EESTI ONOMASTIKA BIBLIOGRAAFIA.
Isikute register


Kaasautor > põhiautor, aasta / pealkirja algussõnad;
Nimeteisend = põhinimi (artiklis);
Käsitletav isik, toimetaja, koostaja vm : autor

Aavekukk, I. temast : Kallas, E. 1971 / Mida pajatavad kohanimed
Adelheim, Georg toim : Tallinna kodanikkuderaamat 1933 / Tallinna kodanikkuderaamat
Alender, Eve juh : Varjas, Ello 2003 / Äriregistrisse kantud
Alvre, Paul temast : Künnap, Ago 1991 / Paul Alvre 70
Anderson, Nikolai temast : Vinkel, Aarne 1940 / N AndersoniHäme
Ariste, Paul temast : Kallasmaa, Marja 1990 / Paul Ariste ja nimed
Ask, Liina juh : Smõslova, Annika 2000 / Ortnamn och deras förändringar
Blomqvist, Marianne koost : Ekman, Fredric Joachim 2003 / Beskrivning av Runö
Blumerincq, A. toim : Liv-, Est- und Kurländisches 1853, 1910 / Liv Esth und Curländische
Bruiningk, H. toim : Livländische 1923 / Livländische Güter 2
Bruiningk, H. v. toim : Livländische 1908 / Livländische Güter 1
Bunge, F. G. toim : Liv-, Est- und Kurländisches 1853, 1910 / Liv Esth und Curländische
Bunge, F. G. toim : Est- und Livländische 1856 / Est und Livländische 1
Busch, N. toim : Livländische 1908 / Livländische Güter 1
Busch, Nicolaus komment : Livländische 1923 / Livländische Güter 2
Bušs, Ojārs temast : Vaba, Lembit 2005 / Üks põnev
Eisen, Matthias Johann temast : Simm, Jaak 1974 / Millest jutustavad... 3
Elisto, Elmar toim : Eesti nimi 1935 / Eesti nimi
Erelt, Tiiu juh : Kiil, Helen 2005 / Isiku- ja kohanimelise
Essen, N. toim : Tallinna turberaamat 1939 / Tallinna turberaamat
Feldmann, Hans toim : Baltisches historisches 1985 / Baltisches historisches
Greiffenhagen, Otto toim : Tallinna kodanikkude raamat 1932 / Tallinna kodanikkude
Haavel, Tõnis : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Henno, Kairit juh : Raidmaa, Ilona 1999 / Perekonnanimede muutmise
Henno, Kairit intervj : Püttsepp, Juhani 2001 / Murdevõistlus otsib
Henno, Kairit juh : Ivask, Eelika 2002 / Eesti praegune
Henno, Kairit temast : Saar, Jüri 2003 / Lõputöö osutus
Hennoste, Tiit juh : Hendrikson, Ülle 1990 / Eestlaste eesnimed
Hermann, Karl August temast : Kalamees, Aire 2001 / Karl August Hermanni
Hildebrand, Hermann toim : Liv-, Est- und Kurländisches 1853, 1910 / Liv Esth und Curländische
Hint, Mati juh : Tammik, Ülle 1983 / Rõngu kihelkonna lõunaosa
Hint, Mati juh : Kond, Ave 1984 / Otepää kihelkonna
Hint, Mati juh : Vaino, Margit 1987 / Otepää kihelkonna lääneosa
Hint, Mati juh : Roosaar, Hurmi 1987 / Otepää kihelkonna lääneosa
Hint, Mati juh : Tammik, Ülle 1987 / Rõngu kihelkonna lõunaosa
Hint, Mati juh : Väli, Viia 1990 / Kambja kihelkonna lääneosa
Hint, Mati juh : Hellamaa, Ulvi 1990 / Rõngu kihelkonna kohanimed
Hint, Mati juh : Teder, Ave 1990 / Rõngu kihelkonna kohanimed
Hoppe, Jöran juh : Smõslova, Annika 2000 / Ortnamn och deras förändringar
