EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Käsitletud kohanimed. A--O.


Nimi > autor, aasta / pealkirja algussõnad

Aa > Künnap, Ago 1999 / Ikka veel Tiit Hennoste
Aa > Künnap, Ago 2002 / Aa ja Saka
Aa > Künnap, Ago 2002 / On Some Peculiarities
Aakla > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Aakre > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Rõngu kihelkondane valdade
Aarniku > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
abimõisate nimed > Kallasmaa, Marja 1981, 2 / Lühidalt abimõisatest
Abja > Leesment, Leo 1976 / Abjast Iklani
Abruka > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Aegviidu > Simm, J(aak) 1980 / Jüri Aegviidu
Aestii > Wiklund, K. B. 1917 / Die ältesten germanischen
Aestii > (Bezzenberger, Prof. Adalb.) 1918 / Das Volkstum der
Aestii > (Keussler, A. v.) 1918 / Die Nationalität der Urbewohner
Aestii > Bergman, J. 1921 / Die Aestii in der
Agali > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Agape > Kesler, Ü. 1972 / Agapäe
Agapää > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Agaste > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Agelinde > Alvre, Paul 1999 / Das rätselhafte lind
Ahja > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Võnnu kihelkonna kohanimesid
Ahja > Ernits, Enn 1975 / Ahja päritolust
Ahja kohanimed > Kudrjavets, Gunnar 1989, 2 / Meie kodukoha nimed
Ahli järv (Har) > Kallasmaa, Marja 1991 / Kühm ja lohk
Ahli (Rid) > Kallasmaa, Marja 1991 / Kühm ja lohk
Ahtme > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Ahunapalu > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Aidu > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Akste > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Akste > Simm, Jaak 1975 / Millest jutustavad... 8
ala- > Westrén-Doll, August 1921 / Beiträge zur estnischen Ortsnamen
Alamõisa > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Alatskivi > Kust on Alatskivi mõisa 1895 / Kuts on Alatskivi mõisa
Alatskivi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1925 / Kodavere kihelkonna ajaloost
Alempois > Westrén-Doll, August 1921 / Beiträge zur estnischen Ortsnamen
Alempois > Raun, A(lo) 1937 / Õpetatud Eesti Seltsi 100
Alempos > Reiman, W. 1909 / Eesti kohanimed
Aliste > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Alo > Westrén-Doll, August 1921 / Beiträge zur estnischen Ortsnamen
Alutaguse > Kangur, V. 1966 / Kust Alutaguse sai nime
Alutaguse > Simm, Jaak 1973 / Täpsustusi kohanimede
Alutaguse > Lõugas, Vello 1978 / Kust tuli Alutaguse
Alutaguse > Künnap, Ago 1999 / Ikka veel Tiit Hennoste
Alutaguse > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Alutaguse kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Alutaguse rahvale
Alutaguse soosaarte nimed > Hoona, R. 1929 / Alutaguse soosaartest ja nende
Ambla > Lageda, E. 1930 / Lehekülgi Järvamaa
Amme > Pall, Valdek 1961 / Veekogude nimedest endisel
Anelemma > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Angerja > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Anigatsi > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Anija > Simm, J(aak) 1979 / Anija Jägala
Anne > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Annurahu > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Anseküla > Трусманъ, Ю. 1895 / Происхожденіе населенія на
Antsi (Ansi) > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Anumägi > Puudersell, P. 1960 / Anumägi
Anumägi > Kuis kotussõq hindäle 2000 / Kuis kotussõq hindäle
Ariste > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Arramäe > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Aruaia > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Arujärve > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Arula > Randa, Kaljo 1925 / Arula
Aru(valla) > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Asalaid > Saar, Theodor 1964 / Kihnlaste eesnimedest
Askælæ > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Askælæ > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Aste > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Asti järv > Jung, Jaan 1881 / Lääne mere maad
Asti järv > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Asti järv > Kettunen, Lauri 1923 / Astijärvi vill
Atla > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Atsalama > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Atsalama > Künnap, Ago 2002 / Aa ja Saka
Atsalama > Künnap, Ago 2002 / On Some Peculiarities
Audru kohanimed > Hang, Vaike 1986, 2 / Rannaretk Audrust Varblasse
Austla > Koit, Enn 1968 / Salu ja selg
Balti > Berkholz, G. 1882 / Geschichte des Wortes baltisch
Balti > Gutzeit, W. v. 1883 / Ueber das wort baltisch
Balti > Böthführ, H. S. 1886 / Einige Bemerkungen zur
Balti > Baltien oder Livland 1887 / Baltien oder Livland
Balti > Was bedeutet das Wort 1887 / Was bedeutet das Wort
Balti > Gleye, C. E. 1901 / Zur Geschichte des Namens
Balti > Gleye, C. E. 1902 / Volksetymologisches 1
Balti > Berkholz, G. 1909 / Aus baltischer Geistesarbeit
Balti > Thomson, E. 1909 / Balten Zur Geschichte eines
Balti > Thomson, E. 1909 / Noch einmal Balten
Balti > Sõna "Balti" pärast sõdib 1909 / Sõna Balti pärast sõdib
Balti > Ke(ussler), F(r. v). 1909 / Zur Geschichte des Wortes
Balti > Wegner, A. 1912 / Baltland
Balti > Thomson, E. 1913 / Balten
Balti > (Bezzenberger, Prof. Adalb.) 1918 / Das Volkstum der
Balti > Wittram, R. 1931 / Entstehung und Bedeutungs..
Borka > Simm, Jaak 1976 / Millest jutustavad... 17
Cozzo > Ariste, P(aul) 1960 / Cozzo
Cozzo > Saar, Theodor 1961 / Lisaks Cozzole
Dorpat > Raun, A(lo) 1937 / Õpetatud Eesti Seltsi 100
Ebavere mägi > Knüpffer, G. M. 1836 / Der Berg des
Edise > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Eeriksaar > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Eesti > Reiman, W. 1911 / Eestimaa
Eesti > Reiman, W. 1911 / Eestimaa
Eesti > Reiman, W. 1911 / Kas Eestimaa või
Eesti > Aavik, Johannes 1922 / Nimi Eesti
Eesti > Grönstrand 1922 / Wormsö eller Ormsö
Eesti > Raun, A(lo) 1937 / Õpetatud Eesti Seltsi 100
Eesti > Saks, Edgar V. 1960 / Aestii An analysis
Eesti > Mutt, Oleg 1961 / Vana-inglise kirjalikes
Eesti > Palmaru, Raivo 1980 / Eesti vanimais
Eesti > Soll, Johannes 1980 / Kaks keelelist kildu
Eesti > Inno, Karl 1980, 1981 / Aestii eestlased
Eesti > Inno, Karl 1983 / Aestii käsitlus
Eesti > Liivaku, Uno 1996 / Eesti ja Eestimaa
Eesti > Pall, Valdek 1996 / Nimiä Eesti Viro
Eesti > Punttila, Matti 2000 / Virolaisia lainoja
Eesti > Tamm, Marek 2001 / Uus allikas Liivimaa
Eesti > Karaliūnas, Simas 2003 / Aestii ja Eesti
Eesti > Pae, Taavi 2006 / Eesti etnonüümid
Eesti > Rätsep, Huno 2007 / Kui kaua me oleme olnud
Eesti jõenimed > Loopmann, August 1979 / Eesti NSV jõgede
Eesti jõenimed > Eesti NSV jõgede, ojade 1986 / Eesti NSV jõgede
Eesti järvenimed > Riikoja, Heinrich 1934 / Eesti järvede nimestik
Eesti kohanimed üldiselt > Kettunen, Lauri 1955 / Etymologische Untersuchung
Eesti linnamäed > Tõnisson, Evald 1966 / Linnamäed ja maalinnad
Eesti saarenimed > Puss, Hugo 1975 / Laiust mäkini
Eesti saarenimed > Loopmann, August 1996 / Eesti meresaarte
Eesti talunimed > Troska, Gea 1995 / Talunimed läbi
Eesti (Estland) > Tarvel, Enn 1978 / Eesti toponüüme
Eestimaa kubermangu kohanimed > (Thor-Helle, Anton) 1732 / Kurtzgefasste Anweisung
Egeland > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Einmanni > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Ellamaa > Saareste, A(lbert) 1923 / 400-a vanune keeleline
Elme (Kaa) > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Elva > Rosenberg, A. 1921 / Zur Etymologie des
Elva > Jaanus, Endel 1959 / Kohanimest Elva
Elva > Jaanus, Endel 1976 / Rongisõit Tartust Elvasse
Elva > Hermann, Uno 1981 / Kust tuli nimi Elva
Elva kohanimed > Simm, Jaak 1972 / Üht-teist kohanimedest
Elva kohanimed > Mägi, Ele 1988 / Elva Arbimäe linnaosaga
Emajõgi > Zur Etymologie von 1836 / Zur Etymologie von
Emajõgi > Tilk, J. 1910 / Paikannimiä vir Emajõgi
Emajõgi > Õpetatud Eesti Seltsi koosolek 1920 / Õpetatud Eesti Seltsi
Emajõgi > Rosenberg, A. 1921 / Zur Etymologie des
Emajõgi > Raun, A(lo) 1937 / Õpetatud Eesti Seltsi 100
Emajõgi > Jaanus, Endel 1959 / Kohanimedest Virtsjärv
Emajõgi > Arumaa, P. 1960 / Emajõgi ja Lund
Emajõgi > Arumaa, P. 1960 / Emajõgi ja Lund
Emajõgi > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Emajõgi > Simm, Jaak 1976 / Emaioga Beybessee
Emajõgi (Embach) > Vasmer, M(ax) 1923 / Zur baltischen Ortsnamen..
