KNN koosolekule
18.10.2001

Maaüksuste nimed katastris

Võru linn

Statistikat:
1889 kirjet
184 – nimi puudub
945 – VL-nnn
760 – nimeks aadress vms

Näiteid:
Kreutzwaldi tn.13, 13a; Tartu tn.44; Katariina tn9
VÕRU JUUST maaüksus
Kindsaare maaüksus – 3 sama asustusüksuse (aü) piires (põhjus selles, et kui katastriüksus koosneb mitmest maatükist, siis kõik maatükid saavad sama katastriüksuse nime)

Nissi vald

Statistikat:
590 kirjet
4 – nimi puudub
136 – nimi + maaüksus
64 – aadress (Vana-Haapsalu mnt 11)
31 – lõpus maatükk nr xx (Kloostri metskond, maatükk nr 16)
20 – lõpeb rooma numbriga (Pruulilessa III)
22 – nimi + alajaama
1 – nimetavas käändes (Pärdi-Jaan)

65 – korduvad sama aü piires:

Näiteid:
MUNTSI maaüksus
Pärdi-Jaan
riigimaantee T-11383 Jaanika jaama tee
Riisipere-Vasalemma 53,9-58,0km
Ehituskrunt (Nissi tee 11a) maaüksus

Laeva vald

Statistikat:
524 kirjet
46 – lõpus number, neist 14 – sisaldab nr.
8 – nimi + alajaama
2 – nimetavas käändes (Otti Nurk, Kämara Rein)

Näiteid:
Truusa-A
Elamu nr.12
Sepa-Koogi-Laeva mnt.T14108 km 8,6-15,5
Siniküla ühendustee mnt T2201 km 0-0,5

Lui Hubel
Eesti Kaardikeskus