Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų grupės (UNGEGN)
Baltijos skyriaus III pasitarimas
Vilnius, 2000 11 16–17

DARBOTVARKĖ

angliški | estiški | rusiški

LAPKRIČIO 16 D.
8.00–9.00 Dalyvių registracija (A. Juozapavičiaus g. 13-220)
9.00 Renginio atidarymas
Įžanginis žodis
D. Mikulėnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė
Latvijos, Estijos ir Rusijos geografinių pavadinimų ekspertų grupių vadovai
Darbotvarkės aptarimas
9.45 P. Päll. Pranešimas apie UNGEGN 20-ąją sesiją Niujorke 2000 m.
Klausimai
10.10 Z. Goba. Įspūdžiai iš tarptautinio simpoziumo Frankfurte „GeoNames 2000"
Klausimai
10.30 Nacionaliniai geografinių pavadinimų standartizacijos klausimai
M. Razmukaitė. Kelios pastabos dėl Lietuvos vietovardžių standartizacijos (norminimo)
E. Sepp, T. Pikner, P. Päll, H. Laasi. Estijos vietovardžių tarybos veikla ir Vietovardžių įstatymo įgyvendinimo patirtis
E. Sepp. Estijos administracinės teritorinės reformos planai ir jų ryšys su vietovardžiais
V. Boginskij. Geografinių pavadinimų standartizacija (norminimas) Rusijos Federacijoje
Klausimai
11.15 Kavos pertrauka
11.30Geografinių pavadinimų rinkimas ir vartojimas
D. Mardosienė. Vietovardžiai Lietuvos oficialiuose žemėlapiuose ir kartografinių duomenų bazėse
Z. Goba. Vietovardžiai satelitiniame Latvijos žemėlapyje (M 1:50000) ir kai kuriuose vietovardžių žodynuose
T. Raudsepp. Vietovardzių šaltiniai, jų vartojimas kuriant žemėlapius
L. Bilkis. Trumpa svarbiausių norminamųjų lietuvių vietovardžių rinkinių lingvistinė charakteristika
Klausimai
12.30 Vaizdajuostės apie Suomijos vietovardžius peržiūra
13.10 Pietų pertrauka
14.00 T. Duksa. Vietovardžių rašymo principai Lietuvos jūrlapiuose ir aeronavigaciniuose žemėlapiuose
A. Brukas. Miškų sąvado sudarymas ir taikymas praktikoje
R. Girkus. Ežerų pavadinimai Lietuvos topografiniuose žemėlapiuose
Klausimai
14.40 Kavos pertrauka
15.00Egzonimai ir jų sumažinimo vartosenoje galimybės
O. Bušs. Latvių kalbos tradiciniai vietovardžiai (toponiminiai egzonimai) [Fotografija.]
P. Päll. Estijos egzonimai naujausiuose leidiniuose (žodynuose, knygose) [Fotografija.]
M. Razmukaitė. Lietuviški tradicinių vietovardžių (egzonimų) sąrašai
V. Butkus. Dėl užsienio vietovardžių tradicijos kriterijų
16.10–16.30 Kitų šalių vietovardžių rašymo principai, transkripcijos ir lotynizacijos sistemos
Pokalbį veda J. Palionytė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja
V. Boginskij. Informacija apie Rusijos Federacijos priimtą vietovardžių lotynizacijos sistemą
18.00 Opera „Don Carlos"
LAPKRIČIO 17 D.
9.00 Trumpas darbotvarkės aptarimas
9.20Tarminių vietovardžių formų norminimas
L. Leikuma. Latgalos vietovardžių rašymo problemos
Z. Cekula. Latgalos vietovardžiai Valstybinės žemėtvarkos tarnybos rengiamuose žemėlapiuose
E. Saar. Vero vietovardžiai pagrindiniame Estijos žemėlapyje (1 : 20 000)
Klausimai
10.00 Vietovardžių duomenų bazės
V. Boginskij. Valstybinio Rusijos geografinių pavadinimų katalogo automatizavimo darbai
J. Aleknavičius. Vietovardžiai kompiuterizuotuose Lietuvos registruose ir kadastruose
M. Šterna. Latvijos vietovardžių duomenų bazė Valstybinės žemėtvarkos tarnyboje
M. Lakson. Nacionalinio Estijos vietovardžių registro kūrimo parengiamieji darbai
Klausimai
10.40 Kavos pertrauka
11.00 V. Strautniece. Pasirengimas UNGEGN VIII konferencijai, skirtai geografinių pavadinimų standartizacijai (Berlynas, 2002 m.) (10 min.)
Klausimai
UNGEGN Baltijos skyriaus pirmininko ir vicepirmininko rinkimai
UNGEGN Baltijos skyriaus darbo planai (30 min.)
Kiti klausimai
12.30 Renginio uždarymas
13.00 Pietūs
14.00 Ekskursija [Fotografija.]