Emaläte (Ote) > Mändoja, Mauri 1995 / Arula Emaläte ja Emajõe
Emaläte (Ote) > Treikelder, Ivar 1996 / Emaläte Mellini atlases
Emmaste > Трусманъ, Ю. 1895 / Происхожденіе населенія на
Emmaste > Valle, N. 1961 / Ebatavalist sõnade
Emmaste > Tiik, Leo 1970 / Kohanimesid Hiiumaalt
Emmaste > Kiisa, Uno 1986 / Emmaste küla nime
Emmaste > Tiik, Leo 1995 / Emmaste telust
Emumägi > Tilk, J. 1910 / Paikannimiä vir Emajõgi
Ereda > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Erra > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Esna > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Finland > Alvre, Paul 1998 / Uurimus läänemeresoome
Goldenbeck > Alvre, Paul 2000 / Kuidas mõista Kullamaa
Haabersti > Simm, J(aak) 1980 / Tiskre Haabersti
Haage > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Tartu ümbruse mõisa
Haanja > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Rõuge kihelkonna kohanimesid
Haapsalu > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Haapsalu > (Keussler, A. v.) 1918 / Die Nationalität der Urbewohner
Haapsalu > Saareste, A(lbert) 1923 / Etümoloogilised 3
Haapsalu > Vasmer, M(ax) 1930 / T E Karsten Die Germanen
Haapsalu > Allikmaa, Ilmar 1974 / Haapsalu linna nimest
Haapsu > Koit, Enn 1968 / Salu ja selg
Haaslava > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Tartu ümbruse mõisa
Haaslava > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Haaslava > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Haaslava > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Hagudi soo > Paidla, Arvi 1994 / Soodes on salapära
Haiba > Simm, J(aak) 1979 / Vaida Haiba
Haimre > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Haldi > Simm, Jaak 1975 / Millest jutustavad... 6
Haldreka > Tiik, Leo 1969 / Perekonnanimesid Hiiumaalt
Halinga > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Halinga > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Halliste > Kuhlbars, Friedrich 1915 / Aliste või
Halliste > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Halliste kohanimed > Leesment, Leo 1976 / Abjast Iklani
Hammaste > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Hammaste (Võn) > Joalaid, Marje 2000 / Hammaste ja hambad
Hanikatsi > Tiik, L(eo) 1967 / Kaevatsi Saarnaki ja Hanikatsi
Hanila > S(aares)te, A(lbert) 1927 / Kolyvan Une contribution
Hanila > Ariste, Paul 1938 / Etümoloogiaid
Hanila > Nurmekund, Pent 1939 / Ühest etümoloogiast
Hargla > Kuis kotussõq hindäle 2000 / Kuis kotussõq hindäle
Harju > Pall, Valdek 1976 / Asustusajaloo ja toponüümika
Harju > Simm, Jaak 1976 / Millest jutustavad... 19
Harju rajooni kohanimed > Simm, Jaak 1973 / Harju rajooni kohanimedest
Harju rajooni kohanimed > Gustavson, H(eino) 1974 / Mõnda Harju rajooni
Harju rajooni kohanimed > Simm, Jaak 1974 / Üht-teist kohanimedest
Harju-Jaani kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Harju-Jaani kihelkonnale
Harju-Jaani kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Kolmele Harjumaa kihelkonnale
Harjumaa mõisanimed > Gustavson, Heino 1978 / Die von Personennamen abgeleiteten
Harju-Madise > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Harmi > Mark, R. 1960 / Kuidas Harmi mõis
Hatu > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Heimtali > Sivers, F. v. 1909 / Über die Entstehung des
Heimtali > V(illi) A(ndi) 1916 / Heimthal ehk Eimtal
Heimtali > Deutsche Bauernkolonie 1929 / Deutsche Bauernkolonie
Heimtali > Kokk, J. 1972 / Raudna ja Heimtali nime
Helle > Jung, J(aan) 1900 / Natuke muinasajast
Hellenurme > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Rõngu kihelkondane valdade
Helme > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1925 / Jooni Helme ajaloost
Helme > Kas Helme linn? 1925 / Kas Helme linn
Helme > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1926 / Kas Tõrva või Helme
Helme > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Helme kohanimed > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Helme kohanimed > Johansen, Paul 1937 / Bruchstücke des Landbuches
Hertu > Gustavson, H(eino) 1975 / Mõned Rapla rajooni
Hiiumaa > S(aares)te, A(lbert) 1927 / Kolyvan Une contribution
Hiiumaa järvenimed > Leito, Aivar 1995 / Mis on laisid
Hiiumaa kohanimed > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Hiiumaa kohanimed > Tiik, Leo 1966 / Lisandeid Hiiumaa
Hiiumaa kohanimed > Juursalu, A. 1966 / Meri asulad kohanimed
Hiiumaa kohanimed > Kallasmaa, Marja 1972 / Kohanimekogujana Hiiumaal
Hiiumaa kohanimed > Tiik, Leo 1988 / Faktikommentaare
Hiiumaa (Dagö) > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Hiiu (Tln) > Jõgi, M. 1967 / Kust sai Hiiu jaam
Hiiu (Tln) > Jõgi, M. 1967 / Millest sai Hiiu jaam
Himmiste > Kallasmaa, Marja 1985 / Von Personennamen abgeleitete
Hindu > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Hirmuste (Kär) > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Hiugemäe > Rõngu kihelkonna kirjeldus 1921 / Rõngu kihelkonna
Hiugemäe > Jaanus, Endel 1978 / Hiugemäelt
Holdre > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Holdre > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Hollandi > Kallasmaa, Marja 1997 / Estnische Ortsnamen und
Holstre > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Hoorapere > Kallasmaa, Elmar 1966 / Kaks pere-lõpulist kohanime
Hummuli > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Härgla > Ahven, H(eino) 1966 / Härgla või Härküla
Härgla > Gustavson, H(eino) 1975 / Mõned Rapla rajooni
Härma > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1917 / Mõned kohanimed
Häädemeeste kohanimed > Leesment, Leo 1976 / Abjast Iklani
Ibaste > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Ida-Harjumaa kohanimed > Wieselgren, Per 1951 / Ortnamn och bebyggelse
Igaunija > Pall, Valdek 1996 / Nimiä Eesti Viro
Igaunija > Vaba, Lembit 1997 / Eesti-läti keelepiiri
Ikla > Leesment, Leo 1976 / Abjast Iklani
Illuka > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Ilmasoo > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Ilmatsalu > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Tartu ümbruse mõisa
Imari > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Imastu > Alvre, Paul 1988 / Kõrb kõrve kohanimed
Imastu (Kad) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Imste > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Imukvere > Pall, Valdek 1963 / Imukvere Raigastvere
Ingeri > (E)r(nits, Villem) 1922 / Kirjad Eesti Ingerist
Ingeri > Mägiste, Julius 1952 / Drei ostseefinnische
Ingliste > Gustavson, H(eino) 1975 / Mõned Rapla rajooni
Inkeri > Alvre, Paul 1998 / Uurimus läänemeresoome
Ipiku > Ipiku–Ööpiku 1920 / Ipiku-Ööpiku
Irboska > Kirjad Petserimaalt 1921 / Kirjad Petserimaalt
Iru > Vassar, Artur 1939 / Iru linnapära
Iru > Rätsep, Huno 2006 / Kust need loomad nimed
Iru kohanimed > Kasenurm, Endla 1948 / Iru ja Viimsi kohanimede
Issadi > Simm, Jaak 1970 / Märkmeid Setumaa
Issaku > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Jaama > Uustalu, Koidu 1978 / Namenkundliche Miszellaneen
Jaanilinn (Nis) > Raidjõe, J(uhan) 1974 / Kuidas tekkis Jaanilinna
Jaanilinn (Nis) > Raidjõe, Juhan 1976 / Muistne Varbola
-jala > Koit, Enn 1970 / Saaremaa jala-liitelistest
-jala > Pall, Valdek 1974 / Kolm toponüümilist eskiisi
-jala > Simm, J(aak) 1979 / Vere ste ja jala
-jala > Tarvel, Enn 2001 / Jalg
Jalase > Valgma, Aino 1991 / Me tuleme loodusest
Jalg- > Tarvel, Enn 2001 / Jalg
Jalgsema > Tarvel, Enn 2001 / Jalg
Jaska > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1917 / Mõned kodumaa mõisa- ja
Jaska > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Jäska
