e-posti kiri

Teema: Õ-täheta trükimasin ajas küla nime sassi
Kuupäev: T, 17. nov 1998 16:22:08 +0200
Kellelt: Peeter Päll
Asutus: Eesti Keele Instituut
Kellele: sise@bns.ee
Ärakiri: uudised@postimees.ee

Lugupeetud uudistetegijad!

Postimehe 6. lk-l (17.11.98) avaldatud väike uudis Leisi valla Pöitse küla nimest on küll tore lugeda, aga ei vasta siiski tõele.

Avades Riigi Teataja numbri [RT I, 95/96, 1577], kus on avaldatud külade nimistu, näeme Leisi vallas veel järgmisi õ-tähega nimesid: Jõiste, Lõpi, Nõmme, Tõre ja Õeste. Vallavolikogu 08.04.1997 otsuse tekst, mille ärakiri on Siseministeeriumis ja kus on kirjas taotletavad külad, ei kannata sugugi õ-tähe puuduse all. Selles nimistus on kirjutatud Pöitse.

Ka ajaloos varem ei ole see küla olnud Põitse nime all. Lisan väljavõtte kohanimenõukogu vastavast protokollist (avaldatud Internetis: http://www.eki.ee/knn/at_yld98.htm):

"...pidada Leisi valla algses nimistus esitatud nimekuju Pöitse õigeks ja parandust millegagi põhjendamatuks. Nimi Pöitse esineb selliselt nii rahvasuus (Eesti Keele Instituudi kohanimekogu andmeil) kui ka varasemais kirjalikes allikates: Eesti Entsüklopeedia VI kd (1936), lk 1259; Saaremaa koguteos (1934), lk 516; Eesti kaart vallapiiridega (1939); ENE IV kd (1972), lk 399; varasem maa-asulate nimestik (kuni 1977). (Külanime võimalik seletus seob seda Pöidega, sest külast lõunas on fikseeritud koht nimega Pöidemaa, kus Pöide elanikud on käinud heina tegemas.) Paranduse aluseks ei saa olla asjaolu, et Muhu valla Pöitse küla nimi parandati hääldusele ja varasematele allikatele tuginedes Põitse'ks."

Siseministeeriumile teada olevalt jäi ka Leisi vallavalitsus selle märkusega nõusse.

Lugupidamisega

Peeter Päll
Siseministeeriumi juures tegutseva kohanimenõukogu liige


Vt ka sellest tehtud BNSi uudist.