ennistamisest: nii tänavanimedest kui ka Kuressaarest./
 105. *(Krikmann, A.) Kuradi uulits Rakveres. — Virumaa Teataja 08.08.1931, nr 89, lk 3. Arhiivi andmetel A. Krikmann.
 106. Kruus, Ivo. Mina elan Priislis. — Õhtuleht 23.12.1986, nr 294, lk 2.
  /Vajadusest asendada Lasnamäe mikrorajoonide numbrid kohanimedega./
 107. *Kuidas lahendada "uulits tänava" küsimus. — Päevaleht 13.01.1923, nr 11, lk 4.
  /Tänava poolt. Allk: Täieline võhik keeleteaduses./
 108. +Kuidas muuta Rakvere inimsõbralikumaks? — Punane Täht 20.12.1986, nr 149, lk 2.
  /Vestlusring. Sh Rakvere ja Tapa ajalooliste tänavanimede taastamise ettepanekud./
 109. *Kuidas suunata kohanimede rännet? — Edasi 07.10.1984, lk 4, 5.
  /R. Kivi, N. Raid, U. Salo, M. Preem, H. Käämbre, I. Karro, H. Vals ja I. Kostabi Tartu kohanimedest./
 110. *Kui Kuressaare linn koosnes "küladest". — Saaremaa Teataja 09.12.1931, nr 74, lk 3.
 111. +Kuldvere, Gunnar. Eesmärk on kolm last perekonnas. Linnanõukogu istungjärgult. — Edasi 30.09.1987, nr 224, lk 3.
  /Sh lähemalt tänavanimede taastamise arutelust (Viktor Korrovits, Mare Mugra, Alvo Aabloo, Tiit Rosenberg, Enriko Talvistu, Tõnu Anton), 2 otsuseprojekti seast valiti see, millega otsustamine lükati edasi./
 112. Kuldvere, Gunnar. Taastati nelja tänava nimed. — Edasi 01.11.1987, nr 251, lk 3.
  /Tartu RSN TK otsusest./
 113. +*Kull, Helle. Üht-teist Põltsamaa tänavatest. — Punalipp 22.03.1986.
  /Tänavate ajaloost./
 114. +Kull, Helle. Arutati päevakohaseid probleeme. — Vooremaa 06.07.1989, nr 78, lk 1.
  /Sh Põltsamaa RSN otsus tänavanimede ennistamise kohta./
 115. *Känd, Karoliina. Isikunimelised tänavanimed. Õpilasettekanne Viljandi Maagümnaasiumi VII keelepäeval. — ES 02.04.2002.
 116. +Käosaar, Vaike. Linnanõukogu istungjärgult. ("Kohalikes nõukogudes.") — Vooremaa 29.06.1989, nr 75, lk 1.
  /Sh Jõgeva TK esialgsest otsusest tänavanimede taastamise kohta./
 117. +Käosaar, Vaike. Nädalamõtteid väikelinnas. — Vooremaa 17.06.1989, nr 70, lk 1.
  /Sh Jõgeva TK istungil 15.07.1989 arutatud tänavanimede ennistamisest./
 118. *Käämbre, Henn. Veel Tartu edelalinnaosa nimest. — Edasi 03.06.1984, lk 5.
 119. Laarman, J. Nimede ennistamisest. — Õhtuleht 02.08.1988, nr 176, lk 1.
  /Ettepanek ennistada kino Pioneer nimi Skandia'ks./
 120. Laipaik, Päivu. Tõrva tänavanimedest. — Kommunist 06.10.1988, nr 119, lk 3.
  /Ettepanekud./
 121. *Laks, Leo. Mõttevahetuse poolt. — Sirp ja Vasar 19.09.1986, lk 12.
  /Ajaloolistest kohanimedest./
 122. Laks, Leo. Kus on see tänav, kus on see maja? — Õhtuleht 28.07.1987, nr 171, lk 2.
  /Segadusest Tallinna tänavate leidmisel, täpse plaani vajadusest./
 123. Laks, Leo. Rajooni- ja tänavanimedest. — Õhtuleht 24.08.1988, nr 195, lk 1.
  /Nõukogulike nimede üksluisusest, Kalinini rajooni nime muutmisest./
 124. Lall, Pelle; Sandrak, Ott. Nimede taastamisest. — Õhtuleht 29.11.1986, nr 264.
  /Tallinna ajaloolistest tänavanimedest, mida arutati 30.10.1986 Linnamuuseumi saalis, sõnavõtjad Voldemar Miller, Jüri Kuuskemaa, Ott Sandrak, Trivimi Velliste, Karl Laigna jt./
 125. +Laubre, Maris. Juttu raamatukogu ümber. — Õhtuleht 02.09.1988, nr 203, lk 2.
  /Sh ettepanek nimetada M. Gorki nim Tallinna Keskraamatukogu Tammsaare-nimeliseks [Sellise otsuse tegigi linnavalitsus septembri lõpus: Õhtuleht 24.09.1988, lk 1]./
 126. *Lelumees, Siiri. Kärdla linna kohanimed. Kursusetöö. Juhendaja Valdek Pall. TPÜ, Tallinn 1993. 32 lk. (Nr 681.)
 127. *Linlased jäid ükskõikseks Noole tänava suhtes. — Kuressaare Kuulutaja 03.11.2000.
  /Ettepanekust anda uuele Kuressaare tänavale Noole nimi./
 128. *Linna-Jüri. Kah üks veste. — Postimees. Hommiku väljaanne 27.04.1920, nr 17, lk 4.
  /Vastuseks Maa-Matsi nime all ilmunule (vt 23.01). Nõus uulitsa kõrvaldamisega, ent muid laensõnu peab vajalikuks. Allk: Linna-Jüri (=L. Kettunen?)./
 129. *Linna tänava nimede muutmine oli 22 skp. sellekohases komisjonis linna koolivalitsuse algatusel arutusel. Komisjonist võttis osa peale linnanõunik Reebeni ja hra Markuse veel Eesti kirjanduse seltsi, akad. emakeele seltsi, akad. ajaloo seltsi ja linna uurimiskomisjoni esitaja. Tehti mitmed tähelepanuväärt otsused, milledest pikemalt edaspidi. ("Tartu teated.") — Postimees 24.01.1926, nr 23, lk 7.
  /Kogu tekst./
 130. *Linna tänavanimede ümbernimetamise ja eestipärasteks muutmise asjus. ("Tartu teated.") — Postimees 25.04.1923, nr 108, lk 2.
  /"Linnavalitsusel on kavatsus Tartu linna tänavate nimesid ümber nimetada ja eestipäraseks muuta. Selles asjus on linnavalitsuse poolt nõupidamisele kutsutud 2. maiks s. a. akad. Ajaloo seltsi, Akad. emakeele seltsi, Eesti kirjanduse seltsi kodu-uurimise toimkonna, Tartu linna uurimistoimkonna ja "Postimehe" toimetuse esitajad ja mitmed teised asjatundjad." (Kogu tekst.) Allk: -h./
 131. *Linna tänavate nimede muutmise ja uute linnaosade tänavatele nimede panemise küsimus edasi lükatud. ("Tartu teated. Linnavolikogu koosolek 27. aug.") — Postimees 29.08.1923, nr 228, lk 5.
  /Küsimuse arutamisest koosolekul ja vaidlusalustest nimedest./
 132. *Linna tänavate nimed nõuavad parandust! ("Tartu teated.") — Postimees 08.04.1921, nr 76, lk 3.