Jaska > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Jaska > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Joajõgi > Ariste, Paul 1975 / Uusi sõeliseid
Joala > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Juksirahu > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Junnumaa > Pae, Taavi 2006 / Eesti etnonüümid
Jurka > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Jursi > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Juudi > Kallasmaa, Marja 1997 / Estnische Ortsnamen und
Juuru > Gustavson, H(eino) 1975 / Mõned Rapla rajooni
Juuru kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Juuru ja Jõelehtme
-jõe, -soo > Westrén-Doll, A(ugust) 1923 / Bemerkungen zu den in den
Jõelähtme > Simm, J(aak) 1979 / Jõelähtme ja
Jõelähtme kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Juuru ja Jõelehtme
Jõempa > Koit, Enn 1966 / Mõningaid Saaremaa kohanimesid
Jõesuu (HMd) > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Jõgeva > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Jõgeva rajooni kohanimed > Pall, Valdek 1964 / Jõgeva rajooni kohanimedest
Jõgeveste > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Jõgise > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Jõhvi > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Jõuga > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Jägala > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Jägala > Simm, J(aak) 1979 / Anija Jägala
Jägala > Kallasmaa, Marja 2009, 2 / Pudemeid Liber
Järva > Norvik, Madis 1963 / Miks on Järvemaa asemel
Järva > Tarvel, Enn 1979 / Järvamaa
Järvamaa > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Järvamaa mõisanimed > Gustavson, Heino 1980 / Die von Personennamen abgeleiteten
Järve > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Järve (Jõh) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Järvselja > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Järvselja kohanimed > Rebane, Harald 1998 / Järvselja-Peravalla
Jääla > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Läänemaa kohanimesid
Jüri > Simm, J(aak) 1980 / Jüri Aegviidu
Jüri kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Kolmele Harjumaa kihelkonnale
Kaagvere > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Võnnu kihelkonna kohanimesid
Kaagvere > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Kaalepi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Kaali > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Kaali kohanimed > Kald, A(lbert) 1964 / Kohanimed jutustavad
Kaarepere > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Kaarepere > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Kust on Kärkna Voldi
Kaarepere > Pall, Valdek 1965 / Mõned kohanimed Tartu... 3
Kaarepere > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Kaarli > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Kaarli (MMg) > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Kaarma kohanimed > Kallasmaa, Marja 1985 / Kaarma ajalooliste
Kaave (Lai) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Kabböle kohanimed > Punttila, Matti 1992 / Eesti keelesaar Porvoo
-kabel(i)- > Lõugas, V(ello) 1975 / Tarandkalme uus rekonstruktsiooni
Kaberla > Simm, J(aak) 1979 / Kaberneeme ja
Kaberneeme > Simm, J(aak) 1979 / Kaberneeme ja
Kadaja > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kadrina (Kod) > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Kaelase > Joalaid, Marje 2002 / Paarist eesti kohanimest
Kaevandu > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kaevatsi > Tiik, L(eo) 1967 / Kaevatsi Saarnaki ja Hanikatsi
Kahrukurm > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kahula > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kaidma > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kaika mäenimed > Kala, Ilja 1998 / Kaika ümbruse mägedest
Kaisvere > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Kakumäe > Krusten, E(rni) 1965 / Kiri toimetusele
Kakumäe > Simm, J(aak) 1980 / Tiskre Haabersti
Kalada ots > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Kalamaja (Tln) > Nerman, Robert 1996 / Kalamaja ajalugu
Kalana > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Kaleva > Kemppi, Toivo 1983 / Kotikuntamme pähkinöitä
Kalina > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kalju > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Kallavere > Toom, Aare 1978 / Mõnest Tallinna kohanimest
Kalle > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Kallemäe > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Kalleste > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Kallina > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Kalliperä > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Kambja > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Kambja > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Mõisnikkude nimelised kirikud
Kambja kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Kambja kohanimed > Väli, Viia 1990 / Kambja kihelkonna lääneosa
Kammeri > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
-kand > Pall, Valdek 1974 / Kolm toponüümilist eskiisi
Kanepi > Eisen, Matthias Johann 1922 / Kanepi
Kanepi > Eisen, Matthias Johann 1923 / Kanapää
Kanepi > Kanapää ja Kanepi 1924 / Kanapää ja Kanepi
Kanepi > (Eisen, Matthias Johann) 1925 / Kanepi nimed ja kihelkonna
Kanepi > Kõivupuu, Marju 1998 / Viimased kolm Viitinas
Kanepi > Hirvlaane, Milvi 2003 / Kanepi kihlkunna
Kanepi > Saar, Evar 2003 / Kanepi vai Kanapää
Kanepi > (Kallasmaa, Marja) 2004 / Kanepis kanepit
Kanepi kohanimed > (Eisen, Matthias Johann) 1925 / Kanepi nimed ja kihelkonna
-kanna > Pall, Valdek 1974 / Kolm toponüümilist eskiisi
Kannu > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kaplimägi (Rei) > Vahtra, Kai 1993, 2 / Rebastemäe looduse õpperada
-kare > Simm, Jaak 1973 / Täpsustusi kohanimede
Kareda > G(ernet), A. 1885 / Wo lag Karethen
Kargaja > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Karilatsi > Alvre, Paul 1998 / Tähelepanekuid Jakob Hurda
Karilepa > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Kariste > Leo 1901 / Sammaste ja Kariste
Karja > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Karjala > Alvre, Paul 1998 / Uurimus läänemeresoome
Karksi > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Karksi > Uustalu, Koidu 1978 / Namenkundliche Miszellaneen
Karlova > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Tartu ümbruse mõisa
Karnaküla > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Karnaküla > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Karrowalla > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Karula kohanimed > Päll, Peeter 1996 / Karula kotussõnimmist
Karula kohanimed > Kala, Ilja 1998 / Kaika ümbruse mägedest
Karunga > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Karunga > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Karuse > Hasselblatt, Fr. 1850 / Einiges über den Namen
Karuse > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Kasari > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1930 / Läänemaa kohanimede
Kassari > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Kassema > Pall, Valdek 1965 / Mõned kohanimed Tartu... 2
Kassi- > Eisen, Matthias Johann 1917 / Kassid ja Kassisabad
Kassisaba > Eisen, Matthias Johann 1917 / Kassid ja Kassisabad
Kassisaba (Tln) > (Schiefner, A.) 1858 / Der Katzenschwanz
Kasti > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1930 / Läänemaa kohanimede
