EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIAT


Perioodilised väljaanded ja lühendid

Abiks Kalurile
Tallinn (1956--1989)
AESA
= Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat (1920--1926)
Agu
Tallinn (Kirjanduse, kunsti ja kultuuri ajakiri 1922--1925)
Akadeemia
Tartu (al 1989)
E
= Edasi
Edasi
Tartu (1948--1990, --1948 ja al 1990 Postimees)
Edasi (Leningrad)
Leningrad/Peterburi (1919--1937)
Eesti Ekspress
Tallinn (al 1989)
Eesti Keel
Tartu (1922-1940)
Eesti Keel ja Kirjandus
Tallinn (1941)
Eesti Kirjandus
Tartu (1906--1940)
Eesti Loodus
Tallinn
Eesti Postimees
Tartu (1863--1905)
Eesti Päevaleht
Tallinn (al 1995, varem Hommikuleht+Päevaleht+Rahva Hääl)
Eesti Sõna
Tallinn (1941--)
Eesti Sõnumid
Tallinn (1994--1995)
EFAA
= Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade (1918--1923, 1929--1931)
EK
= Eesti Keel
EKS
= Eesti Kirjanduse Selts
ENSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused
Tallinn
ENSV Teataja
Tallinn
ENSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja
Tallinn
ES
= Emakeele Selts
ESA
= Emakeele Seltsi aastaraamat
Harju Elu
Tallinn (1944--1992, praegu Harjumaa)
Hiidenkivi
Horisont
Tallinn (al 1967)
Inland
(1844--..)
Järva Teataja
Paide (al 1989, varem Võitlev Sõna)
Keel ja Kirjandus
Tallinn (al 1958)
Kehakultuur
Tallinn (1940--1990)
Kieliposti
Kiir
Põltsamaa (1950. a-d)
KjK
= Keel ja Kirjandus
Kleio. Ajaloo Ajakiri
Tartu
Kodu
Viljandi (1907), Tallinn (1907--1914)
Kodumaa
Tallinn
Kodu Tee (Stockholm)
Koit
Põlva (al 1953)
Kolhoosi Tõde
Märjamaa
Kolhoosnik
Jõgeva (1949--1962, seejärel Punalipp, praegu Vooremaa)
Kommunismi Ehitaja
Kingissepa (vt Kommunismiehitaja)
Kommunismiehitaja
Kingissepa (1940--1988, seejärel Saarte Hääl)
Kommunismi Koit
Väike-Maarja
Kommunist
Valga (1963--1988; 1952--1962 Valga Kommunist, al 1988 Valgamaalane)
Kultuur ja Elu
Tallinn (al 1958)
Kuressaare Kuulutaja
Interneti-väljaanne (http://kuulutaja.kuressaare.ee)
Küsimused ja Vastused
Tallinn
Leninlik Lipp
Kohtla-Järve (1960--1990, al 1990 Põhjarannik)
Linda
1887--1905
Linguistica Uralica
Tallinn (al 1990, varem vt Sovetskoe finno-ugrovedenie)
Linnad ja Alevid
Tallinn (1927--1940, al 1938 Eesti Linnad)
Literatu¯ra ir menas
Vilnius
Looming
Tartu -- Tallinn
Luup
Tallinn
Maakodu
Tallinn (Maalehe ajakiri al 1989)
Maaleht
Tallinn (al 1987)
Mana
Alexandria (Virginia, 1957--1999)
Meie Maa
Kuressaare (al 1989)
Mokslas ir gyvenimas
Vilnius
Names. Journal of the American Name Society
Noorte Hääl
Tallinn (hiljem Päevaleht ja Eesti Päevaleht)
Noorus
Tallinn (1946, 1956--1997)
Nõukogude Hiiumaa
Kärdla (1949--1989, al 1989 Hiiumaa)
Nõukogude Kool
Tallinn (1940--1989)
Nõukogude Naine
Tallinn (1952--1988, al 1989 Eesti Naine)
Nõukogude Õigus
Tallinn (1967--1989, 1990--1994 Eesti Jurist)
Nõukogude Õpetaja
Tallinn (1940--1989, praegu Õpetajate Leht)
Olevik
Tartu (1881--1906, 1910--1915)
Pioneer
Tallinn
Postimees
Tartu (1886--1940, uuesti al 1989, praegu Tallinnas)
Punalipp
Jõgeva (1962--1989, varem Kolhoosnik, al 1989 Vooremaa)
Punalippu
Petroskoi