  /Sõnum. Vigastest tänavasiltidest, nt Sola uul. (Soola), Rosi (Roosi), Jama (Jaama), Pik (Pikk), Rikkas (Rikas), Leppiku (Lepiku) jne. Vladimiri uulitsas on Ladumise uulits, kuid Vladimiri läheb Saekojani välja. Keelelised vead tuleb otsekohe parandada. Allk: -nn./
 133. *Lipschütz, A. Oa, Erne ja Kartuli tänav. — Postimees 18.05.1921, nr 107, lk 5.
  /Tartu tänavatele tuleks anda Eesti kuulsate poegade nimesid. Vanad inetud tänavanimed näitavad meie kultuuritust./
 134. Loel, Rita. Koerapark ja Slupi plats seadustatakse. — Oma Saar 24.05.2007.
  /Sh Kuressaare nimekomisjoni tööst./
 135. Lugeja arvab . — Edasi 08.01.1987, nr 5.
  /Teemal "Nimi on ajalugu": Georg Grünberg, Andreas Hold, Lembit Eelmäe; Näituseväljakust: Elsa Kudu, E. Potseps./
 136. *Lugejate arvamusi . — Sirp ja Vasar 27.01.1978, lk 12.
  /Sh tänavanimetustest./
 137. +*L(uiga), J(uhan). Eesti Keel nr. 3-4. — Vaba Maa 01.11.1922, nr 255, lk 5.
  /Sh uulitsa-küsimusest; eelistab tänavat./
 138. *L(uiga), J(uhan). Poliitilised päevaküsimused. Tänavate ristimine. — Vaba Maa 09.09.1923, nr 206, lk 5.
  /Tallinnas. Nimede muutmise kriitikat ja oma ettepanekuid./
 139. *L(uiga), J(uhan). Tegeliku keele uuendusnõuded. Tallinn, Reval, Rewel. — Vaba Maa 12.01.1923, nr 9, lk 5.
  /1. Kasutusel nii Tallinn kui ka Reval. 2. Estonia või Estia? 3. Uulitsast-tänavast. Vastukaja vt "Tallinn oder Reval" Revaler Bote 1923./
 140. Lõbu, Ivar; Talvistu, Enriko. Nimi on ajalugu. — Edasi 14.09.1986, nr 211, lk 5.
  /Ettepanek taastada Tartu ajaloolised tänavanimed./
 141. Lõbu, Ivar. Nimekomisjonis. — Edasi 06.12.1987, nr 279, lk 6.
  /Tartu nimekomisjoni tegevusest. Ettepanekud linna täitevkomiteele./
 142. Lõbu, Ivar. Kaubahallile on nime tarvis. — Edasi 27.05.1988, nr 122, lk 3.
  /Üleskutse pakkuda nimesid Tartu südalinnas ehitatavale kaubahallile./
 143. Lõbu, Ivar. Nimekorrastajad nõu pidamas. — Edasi 20.03.1988, nr 66, lk 5.
  /Linnade ja rajoonide nimekomisjonide esindajate koosolekult Tallinnas 01.03.1988. Sõnavõttude (H. Saari, P. Päll, M. Meri, M. Kallasmaa, S. Ehrenbusch, T. Padu, K. Ellik jt) ülevaated. Ka Kuressaare nime taastamisest./
 144. *Maa-Mats. Väike veste. — Postimees. Hommiku väljaanne 23.01.1920, nr 14, lk 2.
  /Seoses uulitsa-tänava vaidlusega loetleb vene laensõnu, mille asemele tuleks uusi muretseda. Följeton. Allk: Maa-Mats (=M. J. Eisen). Vastukaja: vt Linna-Jüri seals. 27.04./
 145. *Markus, E. Tartu tänavanimede uuendamise puhul. ("Tartu teated.") — Postimees 28.08.1923, nr 227, lk 7.
  /Repliik. Selgitab Tartu nimekomisjoni ettepanekuid tänavanimede muutmiseks ja peab nimede muutmist vajalikuks./
 146. Mathiesen, Helve. Kes kaitseks nime. — Noorte Hääl 23.06.1988, nr 144, lk 2.
  /Isikunimeliste tänavate liiasusest Jõhvis./
 147. *Merejõudude juhataja päevakäsk 13. veebr. 1919 nr. 99 § 104. ("Ajutise Valitsuse tegevusest.") — Postimees 22.02.1919, nr 34, lk 3.
  /...Merejõudude juhataja avaldab Tallinna sadama nimetused: 1) Sadam tollimaja juures nimetatakse - "Vanasadam" 2) Sadam Noblessneri laevatehase ja Paljassaare vahel nimetatakse "Uussadam" ... "Väike sadam" ... "Kalasadam" ... "Paljassaare sadam" ... "Viimse sild" ... "Wulfi sild" ... "Naissaare sild". Sõnum./
 148. *Meriste, H(enno). Tänavad ja õigekeelsus. — Pärnu Kommunist 16.10.1979.
  /Vastukaja F. Grodinski artiklile 02.10.1979 samas./
 149. *Meyer, L(eo). (Die Straßennamen Dorpats.) — Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1875. Dorpat 1876, lk 84–85.
 150. Mihkelson, Marko. Mõnda Valga tänavanimedest. — Kommunist 28.07.1988, nr 89, lk 2.
  /Nimede ajaloost./
 151. Miks, Aili. Nii ja teisiti Otepää tänavanimedest. — Kommunist 30.06.1988, nr 77, lk 2.
  /Otepää nimekomisjoni ettepanekud./
 152. *Milleks on meile tarvis "uule". — Oma Maa 16.11.1929, nr 135, lk 4.
  /Kas uul või tänav?/
 153. +Millest rääkisid sõnavõtjad. — Õhtuleht 10.07.1987, nr 158, lk 3.
  /Tallinna RSN 02.07.1987 istungjärgul sõnavõtjad; sh Tallinna tänavanimede taastamise vajadusest Mati Klooren, Leili Spiridonova, Lepo Sumera. Otsuse esmane tutvustus: Õhtuleht 03.07.1987, lk 1./
 154. +Mordvinov, Igor. Kui võtta ausalt ja tõsiselt... (3.) — Õhtuleht 22.07.1988, nr 168, lk 2.
  /Sh räägib liialdustest tänavate ümbernimetamisel./
 155. *Muidugi "tänav" . — Tallinna Teataja 27.09.1919, nr 209, lk 6.
  /Toetab tänavat; toimetus järelsõnas siiski mitte. Allk: A. A./
 156. *Muinaste, Aster. Maavarad ja tänavanimed. — Pärnu Kommunist 20.07.1983.
  /Pärnu tänavanimedest./
 157. *Muinaste, Aster. Naistenimelised tänavad. — Pärnu Kommunist 28.04.1984.
  /Pärnus./
 158. *Muinaste, Aster. Revolutsioonisündmuste kajastusi tänavanimedes. — Pärnu Kommunist 24.12.1985.
  /Tänavate ajaloost./
 159. *Mõnda Tartu linna uulitsatest. "Kohalised sõnumed." — Olevik 22.10.1911, nr 82, lk 1345.
  /Allk: K./
 160. Mäestik, Roland. Vanalinna tänavaile ajaloolised nimed. — Tee Kommunismile 17.11.1987, nr 135, lk 1.
  /Viljandi RSN TK otsusest 27.10.1987./
 161. Mäggar, Ivo. "Helios" Viru tänavas. — Õhtuleht 07.07.1988, nr 156, lk 3.
  /Endise Oktoobri kino tagasinimetamine Helioseks. Ivo Mäggari vestlus kino direktori Kati Lälliga./
 162. Mäggar, Ivo. Endiste tänavanimede juurde. — Õhtuleht 10.03.1989, nr 56, lk 1.
  /Nimekomisjoni ettepanek ennistada 17 tänava nimed./
 163. Mägi, Heino. Kas nii või teisiti? Otepää tänavanimedest. — Kommunist 31.03.1987, nr 38, lk 2.
  /Varasemast ajaloost, sh 1950. a otsuste refereering./
 164. Mägi, Laivi. Elva korrastab nimesid. — Edasi 12.01.1989, nr 10, lk 1.
  /Elva RSN TK otsusest taastada 6 tänava nimed./
 165. Nelik, Viktor. Nimede hoidmisest. — Töörahva Lipp 16.10.1986, nr 122, lk 3.
  /Tänavanimede taastamisest Haapsalus./
 166. *Neuman, L. Teine seisukoht linna tänavate nimetuste asjus. — Postimees 10.12.1923, nr 331, lk 2.