Hurt, Jakob toim : Wiedemann, Ferdinand (Johann) 1893 / Ehstnisch-deutsches
Hurt, Jakob temast : Tamm, Kadri 2003 / Jakob Hurt
Hussar, Annika juh : Gellert, Kristina 1999 / Eesnimede eestistamisest
Hussar, Annika juh : Malmberg, Marju 1999 / Perekonnanimede eestistamisest
Hussar, Annika juh : Moorits, Jaane 2000 / Eesnimed Mats Tõnissoni
Hussar, Annika juh : Klein, Styna 2000 / Eesnime valiku
Hussar, Annika juh : Bauer, Annika 2000 / Eesti nime kujunemine
Hussar, Annika juh : Lassmann, Merit 2000 / Eesti-vene perekondade
Hussar, Annika juh : Seppam, Aire 2000 / Eesti väikelinnade
Hussar, Annika juh : Bauer, Annika 2000 / Julius Mägiste
Hussar, Annika juh : Soome, Signe 2000 / Mats Tõnissoni
Hussar, Annika juh : Kaal, Keit 2000 / Perekonnanimede
Hussar, Annika juh : Kalda, Helle 2000 / Simuna kihelkonna
Hussar, Annika juh : Oksaar, Ingrid 2000 / XX sajandi esimese
Hussar, Annika juh : Gellert, Kristina 2001 / 1935 aastaks muudetud
Hussar, Annika juh : Õunapuu, Styna 2001 / Aastatel 1974-1983
Hussar, Annika juh : Kalamees, Aire 2001 / Eesnimed kalendrites
Hussar, Annika juh : Kärk, Monika 2001 / Eesnimed Linnalehes
Hussar, Annika juh : Põld, Brigitta 2001 / Eestistatud perekonnanimede
Hussar, Annika juh : Kransiver, Marika 2001 / Eesti-vene ja vene
Hussar, Annika juh : Vint, Kristiina 2001 / Eesti venelaste eesnimed
Hussar, Annika juh : Kalamees, Aire 2001 / Karl August Hermanni
Hussar, Annika juh : Vakarjuk, Olga 2001 / Nimesüsteemid mongoli
Hussar, Annika juh : Sillamägi, Sirli 2001 / Nime valiku põhjendused
Hussar, Annika juh : Jurtšenko, Piret 2001 / Perekonnanimede kujunemine
Hussar, Annika juh : Malmberg-Forssell, Marju 2001 / Perekonnanimede eestistamine
Hussar, Annika intervj : Rooväli, Küllike 2002 / Nimemood muutub
Hussar, Annika juh : Vadi, Sille 2003 / Eesti kaksiknimede
Hussar, Annika juh : Ojamets, Lenne 2005 / Häälikuline kooskõla
Jakubowski, J. toim : Polska XVI 1915 / Polska XVI wieku 13
Johansen, Paul toim : Katkendid Tallinna 1929 / Katkendid Tallinna
Johansen, Paul toim : Tallinna turberaamat 1939 / Tallinna turberaamat
Kaegbein, Paul juh : Baltisches historisches 1985 / Baltisches historisches
Kallasmaa, Marja temast : Alvre, Paul 1981 / Kohanimeuurija
Kallasmaa, Marja juh : Henno, Kairit 1998 / Jaani kihelkonna priinimed
Kallasmaa, Marja temast : Pall, Valdek 2000 / Doktoritöö toponüümikast
Kallasmaa, Marja temast : Linno, Tiina 2000 / Saaremaa kohanimed
Kallasmaa, Marja juh : Faster, Mariko 2000 / Ülevaade ajaloolise Võrumaa
Kallasmaa, Marja temast : Päll, Peeter 2010 / Nimeuurija tähtpäev
Karma, Tõnu temast : Saari, Henn 1986 / Ühe filoloogi elust
Kasik, Reet juh : Hussar, Annika 1998 / Eestlaste eesnimedest
Kask, Ilmar koost : Eesti NSV järvede 1964 / Eesti NSV järvede
Kelch autor : (Pabst, Eduard) 1856 / Der Namen der Stadt
