KOHANIMENÕUKOGU LIIKMED

III koosseis. 6. oktoober 2016

    Amet* E-post* Telefon* Postiaadress
Väino Tõemets esimees Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja      
Peeter Päll aseesimees dr phil, keeleteadlane, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja peeter.pall@eki.ee 6177528 Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
Raivo Aunap liige dr phil, Tartu Ülikooli geoinformaatika ja kartograafia osakonna dotsent Raivo.Aunap@ut.ee 7375827  
Jüri Jagomägi liige AS Regio asutaja, kartograaf jyri.jagomagi@regio.ee 7387330 Riia 24, 51010 Tartu
Ulla Kadakas liige Muinsuskaitseamet, arheoloogiamälestiste peainspektor ulla.kadakas@muinas.ee 6403010 Pikk 2, 10123 Tallinn
Marja Kallasmaa liige dr phil, keeleteadlane, Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf marja.kallasmaa@eki.ee 6177515 Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
Mall Kivisalu liige Maa-ameti aadressandmete büroo juhataja Mall.Kivisalu@maaamet.ee 6750852 Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn
Jaak Maandi liige planeeringute ekspert jaakmaandi@hotmail.com    
Evar Saar liige dr phil, keeleteadlane, Võru Instituudi onomastika teadur
evar@wi.werro.ee 7828757 Tartu 48, 65609 Võru
Liisi Sokk liige Tallinna nimekorraldaja (Linnaplaneerimise Amet) Liisi.Sokk@tallinnlv.ee 6404361 Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn
Uudo Timm liige Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja uudo.timm@envir.ee    
Ilmar Tomusk liige dr phil, Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar.Tomusk@keeleinsp.ee 6263346 Endla 4, 10142 Tallinn
Olev Veskimäe liige Maa-ameti ruumiandmete osakonna nõunik Olev.Veskimae@maaamet.ee 6650717 Mustamäe tee 51 10621 Tallinn

* - Ametinimetuse andmed on mitteametlikud. Kontaktandmed avaldatakse seejärel, kui asjaomaselt isikult on saadud vastav nõusolek, või kui need on juba avaldatud mujal Internetis.


Kontakt:
Endla 13, 10122 Tallinn
Tel 611 3077
Kohanimenõukogu sekretäri ülesannetes Kadri Teller-Sepp (kadri.teller-sepp@fin.ee), Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik


Tagasi avalehele