  /Vastuseks Pm 17.11.1923 avaldatud artiklile (Linna kodanik), põhjendused, miks tuleks Tartu südalinna tänavatele anda R. Tobiase, J. Liivi ja Jannseni nimed. Allk: Berliinis, 21. nov. 1923. a./
 167. Niitra, Sirje. Tänav, kus ma elan. — Õhtuleht 28.03.1989, nr 71, lk 2.
  /Fedjuninski tänavast Tallinnas ja sellele eesti nime panekust./
 168. Nimi ja tänav. — Virumaa Teataja 07.06.2006.
  /Juhtkiri Rakvere tänavanimedest. Samas numbris ilmunud artikli teemal./
 169. *Opt. Miks mitte "tee"?. — Postimees. Hommiku väljaanne 08.01.1920, nr 3, lk 2.
  /Sealsamas ka Eiseni "Järelsõna" (vt)./
 170. Otsus, Liis. Rakvere linna tänavate nimed. Seminaritöö. Juhendaja Peeter Päll. Tartu 1999. 34 lk + 2 krt.
  /Koopia EKIs (411)./
 171. *Otti, Kaia. Iga tänavanime taga peitub tükike ajalugu. — Postimees 04.12.2006.
  /Tallinna tänavanimede kujunemisest. Intervjuu nimekomisjoni sekretäri Marje Pukiga./
 172. Paaver, Ene. Nimega ehitud. — Edasi 05.10.1986, nr 229, lk 4.
  /Toimetusele saabunud kirjad Tartu tänavanimede ennistamisest (Bruno Annuk, Pia Ott, Ilmar Kahro, I. Vaher, Ustav Mikelsaar, Otto Taur, Feodor Šmutov); meenutusi ka vestlusringist 1984. a (Raal Kivi, Niina Raid, Ain Kaalep)./
 173. Padu, Tõnis. Kastininalt üle Viieristi ja Rootsituru Koplipealsele. — Töörahva Lipp 13.11.1986, nr 133, lk 3; 09.12.1986, nr 144, lk 3.
  /Haapsalu tänavate ajaloost./
 174. +*Pahla, A. Kust sai Peetri alev nime? — Põhja Kodu 14.05.1929, nr 52.
  /Vastuväiteks A. Tõnuristile seals. 07.05.1929./
 175. Palamets, Hillar. Mõtteid Tartu tänavate nimedest. — Edasi 23.11.1986, nr 268, lk 4.
 176. Paldiskis taastati endised tänavanimed. ("Maakonnalehtedest.") — Eesti Sõnumid 07.07.1994, nr 82, lk 4.
  /Paldiski halduskogu otsusest./
 177. Palu, Johannes. Tänavanimedest. — Õhtuleht 15.09.1988, nr 213, lk 1.
  /Pooldab L. Laksi seisukohti ajalooliste nimede taastamiseks. Ent vt ka Pisnov 1988./
 178. *Pesti, Olavi. Kuressaare tänavanimed muutuvas ajas (1). — Oma Saar 16.11.2007.
  /26. oktoobril kohanimepäeval esitatud ettekande tekst./
 179. *Pesti, Olavi. Kuressaare tänavanimed muutuvas ajas (2). — Oma Saar 23.11.2007.
  /26. oktoobril kohanimepäeval esitatud ettekande tekst./
 180. *Pfeil, Pastor Th. Plauderei über die Straßen-Namen vor 50 Jahren im alten Dorpat. Jurjew (Dorpat) 1903. 15 lk.
  /1853. a Tartu tänavanimede kirjeldus, õienduseks Nordlivländische Zeitungis 1903 nr 93 ja 99 ilmunud följetonile, kus juttu ka tänavanimedest. Samal teemal ka 1904 täiendatud trükk "Plauderei über die Strassen des alten Dorpat" 19 lk. Vt ka Nordlivländischer Kalender 1905, lk 185–201./
 181. Pilk aastate taha. — Töörahva Lipp 26.12.1987, nr 152, lk 3.
  /Rubriigis "Koduloolane" avaldatud ülevaade tänavanimede teemal: R. Tamm, Ühest lahendamata küsimusest. Asendame ebasobivad tänavate nimed uutega (lühendatult ajalehest Läänlane 20.06.1950); Küsimus lahendati nii (1950) – Haapsalu TK otsus 23.06.1950; Tänavanimede ennistamine (1987) – väljavõte Haapsalu RSN otsusest 18.12.1987./
 182. Pisnov, A. Mälestus kohustab. — Õhtuleht 27.09.1988, nr 233, lk 2.
  /Balti Laevastiku Muuseumi vanemteaduri A. P. vastus I. Palu repliigile Õhtulehes 15.09.1988 V. Gumanenko nime teemal. V. G. elukäigust./
 183. Poots, Linda; Masing, Viktor. Vanad nimed ja uus haljasala. — Edasi 30.11.1986, nr 274, lk 4.
  /Vanade nimede taastamise toetuseks; sh ettepanek muuta endine Näituseväljak uueks memoriaalkalmistuks, et mälestada seal piinelnud inimesi./
 184. +Postimees . — Sirp ja Vasar 15.01.1988, nr 3, lk 12.
  /Lugeja kirjadest toimetusele, sh Liivia I. kiri venekeelsete tänavanimede kohta Alajõel koos fotoga./
 185. Postimees. Teemal: hoidkem nimesid! — Sirp ja Vasar 31.10.1986, nr 44.
  /Lugejate arvamusi tänavanimede jm ennistamisest: H. Gustavson, R. Ruutsoo, M. Ummelas, A. Tikk, M. Salum, E. Tamm, E. Mälgand; nn Uus-Tallinna sadama nimest (A. Mihkels, M. Hint, A. Rahn); Pärnu teatri nimest (R. Aller, M. Salum); Kuressaare nimest (A. Lumi, A. Tikk jt). Varasemat vastukaja vt ka SV 1986 nr 37 (O. Utt), nr 38 (I. Normet)./
 186. *Praks, Rein. Tartu linnaosade nimedest. — Edasi 17.06.1984, lk 5.
 187. Priimägi, Linnar. Pärast surma sa saad oma tänava. — Delfi 26.01.2010.
  /Pühendusnimedest, Andrus Kiviräha nimest./
 188. Prints, Olev. Veel kord Tartu tänavanimedest, seekord teistmoodi. — Edasi 07.12.1986, nr 280, lk 5.
  /Senise nimede taastamise arutelu kriitikat, nõuab vanimaid nimesid ja nende "õigeid tõlkeid"./
 189. Prints, Olev. Vastuseks Tartu tänavanimede asjus. — Edasi 27.01.1987, nr 21, lk 5.
  /Vaidlus oponentidega (E. Talvistu, N. Raid, A. Hold). Toimetuse järelmärkusega./
 190. Prozes, Jaak. Mida teha Õismägedega? — Õhtuleht 10.03.1988, nr 56, lk 2.
  /Nn Suur-Õismäe nimest, soovitab Haaberstit. Vt Raudsepp 1988, ka Päll 1988 (Õhtuleht)./
 191. +Puhvel, Jaan. Mõlgutusi ja meenutusi "Eesti mõtteloo" sarja 50. köite ilmumise puhul. — Keel ja Kirjandus 2003, nr 8, lk 612–613.
