Kohanimenõukogu
PROTOKOLL nr 27

Tallinn, 23. veebruar 2009. a
(Seisukoha kujundamine e-posti teel)
PP 25.02.2009 nr 12.4-1/78

Juhatas:Väino Tõemets
Protokollis:Aule Kikas
Osalesid:Kohanimenõukogu liikmed (seisukoha kujundamine e-posti teel, kohanimi@siseministeerium.ee)

Päevakord:

  1. Seisukoha kujundamine Tallinna lennuväljale Lennart Meri pühendusnime määramise kohta.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pöördus 13. veebruari 2009. a kirjaga nr 1.15-5/8-05567/002 kohanimenõukogu seisukoha saamiseks Tallinna lennujaamale Lennart Meri pühendusnime määramise kohta (vt lisa 1).

Tuginedes kohanimenõukogu põhimääruse ( RT I 2004,55,395) § 6 lõikele 5 võib nõukogu seisukohti vastavalt kohanimeseaduses sätestatud ülesandele kujundada e-posti vahendusel.

Lähtuvalt eeltoodust ning arvestades asjaolu, et nimetatud küsimuse kohta on andnud eelnevalt eksperthinnangu Eesti Keele Instituut kui nimeteaduslik usaldusasutus, leiti mõistlik olevat kujundada seisukoht e-posti teel.

16. veebruaril saatis kohanimenõukogu sekretär Aule Kikas kohanimenõukogu liikmetele arvamuse avaldamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kirja. Kirjas märgitud tähtajaks (20.02.2009) ei esitanud kohanimenõukogu liikmed ühtegi pühendusnime määramisega mittenõustuvat arvamust ning nõus oldi ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolse analüüsiga nimeobjekti suhtes.

Kohanimenõukogu otsused võetakse vastu üldjuhul konsensuse põhimõttel ning otsuseid langetades võetakse arvesse kõiki arvamusi. Tuginedes eeltoodule otsustati nõustuda Tallinna lennuväljale kohanime „Lennart Meri Tallinna lennujaam“ määramisega.

Väino Tõemets
Kohanimenõukogu esimees