Kohanimenõukogu koosolek 14. juunil

Pressiteade

Kohanimenõukogu arutas oma äsjasel koosolekul (14. juunil) muuhulgas Karksi-Nuia linna ja Karksi valla ühinemisel moodustuva uue valla nime küsimust. Üksmeelselt toetati Vabariigi Valitsuse otsust määrata nimeks Karksi vald.

Veel oli kõne all aastail 1997-1998 toimunud asustusjaotuse muudatused, mille tulemusena ennistati ligi 1200 ajaloolist külanime ning nime muudeti 90 külal. Rõhutati, et senine vallavolikogude taotlustel rajanenud reform on maakonniti ja vallati kulgenud ebaühtlaselt ning vajab jätkamist riigi initsiatiivil. Otsustati, et kohanimenõukogu hakkab korraldama väljasõiduistungeid maakondades, selgitamaks omavalitsusjuhtidele kohanimekorralduse, sealhulgas külanimede määramise põhimõtteid.

Otsustati juhtida Teede-ja Sideministeeriumi tähelepanu vajadusele tähistada talud teeviitadega ning vajadusel töötada selleks välja soovituslik standard.