VABARIIGI VALITSUS

KORRALDUS

Tallinn, Toompea

17. juuni 1997 nr 479-k

Kohanimeseaduse paragrahvi 9
lõike 2 ja paragrahvi 25 lõike 2
rakendamine

Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3) paragrahvi 9 lõike 2 ja paragrahvi 25 lõike 2 alusel:

1. Määrata nimeteaduslikuks usaldusasutuseks Eesti Keele Instituut.

2. Määrata ametliku kohanime kasutamise nõuete täitmise üle järelevalvet teostavaks valitsusasutuseks Haridusministeerium.

Mart Siimann
Peaminister

Uno Veering
Riigisekretär

[Avaldatud: RT I 1997, 49, 802]