ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 10. istung
10th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names
10-е заседание Балтийского отдела Группы экспертов ООН по географическим названиям

- - -

UNGEGNi latinisatsioonisüsteemide töörühma koosolek
Meeting of the UNGEGN Working Group on Romanization Systems
Заседание рабочей группы по системам романизации ГЭООНГН

Tallinn, 9.-13. X 2006


Meeting of the UNGEGN Working Group on Romanization Systems
UNGEGNi latinisatsioonisüsteemide töörühma koosolek
Заседание рабочей группы по системам романизации ГЭООНГН

Venue: Institute of the Estonian Language (Roosikrantsi 6, 2nd floor hall)
Koht: Eesti Keele Instituut (Roosikrantsi 6, III korruse saal)
Место проведения: Институт эстонского языка (Roosikrantsi 6, зал на 3-м этаже)

Provisional Agenda / Esialgne päevakava / Предварительная повестка заседания

  1. Adoption of the agenda.
  2. Status and perspectives of various romanization systems for geographical names.
  3. Updates to the Report on the Current Status of United Nations Romanization Systems for Geographical Names.
  4. Information and documentation on WG activities (website, reports, etc.).
  5. Preparations for the Ninth UN Conference on the Standardization of Geographical Names.
  6. Other issues.

(See also the report on the meeting; for more information visit the WG website
Vt ka koosoleku protokolli; lähemat teavet pakub töörühma veebileht
См. протокол заседания; для более близкого ознакомления см. вебсайт рабочей группы)

9. X

11.00-12.00 registration and coffee
12.00-13.30 meeting of the working group / töörühma koosolek / заседание рабочей группы
13.30-14.30 lunch (Egeri Kelder, in the same building)
14.30-15.30 meeting of the working group
15.30-15.45 coffee break
15.45-16.30 meeting of the working group

17.30-19.00 excursion in the Old City (starting point: Town Hall) / tutvumine vanalinnaga (kogunemiskoht raekoja juures) / экскурсия в Старом городе (собираться у ратуши)

10. X

10.00-11.30 meeting of the working group / töörühma koosolek / заседание рабочей группы
11.30-11.45 coffee break
11.45-13.30 meeting of the working group
13.30-14.30 lunch (Baieri Kelder, in the adjacent building)
14.30-15.30 meeting of the working group
15.30-15.45 coffee break
15.45-16.30 meeting of the working group

17.00-19.00 reception (1st floor) / vastuvõtt (II k saalis) / прием (в зале на 2-м этаже)

Photos: general view, director of EKI, experts from Algeria, France, Israel, Latvia, Russia /1, 2/, United Kingdom, United States


11. X

Väljasõit Saaremaale. Buss liigub järgmiselt:
Excursion to Saaremaa. The bus will leave/arrive at the following points:
Экскурсия на остров Сааремаа. Автобус следует по маршруту:

07.20 Meriton Old Town Hotel
07.25 Meriton Grand Hotel Tallinn
07.30 Vabaduse väljak (near St. Barbara Hotel)
10.00 Virtsu (parvlaev / ferry / паром: 1, 2)
11.50 Kaali (lõuna/lunch/обед: 3, 4, 5) - 13.30 Kuressaare (6, 7) - 16.15 Koguva (õhtusöök/dinner/ужин: 8, 9, 10, 11, 12)
19.00 Kuivastu (parvlaev / ferry / паром)
22.00 Tallinn


ÜRO kohanimeekspertide rühma Balti jaotise 10. istung
10th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names
10-е заседание Балтийского отдела Группы экспертов ООН по географическим названиям

Koht: Siseministeerium (Pikk 61, IV korrus, Sinine saal)
Venue: Ministry of the Interior (Pikk 61, 3rd floor, Blue Hall)
Место проведения: Министерство внутренних дел (Pikk 61, 4-й этаж, Синий зал)

12.X

10.00-11.00 registreerimine (vajaduse korral) ja hommikukohv / registration (if needed) and coffee / регистрация (при необходимости) и кофе

11.00-13.30

Balti jaotise 10. koosoleku avamine
Opening of the 10th Meeting of the Baltic Division
Открытие 10-го заседания Балтийскогоотдела

Väino Tõemets (EE), Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja, kohanimenõukogu esimees / Head, Department of Local Governments and Regional Administration, Ministry of the Interior; Chairman, Place Names Council of Estonia / заведующий Отделом местных самоуправлений и регионального управления Министерства внутренних дел,председатель Совета по географическим названиям Эстонии
Danutė Mardosienė (LT), Balti jaotise esimees / Chair, Baltic Division of UNGEGN / Председатель Балтийского отдела

