KUST VEEL ANDMEID OTSIDA?

Onomastika bibliograafia on kavandatud võimalikult täieliku andmekoguna, mis haarab lõppteostuses mitte ainult trükiväljaanded (sh ajalehtedes ilmunu) ja Interneti-kirjanduse, vaid ka käsikirjalised materjalid, niivõrd kuivõrd need on uurijatele instituutides, muuseumides jm kättesaadavad. Kuni see ei ole veel teostunud, on asjakohane juhtida tähelepanu sellele, mida kuskilt leida võib.

Eesti Keele Instituudis on

Eesti Kirjandusmuuseumis on

Eesti Rahva Muuseumis on

Eesti Rahvusraamatukogus on

Lisaks on käsikirjalisi materjale paljudes raamatukogudes (nt Eesti Akadeemilise Raamatukogu baltikaosakonnas), kohalikes muuseumides ja mujalgi. Nendest kõigist ülevaate saamine ei ole kerge.

Loomulikult on olulised allikad mitmesugustes arhiivides: Rahvusarhiivi Tallinna osas (Eesti Riigiarhiivis), Tartu osas (Eesti Ajalooarhiivis), Tallinna Linnarhiivis jm. Palju allikmaterjale on ka trükituna ilmunud, neist olulisimad on võetud onomastika bibliograafiasse.