Kettunen, Lauri temast : Ariste, P(aul) 1963 / Lauri Kettunen
Kettunen, Lauri temast : Suri professor 1963 / Suri professor Lauri
Kettunen, Lauri temast : Pall, Valdek 1985 / Lauri Kettunen
Kettunen, Lauri temast : Valge, Jüri 1986 / Lauri Kettunen ja
Kingisepp, Valve-Liivi juh : Konsand, Tiit 1995 / Maade ja pealinnade
Kingisepp, Valve-Liivi juh : Vallandi, Inge 1996 / Eesti eesnimede uurimisest
Kingisepp, Valve-Liivi juh : Orav, Eva 1998 / Mats Tõnissoni nimed
Kiviniemi, Eero temast : Pall, Valdek 1997 / Eero Kiviniemi 60
Knüpffer, Georg Magnus kaasautor : Paucker, C. J. A. 1853 / Der Güterbesitz in Ehstland
Koit, Enn temast : Uusi filoloogiakandidaate 1959 / Uusi filoloogiak
Koit, Enn temast : Enn Koit 1969 / Enn Koit
Koit, Enn temast : Enn Koit 1969 / Enn Koit
Koit, Enn temast : K(ask), A(rnold) 1969 / Enn Koit
Koit, Enn temast : Enn Koit. In memoriam 1969 / Enn Koit In memoriam
Koit, Enn temast : Kask, Arnold 1970 / Enn Koitu mälestades
Kordzikowski, J. toim : Polska XVI 1915 / Polska XVI wieku 13
Kredel, O. toim : Deutsch-fremdsprachiges 1931 / Deutsch-fremdsprachiges
Kruusimäe, K. koost : Nimi meie 2005 / Nimi meie pojale
Kuuskmäe, Elve intervj : Aitsam, Viio 2002 / Ei taha olla
Kärner, Maie juh : Näripä, Victoria 1993 / Ees ja perekonnanimed
Laas, Mait : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Langebek, Jacob kaasautor : Paucker, C. J. A. 1853 / Der Güterbesitz in Ehstland
Lepik, Eva toim : Nimetamise strateegiatest 2008 / Nimetamise strateegiatest
Leppik, Eduard temast : Салусте, Х. 1972 / Человек которого хватает
Leppik, Eduard temast : Pall, Valdek 1986 / Eduard Leppik 60
Leppik, Eduard temast : Ross, Eevi 1994 / Väsimatu töömehe sünnipäevaks
Leppik, Eduard temast : Ross, Eevi 1997 / Wiedemanni auhind
Leppik, Eduard temast : Mälgand, Enn 1999 / Rännumehe raudne tahe
Leppik, Eduard temast : Kull, Rein 2000, 2 / Eduard Leppik kohanimede
Leppik, Eduard temast : Kallasmaa, Marja 2002 / Eduard Leppik
Leppik, Eduard temast : Kändler, Tiit 2002 / Neeruti mäed
Leppik, Eduard temast : Neetar, Helmi 2008 / Eduard Leppiku pikk
Liiv, Urmas E. : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Liivaku, Uno koost : Keelevoos 1976 / Keelevoos 73
Liivaku, Uno koost : Keelevoos 75 1977 / Keelevoos 75
Liivaku, Uno koost : Keelevoos 76 1978 / Keelevoos 76
Lillak, Margit : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Lintrop, Hannes : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Maanso, Sven juh : Mõisja, Kirsti 1993 / Üliõpilaste perekonnanimedest
Maanso, Sven juh : Juurikas, Jaana 1994 / Ettevõtete nimedest
Maanso, Viivi juh : Kala, Sven 1995 / Eesti hüüdnimedest
Maanso, Viivi juh : Kala, Sven 1997 / Eesti hüüdnimedest
Madisso, Maia juh : Rapp, Jaan 1997 / Eesti eesnimede
Madisso, Maia juh : Maaslieb, Helle 1999 / Eestlaste eesnimevaliku