  /Mh omaaegsest Tallinna Säde (Pühavaimu) tn nimest./
 192. Pulver, Andres. Veerandsada Rakvere linna tänavat ootab nime. — Virumaa Teataja 07.06.2006.
  /Ettepanekud volikogule./
 193. *Põder, Jaan. Pääsküla või Laagri? — Õhtuleht 30.08.1977.
  /Ka Pääsküla nime ajaloost./
 194. Päll, Peeter. Ajalugu tuleb Tallinna tänavatele tagasi. — Õhtuleht 13.10.1987, nr 236, lk 2; 20.10.1987, nr 242, lk 2.
  /02.07.1987 ennistatud tänavanimede selgitus./
 195. *Päll, Peeter. Nimede ennistamise põhimõtteid. Ettekanne Tartus ja Tallinnas. — ES 19.02.1987; 25.02.1987.
 196. Päll, Peeter. Tallinna vanalinn saab ajaloolised nimed. — Sirp ja Vasar 10.07.1987, nr 28, lk 13.
 197. *Päll, Peeter. Eesti tänavanimede statistikast. Ettekanne X kevadkoolis Taevaskojas. — TÜ keelering 22.04.1988–24.04.1988.
  /Vt V.-L. Kingisepp ESA 43 1999, lk 125./
 198. Päll, Peeter. Nimekomisjon soovitab Pikaliivat. — Õhtuleht 01.06.1988, nr 125, lk 2.
  /Kavandatava nn Suur-Õismäe nimest. Pikaliiva ajaloost, ka Haabersti ja Rocca al Mare nimest. Vt Raudsepp ja Prozes Õhtuleht 1988./
 199. Päll, Peeter. Nimevaliku põhimõtteid. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988,) lk 14–19.
  /Linnades uute nimede valikust./
 200. Päll, Peeter. Pisut ka bussipeatustest. — Õhtuleht 18.01.1989, nr 14, lk 2.
  /Tallinna nimekomisjonis arutusel olnud peatusenimede muudatused; ka Lasnamäe mikrorajoonide nimedest./
 201. *Päll, Peeter. Tänavanimede ennistamine jätkub. — Õhtuleht 15.06.1990.
  /Tallinnas./
 202. *Päll, Peeter. Lenini puiestee nimest. — Õhtuleht 16.09.1991, lk 2.
  /Lenini pst nimetamisest Rävala pst-ks./
 203. Päll, Peeter. Uulitsavõitlus. — Oma Keel 2006, nr 2, lk 45–50.
  /Vaidlus tänava ja uulitsa kasutamise üle kohanimedes XX sajandi algul./
 204. Päll, Peeter. Historical Multilingualism of Street Names in Estonia. — 23rd International Congress of Onomastic Sciences. York University / Université York, Toronto, Canada, August 17–22, 2008. Congress Guide / Guide du congrès / Kongressführer. Toronto 2008, lk 47.
 205. OU:Päll, Peeter. Historical Multilingualism of Street Names in Estonia. — Names in Multilingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22. York University, Toronto, Canada. Edited by Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton, André Lapierre. York University, Toronto, Canada 2009, lk 790–794.
 206. OU:Päll, Peeter. Eesti tänavanimede kujunemisest. — Emakeele Seltsi aastaraamat 55 (2009). Peatoimetaja Mati Erelt. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn 2010, lk 161–174.
  /Tänavanimede varasemast mitmekeelsusest, nimepaneku motiividest, ideoloogia mõjudest jm. Summary: Formation of Estonian street names, lk 175./
 207. Püttsepp, Juhani. Eestit ühendab Hispaaniaga väike Benito Agirre tänav. — Postimees 22.11.1999.
  /Mustvee tänavanime päritolust (Hispaania lenduri järgi, kes sõja ajal alla kukkus ja enne kinnivõtmist end ise hukkas). Vastukaja sellele: Kaupo Deemant. Kohatu ülistus. Postimees 29.11.1999. Loo järge vt Püttsepp 2002, Inazio Agirregoikoa tänav.../
 208. Püttsepp, Juhani. Inazio Agirregoikoa tänav, Mustvee. — Eesti Ekspress 10.10.2002, lk A37.
  /Tänavale nime andnud lenduri õigest nimest ja baski päritolust. Vigane Benito Agirre tuleks parandada./
 209. Raendi, Aili. Isikunimelistest tänavatest. — Edasi 05.11.1986, nr 254, lk 5.
  /Isikunimelised tänavad Tartus, nende ajaloost./
 210. OU:Raendi, Aili. Isikunimelised tänavad Tartus. Eesti Raamat, Tallinn 1987. 84 lk.
  /Sisu: Saateks – (Isikunimeliste tänavate tutvustus)./
 211. *Raid, Niina. Tartu ajaloolise linnakeskuse tänavad 16. sajandist tänapäevani. — Tartu – minevik, tänapäev. Tallinn 1985, lk 117–133.
 212. Raid, Niina. Ajaloolist tänavanimedest. — Edasi 28.09.1986, nr 223, lk 5.
  /Tartus./
 213. Raid, Niina. Moskoviitide tänav ja teised. — Edasi 14.12.1986, nr 286, lk 4.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest. Vastuseks O. Printsile./
 214. OU:Raid, Niina. Tartu tänavad aastani 1940. ARC Projekt, Tartu 1999. 114 lk + krt.
  /Sisu: Tartu varasemates ajalooallikates – Tartu raeprotokollid 1547–1555 – B. Wybersi revisjoniraamat 1582–1658 – Esimesed linnaplaanid – D. Pechtel'i turuplatsi joonis 1682. a. – Vanalinna tänavad – Linna olukord 18. sajandil. Linnaosade teke – I linnaosa areng – Riia eeslinn, II linnaosa – Ülejõe eeslinn, III linnaosa (Peterburi-eeslinn) – Viited – Tartu tänavate register – Kaardid./
 215. +*Rajalinnas Valgas . — Postimees 01.09.1923, nr 231, lk 14.
  /Tähelepanekuid Valga linnast, ka tänavate ümbernimetamisest. Allk: Mnd./
 216. Rajaste, Tiit. Rohelises kodulinnas. — Pärnu Kommunist 23.07.1988, nr 141, lk 3.
  /Pärnu parkidest, sh nende nimedest./
 217. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 18.12.1970; 25.12.1970.
  /1. /Sissejuhatus/, 2. Nõukogude väljak. Järg 1971. a./
 218. OU:*Rand, Lydia. Endisaegsed tänavanimed. — Eesti Loodus 1971, nr 7, lk 433–435.
  /Tartus./
 219. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 08.01.1971; 15.01.1971; 22.01.1971; 29.01.1971; 05.02.1971; 12.02.1971; 19.02.1971; 26.02.1971.
  /Järg. Algus 18.12.1970./
 220. *Rand, L(ydia). Tartu tänavate nimedest. — Edasi 12.03.1971; 19.03.1971; 26.03.1971; 02.04.1971; 09.04.1971; 16.04.1971.
