Head kohanimekorraldusega tegelevad ametnikud,
koduloo-, ajaloo- ja kohanimehuvilised!

Siseministeerium ja kohanimenõukogu korraldavad
reedel, 27. novembril 2009. a algusega kell 11
Rapla Maavalitsuse saalis (Rapla, Tallinna mnt 14)

VII KOHANIMEPÄEVA.

Osavõtt on tasuta.
Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 25. novembril 2009. a
tel 612 5147 või e-kirjaga aule.kikas@siseministeerium.ee

Päevakava:

10.30-11.00 Saabumine ja hommikukohv
11.00-11.15 Avasõnad Väino Tõemets, kohanimenõukogu esimees, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja
Tervitused
11.10-11.45 Alalisus ja alatus Mikk Sarv, koolitaja
11.45-12.05 Kohanimekorraldus Eestis Aule Kikas, kohanimenõukogu sekretär, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist
12.05-12.25 Kohanimed ja koha-aadressid ühest kohast Mall Kivisalu, kohanimenõukogu liige, Maa-ameti aadressiandmete büroo juhataja
12.25-12.45 Rapla vanadest kohanimedest Peeter Päll, kohanimenõukogu liige, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja
12.45-13.05 Kui kaua kestab kohapärimus Virve Õunapuu, Hageri muuseumi juhataja
13.05-13.25 Kohanimed rändavad Enos (Henn) Heinsoo, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku preester
13.25-14.00 Lõunane kohvipaus (kohapeal)
14.00-14.20 Loodusobjektide nimedest Raplamaal Uudo Timm, kohanimenõukogu liige, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja
14.20-14.40 Perenimede seos kohanimedega Vigala kandis Kaie Bergmann, koduloouurija
14.40-15.00 Toponüümilisi tähelepanekuid ja mõtteid kohapärimuse uurimisalalt Jüri Metssalu, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma projektijuht, TÜ magistrant
15.00-15.20 Velise kandi kohanimedest Lembit Tihkan, koduloouurija ja metsamees
15.20-15.40 Atla küla talunimedest Rait Talvoja, Mahtra muuseumi teadur
15.40-16.00 Kohanimed mälestustes (endise Läänemaa kihelkondades) Harri Jõgisalu, kirjanik
16.00 Küsimused, vaba mikrofon, lõpetamine