Kastmekoja > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kastre > Kruus, H. 1924 / Vene-Liivi sõda
Kastre > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Võnnu kihelkonna kohanimesid
Kastre > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Kastre > Simm, Jaak 1976 / Keelearheoloogilist kohanimede
Kastre > Ränk, Gustav 1977 / Kustaa Vilkuna ja
Kastre > Saks, Edgar V. 1978 / Kastre pole
Kastre > Saks, Edgar V. 1979 / Juba vene viikingid
Kastre > Oinas, Felix 1979 / Kastre nimest
Kastre > Oinas, Felix 1980 / Veel kord Kastre
Kasu > Kallasmaa, Marja 2009, 2 / Pudemeid Liber
Katku > Westrén-Doll, August 1921 / Beiträge zur estnischen Ortsnamen
Katku- > Raun, A(lo) 1937 / Õpetatud Eesti Seltsi 100
-katsi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Kuikatsi
Kaubi > Kallasmaa, Marja 1985 / Von Personennamen abgeleitete
Kaukaasia eestlaste kohanimed > Vilbaste, Gustav 1960 / Kaukaasia eestlaste keelest
Kauksi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Kauste > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Kautjala > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Kavilda > Päss, Elmar 1923 / Puhja kihelkonna
Kavilda > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Keava > Ojansuu, Heikki 1910 / Kedipiv
Keava > Eisen, Matthias Johann 1910 / Osek Kedipiv
Keava > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1910 / Osek Kedipiv
Keava > Nagoi, N. S. 1911 / Kädipäivä
Keava > S(aareste), A(lbert) 1922 / Heikki Ojansuu Suomalaista
Keava > Tõnisson, Evald 2000 / Sossolid olid maa
Keava > Sepp, Lembi 2006 / Elanikud linna all
Keblaste > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Keeri > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1917 / Mõned kodumaa mõisa- ja
Kehra > Simm, J(aak) 1980 / Jüri Aegviidu
Keila > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Keila > Simm, J(aak) 1980 / Keila ja Paldiski
Keila kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Keila kihelkonna rahvale
Keisri- > Simm, Jaak 1981 / Keisri- ja Kuninga-nimed
Kella- > Simm, Jaak 1980 / Kella-nimed
Kergu > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1913 / Kergu
Keri > Norvik, Madis 1962 / Kohanimedest Koka Koke
Kersalu > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Kesselaid > Prei, J. 1926 / Kiri toimetusele
Kidaste > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Kihelkonna > Ariste, Paul 1938 / Etümoloogiaid
Kihelkonna > Nurmekund, Pent 1939 / Ühest etümoloogiast
Kihelkonna kohanimed > Kallasmaa, Marja 2002 / 4 korda 10 päeva
Kihnu > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Kihnu > Ariste, Paul 1938 / Etümoloogiaid
Kihnu > Nurmekund, Pent 1939 / Ühest etümoloogiast
Kihnu kohanimed > Arens, Ilmar 1960 / Ett korrektiv till
Kihnu kohanimed > Saar, Theodor 1979 / Kihnu ja Manija
Kiideva > Saareste, A(lbert) 1923 / Etümoloogilised 3
Kiideva > Peegel, Juhan 2000 / Need inimese imetabased
Kiidjärve > (Eise)n, (Matthias Johann) 1929 / Eesti kohanimedest
Kiidjärve > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kiisli > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Kiivera > Tiik, Leo 1969 / Perekonnanimesid Hiiumaalt
Kilingi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Kilingi > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Kilsi > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Läänemaa kohanimesid
Kilsi (Rid) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Mõned mõisa.. Kilsi
Kilsi (VMr) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Mõned mõisa.. Kilsi
Kiltsi (VMr) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Kirepi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Rõngu kihelkondane valdade
Kirepi > Prants, H(endrik) 1925 / Kirepi ja Kiräpää
-kirik(u)- > Lõugas, V(ello) 1975 / Tarandkalme uus rekonstruktsiooni
Kirikuküla > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Kirivalla > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Kirivalla > Kallasmaa, Marja 2009, 2 / Pudemeid Liber
Kirtsi > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Kirumpää > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Kiska > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Kisuvere > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Kitse > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kiuma > Kiuma 1959 / Kiuma Kioma
Kivijärv > Pall, Valdek 1961 / Veekogude nimedest endisel
Kiviloo > Simm, J(aak) 1979 / Jõelähtme ja
Kivilõppe > Jaanus, Endel 1978 / Hiugemäelt
Kloodi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Eesti kohanimedest
Kloodi (Rak) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Klooga > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1931 / Mõnest tuttavast koha-nimest
Kodavere > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1925 / Kodavere kihelkonna ajaloost
Kodeste > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Kodijärve > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Kodijärve > E(ise)n, (Matthias Johann) 1919 / Kodijärv
Kodismaa > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Koeru > Lageda, E. 1930 / Lehekülgi Järvamaa
Kogula > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Koguva kohanimed > Priidel, Endel 2001 / Koguva ajalugu
Kohtla > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Koidma > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Koigi > Kallasmaa, Marja 1985 / Von Personennamen abgeleitete
Koikla > Kallasmaa, Marja 1985 / Von Personennamen abgeleitete
Koitjärve > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Koiva > Jung, Jaan 1881 / Lääne mere maad
Koiva > Reiman, W. 1909 / Eesti kohanimed
Koiva > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1923 / Pedja
Koivaliina > Tarvel, Enn 1975 / Kas Otšela tšuudid
Koka- > Norvik, Madis 1962 / Kohanimedest Koka Koke
Koke- > Norvik, Madis 1962 / Kohanimedest Koka Koke
Kokeküla > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Kokemäe kohanimed > Piir, E. 1968 / Kokemäe vahtkonna
Koki > Norvik, Madis 1962 / Kohanimedest Koka Koke
Kokora > T(iitsm)aa, A(leksander) 1925 / Märkmeid kohanimedest
Kokora > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Koksi > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Kokuta > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kolga > Koski, Mauno 2002 / Kolkka
Kolga-Jaani > Koski, Mauno 2002 / Kolkka
Kolga-Jaani kohanimed > Akopjan, Maria 1979 / Kolga-Jaani loodusesemete
Kolga-Jaani mäenimed > Rõuk, Aarend-Mihkel 1990 / Kolga-Jaani voorestik
Kolossova > Simm, Jaak 1970 / Märkmeid Setumaa
Kolõvan > S(aares)te, A(lbert) 1927 / Kolyvan Une contribution
Kolõvan > Tõnisson, Evald 2000 / Sossolid olid maa
Kolõvan > Lahti, Ilmari 2003 / Kolõvan muistse
Koogi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Koonga > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Koonga kohanimed > Kallas, E. 1971 / Mida pajatavad kohanimed
Koordi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Koorküla > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Koorvere > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Koovi > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Kopli (Tln) > Sander, Heldur 1998 / Kopli tammik sajandite
Korbe > Arens, Ilmar 1949 / Über die topographische
Korski > Simm, Jaak 1971 / Slaavi geograafilisi
Kose > Ariste, Paul 1969 / Estnisch Kose deutsch Kosch
Kose > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kose kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Kose kihelkonna rahvale
Kotelnika > Simm, Jaak 1970 / Märkmeid Setumaa
Kotkapalu (Pindis) > Rikand, Ed(uard) 1968 / Pindi Kotkapalust