Mamontova, Nina temast : Alvre, Paul 1982 / Väitekiri Karjala
Mullonen, Irma temast : Alvre, Paul 1983 / Väitekiri vepsa
Must, Aadu intervj : Lõhmus, Alo 2002 / Nimede järjepidevus on
Mägiste, Julius toim : Eesti nimi 1935 / Eesti nimi
Mägiste, Julius toim : Eestipäraseid eesnimesid 1936 / Eestipäraseid eesnimesid
Mägiste, Julius temast : Bauer, Annika 2000 / Julius Mägiste
Mägiste, Julius temast : Henno, Kairit 2000 / Julius Mägiste nimeraamatud
Mühlen, Heinz von zur toim : Baltisches historisches 1985 / Baltisches historisches
Naaber, V. koost : Eesti ala 1981 / Eesti ala mõisate
Naaber, V. koost : Eesti ala 1984 / Eesti ala mõisate
Niit, Ellen juh : Lopatina, T. 1990 / Tallinna objektide
Niit, Ellen juh : Timmelmann, Riina 1991 / Käina külanõukogu
Niit, Ellen juh : Oja, Monika 1991 / Parasmäe küla
Niit, Ellen juh : Kiik, Agne 1991 / Saue alevi ametlikud
Nissilä, Viljo temast : Pall, Valdek 1978 / Viljo Nissilä
Norvik, Madis koost : Juhend kohanimede 1967 / Juhend kohanimede
Norvik, Madis toim : Pall, Valdek 1969 / Põhja-Tartumaa kohanimed 1
Norvik, Madis koost : Pall, Valdek 1977 / Põhja-Tartumaa kohanimed 2
Ollisaar, Martin koost : Keelevoos 1976 / Keelevoos 73
Ollisaar, Martin koost : Keelevoos 75 1977 / Keelevoos 75
Ollisaar, Martin koost : Keelevoos 76 1978 / Keelevoos 76
Pabst, E. toim : Est- und Livländische 1861 / Est und Livländische 2
Pajusalu, Karl juh : Sool, Eva 1997 / Eesti ja Soome maastiku..
Pajusalu, Karl juh : Muda, Maigi 1997 / Lüganuse kihelkonna Püssi
Pajusalu, Karl juh : Saar, Evar 2001 / Räpina ja Vastseliina
Pall, Valdek temast : Pall, Valdek 1969 / Pall Valdek
Pall, Valdek temast : Simm, Jaak 1975 / Doktoritöö kohanimedest
Pall, Valdek temast : Paal, A. 1975 / Filoloogiadoktor Valdek
Pall, Valdek temast : Alvre, Paul 1975 / Valdek Pall
Pall, Valdek temast : Simm, Jaak 1975 / Valdek Pall
Pall, Valdek temast : Симм, Яак 1975 / Вальдек Палль
Pall, Valdek temast : Pall, Valdek 1976 / Pall Valdek
Pall, Valdek toim : Juhend kohanimede 1977 / Juhend kohanimede
Pall, Valdek temast : Simm, Jaak 1977 / Kohanimede uurija
Pall, Valdek temast : Simm, Jaak 1977 / Kohanimeuurija
Pall, Valdek temast : Ariste, Paul 1987 / Zum 60 Geburtstag
Pall, Valdek temast : Kokla, Paul 1987 / Valdek Pall
Pall, Valdek juh : Poolamäe, Ülle 1993 / Kohanimede õigekeelsus
Pall, Valdek juh : Ringo, Katrin 1993 / Kohanimede õigekeelsus
Pall, Valdek juh : Lelumees, Siiri 1993 / Kärdla linna kohanimed
Pall, Valdek juh : Liiv, Hele 1993 / Nimed Jaan Krossi teoses
Pall, Valdek juh : Urb, Monika 1993 / Tõstamaa kohanimed
Pall, Valdek juh : Polkonen, Victoria 1993 / Ühe asula kohanimed
Pall, Valdek juh : Kikkas, Reelika 1994 / Krabi valla
Pall, Valdek juh : Kraav, Karin 1994 / Nimed Heino Kiige
Pall, Valdek juh : Kikkas, Reelika 1996 / Rõuge kihelkonna Krabi
