ONOMASTIKA PIIRID

Kahtlemata ei ole onomastika piiride tõmbamine kerge ülesanne. Esialgu on kirjeid sisse võetud järgmiste kriteeriumide põhjal:

Onomastika kesksete osade, isiku- ja kohanimede uurimise osas on hõlmatus võimalikult täielik, s.t sisse võetakse ka need tööd, kus nimedest juttu vaid põgusalt, ent uurijale võivad needki vihjed kasulikud olla.

Tsentrist veidi eemal on muud nimeliigid:

Päris piiri peale jäävad etnonüümid ehk rahvanimetused, mida meil nimede hulka üldiselt ei arvata. Arvestades nende tihedat seotust kohanimedega, on nad onomastika bibliograafiasse siiski võetud, kuigi mitte väga täielikult. Mida piiripealsem valdkond, seda vähem on hõlmatud ka niisuguseid töid, kus need nimed pole põhiteema. Näiteks ei ole asutusenimetuste osas mainitud õigekeelsuskäsiraamatuid, õpikuid ja muid, kus nimetuste ortograafiast samuti juttu.