Krabi kohanimed > Kikkas, Reelika 1994 / Krabi valla
Krabi kohanimed > Kikkas, Reelika 1996 / Rõuge kihelkonna Krabi
Krabi kohanimed > Kikkas, Reelika 1998 / Võrumaa kohanimekujudest
Kresuli > Simm, Jaak 1975 / Millest jutustavad... 6
Kriimani > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1922 / Kõlleste
Kriimani > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Võnnu kihelkonna kohanimesid
Kriimani > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Kriiva > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Krootuse > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1922 / Kõlleste
Krootuse > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Krüüdneri > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Krüüdneri > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Kudina > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Mõned mõisa.. Roosa
Kudina > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Kudjape > Koit, Enn 1966 / Mõningaid Saaremaa kohanimesid
Kugli > Kiisa, U(no) 1970 / Kas Luguse Tausta või
Kuigatsi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Kuikatsi
Kuigatsi > Alvre, Paul 1998 / Tähelepanekuid Jakob Hurda
Kuimetsa > Gustavson, H(eino) 1975 / Mõned Rapla rajooni
Kuiste > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Kukelinna > Kukelinn – Eesti 1930 / Kukelinn Eesti Luxori
Kukruse > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kuksema > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Kulani > Simm, Jaak 1975 / Millest jutustavad... 6
Kuldi külad Eestis > Kallasmaa, Marja 1988 / Siga ja kult
Kullamaa > Saareste, A(lbert) 1923 / 400-a vanune keeleline
Kullamaa > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1930 / Läänemaa kohanimede
Kullamaa > Alvre, Paul 2000 / Kuidas mõista Kullamaa
Kullamaa > Alvre, Paul 2000 / Uurimus Kullamaa
Kullamaa kohanimed > Saareste, A(lbert) 1923 / 400-a vanune keeleline
Kumbli > Simm, Jaak 1975 / Millest jutustavad... 6
Kungla > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1886 / Kungla
Kungla > K(uhlbars), F(riedrich) 1886 / Veel üks kord Kungla
Kungla > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1921 / Lihala Rahala
Kuninga- > Simm, Jaak 1981 / Keisri- ja Kuninga-nimed
Kuningaküla > Kuningaküla nimest 1929 / Kuningaküla nimest
Kunnati (Vll) > Kallasmaa, Marja 1991 / Kühm ja lohk
Kura kurk > Viitso, Tiit-Rein 1980 / Irbe väina vastu
Kuralase (Khk) > Kallasmaa, Marja 1992 / Variatsioon ühe legendi
Kure k (Khk) > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Kuremaa > Pall, Valdek 1965 / Mõned kohanimed Tartu... 2
Kuremäe > Westrén-Doll, August 1921 / Beiträge zur estnischen Ortsnamen
Kuremäe > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kurena > Simm, J(aak) 1979 / Anija Jägala
Kuressaare > Hansen, A(ugust Heinrich) 1843 / Kurre-saar und Korsar
Kuressaare > Raun, A(lo) 1937 / Õpetatud Eesti Seltsi 100
Kuressaare > Tarvel, Enn 2004 / Kuressaare ja Pöide
Kuressaare kohanimed > Laht, Katrin 1988 / Kodulinna kohanimed
Kuressaare (Arensburg) > Albanus 1815 / Über den Namen Arensburg
Kuressaare (Arensburg) > Luce, Johann Wilhelm Ludwig von 1820 / Woher kommt der Name
Kuressaare (Arensburg) > Napiersky 1824 / Über den Namen Arensburg
Kuressaare (Arensburg) > Stavenhagen, O. 1904 / Über den Namen und das
Kurevere > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Kurista > (Eise)n, (Matthias Johann) 1929 / Eesti kohanimedest
Kursi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Mõisnikkude nimelised kirikud
Kursi > Pall, Valdek 1976 / Asustusajaloo ja toponüümika
Kusma > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Kuumi > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Kuusalu > Simm, J(aak) 1980 / Kuusalu
Kuusalu > Petersoo, Tiit 1997 / Suure algustähega
Kuusalu kohanimed > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1909 / Kolmele Harjumaa kihelkonnale
Kuusalu kohanimed > Messer, Vilja 1989 / Kohanimed Kuusalu
Kuusiku > Petersoo, Tiit 1997 / Suure algustähega
Kuusiku alevik (Rap) > Petersoo, Tiit 1997 / Suure algustähega
Kuusiku k > Petersoo, Tiit 1997 / Suure algustähega
Kuusnõmme > Koit, Enn 1966 / Mõningaid Saaremaa kohanimesid
Kuuste > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Kuuste > (Eise)n, (Matthias Johann) 1929 / Eesti kohanimedest
Kõivussaare > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kõlleste > Akadeemilise Emakeele Seltsi koosolek 1922 / Akadeemilise Emakeele Seltsi
Kõlleste > Eisen, Matthias Johann 1922 / Kõlleste
Kõlleste > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1922 / Kõlleste
Kõnnu > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Kõnnu > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Kõnnu > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kõpu jõgi > Kask, Ilmar 1990 / Miks Pärnusse otse ei
Kõpu (Dagerort) > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Kõrb- > Alvre, Paul 1988 / Kõrb kõrve kohanimed
Kõrgessaare > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Kõriska > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Kõrkküla > Alvre, Paul 1988 / Kõrb kõrve kohanimed
Kõrma > Alvre, Paul 1988 / Kõrb kõrve kohanimed
-kõrve > Kents, Jakob 1944 / Üks omapärane kohanimi
-kõrve > Kents, J(akob) 1947 / Eesti kõrve-nimelised
Kõrve- > Alvre, Paul 1988 / Kõrb kõrve kohanimed
Kõrveküla (Kad) > Alvre, Paul 1988 / Kõrb kõrve kohanimed
Kõrvemaa > Arukaevu, V. 1970 / Kõrvemaa kus ta asub
Kõrvemaa > Varep, Endel 1971 / Kõrvemaa Põhja-Eesti
Kõrvesilla > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kõrvetaguse > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kõssima > Pall, Valdek 1965 / Mõned kohanimed Tartu... 2
Kõtajärv > Kuis kotussõq hindäle 2000 / Kuis kotussõq hindäle
Kõue > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Kau ja ta kildkond
Kõõru > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Käesla > Saareste, A(lbert) 1923 / Etümoloogilised 3
Käesla > Koit, Enn 1968 / Salu ja selg
Kägari > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Kähri kohanimed > Saar, Evar 2000 / Kotussõnimeq Madis
Kärdla > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Kärdla > Pauska, Tiia 1987 / Kärdla nimelugu
Kärdla > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Kärdla kohanimed > Kallasmaa, Marja 1988 / Kärdla tänavanimed
Kärdla kohanimed > Lelumees, Siiri 1993 / Kärdla linna kohanimed
Kärdu > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Kärgandi > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Kärkna > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1925 / Valkena Kärkna
Kärkna > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Kust on Kärkna Voldi
Kärkna > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Kärsa > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Kärstna > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Käva > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Kääbas > Jung, J(aan) 1900 / Natuke muinasajast
Kääpa > Alterthümliches aus 1836 / Alterthümliches aus
Kääpa jõgi > Pall, Valdek 1961 / Veekogude nimedest endisel
Küllaid > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Küti (VJg) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
-la > Mis tähendab meie kohanimede 1896 / Mis tähendab meie kohanimede
-la > Veel mõni sõna kohanimede 1896 / Veel mõni sõna kohanimede
Laagna mägi > Saari, Henn 1964 / Pisuke lisa Tallinna
Laagri > Põder, Jaan 1977 / Pääsküla või Laagri
Laagri > Simm, J(aak) 1980 / Laagri Riisipere
Laane- > Petersoo, Tiit 1997 / Suure algustähega
Laatre > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Eesti kohanimedest