Pall, Valdek temast : Kallasmaa, Marja 1997 / Valdek Pall
Pall, Valdek temast : Kallasmaa, Marja 1997 / Üks tahk Valdek
Pall, Valdek juh : Karhu, Andrei 1998 / Inkerin Kosemkinan asutus
Pall, Valdek temast : Ross, Eevi 2002 / F J Wiedemanni keeleauhind
Pall, Valdek temast : Haak, Anu 2002 / Kiriusutelu
Pall, Valdek temast : Nime murre 2002 / Nime murre
Pall, Valdek temast : Kallasmaa, Marja 2003 / Valdek Pall ja
Pedmanson, Peep : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Pikkov, Ülo : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Pistohlkors, Gert von juh : Baltisches historisches 1985 / Baltisches historisches
Plaesterer, A. toim : Tallinna pärgamentne rendiseraamat. 1930 / Tallinna pärgamentne
Pukk, Marje intervj : Otti, Kaia 2006 / Iga tänavanime taga
Päeva, Tiit juh : Klein, Mari 2000 / Hüüd ja varjunimed
Päll, Peeter koost : Maailma maade 1994 / Maailma maade nimed
Päll, Peeter temast : Meile vastab keeleteadlane 1996 / Meile vastab keeleteadlane
Päll, Peeter juh : Sõstra, Kaja 1997 / Emakeele Seltsi hüüdnimesid
Päll, Peeter juh : Maripuu, Ann 1998 / Le groupe d'emprunt français
Päll, Peeter koost : Toponymic Guidelines 1998 / Toponymic Guidelines 2
Päll, Peeter juh : Alender, Eve 1999 / Eesti ettevõttenimetused
Päll, Peeter juh : Otsus, Liis 1999 / Rakvere linna tänavate
Päll, Peeter juh : Alender, Eve 2000 / Eesti ettevõttenimetustest
Päll, Peeter intervj : Aitsam, Viio 2000 / Vana nimi annab
Päll, Peeter intervj : Keeleteadlane sõdib 2001 / Keeleteadlane sõdib
Päll, Peeter intervj : Vare, Priit 2001 / Kohanimed ajavad
Päll, Peeter intervj : Aitsam, Viio 2002 / Ei taha olla
Päll, Peeter toim : Faster, Mariko 2002 / Võromaa kotussõnimmist
Päll, Peeter intervj : Selder, Sergo 2003 / Eestlase nimevalik
Päll, Peeter juh : Jalak, Anu 2006 / Eesti domeeninimede
Päll, Peeter juh : Tohvert, Elen 2006 / Tartu ärinimede keelsuse
Pärli, Ülle toim : Nimetamise strateegiatest 2008 / Nimetamise strateegiatest
Rajandi, Edgar temast : Pall, Valdek 1972 / Edgar Rajandi 70
Rajandi, Edgar temast : Rajandi, Edgar-Adolf 1976 / Rajandi Edgar
Rajandi, Edgar temast : Ahven, Heino 1978 / Edgar Rajandi
Rajandi, Edgar temast : Ahven, Heino 1980 / Edgar Rajandi
Rajandi, Edgar temast : Dequeker, Michel 1983 / Edgar Rajandi
Rand, Mikk : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Raudsepp, Ernst temast : Simm, J(aak) 1977 / Üht-teist Tori kohanimedest
Rava, August koost : Muudetud nimede 1935 / Muudetud nimede
Remmel, Mari-Ann toim : Arad veed ja 2004 / Arad veed ja
Roos, Eduard temast : Eduard Roos 1963 / Eduard Roos
Roos, Eduard temast : Tamme, Hille 1973 / Eduard Roos 70
Roos, Eduard temast : Roos, Eduard 1976 / Roos Eduard
Roos, Eduard temast : Eduard Roos 1978 / Eduard Roos 75
Roos, Eduard temast : Miller, Voldemar 1978 / Koondportree 75