Punane Täht
Rakvere (1950--1988, seejärel Viru Sõna, al 1993 Virumaa Teataja)
Punaväelane
Tallinn (1944--)
Põllumajanduse Akadeemia
Tartu (1957--1991, seejärel Põllumajandusülikool)
Päevaleht
Tallinn (1905--1940, 1990--1995)
Pärnu Kommunist
Pärnu (1952--1988, varem Töörahva Hääl, al 1988 Pärnu Postimees)
Raadioleht
Tallinn (1962--1995)
Rahva Hääl
Tallinn (1940--1995)
Rajalane
Valga (1919--1921, seejärel --1940 Lõuna-Eesti)
Reede
Tallinn (1989--1990, enne Sirp ja Vasar, 1991--1994 ja al 1997 Sirp)
Saaremaa
Kuressaare
Saarlane
Kuressaare
Saarte Hääl
Kuressaare (1988--1991)
Sakala
Viljandi
SbGEG
= Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft / Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat
Sirp
Tallinn (1991--1994, uuesti al 1997; 1994--1997 Kultuurileht; varem vt Sirp ja Vasar)
Sirp ja Vasar
Tallinn (1940--1941, 1944--1989, seejärel 1989--1990 Reede, praegu Sirp)
SL Õhtuleht
Tallinn (al 2000)
Spordileht
Tallinn (1958--1999, 1993--1995 Spordipeegel ja Eesti Spordi Leht)
Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
SV
= Sirp ja Vasar
Tallinna Teataja
Tallinn (1910--1922)
Tarapita
Tartu (1921--1922)
Tartu Riiklik Ülikool
Tartu (al 1989 Universitas Tartuensis)
Tee Kommunismile
Viljandi (1950--1988, al 1988 Sakala)
Tehnika ja Tootmine
Tallinn (al 1957)
Tiesa
Vilnius
Triinu (Toronto)
Tulimuld
Lund (1950--1993)
Töörahva Elu
Võru (1944--1988, seejärel Võru Teataja, al 1995 Võrumaa Teataja)
Töörahva Lipp
Haapsalu (1956--1988, varem Stalinlikul Teel, 1988--1994 Läänlane)
Uus Aeg
Tallinn (1898--1905, seejärel 1906--1917 pealkirjaga Aeg, 1917--1918 Uus Aeg)
Uus Tee
Elva
Uut Kaubanduses
Tallinn
Vaba Maa
Tallinn (1918--1938, Eesti Tööerakonna häälekandja)
Valga Kommunist
Valga (1952--1962, seejärel Kommunist)
VhGEG
= Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft / Õpetatud Eesti Seltsi toimetised
Vikerkaar
Tallinn (al 1986)
Virittäjä
Helsinki
Virmalised
Tartu (1907, "Sõna" kaasaanne; 1913--1915 "Postimehe" jt nädalakiri)
Virulane
Tallinn (1882--1888 /J. Järv/, 1906, 1908--1911)
Virumaa Teataja
Rakvere (al 1993; varem Punane Täht)
Vooremaa
Jõgeva (al 1989; varem Punalipp)
Võitlev Sõna
Paide (1945--1950 Järvalane, 1951--1956 Stalinlik Tee, al 1989 Järva Teataja)
Võrumaa Teataja
Võru (al 1995, varem vt Töörahva Elu)
Võrumaa Teataja lisaleht Elu
Võru
ÕES
= Õpetatud Eesti Selts
Õhtuleht
Tallinn (1944--2000)
Õiguskeel
Tallinn
ÕL
= Õhtuleht
Ärielu
Tallinn
Ühistöö
Rapla (1951--1995)
Vedomosti Verhovnogo Soveta i Pravitel'stva ÈSSR
Tallinn
Vedomosti ÈSSR
Tallinn
Vec^ernij Tallin
Tallinn
Vec^ernij Tallinn
Tallinn
Vpered
Tartu
Vybor
Tallinn
Izvestija AN SSSR. Serija geografic^eskaja
Tallinn
Izvestija AN ÈSSR. Biologija
Tallinn
Narvskaja gazeta
Narva
Narvskij raboc^ij
Narva (praegu Narvskaja gazeta)
Russkij jazyk v èstonskoj s^kole
Tallinn
Sovetskaja Èstonija
Tallinn
Sovetskoe finno-ugrovedenie
Tallinn (= Soviet Finno-Ugric Studies = Sowjetische Finnisch-Ugrische Sprachwissenschaft = La Linguistique finno-ougrienne soviétique; al 1990 Linguistica Uralica)