 221. Raudla, Heiki. Volikogu jättis kodulinna kindralist ja kaptenist ilma. — Sakala 01.09.2004.
  /Kindral Laidoneri platsi ja Kapten Anton Irve tänava nimest jäeti aukraad välja. Vt ka E. Sepp, Sakala 08.09.2004./
 222. Raudsepp, Tõnu. Võib-olla Pikaliiva? — Õhtuleht 16.02.1988, nr 38, lk 2.
  /Teeb ettepaneku nimetada nn Suur-Õismäe Pikaliivaks. Vt ka Prozes ja Päll Õhtuleht 1988./
 223. +Raukas, Anto. Mihhail Kalininist. — Õhtuleht 24.05.1988, nr 118, lk 1.
  /Vajadusest hinnata ümber M. Kalinini osa, sh mainib temanimelisi objekte Tallinnas./
 224. *Reinthal, Joh. Tallinna tänavate nimede muutmine. — Tallinna Teataja 15.12.1921, nr 291, lk 6.
  /Ettepanekud./
 225. Rips, Merle. 30. aprilliks. — Järva Teataja 16.03.1989, nr 31, lk 2.
  /Paide TK otsusest tänavanimede ennistamise kohta./
 226. Rips, Merle. Nimekomisjonis. — Võitlev Sõna 19.01.1989, nr 8, lk 2; 02.02.1989, nr 14, lk 1.
  /Paide tänavanimede ennistamise ettepanekud./
 227. *Roos, J. Kas tänav või "uulits". — Vaba Maa 14.01.1920, nr 10, lk 2.
  /Tänava poolt./
 228. Saar, Endel. Vaja on rohkem kaaluda. — Nõukogude Hiiumaa 16.02.1989, nr 19, lk 3–4.
  /Kärdla tänavanimede muutmisest./
 229. Saar, Sulev. Viljandis ennistati nimesid. — Sakala 22.06.1989, nr 72, lk 1.
  /Viljandi TK otsusest./
 230. +Saareste, A(lbert). Järelmärkus ja vastus, ning vastuse vastus. — Eesti Keel 1922, nr 3-4, lk 105–113.
  /Järelmärkus Kettusele (1922, rets.), Kettuse vastus lk 112 ja Saareste vastus lk 113, mh ka uulitsa ja Soome kohanimede teemal./
 231. Saareste, A(lbert). Uulits, tänav ja kuja. — Eesti Keel 1922, nr 5-6, lk 167–170.
  /Kokkuvõte senistest vaidlustest. Soovitab Virumaa sõna kuja./
 232. S(aareste), A(lbert). Väike ettepanek. — Eesti Keel 1922, nr 2, lk 57–58.
  /Liigisõnast plats Vabaduse platsi nimes, asemele soovitab väli (Vabaduse väli)./
 233. *Saareste, A(lbert). Kuja ja väli. — Päevaleht 13.01.1923, nr 29, lk 4; Postimees 02.02.1923, nr 31, lk 4.
  /Sõnade uulits ja plats asemele./
 234. OU:*Saari, Henn. Pisuke lisa Tallinna mäenimedele. — Keel ja Kirjandus 1964, nr 10, lk 630–631.
  /Kn: Laagna mägi./
 235. *Saari, H(enn). Nimede lühendamisest nii ja teisiti. — Sirp ja Vasar 17.10.1969, lk 5.
  /Üldnimelistest komponentidest Tallinna tänavanimedes; asutuste ja riikide suurtähtlühenditest./
 236. Saari, Henn. Sissevaadet nimekorralduse alustesse. — Eesti linnade nimekorrastuse nõupidamine 1. märtsil 1988. (Tallinn 1988,) lk 4–13.
  /Lisa: Väljavõte ettekandest ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi direktorile 23.01.1986 (kakskeelsete tänavanimede teemal)./
 237. OU:*Saks, Aleksander. Valga tänavanimedest. — Valga rajoonis. Tallinn 1987, lk 102–107.
 238. +Sander, Heldur. Kopli tammik sajandite keerises. — Eesti Loodus 1998, nr 11/12, lk 492–493.
  /Sh Tallinna Kopli linnaosa nime ajaloost ja kohanimedest (Eurichi plaanil). Summary: The oak-wood of Kopli in the tumult of centuries, p. 544./
 239. *Saul. Emakeele Seltsi "tänava" võitjatele. — Päevaleht 01.02.1923, nr 30, lk 6.
  /Pamflett./
 240. +*(Schiefner, A.) Der "Katzenschwanz" zu Reval. — Das Inland 1858, lk 637.
  /Tallinna Kassisabast./
 241. Sepp, Elvi. Viljandi Linnavolikogu langetas aruka otsuse. — Sakala 08.09.2004.
  /Pühendusnimede määramisest ja nende vormistusest. Vastuseks H. Raudlale Sakala 01.09.2004./
 242. *Seppam, Aire. Eesti väikelinnade tänavanimed. Proseminaritöö. Juhendaja Annika Hussar. TPÜ, Tallinn 2000. 20 lk + lisa. (Nr 30/00.)
 243. *Sihver, R(iina). Kesk tänavalt Kesk kaarele. — Edasi 10.12.1970.
  /Tänavanimede õigekirjutusest ja käänamisest./
 244. *Sikk, Heino. Võru vanalinna tänavanimed. — Töörahva Elu 27.11.1986, nr 139, lk 3–4.
  /Ajaloost./
 245. *Sildid ja kohtade nimed. — Sakala 28.03.1919, nr 28, lk 3.
  /Muuta sobimatud ja halvustavad nimed./
 246. OU:*Simm, Jaak. Linna ja tema ümbruse nimesid. — Eesti Loodus 1975, nr 10, lk 572–575.
  /Ka Tallinna nime päritolust./
 247. *Simm, Jaak. (Helsingin kadunnimet 1–2. Helsingissä 1970–1979.) — Советское финно-угроведение 17, nr 4 (1981), lk 295–296.
  /Saksa k-s./
 248. *Soosaar, Mark. Vanapargi tänav president Konstantin Pätsi avenüüks. — Pärnu Postimees 27.10.2000.
  /Ettepanek anda Konstantin Pätsi nimi tänavale, mis tulevikus võib pikeneda linnapiirini./
 249. *Spiteful. "Uulitsa" võitlus. — Päevaleht 13.02.1923, nr 42, lk 4.
  /Mitte uulits ega tänav, vaid tanum./
 250. *Sternstrasse . ("Tartu teated.") — Postimees 28.04.1921, nr 93, lk 3.
  /"Pealkiri on imelik - arvatakse. Aga see ei ole mitte oma väljamõeldus, vaid dokument. Nimelt lugesin seda veel paari päeva eest Tartu tänava pahemat poolt sammudes Päeva tänavast järgmine paralleel tän. nr. 50-58. See on vist tänava nimi, sest all on ka "Tähe uul.", vist tõlge. Kes ei usu, see mingu vaadaku." (Kogu tekst.) Allk: Umbkeelne./
 251. *Stryk, A. v. "Abgenommene Gedenktafel". — Dorpater Zeitung 12.10.1918, nr 191, lk 2.
  /Tartu tänavanimedest Blumenstrasse (p.o. Blumstrasse prof Karl Ludwig Blumi /1796–1869/ järgi) ja die Mühlenstrasse (varem Struvestrasse)./
 252. *St(ryk), A. v. Auf einige Fehler oder Neuerungen in unseren Dorpater Strassennamen usw. — Dorpater Zeitung 29.05.1918, nr 75, lk 3.
  /Blumenstrasse p.o Blumstrasse, Wallgrabenstrasse – Wallgraben, Neumarktstrasse – Neuer Markt./
 253. *Šmutov, Martin. IRL soovib Tallinnasse Ronald Reagani parki. — Tallinna Postimees 18.11.2010.