Roos, Eduard temast : Eduard Roos 1979 / Eduard Roos
Roos, Eduard temast : Miller, V(oldemar) 1979 / Eduard Roos
Roos, Eduard temast : Teder, Eerik 1979 / Eduard Roos
Roos, Eduard temast : Kuningas, Oskar 1979 / Eduard Roosi
Roos, Eduard temast : Mäger, Mart 1981 / Eduard Roos
Roslavlev, Oleg toim : Das Dorpater 1965 / Das Dorpater Land
Roslavlev, Oleg toim : Das Pernauer 1967 / Das Pernauer Land
Roslavlev, Oleg toim : Die Revision 1967 / Die Revision Livlands
Roslavlev, Oleg toim : Die Revision 1969 / Die Revision Livlands
Roslavlev, Oleg toim : Polnische Akten I 1970 / Polnische Akten 1
Roslavlev, Oleg toim : Polnische Akten II 1973 / Polnische Akten 2
Roslavlev, Oleg toim : Polnische Akten IV 1973 / Polnische Akten 4
Ross, Eevi juh : Põder, Lele 1991 / Võõrapäraste kohanimede
Ross, Eevi juh : Lumiste, Erlike 1991 / Võõrkohanimede
Ross, Eevi juh : Ader, Riina 1991 / Võõrkohanimede õigekirjutusest
Ross, Eevi juh : Kislenko, Renate 1991 / Võõrpäraste kohanimede
Ross, Eevi juh : Velström, Maila 1992 / Kuusalu kihelkonna Virve
Rätsep, Huno juh : Kont, Marika 1986 / Kanepi ja Urvaste
Rüütmaa, Tiina juh : Burlakova, Zinaida 2000 / Võõrkohanimede kirjutamise
Saari, Henn temast : Kull, Rein 1974 / Meeled keelele valla
Saari, Henn temast : Saari, Henn 1976 / Saari Henn
Saari, Henn temast : Kuulata kikkis kõrvadega 1984 / Kuulata kikkis
Saari, Henn temast : Uibo, Udo 1984 / Okasroosike
Saari, Henn temast : Kull, Rein 1986 / Henn Saari 60
Saari, Henn temast : In memoriam. Henn Saari. 1999 / In memoriam Henn Saari
Saari, Henn temast : Erelt, Pekka 1999 / Sõnameistri lahkumine
Saari, Henn temast : Meri, Mart 1999 / Toimetuse järelehüüe
Saari, Henn temast : Õim, Asta 1999, 2 / Henn Saari
Saari, Henn temast : Erelt, Mati 2000 / Henn Saari lahkunud
Saari, Henn temast : Päll, Peeter 2004 / Henn Saari
Sardma, Vanda temast : Kohanimede kogumisest 1968 / Kohanimede kogumisest
Schlegel, G. toim : Beytrag zu den etymologischen 1774 / Beytrag zu den etymologischen
Schwartz, Philipp toim : Liv-, Est- und Kurländisches 1853, 1910 / Liv Esth und Curländische
Sepp, Elvi intervj : Aitsam, Viio 2002 / Kapsaaia on ilus
Simm, Jaak temast : Paal, A. 1973 / Uusi teaduste kandidaate
Simm, Jaak temast : Пааль, А. 1973 / Новые кандидаты наук
Simm, Jaak temast : Simm, Jaak 1974 / Kuidas minust sai
Simm, Jaak temast : Järve, Linda 1976 / Nuustakul ja kaugemal
Simm, Jaak temast : Simm, Jaak 1976 / Simm Jaak
Simm, Jaak temast : Keele ja Kirjanduse Instituut 1981 / In memoriam Jaak Simm
Simm, Jaak temast : Pall, Valdek 1981 / Jaak Simm 1943
Simm, Jaak temast : Pall, Valdek 1981 / Jaak Simm
Simm, Jaak temast : Pall, Valdek 1983 / Jaak Simm
Simm, Jaak temast : Pikkur, Monica 1993 / Jaak Simm eesti
Simson, E. toim : Head 1991 / Head nimevalimist