Tervitused / Greetings / Приветствия
Radmil Šajapov / Шаяпов Радмил Гилязетдинович (RU), Roskartografija juhi asetäitja / Deputy Director General of Roskartographia / заместитель руководителя Федерального агентства геодезии и картографии (Роскартография) [.doc]

Riiklik kohanimekorraldus
National standardization of geographical names
Национальная стандартизация географических названий

Danutė Mardosienė (LT). Activities of the Baltic Division of UNGEGN, 2002-2006 [.ppt].
Aule Kikas, Peeter Päll (EE). National standardization of geographical names in Estonia.
Vita Strautniece (LV). Geographical names standardization in Latvia [.ppt].

13.30-14.30 lõuna / lunch / обед

14.30-15.30 jätk / continuation / продолжение:

Vladimir Žukovskij (RU). Информация о работах в области стандартизации географических названий, проведенных в Российской Федерации в период 2005-2006 гг. [.doc]
Aistė Pangonytė, Jūratė Palionytė (LT). Information of the State Commission of the Lithuanian Language. Validation of place names in 2005-06 [.doc, see also .ppt].
Evar Saar (EE). Standardization of lake names in Estonia [.ppt].

15.30-15.45 kohvipaus / coffee break / перерыв на кофе

15.45-17.00

Kohanimemäärajad ja kohanimesid käsitlevad õigusaktid
Names authorities and legislation on geographical names
Государственные институции и законодательство по стандартизации географических названий

Vladimir Žukovskij (RU). Информация о подготовке предложений по внесению изменений в федеральный закон "О наименованиях географических объектов" [.doc].
Aule Kikas, Peeter Päll (EE). Legislation on geographical names in Estonia.

Photos: experts from Estonia, Israel, Latvia, Lithuania, Russia /1, 2/, United Kingdom, United States

13. X

09.45-10.00 hommikukohv / morning coffee / кофе

10.00-11.30

Kohanimede andmekogud ja loendid
Toponymic data files and gazetteers
Базы данных по географическим названиям и газетиры

Māra Šterna (LV). Demonstration of Geographical Names Database of Latvia, short public version.
Danutė Mardosienė (LT). Official Databases with Geographical Names of Lithuania [.ppt].
Vladimir Boginskij (RU). Информация о состоянии работ по созданию автоматизированного Государственного каталога географических названий Российской Федерации [.doc, see also .ppt].
Vladimir Boginskij (RU). Мониторинг официальных изменений в наименованиях географических объектов Российской Федерации [.doc, see also .ppt].
Lui Hubel (EE). National Place Names Register in Estonia.
Peeter Päll (EE). Place Names Database at the Institute of Estonian Language (KNAB)

Eksonüümid ja maade nimed
Exonyms and country names
Экзонимы и названия стран

Rita Trakymienė (LT). Pasaulio vietovardžiai I. Europa (Geographical Names of the World). Vilnius, 2006. [12. X, .pps]
Ojārs Bušs (LV). Instructions for rendering Chinese names in Latvian

Ettevalmistused ÜRO 9. kohanimekorralduskonverentsiks
Preparations for the Ninth UN Conference on the Standardization of Geographical Names.
Подготовка к 9-й конференции ООН по стандартизации географических названий

Danutė Mardosienė (LT). Preparations of the Baltic Division for the Ninth UN Conference on the Standardization of Geographical Names (2007) [.ppt].

11.30-11.45 kohvipaus / coffee break / перерыв на кофе

11.45-13.00

Balti jaotise koostöö koordineerimine aastatel 2007-2012
Coordination of the activities of the Baltic Division, 2007-2012
Координация работ Балтийского отдела на период 2007-2012 гг.

Danutė Mardosienė (LT). Proposals of Lithuania for coordination of the activities of the Baltic Division of UNGEGN after 9th UN Conference on the Standardization of Geographical Names.

Koosoleku protokolli arutelu ja vastuvõtmine
Discussion and adoption of the report of the meeting
Обсуждение и принятие итогового сообщения заседания

Koosoleku lõpetamine
Closing of the meeting
Закрытие заседания

13.30-15.00 vastuvõtt / reception / прием

Photos: 1, 2, 3, 4, 5