  /Ümber nimetada soovitakse Lembitu tn ääres asuv park./
 254. Zalõgin, Sergei. Milleks loobuda vanast nimest? — Edasi 22.08.1986, nr 193, lk 6.
  /Vanade kohanimede ennistamise vajadusest. Ajalehest "Literaturnaja Gazeta", lühendatult./
 255. +Talberg, Vilma. Kolm küsimust Narva kohta. — Postimees 04.10.2004, lk 10.
  /Sh Tiimani ja Daumanise tänavatest Narvas./
 256. Tali, Peeter. Nimekomisjon pakub Tartu platsidele nimesid. — Postimees 27.11.1991, nr 273, lk 3.
  /Nimekomisjoni koosolekul tehtud ettepanek./
 257. Tallinna nimekomisjon. Millised nimed Lasnamäe tänavatele? — Õhtuleht 25.10.1988, nr 245, lk 3.
  /Oodatakse ettepanekuid 8., 9. ja 10. mikrorajooni tänavate nimetamiseks./
 258. Tallinna RSN Täitevkomitee esimehe asetäitja Tiit Nuudi ettekandest "Tallinna tänavanimede osalisest korrastamisest ja ümbernimetamisest". — Õhtuleht 10.07.1987, nr 158, lk 2.
  /Lühikokkuvõte esinemisest 02.07.1987 linnanõukogu istungjärgul./
 259. *Tallinna tänavate nimede ümbermuutmise küsimus. ("Tallinna teated.") — Postimees 21.11.1921, nr 269, lk 3.
  /Raskusi tekitab uute nimede leidmine. Muuta tuleks 40 tänava nimed. Muutmist vajavad veel Peetri plats, Baikovi sild, Vene turg jt. Ka Rannavärava ja Harjuvärava mäe nimesid tahetakse lühendada. Sõnum. Allk: -ar./
 260. *Tallinna uulitsate nimed . (Teat.) ("Uuemad sõnumed.") — Uus Aeg 29.08.1902, nr 100, lk 1.
 261. *Tallinna uulitsate nimede muutmine . — Päevaleht 24.09.1922, nr 234, lk 4.
  /Allk: J. M./
 262. *Tallinna uulitsate ümbermuutmine linna haridusnõukogus. — Päevaleht 24.09.1922, nr 234, lk 4.
 263. *Tallinn ristib tänavaid . — Rahvaleht 28.10.1930, nr 127, lk 2.
 264. Talvistu, Enriko. Kas suhtume tänavanimedesse pinnapealselt? — Edasi 14.12.1986, nr 286, lk 4.
  /Tartu ajaloolistest tänavanimedest. Vastuseks O. Printsile./
 265. Talvistu, Enriko. Tartu vanade tänavanimede päritolust. — Edasi 18.10.1987, nr 239, lk 5.
  /Kesklinna tänavate nimede seletusi; samas ka nimekomisjoni ettepanek nimede taastamiseks ja selle selgitus./
 266. *Tartu tänavatele uued nimed . Ettepanekud ja kavatsused. — Postimees. Nädalalisa 25.01.1926, nr 24 (7), lk 5.
  /Nimekomisjoni tööst. Tänavad, mis moodustavad üksteise jätku, tulevad nimetada peatänava järele. Kui osa tänavast kannab nimetust maantee, teine osa aga tänav, siis tuleb tarvitada ühte nimetust (Riia maantee). Vaidlustest Promenaadi-Riia-Karlova üle. Eestikeelsed nimed tuleb jätta endiseks. Eesti tegelaste nimede andmisest tänavatele. Muutmisettepanekud./
 267. *Tartu tänavate nimed . ("Siseriigist.") — Postimees 08.09.1923, nr 238, lk 4.
  /Muutmisettepanekud, pooldab tänavatele Eesti kultuuritegelaste nimede andmist (Hurt, Tobias, Veske, Jannsen, Koidula) jm. Toimetus märgib, et kõigiga ei saa nõustuda. Allk: L. N., Sillamäe, 29.8.23./
 268. OU:*Taska, Artur. Tänavate, avalike platside, puiesteede, sildade jne. nimedest Eesti linnades pärast 21. juunit 1940. — Tulimuld 1976, nr 1, lk 41–46.
 269. Teder, Juhan. Juttu tänavatest ja nende nimedest. — Tee Kommunismile 04.12.1986, nr 142.
  /Viljandis./
 270. *Teremtete. "Park", "Allee". — Võru Teataja 26.07.1921, nr 81, lk 2.
  /Soovitab nende asemele puiestik ja puiestee./
 271. *Tiidus, Urve. Ütle üks ilus tänavanimi. — Meie Maa 08.11.2000, nr 214, lk 6.
  /Kuressaare uutest tänavanimedest, nimede määramise korrast Kuressaares./
 272. *Tiik, Leo. Raamat Tallinna tänavanimedest. — Keel ja Kirjandus 1973, nr 2, lk 116–118.
  /Rets: A. Kivi. Tallinna tänavad./
 273. Tiits, Mai. Nimekorrastus päevakorral. — Sirp ja Vasar 06.05.1988, nr 19, lk 12.
  /01.03.1988 Tallinnas Keele ja Kirjanduse Instituudis toimunud nimekorrastuse nõupidamise ülevaade (V. Pall, K. Ellik, H. Mägi, H. Treuberg, E. Talvistu, T. Padu, H. Saari, S. Ehrenbusch, P. Päll, M. Meri, M. Kallasmaa)./
 274. Timmusk, Valdeko. Nimedest nii ja naa. — Tartu Postimees 11.07.2005.
  /Keraamika bussipeatuse nimest./
 275. *Toom, Aare. Mõnest Tallinna kohanimest. — Õhtuleht 21.02.1978.
  /Maardu, Kallavere jt./
 276. Treuberg, Hilja. Tänavanimede korrastamine. Nimekomisjoni ettepanekud linnanõukogu istungjärgule. — Pärnu Kommunist 12.12.1987, nr 238, lk 3.
 277. *Tõenurk. Üleilma kuulsa Saksa ajaloouurija professor Dr. hist. Kärssenmanni üliõpetlik kõne. — Päevaleht 31.01.1908, nr 26, lk 3.
  /Pilkekirjutis Tallinna kohanimedest./
 278. +*Tõnurist, A. Jooni Peetri alevist. — Põhja Kodu 07.05.1929, nr 50.
  /Narvas. Sh nimest. Vt ka A. Pahla Põhja Kodu 14.05.1929./
 279. Tähiste, Ain. Varjud puude vahel. ("Kärdla tänavanimedest.") — Nõukogude Hiiumaa 11.02.1989, nr 17, lk 4.
  /Põhjendab Kärdla nimekomisjoni seisukohti ja refereerib Nõukogude-aegseid nimemuutmise otsuseid. Vastuseks Urmas Merendile./
 280. +Täna küsime . — Õhtuleht 01.07.1987, nr 150, lk 1.
  /Sh Tallinna TK sekretäri Uno Veeringu eelselgitus tänavanimede taastamise kohta 02.07.1987 linnanõukogu istungjärgul./
 281. *Tänavanimede muutmine Tallinnas . — Tallinna Teataja 22.11.1921, nr 271, lk 6 jj.
  /Nimemuutmise soovitused. Allk: -k./
 282. *Tänava nimede muutmine Viljandis . ("Siseriigist.") — Postimees. Hommiku väljaanne 28.07.1920, nr 136, lk 4.
  /"Viimasel linnavolikogu koosolekul otsustati Sea ja Kassisaba tänava nimetused nimetatud tänavate elanikkude eneste soovil ümber muuta. Seega on edaspidi senine Sea uulits - Väikese turu tänav ja Kassisaba tänav - Oru tänav..."/
 283. *Tänavatele nimede panemine Tõrvas . ("Siseriigist.") — Postimees 29.11.1923, nr 320, lk 5.