Laatre > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Laekannu > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Laguja > Jaanus, Endel 1960 / Laguja
Lahemaa > Kask, Ilmar 1992 / Granö maastikud Eestis
Lahemaa loodusnimed > Simm, Jaak 1978 / Lahemaa loodusnimedest
Laiuse > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Laiuse
Laiuse > Laiuse elust-olust 1923 / Laiuse elust-olust
Laiuse > Kas on Laiusel tulevikku? 1925 / Kas on Laiusel tulevikku
Laiuse kohanimed > K(õpp), J. 1923 / Laiuse kihelkonna
Laiuse kohanimed > Kõpp, J. 1923 / Laiuse kihelkonna vanemast
Laiuse kohanimed > (Eisen, Matthias Johann) 1925 / Laius-Tähkvere vald
Lalli > Eisen, Matthias Johann 1917 / Lalli
Lalli > V(illi) A(ndi) 1919 / Pärtli ja Lalli
Lammiku > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Langa (HMd) > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Lange > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Laoba > Kampmann, Mihkel 1921 / Mõned tsa liitelised
Laoküla > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Lapetukme > Jaanus, Endel 1976 / Mida tähendab
Lapi > Eisen, Matthias Johann 1913 / Lapi Eestis
Lapi > Eisen, Matthias Johann 1913 / Lapi kohanimed
Lapi > Ojansuu, Heikki 1913 / Suomi Soome Lappi
Lasma > Koit, Enn 1962 / Valjala kohanimed
Lasnamäe kohanimed > Nerman, Robert 1998 / Lasnamäe ajalugu
Laukna > Nurme, J. 1961 / Kuidas Laukna küla nime
Leebiku > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Leebiku > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Leebiku > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Leedu > Ariste, P(aul) 1967 / Wie der Este Litauen
Leedu > Kallasmaa, Marja 1997 / Estnische Ortsnamen und
Leegu > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Leevaku > Toomet, Olev 1986 / Leevaku läbi sajandite
Leevi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Kuikatsi
Leevi > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Leevre > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Eesti kohanimedest
Leevre > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Läänemaa kohanimesid
Lehmja > Simm, Jaak 1975 / Millest jutustavad... 8
Lehola > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1921 / Lihala Rahala
Leisi > Kallasmaa, Marja 1985 / Von Personennamen abgeleitete
Leivu > E(listo), E(lmar) 1936 / Koosolek 27 okt
leivu kohanimed > Grünthal, Villem 1912 / Eesti asundused lätlaste
leivu kohanimed > Ojansuu, Heikki 1912 / Virolaiset siirtokunnat
leivu kohanimed > Voolaine, Paulopriit 1926 / Lutsi ja Koiva
leivu kohanimed > Voolaine, Paulopriit 1927 / Koiva maarahvas
leivu kohanimed > Niilus, V(alter) 1935 / Leivu rahvas
Lellapere > Kallasmaa, Elmar 1966 / Kaks pere-lõpulist kohanime
Lellapere kohanimed > "Suurte" nimede mõis 1925 / Suurte nimede mõis
Lellumaa > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Lemmatsi > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Lemme > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Lemmikküla (Kul) > Kallasmaa, Marja 1991 / Kühm ja lohk
Lemminge > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Lemmun > Ojansuu, Heikki 1919 / Virolais-suomalaisista
Leppura > Palmeos, Paula 1959 / Kahe lõuna-eesti murdesõna
Lihula > Kust tulevad nimed 1889 / Kust tulevad nimed
Lihula > Westrén-Doll, August 1921 / Beiträge zur estnischen Ortsnamen
Lihula > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1921 / Lihala Rahala
Lihula > Tarvel, Enn 1999 / Lihulinn ja Lihula
Lihula > Kallasmaa, Marja 1999 / Veel Lihulast
Liibavi > Kust tulevad nimed 1889 / Kust tulevad nimed
Liispõllu > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Liivi > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Läänemaa kohanimesid
Liivi > Peegel, Juhan 1972 / Paarist kohanimest
Liivi (Kul) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Liivimaa > Sõna "Liivimaa" 1887 / Sõna Liivimaa
Liivimaa > Koski, Mauno 1997 / Liivimaa
Liivimaa > Alvre, Paul 1998 / Uurimus läänemeresoome
Lindanisa > Dialog zwischen zwei 1854 / Dialog zwischen zwei
Lindanisa > Kreutzwald, Fr(iedrich) R(einhold) 1854 / Revals ältester Estnischer
Lindanisa > Schiefner, A. 1855 / Eine Bemerkung über
Lindanisa > Pabst, E(duard) 1855 / Lindanisse der älteste
Lindanisa > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1901 / Lindanisa ja Tallinn
Lindanisa > Kõne Tallinna minevikust 1902 / Kõne Tallinna minevikust
Lindanisa > R(eiman), W. 1902 / Läti teadusemees E Walter
Lindanisa > Keussler, Fr. v. 1903 / Lyndanise ein geschichtlicher
Lindanisa > Schlüter, W. 1904 / Ueber den ältesten Namen
Lindanisa > Schlüter, W. 1905 / Nachträgliches zu der
Lindanisa > Keussler, Fr. v. 1905 / Zur Frage nach dem
Lindanisa > E(ise)n, (Matthias Johann) 1911 / Lindanisa kohta
Lindanisa > Ratas, J. 1911 / Mis tähendab Lindanisa
Lindanisa > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1921 / Lindanisa
Lindanisa > Roos, Eduard 1963 / Läti Henriku Lyndanise
Lindanisa > Kaplinski, Küllike 1976 / See Lindanisa
Lindanisa > Tiik, Leo 1976 / Veel mõni sõna
Lindanisa > Alvre, Paul 1999 / Das rätselhafte lind
Lindanisa > Kaal, Helju 2001 / Emakeele Seltsis
Lindanise > Lahti, Ilmari 2000, 2001 / Lindanise
Lindi > E(isen), M(atthias) J(ohann) 1929 / Eesti kohanimedest
Lindi > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Läänemaa kohanimesid
Lindi > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Linnaaluste > Sepp, Lembi 2006 / Elanikud linna all
Linnutaja mägi > Kahu, Meelik 1987 / Kuidas mäenimest sai
Litsmetsa > Palli, Ilmar 1998 / Litsmetsa oli on
Lobotka > Simm, Jaak 1971 / Slaavi geograafilisi
Lohusuu > Andel 1904 / Lohusuust
Loko > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Loksa > Pall, Valdek 1961 / Veekogude nimedest endisel
Loksa > Simm, J(aak) 1980 / Jüri Aegviidu
Lontova > Schulbach, A. 1918 / Kust on Narva linn
Loodi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Loodi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Eesti kohanimedest
Loodi > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Loodna > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Eesti kohanimedest
Loodna (Kul) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Loona (Khk) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Loona (Khk) > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Loosalu > Petersoo, Tiit 1998 / Üle soosaarte läbi
Lota > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Luguse > Kiisa, U(no) 1970 / Kas Luguse Tausta või
Luguse > Tamm, A. 1971 / Kas Luguse Tausta
Luigamaa > Ariste, Paul 1971 / Luigamaa
Lullikatku > Pall, Valdek 1964 / Lullikatku
Lund > Arumaa, P. 1960 / Emajõgi ja Lund
Lund > Arumaa, P. 1960 / Emajõgi ja Lund
Lutsi kohanimed > Kallas, Oskar 1894 / Lutsi Maarahvas
Lutsi kohanimed > Ojansuu, Heikki 1912 / Virolaiset siirtokunnat
Lutsi kohanimed > Voolaine, Paulopriit 1926 / Lutsi ja Koiva
Luua > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1929 / Luua Ripuka
Luua > Pall, Valdek 1965 / Mõned kohanimed Tartu... 3
Luua > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Luusika > Joalaid, Marje 2002 / Paarist eesti kohanimest
Lõo > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Lõpe > Ojansuu, Heikki 1913 / Suomi Soome Lappi
Lõuna-Eesti mõisanimed > Uustalu, K(oidu) 1972 / Lõuna-Eesti saksakeelne
Lõuna-Eesti mõisanimed > Alvre, Paul 1974 / K Uustalu Lõuna-Eesti
Lõve > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Lädina > Simm, Jaak 1971 / Slaavi geograafilisi
Lähte > Pall, Valdek 1964 / Mõned kohanimed Tartu
