VÕRO INSTITUUT´
Jüri 12, EE2710 Võru
tel (278)21960, faks (278)21315


Lugupeetud ...

Olete oodatud Võru Instituudi ja Võru Maakatastri korraldatavale seminarile "Kuidas tagada kohanimede püsimine katastriüksuste nimedes"

Koht: Võru vallavalitsuse saal, Võrumõisa 4a, Võru
Algus: 20. veebruar 1998 kl 12.00

Päevakord:

  1. 12.00 - 12.30. Sissejuhatus. Heldur Mäeots, Võru Maakataster
  2. 12.30 - 13.30. Kohanimeseaduse rakendamise probleeme. Elvi Sepp, Siseministeeriumi omavalitsusosakond
  3. 13.30 - 14.30. Katastrinimede keeleline korrastamine. Peeter Päll, Eesti Keele Instituut
  4. 14.30 - 15.30. Olemasolevate kohanimede kasutamine uute katastriüksuste nimetamisel. Evar Saar, Võru Instituut
  5. 15.30 - 16.00. Arutelu

(Iga ettekande ajast 15 min on mõeldud küsimustele vastamiseks.)

Ootame Teie lahket osavõttu lootuses, et seminar teadvustab katastriüksuste nimed kui kohanimeseadusega reguleeritava valdkonna ja aitab edaspidi vältida ajalooliste talunimede moonutamist ning põhjendamatut kadumist katastridokumentides.

Seminarile on kutsutud kõigi ajaloolise Võrumaa (ja Setomaa Eesti haldusalas oleva osa) alale jäävate valdade maakorraldajad ja asjassepuutuvate ametkondade esindajad.

Evar Saar
Võru Instituudi teadur

info: Pille Kattel (278) 21 960