  /"Tõrva alevivolikogu on uute tänavate nimede panemisele asunud. Selleks on valitud kommisjon, kes kava kokku seab ja selle volikogule esitab. Ette nähtud on ka tänavate ebakohaste nimede muutmine." (Kogu tekst.) Allk: R./
 284. *Tänavate nimede muutmine . ("Tartu teated.") — Postimees 04.05.1923, nr 116, lk 5.
  /"Üleeile õhtul linnavalitsuse poolt ... otsustati muuta järgmiste tänavate nimed: Annovi tänav - Annemõisa tänavaks; Holmi t. - Saare t.; Karlova t. - Kaarli t.; Kroonuaia t. - Botaanika t.; Marja t. - Maasika t.; Neeva t. - Nõva t.; Nikolai t. - Nigola t.; Peterburi t. - Narva t.; Pihkva t. - Kuperjanovi t.; Raatuse t. - Raekoja t.; Saeveski t. - Saekoja t.; Valeeria t. - Aardla t. ja Vladimiri t. - Ihaste t..."/
 285. *Tänavate nimede muutmisest . ("Tartu teated.") — Postimees 18.01.1923, nr 16, lk 5.
  /Tänavanimede muutmine Tartus ei edene, kuid see tuleb vabariigi viiendaks aastapäevaks läbi viia. Järgmised ettepanekud: Peterburi t. - Narva t., Riia t. - Valga t., Rüütli t. - Posti t., Vene t. - Puusilla t., Hetzeli t. - Rahukogu t., Pepleri t. - Kiriku t. jt./
 286. *Tänavate ristimine Tartus . ("Tartust.") — Päevaleht 31.01.1926, nr 30, lk 8.
  /Allk: -e-./
 287. *"Tänav" linna . — Meie Maa 28.01.1920, nr 8, lk 1 jj.
 288. *"Tänav" und "uulits" . — Dorpater Nachrichten 28.09.1923, nr 222, lk 3.
  /Lühike ülevaade Tartu linnavolikogu istungist, kus ka see küsimus arutusel oli. Allk: -U-./
 289. *Tänav uulitsa asemele . — Päevaleht 28.05.1919, nr 108, lk 2.
  /Ettepanek asendada tänavasiltidel vene laensõna uulits tänavaga. Allk: d./
 290. Tüür, Kadri; Tüür, Hilja. Juhan Smuuli heast nimest. — Saarte Hääl 07.05.2010.
  /Ettepanekust loobuda Juhan Smuuli tänavast Kuressaares./
 291. *Uued nimed Tartu tänavatele . Uute tänavanimede kommisjoni ettepanekud linnavalitsusele. ("Tartu teated.") — Postimees 25.08.1923, nr 224, lk 7.
  /45 nime, sh tänavate pikendused. Tamme linnaosas ja Ropka-Piiskopi linnaosas uued tänavad. Vanade venepäraste tänavanimede muutmine ja uutele tänavatele nime andmine. Ülevaade./
 292. *Uued uulitsa nimelauad . ("Tartu teated.") — Postimees 24.10.1922, nr 245, lk 5.
  /"Meie linnas seatakse praegu uusi uulitsa nimelaudu üles. Need on ainult Eestikeelsed ja endistest nägusamad." (Kogu tekst.) Allk: -tsi-./
 293. *Uulitsa nimede muutmisest . ("Tartu teated.") — Postimees 19.06.1922, nr 135, lk 2.
  /Saksapärased tänavate nimed Tartus (Rüütli, Küütri, Lossi, Promenaadi jt) ei sobi rahvusriiki. Need tuleks nimetada eestipäraste nimedega. Tänavasildid peaksid olema ainult eestikeelsed. Ka Toomemäe nimetust tuleks muuta. Sõnum./
 294. *Uulitsa nimedest . — Saarlane 11.07.1906, nr 28, lk 1.
  /Kuressaares. Allk: Supelvõõras./
 295. *Uulitsate nimed . — Virulane 15.01.1910, nr 11, lk 3.
  /Tallinnas./
 296. *"Uulits" tänavaga taplemas . — Võru Teataja 23.10.1923, nr 114, lk 1.
  /Tänava poolt. Allk: -u-./
 297. *Uulits või tänav? — Sipelgas 1921, nr 19, lk (9).
  /Nali sel teemal./
 298. *Uulits või tänav? — Vaba Maa 22.11.1922, nr 273, lk 6.
  /Toetab tänavat. Allk: Linnavolinik./
 299. *Uulits või tänav . — Päevaleht 04.01.1923, nr 3, lk 2; Koit 03.01.1923, nr 1, lk 5.
  /J. V. Veski seisukohtade referaat (Postimees 24.12.1922)./
 300. *Uusi majade numbri- ja nimelaudu pandakse Tallinnas praegu politsei soovil üles. Uued numbrilauad on vanadest selle poolest paremad, et neil pääle numbri ja majaomaniku nime ka uulitsa nimi, politsei- ja rahukohtu jaoskonna nummer pääl seisab. ("Omalt maalt. Üleüldised teated.") — Eesti Postimees 24.10.1902, nr 43, lk 528.
  /Lühem sõnum. Soovitakse ka eestikeelsete tänavanimede ülespanemist./
 301. +Uusküla, Mari. Eesti Keele Instituudi talveseminar. — Keel ja Kirjandus 2009, nr 5, lk 386–389.
  /10. ja 16. dets 2008. Sh: Peeter Päll "Ajalooline mitmekeelsus Eesti tänavanimedes"./
 302. *Uute linnaosade tänavate nimed . ("Tartust.") — Päevaleht 26.09.1923, nr 256, lk 5.
  /Tartus./
 303. *Uute planeeritud linnaosade tänavate nimed. Linna tänava nimede uuendamise kommisjon. — Postimees 24.09.1923, nr 254, lk 3.
  /Ropka-Piiskopi ja Tamme linnaosa tänavanimed. 2 sõnumit./
 304. *Uute uulitsanimede küsimus Tallinnas. — Päevaleht 18.02.1914, nr 40, lk 2.
 305. *Vaga, Aleksander. Tartu tänavate nimesiltidest. — Edasi 17.11.1954.
 306. +Vajadus olla meie ise. EKP Keskkomitee sekretär Mikk Titma hümnist, Eesti lipust ja ajaloomälust. — Rahva Hääl 16.02.1989, nr 41, lk 1.
  /Sh nimede ideologiseerimise kahjulikkusest./
 307. *Valga linna tänavaid kavatsetakse ümber nimetada. ("Siseriigist.") — Postimees 21.10.1923, nr 281, lk 5.
  /Sõnum./
 308. Valga tänavanimede asjus. — Valgamaalane 17.06.1989, nr 69, lk 2.
  /Valga Muinsuskaitse Seltsi suurkogu komisjoni (Jaan Ersto, Marko Mihkelson, Aleksander Saks) ettepanekud linna täitevkomiteele./
 309. *Valk, Heinz. Nimedest Tallinnas ja kohviku "Gnoom" nimest eriti. — Õhtuleht 07.07.1984.
 310. +*Vals, H(elju). Üks kiri ja teine. — Edasi 16.06.1971.
  /Sh tänavate nimedest./
 311. *Vals, Helju. Linnaosanimede vestlusringi jätkuks. — Edasi 28.10.1984, lk 5.
  /Vt ka "Kuidas suunata..."./
 312. Vanad nimed tagasi . — Edasi 25.03.1989, nr 71, lk 6.
  /Refereeritakse Tartu RSN TK otsust 02.03.1989./
 313. *Vana-Savi tänav Poska tänavaks? ("Tartu teated.") — Postimees 21.10.1925, nr 285, lk 5.