Lähte > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Lähtepea > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Läti > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1921 / Läti jäljed
Läti > Loorits, Oskar 1929 / Mõningad läti
Läti > Аристэ, П(ауль) А. 1966 / Läti Латвия латвийский
Läti > Аристэ, П(ауль) 1969 / Läti латвийский
Läti > Simm, Jaak 1976 / Millest jutustavad... 16
Läti > Vaba, Lembit 1997 / Eesti-läti keelepiiri
Läti > Kallasmaa, Marja 1997 / Estnische Ortsnamen und
Lätkalu > Kallasmaa, Marja 1997 / Estnische Ortsnamen und
Lätlase > Kallasmaa, Marja 1997 / Estnische Ortsnamen und
Läänemaa kohanimed > Stackelberg, Baron F. 1928 / Das älteste Wackenbuch
Läänemaa kohanimed > Vare, T. 1968 / Varasemad kirjakeele
Läänemaa kohanimed > Tarvel, Enn 1971 / Läänemaa seitse kihelkonda
Läänemaa mõisanimed > Ellert, Lea 1978 / Die deutschen Gutsnamen
Läänemeri > Inno, Karl 1976 / Mare balticum
Lääne-Nigula > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Lääne-Saaremaa kohanimed > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Lääne-Saaremaa kohanimed > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Lääne-Virumaa kohanimed > Kohanimede kogumisest 1968 / Kohanimede kogumisest
Läätsa > Koit, Enn 1968 / Salu ja selg
Lüganuse > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Lüganuse kohanimed > Korm, Maarika 1975 / Lüganuse kohanimesid
Lülle > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Lümanda > Kas Lümanda või Lümmada 1929 / Kas Lümanda või Lümmada
Lümandu > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Maadevahe jõgi > Salu, L. 1976 / Maadevahe jõgi
Maalja (Mih) > R(aun), A(lo) 1938 / Malidna Maalja
Maardu > Toom, Aare 1978 / Mõnest Tallinna kohanimest
Maarja > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Maarja mälestused
Maarjamaa > Hausmann, R. 1900 / Über das Wort
Maarjamõisa > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Tartu ümbruse mõisa
Maasi > Uustalu, Koidu 1978 / Namenkundliche Miszellaneen
Mahtra > Ariste, Paul 1957 / Kohanimest Mahtra
Mahtra > Simm, Jaak 1974 / Millest jutustava... 2
Mahtra > Simm, Jaak 1976 / Keelearheoloogilist kohanimede
Maidla > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Maidla > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Läänemaa kohanimesid
Maidla > (E)ise(n, Matthias Johann) 1929 / Maidla
Maidla > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Maidla > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Maidla kohanimed > Källo, Aino 1967 / Kohanimede koguja
Mala k (Muh) > Vaba, Lembit 1989 / Balti laenud läänemeresoome
Malle rahu (Rid) > Vaba, Lembit 1989 / Balti laenud läänemeresoome
Malusi s-d > Vaba, Lembit 1989 / Balti laenud läänemeresoome
Malvaste > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Manija > Kallasmaa, Marja 2010 / Manija
Manija kohanimed > Saar, Theodor 1979 / Kihnu ja Manija
Manilaid > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Mardihansu laht > Vahtra, Kai 1993, 2 / Rebastemäe looduse õpperada
Martsa > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
(Matsalu) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Tartu ümbruse mõisa
Matsisaare > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Matu > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Meedla > Kaunis, Lembit 1985, 3 / Uduvere ja Meedla
Meedla > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Meeksi > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Meelste > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Meerapalu > Kuis kotussõq hindäle 2000 / Kuis kotussõq hindäle
Meeri > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1917 / Mõned kodumaa mõisa- ja
Meeri > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Mehide > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Mehikoorma > Трусманъ, Ю. 1895 / Происхожденіе населенія на
Mehikoorma > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Mehikoorma > Saar, Evar 2002 / Mehikuurma koormast
Mehka > Pae, Taavi 2006 / Eesti etnonüümid
Melliste > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Melliste > Rootsmäe, Lemming 1976 / Melliste
Meža > Simm, Jaak 1976 / Millest jutustavad... 17
Metsküla > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Miilaste > Kallasmaa, Marja 1985 / Von Personennamen abgeleitete
Miropovna > Simm, Jaak 1973 / Lisa Pihkva kroonikate
Misso kohanimed > Hakk, Uku 1976 / Misso kohanimesid
Mogiljov > Simm, Jaak 1973 / Lisa Pihkva kroonikate
Moisekatsi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Kuikatsi
Moložva > Эрнитс, Энн 1986 / С Е Мельников О чем
Moo- > Ariste, Paul 1965 / Moo ja mõis
Mudaste > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Muhu kn-d > Rullingo, Ago 2001 / Muhumaa
Mulgi > Körber, C(arl) 1866 / Über das Wort
Mulgi > Villi Andi 1910 / Mulk Kust on see nimi
Mulgi > Mul'k. "Viljandi Teatajas" harutab 1910 / Mulk Viljandi Teatajas
Mulgi > Vasmer, M(ax) 1920 / Indo-Germaani laensõnad
Mulgi > Kettunen, Lauri 1920 / Sõna mulk etümoloogia
Mulgi > Pae, Taavi 2006 / Eesti etnonüümid
Mulgimaa > Leo 1901 / Hallistest Umbes viiskümmend
Mulgimaa > Kirju ja kommentaare 1971 / Kirju ja kommentaare
Murikatsi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1918 / Kuikatsi
Murikatsi > Eisen, Matthias Johann 1929 / Helme kohanimesid
Murulaane > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Mustallikas > Välja, L. 1962 / Millest sai nimetuse
Mustjala > Valdjala ja Mustjala 1888 / Valdjala ja Mustjala
Mustjala > Vanamees 1929 / Kust sai Mustjala oma
Mustjala > Valjala ja Mustjala 1929 / Valjala ja Mustjala
Mustjala > Simm, Jaak 1975 / Millest jutustavad... 8
Mustlas(t)e > Kallasmaa, Marja 1997 / Estnische Ortsnamen und
Mustoja > Hermann, Uno 1975 / Mõisamaa Mustoja
Mustvee > Pall, Valdek 1975 / Mustvee
Mõhu > Bonnell, E. 1862 / Russisch-Livländische Chronographie
Mõhu > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Mõisaküla (Jür) > Ariste, Paul 1965 / Moo ja mõis
Mõisamaa > Hermann, Uno 1975 / Mõisamaa Mustoja
Mõndelaid > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Mõniste kohanimed > Faster, Mariko 1997 / Mõniste valla kohanimed
Mõnnuste > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Mõntu > Kallasmaa, Marja 1989 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 2
Mõrsja- > Simm, Jaak 1979 / Mõrsja Neitsi
Mõrtsuka > Kalberg, K. 1979 / Mõrtsuka järve
Mõrtsuka > Simm, Jaak 1979 / Veel Mõrtsuka järve
Mõrtsuka > Veel kord mõrtsukad 1980 / Veel kord mõrtsukad
Mõrtsuka > Ligi, Herbert 1980 / Ühest toponüümist
Mäebe > Koit, Enn 1966 / Mõningaid Saaremaa kohanimesid
Mäekala > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Mäeküla > Rootsmäe, Lemming 1976 / Melliste
Mäeküla > Miljan, Artur 1986 / Matk Mulgikülla
Mäetaguse > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Mägara > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Mäksa > (Eise)n, (Matthias Johann) 1929 / Eesti kohanimedest
Mäksa > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Mälaküla (Muh) > Loorits, Oskar 1930 / Melle ja Mälk
Mäliküla (Var) > Loorits, Oskar 1930 / Melle ja Mälk
Mälla (Kul) > Loorits, Oskar 1930 / Melle ja Mälk
Mällo > Loorits, Oskar 1930 / Melle ja Mälk
Märjamaa kohanimed > Almik, J. 1967, 2 / Minu kodukoha perekonna
Mässa > Kallasmaa, Marja 1987 / Isikunimedest lähtunud kohanimesid 1
Mätasselja > Koit, Enn 1968 / Salu ja selg
Mäurassaare > Lepasaar, Juhan 1994 / Muraka raba ääremailt
Mäända > Pall, Valdek 1965 / Mõned kohanimed Tartu... 3
Määra (HMd) > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Nahalinn > Muistse Eesti Nahalinna 1920 / Muistse Eesti Nahalinna
