ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 6. istung
Kihnu
28.-30. mai 2003

PÄEVAKORD

inglise k | vene k

Kolmapäev, 28. mai

15.00 Lahkumine parvlaevaga Munalaiu sadamast, saabumine Kihnu, majutumine, registreerumine
17.00 Kontsert (ansambel Kihnumua)
18.30 Õhtusöök

Neljapäev, 29. mai

09.00 Hommikusöök
10.00 Balti jaotise istung ja kohanimekorraldusseminar:
Avamine
Elvi Sepp, Uus kohanimeseaduse eelnõu, kohanimenõukogu tegevusest
Kiira Mõisja, Eesti kohanimede kaardistamise probleeme
12.30–13.30 Lõunasöök
Vita Strautniece, Läti külanimede normimisest
Lui Hubel, Riigi kohanimeregistrist
Ieva Kaģe, Kohaliku kohanimeandmebaasi näide (Beļava valla nimed)
Romualdas Girkus, Leedu järvede kahekordsed nimed
Arutelu
16.00 Ekskursioon saarel
18.30 Õhtusöök
19.00 Saun

Reede, 30. mai

09.00 Hommikusöök
10.00 Balti jaotise istung ja kohanimekorraldusseminar:
Annely Akkermann, Kihnu kohanimedest
Ojārs Bušs, Uut Läti kohanimede leksikograafilisel süstematiseerimisel
Lidija Leikuma, Mõned Läti (Latgale) murdeliste kohanimede teisendamise probleemid
Jūratė Palionytė, Tänavanimed vähemuskeeltes
Peeter Päll, Eestirootsi kohanimede normimisest
Tõnu Raudsepp, Kihnu kohanimed Eesti põhikaardil
Ametlikud küsimused:
Balti jaotise korraldus, üritused ja jaotisesisene koostöö
12.30 Istungi lõpetamine
13.00 Lõunasöök
15.40 Lahkumine sadamasse
16.20 Lahkumine Kihnust, saabumine Munalaiu sadamasse