MurdekiikerKeeleatlas

Kaardile on mahtunud kõige levinumad murdesõnad. Kas leiad siit ka oma kodukeele sõna?

Lepatriinu

Rõugehaigus

Praegu

Kaelkoogud

Nurmenukk

Linavästrik

Pärm

Vurrkann

Vaarikas

Seelik

LEPATRIINU
LEPPLIND
MEREÄRG, MERIÄRG
LAMBRIK, LAMBRINE
LEESKANA, LEESLIND
KIRILIND
KIRJÄTLEHM
KÄOKIRJAS, KÄOKIRJÄSS
KÄOKIRI, KÄOKIRJAK
KÄOLEHM
RÕUGED
ROUGED
RUBID
RUID
NÕSTE, NÕSTSE
NÕSTME
POKA
HERNE
POBOSKID
LÄÄTSÄ
PRAEGU(ST), PRÄÄGU(ST)
PAERGU(ST)
PAERGA(ST)
PAE(R)S, PAERST(E)
PÕRÕHÕLLA, PÕRÕLLA
PIRLA, PIRLI
PÕRRA, PÕRA
PARA-AEGU, PARA(AI)GO
PRILLA
PRÕLLA
KAELKOOGUD
KAALKOOGUD
KAUL(A)KOUGUD
KAELNOKKAD
KAALPUUD
KAELPUUD
KÖRENDID, KÕRENDAD
NAISTERANGID
ÕLPA(D), ÕLPU(D)
LOOGUSSE, LOOGUS(S)Õ
NURMENUKK
SAKSAPÜKSID
PIIMAPISAR
SÕRMKINNAS
KÄEKATSED, KÄÄKATSED
KÄEKAATS(AS), KÄÄKAATS(AS)
KÄEKALTS, KÄÄKALTS
KIKKAKAADSA
KIKKAPÜKSI, KIKKAPÖKSI
KANAVARVAS
LINAVÄSTRIK
JÄÄPÕRUTAJA, JÄÄPÕRUTEI
JÄÄPÖTK(ES)
LINALIND
LINAPÄÄSUKE, LINAPÄÄSTLIK
LINAVÄRSIK, LINAVÄRSTIK
LINAHÄNILANE
(H)ÄNILIND
HÄLLÄNE, HÄÄLLÄNE
TSIBIHÄNILANE, TSIBIHÄNDLÄNE
PÄRM
SEPP
KÖST
TÕUSE(NDES), TÕUSU
TÖÖK
IIVA
PÄRME, PÄRMÄ
TÖÖME(E)S, TÖÖMIS
KARGUTIS
KÄIKENE
VURR, URR
HUNN
VUNN
NURR
NUTUJAAN
TEPU
VURTVUNN
VURRPALL
VURRKANN
TIITSVOU, TIITSMUNA
AARIKAS
VAARGAS
VAARAK(AS)
VAARPUU, VAARBU
VA(V)ERMUD
VAVARN(ASS), VAVVARN(ASS)
VAHRAKAS, VAHARGAS
VABAR
VABARM(U)
VAB(A)RIK
SEELIK, SIELIK(KO)
KUUB
MUSTKUUB
ÜMBRIK
PRUNTS, PRONTS
JUPKA
KORTSIK, KORSIK
KÖRTSIK, KÖRSIK
UNDRUK
KÖRT