Naissaar > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Naissaar > Truus, Laimdota 1995, 2 / Naissaar nagu ta oli
Naissaare kohanimed > Wieselgren, Per 1951 / Ortnamn och bebyggelse
Naissaare kohanimed > (Gustavson, Heino) 1978 / Terra feminarum
Naissaare kohanimed > Gustavson, Heino 1978 / Täienduseks Naissaare
Narva > Aufgabe, warum Narwa 1764 / Augabe warum Narwa
Narva > Die Ableitung des Namens 1886 / Die Ableitung des Namens
Narva > "Narva" nime tekkimisest 1910 / Narva nime tekkimisest
Narva > Sabler, G(eorg) v. 1910 / Ueber die Herkunft der
Narva > (Keussler, A. v.) 1918 / Die Nationalität der Urbewohner
Narva > Schulbach, A. 1918 / Kust on Narva linn
Narva > Reier, V. 1918 / Sõnake Narva nime
Narva > Schulbach, A. 1918 / Veel Narva nimest
Narva > E(isen), M(atthias) J(ohann) 1920 / L Kettunen Narva nime
Narva > E(isen), M(atthias) J(ohann) 1920 / M Vasmer Üks Narva
Narva > Kettunen, Lauri 1920 / Narva nime
Narva > Õpetatud Seltsi koosolek 1920 / Õpetatud Seltsi
Narva > Vasmer, Max 1920 / Üks Narva linna
Narva > Kettunen, L(auri) 1921 / Die Herkunft des Namens
Narva > Kettunen, Lauri 1922 / Liivlaste mereneitsid
Narva > Vasmer, M(ax) 1922 / Nochmals der altrussische
Narva > Vasmer, M(ax) 1930 / T E Karsten Die Germanen
Narva > Raun, A(lo) 1937 / Õpetatud Eesti Seltsi 100
Narva > Jaanus, Endel 1970 / Kuidas nimetati Narvat
Narva > Рацевич, С. 1970 / Древнее название Нарвы
Narva > Simm, Jaak 1976 / Keelearheoloogilist kohanimede
Narva > Saari, Henn 1999 / Narva nimede saladusi
Narva > Tender, Tõnu 1999, 2 / Emakeele Seltsis
Narva > Punttila, Matti 2000 / Virolaisia lainoja
Narva > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Narva jõgi > Sabler, Georg v. 1911 / Über die Herkunft des
Narva jõgi > Schulbach, A. 1918 / Kust on Narva linn
Narva kohanimed > Keelelised märkused 1919 / Keelelised märkused
Narva kohanimed > Смирнов, Илья 2003 / Старая Нарва против
Narva kohanimed > Соболева, Наталья 2003 / Тийман и Дауман
Narva kohanimed > Ашихмин, Евгений 2003 / Топонимические
Narva kohanimed > Степанов, Сергей 2003 / Улицы имени большевиков
Narva kohanimed > Оршанская, Анна 2003 / Улицы Тиймана
Narva nimed > Vasmer, M(ax) 1921 / Über Rugodiv den
Narva vald > T(iitsm)aa, A(leksander) 1925 / Märkmeid kohanimedest
-neeme > Simm, J(aak) 1980 / Pea ja neeme
Neeruti > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1924 / Eesti keelest kadunud saksa
Neeruti > (Eisen, Matthias Johann) 1929 / Eesti kohanimedest
Neeruti > Uustalu, Koidu 1968 / Mõisate ja mõisnike
Neeruti > Kond, Ave 1986 / Kohanimede tähenduse
Neeruti kohanimed > Leppik, Eduard 1994 / Neeruti maastikukaitseala
Neeruti kohanimed > Leppik, Eduard 1997 / Neeruti maastikukaitseala
Neeruti kohanimed > Kändler, Tiit 2002 / Neeruti mäed
Neidsaare mägi (Kir) > Heini 1921 / Neidsaare mägi
Neitsi- > Simm, Jaak 1979 / Mõrsja Neitsi
Neitsijärv > Raidjõe, J(uhan) 1969 / Kuidas Pühajärv ja Neitsijärv
Noarootsi > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Noarootsi > Nyman, J. 1930 / Där svenskt och estniskt
Noarootsi kohanimed > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Noarootsi kohanimed > Danell, Gideon 1951 / Ordbok över nuckömålet
Noarootsi kohanimed > Melles, Anu 1965 / Noarootsi kihelkonna asustusalasest
Noarootsi kohanimed > Isberg, F(ridolf) 1970 / Supplement till
Noarootsi kohanimed > Smõslova, Annika 2000 / Ortnamn och deras förändringar
Noorits-Metsküla > Simm, Jaak 1975 / Isikunimedest tulenenud Võnnu
Norra (Koe) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1931 / Norra
Norra (Muh) > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1931 / Norra
-nurme > Лыугас, В. А. 1982 / О связях племён
Nõmpa > Koit, Enn 1966 / Mõningaid Saaremaa kohanimesid
Nõo > Kuhlbars, F(riedrich) 1905 / Meie kohanimedest
Nõo > (Eisen, Matthias Johann) 1925 / Nõo kihelkonna minevikust
Nõuni > Kond, Ave 1986 / Kohanimede tähenduse
Nõva > Pall, Valdek 1961 / Veekogude nimedest endisel
Nõva > Pall, Valdek 1969 / Mõned Põhja-Tartumaa kohanimed
Ocrielae > Põldmäe, Julius 1983 / Saladuskate
Ocrielae > Alvre, Paul 1984 / Veel kord kohanimest
Ocrielae > Kõressaar, Viktor 2003 / Muistse Ocrielae
Odalätsi > Perens, Rein 1995 / Miks Odalätsi allikad
Odinsholm > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Odrise > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Ogandi > Meristo, Marek 2001 / Bynamnen i förra
Ohtla > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Otepääst Ohuleppa
Ohtra > Kallasmaa, Marja 2000 / Paul Johanseniga
Ohtu > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Otepääst Ohuleppa
Ohtu kohanimed > Allik, H. 1995 / Ohtu Dorf Udeküll
Ohukatku > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Otepääst Ohuleppa
Ohukotsu > Reval, den 8. März. Unlängst wurden 1843 / Reval den 8 März
Ohukotsu > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Otepääst Ohuleppa
Ohukotsu > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Ohulepa > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Otepääst Ohuleppa
Ojamaa > M(ä)g(iste), J(ulius) 1933 / Sammon arvoitus
Ojamaa > E(listo), E(lmar) 1937 / Koosolek 7 veebr
Ojamaa > Ariste, Paul 1937 / Ojamaa det estniska
Ojamaa > Ariste, Paul 1937 / Sõnadest ahikotus ja
Ojamaa > Pall, Valdek 1999 / Saaremaa Ösel ja Ojamaa
Ojumaa > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Omedu > Pall, Valdek 1970 / Vene elemente
Ontika > Reimaa, Vallo 2007 / Teekond alu-rahva
Oore > Kallasmaa, Marja 2009, 2 / Pudemeid Liber
Ooveli > Ooveli ja Purke 1910 / Ooveli ja Purke
Opi > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1917 / Mõned kohanimed
Orava kohanimed > Saar, Evar 1998 / Soravalõ
Oriku > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Kambja kihelkonna mõisate
Orja- > Simm, Jaak 1981 / Orja-nimed
Oruküla > Simm, Jaak 1977 / Võnnu külanimesid
Osm- > Mägiste, Julius 1938 / Der ostseefinnische Osmo
Osm- > Masing, Uku 1957 / Osmi olemusest
Osmussaar > Russwurm, C(arl) 1855 / Eibofolke
Osmussaar > Masing, Uku 1957 / Osmi olemusest
Osmussaare kohanimed > Lagman, Edvin 1955 / Odensholm
Ostrova > Simm, Jaak 1971 / Slaavi geograafilisi
Oteküla > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Otepääst Ohuleppa
Otepää > Das Wort "Oden" in 1847 / Das Wort Oden in
Otepää > Eisen, M(atthias) J(ohann) 1919 / Otepääst Ohuleppa
Otepää > Ojansuu, Heikki 1920 / Suomalaista paikannimitutkimusta
Otepää > "Nuustaku" alev Otepää 1922 / Nuustaku alev Otepää
Otepää > Nuustaku alev "Otepää" 1922 / Nuustaku alev Otepää
Otepää > Nuustaku nime muutmine on 1922 / Nuustaku nime muutmine
Otepää > Randa, Kaljo 1924 / Otepää-küla
Otepää > Jaanus, Endel 1959 / Kohanimest Otepää
Otepää > Ambus, Ada 1960 / Lõuna-eesti kohanimesid
Otepää > Kond, Ave 1986 / Kohanimede tähenduse
Otepää > Mäesalu, Ain 1986 / Tuhandeaastane linnus
Otepää > Rätsep, Huno 2006 / Kust need loomad nimed
Otepää kohanimed > Karupää, Leo 1964 / Otepää pikk ajalugu
Otepää kohanimed > Kond, Ave 1984 / Otepää kihelkonna
Otepää kohanimed > Kond, Ave 1986 / Kohanimede tähenduse
Otepää kohanimed > Vaino, Margit 1987 / Otepää kihelkonna lääneosa
Otepää kohanimed > Roosaar, Hurmi 1987 / Otepää kihelkonna lääneosa
Otepää mäenimed > Kala, Ilja 1974 / Pukalt Käärikule
Otepää mäenimed > Kala, Ilja 1975 / Kääriku ümbrus
Otepää mäenimed > Kala, Ilja 1978 / Otepäält itta
Otepää mäenimed > Kala, Ilja 1978 / Otepäält läände
Otepää (Nuustaku) > Karupää, Leo 1964 / Otepää pikk ajalugu
Otimäe > Odres, L(embit) 1973 / Otimäe nimepanemine
Otšela > Tarvel, Enn 1975 / Kas Otšela tšuudid
Oudova > Schulbach, A. 1918 / Kust on Narva linn