Head kohanimekorraldusega tegelevad ametnikud,
koduloo-, ajaloo- ja kohanimehuvilised!

Siseministeerium ja kohanimenõukogu korraldavad
reedel, 3. novembril 2006. a algusega kell 10
Viljandi Linnaraamatukogu III korruse konverentsi- ja näitusesaalis
(Viljandi, Tallinna tn 11)

IV K O H A N I M E P Ä E V A.

Osavõtt on tasuta.

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 1. novembril 2006. a
tel 612 51 47 või e-kirjaga aule.kikas@sisemin.gov.ee.

Päevakava: [02.11.2006 seisuga]

9.40-10.00 Saabumine ja hommikukohv
10.00-10.15 Avasõnad Viljandi maavanem Kalle Küttis; kohanimenõukogu esimees Väino Tõemets
10.15-10.40 Riigi osa kohanimede korraldamises Jaan Õunapuu, regionaalminister
10.40-11.00 Mõttid mõtsast Asta Jaaksoo, A. Kitzbergi muuseumi perenaine, mulk.
11.00-11.30 Kohanimekorralduse õiguslikud alused Aule Kikas, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist; kohanimenõukogu sekretär
11.30-12.00 Pilk kohanimenõukogu kodulehele Peeter Päll, kohanimenõukogu aseesimees, Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja
12.00-12.30 Kohanimede kaardistamisest Tõnu Raudsepp, AS Eesti Kaardikeskus
12.30-12.45 Kohanimealane kirjandus Viljandi Linnaraamatukogus Elle Sihver, Viljandi Linnaraamatukogu juhtivspetsialist
12.45-13.15 Lõunane kohvipaus
13.15-13.45 Riikliku kohanimeregistri võimalused Lui Hubel, AS Eesti Kaardikeskus GIS-spetsialist, kohanimenõukogu liige
13.45-14.15 Loodusobjektide nimedest Viljandimaal Uudo Timm, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja, kohanimenõukogu liige
14.15-14.35 Viljandi kohanimed muutuvas ajas Heli Grosberg, Viljandi muuseumi kuraator, giid
14.35-14.55 Lilli küla talunimed Alli Laande, Mulgi Kultuuri Instituudi juhatuse esimees, Lilli külavanem
14.55-15.15 Rahvusvaheline kohanimekoostöö Peeter Päll, kohanimenõukogu aseesimees, Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja
Avatud diskussioon