  /"Füsioloogia instituudi direktor prof. A. Lipschütz on saatnud linnavalitsusele alljärgneva ettepaneku: "Alalõpmata vahetatakse ära Vana-Savi tänav Uus-Savi tänavaga ... soovitan ... uus nimi panna. Teen ettepaneku teda Poska tänavaks nimetada"..."/
 314. *Vardi, Sophia. Vastus Joh. Avikule tänava asjus. — Vaba Maa 14.01.1920, nr 10, lk 2.
  /Tänava poolt. {Avikule - sic!}/
 315. *Veel kord Tartu linna uulitsate nimedest. — Postimees 17.11.1923, nr 308, lk 4.
  /Põhimõtetest, mida tuleks silmas pidada tänavanimede säilitamisel või muutmisel. Nimed, mis seotud kohaga, ajaloolise isikuga, hoonetega jms. Hinnang Eesti Kirjanduse Seltsi ettepanekutele. Allk: Linna Kodanik. Toimetuse märkusega./
 316. Veel kord tänavanimedest . — Edasi 24.02.1989, nr 47, lk 2.
  /Tartu RSN TK otsuse projekt (02.03.1989 istungi jaoks)./
 317. Veel kord vanalinna tänavanimedest. — Õhtuleht 15.07.1987, nr 162, lk 3.
  /Tallinna nimevalikukomisjoni sekretäri Silvia Ehrenbuschi õiendus nimeotsuse jõustumise kohta./
 318. *Veneaegsed tänava nimetused . ("Tartu teated.") — Postimees 26.11.1925, nr 321, lk 5.
  /"Linna statistika büroo linnauurimistoimkond on pööranud linnavalitsuse poole ... ettepanekuga {nimetada} Narva tn. Peterburi ja Võru tänav Pihkva tn. asemel... Ühtlasi oleks otstarbekohane liita Pargi tn. (Ropka väljal) Suure-Kaarega ... Linnavalitsus on küsimuse edasi annud koolivalitsusele ettepanekute tegemiseks."/
 319. *Veski, J(ohannes) V(oldemar). Uulits või tänav? — Postimees 24.12.1922, nr 306, lk 3.
  /Toetab uulitsat. Seisukohta refereerivad veel Päevaleht 04.01.1923 ja Koit 03.01.1923. Vt ka Kettunen Postimees 12.01.1923./
 320. *Veski, J(ohannes) V(oldemar). Eelseisvate ridade puhul. — Postimees 12.01.1923, nr 10, lk 5.
  /Samas numbris avaldatud Kettuse seisukohast uulitsa-tänava asjus./
 321. *Viljandist. Uuendused . — Maaliit 19.07.1919, nr 144, lk 2.
  /Naljalugu Viljandi tänavanimede muutmise teemal./
 322. *Virula, J. Tänav ja uulits. — Sakala 20.08.1919, nr 87, lk 4.
  /Soovitab kirjutada tanav (mitte tänav) ja lühendada "uulits" u. (mitte uul.)./
 323. *Volkov, Ike. Oktoobri teel, Rahu teel. — Sirp ja Vasar 25.11.1977, lk 13.
  /Tallinna tänavanimedest./
 324. Õnnis, Harry. Nimedekomisjon tegutseb. — Kommunismiehitaja 13.11.1986, nr 13, lk 1.
  /Kuressaare tänavanimede komisjoni istung. Ettepanek taastada 17 tänava nimed./
 325. Õnnis, Harry. Nimedekomisjonis. — Saarte Hääl 27.10.1988, nr 128, lk 3.
  /17.10.1988 istungil tehtud nimemuutmisettepanekutest, ka Kullimäe ja Ruubi poe nimest./
 326. *Ümbernimetamised . ("Tallinna teated.") — Postimees 18.06.1921, nr 134, lk 2.
  /"Harju maakonnavalitsus on Tallinna linnavalitsuse poole pööranud ettepanekuga Peetri platsi ja Suure Roosikrantsi tänavat ümber nimetada, esimest Harjulagedaks ja teist, mis õieti Harju tänava jätk on, Harju tänavaks." (Kogu tekst.)/
 327. Ашихмин, Евгений. Топонимические баталии. — Молодежь Эстонии 15.05.2003.
  /Tiimani ja Daumanise tänavaist Narvas./
 328. *Бломериус, Рихард. Улица 21 июня. — Вперед 21.06.1986.
  /Tartu ajaloost./
 329. Возвращая исторические наименования. — Нарвская газета 16.04.1994, nr 44, lk 1.
  /Narva linnavalitsuse kultuuri- ja hariduskomisjoni ettepanekud tänavanimede taastamiseks./
 330. Возвращены прежние имена. — Нарвская газета 03.11.1994, nr 129.
  /Narva linnavalitsuse otsusest 2 tänavanime taastamise kohta./
 331. Вопросы простые – решение сложное. — Нарвская газета 14.05.1994, nr 56, lk 1–2.
  /Linnavolikogu istungil 11.05.1994 tänavate ümbernimetamisest, arutelu ülevaade./
 332. *Киви, А. Улицы старого города. — Вечерний Таллин 09.09.1975.
  /Tänavanimedest./
 333. *Лалль, Пелле; Сандрак, Отт. Что в имени твоем... — Вечерний Таллин 18.11.1986.
  /Linna ajaloolistest tänavanimedest. Eestikeelse artikli tõlge./
 334. Мяггар, Иво. Возвращаются прежние названия. — Вечерний Таллинн 10.03.1989, nr 56, lk 1.
  /Nimekomisjoni ettepanek ennistada 17 tänava nimed jm. Eestikeelse artikli tõlge./
 335. Новое – иногда позабытое старое. — Нарвская газета 23.06.1994, nr 73, lk 1.
  /Narva linnavolikogu otsusest mõnede tänavanimede muutmise kohta, lühiselgitusega./
 336. Оршанская, Анна. Улицы Тиймана и Даумана рекомендовано переименовать. Но не в Отса и Пааля. — Нарвская газета 15.05.2003, lk 2.
 337. *Пантелеев, Александр. "Где эта улица?.." — Вечерний Таллин 24.04.1986.
  /Vanalinna tänavanimedest./
 338. *Пялль, Пеэтер. Улицы Таллина - взгляд в историю. — Вечерний Таллин 13.10.1987, nr 236, lk 2; 20.10.1987, nr 242, lk 2.
  /Eestikeelse artikli tõlge./
 339. Смирнов, Илья. Старая Нарва против коммунистов. — День за днём 16.05.2003, lk 14.
  /Tiimani ja Daumanise tänavaist Narvas./
 340. Соболева, Наталья. Тийман и Дауман в опале. — Кренгольмский проспект 15.05.2003.
 341. Степанов, Сергей. Улицы имени большевиков в Нарве переименуют осенью. — Северное побережье 14.05.2003; Нарвская неделя 17.05.2003.
  /Tiimani ja Daumanise tänavaist Narvas./
 342. *Тальвисту, Энрико. История города в названиях его улиц. — Вперед 20.10.1987.
  /Tartu endiste tänavanimede taastamisest. Vestlus arhitektuurimälestiste kaitse inspektsiooni juhatajaga./
 343. *Тальвисту, Энрико. О происхождении названий Тартуских улиц. — Вперед 21.11.1987; 24.11.1987.
 344. *Тоом, Ааре. Вяйке-Ыйсмяэ или просто Ыйсмяэ? — Вечерний Таллин 14.03.1978.
 345. Эренбуш, Сильвия. В комиссии по выбору наименований. — Вечерний Таллин 03.12.1987, nr 279, lk 3.
  /Eestikeelse artikli tõlge./