air an t-sliabh,
trì croisean ann an sreath,
làmh-sgrìobhte Nì Math?

 

translated by Rody Gorman