Snellman, A. H. temast : Mag. A. H. Snellmani 1893 / Mag A H Snellmani
Snellman, A. H. temast : Soome Kirj. Seltsi viimasel 1893 / Soome Kirj Seltsi
Suhm, Peter Friedrich kaasautor : Paucker, C. J. A. 1853 / Der Güterbesitz in Ehstland
Sutrop, Urmas juh : Mäearu, Sirje 2002 / Eesnimed apellatiivsete
Sõrmus, Elle juh : Ilves, M. 1997 / Asutuste ettevõtete
Sõrmus, Elle juh : Piik, R. 1997 / Järvamaa asutuste ettevõtete
Sõrmus, Elle juh : Basmanova, Olga 2001 / Slaavipäraste isikunimede
Tarand, Helmut temast : Tarand, Helmut 1976 / Tarand Helmut
Tender, Priit : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Tender, Tõnu koost toim : Nurmekund, Pent 1997 / Keeltemaailm
Thierfelder, F. toim : Deutsch-fremdsprachiges 1931 / Deutsch-fremdsprachiges
Tiik, Leo temast : Murel, Virma 1996 / In memoriam Leo Tiik
Toll, R. toim : Est- und Livländische 1856 / Est und Livländische 1
Toll, R. toim : Est- und Livländische 1861 / Est und Livländische 2
Tomusk, Ilmar intervj : Sikk, Rein 2001 / Tankis elanud keelekaitsja
Tšaikov, Angelina juh : Erenvert, Jevgenia 2000 / Eesti ja türgi
Tõnisson, Mats temast : Rajandi, Edgar 1970, 2 / Eesti eesnimedest Mats Tõnissoni
Tõnisson, Mats temast : Orav, Eva 1998 / Mats Tõnissoni nimed
Tõnisson, Mats temast : Moorits, Jaane 2000 / Eesnimed Mats Tõnissoni
Tõnisson, Mats temast : Soome, Signe 2000 / Mats Tõnissoni
Uuspõld, Ellen juh : Lepiksaar, Marin 1977 / Suur ja väike algustäht
Uustalu, Koidu temast : Alvre, Paul 1973 / Koidu Uustalu
Vaba, Lembit juh : Loodus, Merle 1990 / Haapsalu vanalt kalmistult
Vahtre, Sulev juh : Selli, Mare 1968 / Perekonnanimede panekust
Vahtre, Sulev toim : Eesti ala 1981 / Eesti ala mõisate
Vahtre, Sulev toim : Eesti ala 1984 / Eesti ala mõisate
Veldi, Enn juh : Erilt, Lumme 1994 / Old English and Celtic
Veske, Mihkel temast : Alvre, Paul 1993 / Mihkel Veske
Veske, Mihkel temast : Alvre, Paul 2000 / Mihkel Veske eesti ja
Veski, Asta juh : Aunma, Enel 1967 / Eesti perekonnanimede
Veski, Johannes Voldemar toim : Eesti kirjakeele reeglid 1912 / Eesti kirjakeele
Viikberg, Jüri intervj : Püttsepp, Juhani 2001 / Murdevõistlus otsib
Vilbre, Rene : Coca Cola Plaza... 2001 / Coca Cola Plaza
Westrén-Doll, August komment : Livländische 1923 / Livländische Güter 2
Westrén-Doll, August intervj : Minevik tuleb päästa 1929 / Minevik tuleb päästa
Wieselgren, Per temast : Ariste, Paul 1988 / Tartu ülikooli professor
Õispuu, Jaan juh : Palo, Terje 1988 / VÕKi kohanimereeglistik
Õispuu, Jaan juh : Tasso, Pille 1989 / Eesnimede sageduse ja
Õispuu, Jaan juh : Annast, Aet 1989 / Eesnimedest Jõgeva
Õispuu, Jaan juh : Arenberg, Anu 1989 / Eesnimedest Pärnu
Õispuu, Jaan juh : Keba, Liina 1989 / Harju rajooni 1966
Õispuu, Jaan juh : Leemet, Tiina 1989 / Nimepanekust 1966
Õispuu, Jaan juh : Toit, Kai 1992 / Eesti keele ja kirjanduse
N i m e s i d: 0