NB! Hilisemad muudatused nõukogu koosseisus:


VABARIIGI VALITSUS

KORRALDUS

Tallinn, Toompea

3. detsember 2002 nr 800-k

Kohanimenõukogu nimetamine

"Kohanimeseaduse" (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387) § 6 alusel:

1. Moodustada siseministri valitsemisalas kohanimenõukogu.

2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi nõunik Tiit Sepp ja liikmeteks:
Katrin Alliksaar- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juriidilise osakonna jurist
Lui Hubel- ASi Eesti Kaardikeskus projektijuht
Jüri Jagomägi- Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli teadur, ASi Regio peakartograaf
Ants Kraut- Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor
Ott Kurs- Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi inimgeograafia professor
Jaak Maandi- Keskkonnaministeeriumi planeeringute osakonna spetsialist
Kiira Mõisja- Maa-ameti kartograafiabüroo juhataja
Valdek Pall- Tallinna Pedagoogikaülikooli emeriitprofessor
Peeter Päll- Eesti Keele Instituudi grammatikasektori juhataja
Asmu Saar- Eesti Entsüklopeediakirjastuse ASi loodusteaduste toimetuse juhtivtoimetaja
Elvi Sepp- Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse osakonna nõunik
Uudo Timm- Keskkonnaministeeriumi loodusbüroo juhataja
Sirje Tobreluts- Laheda vallavanem, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esindaja
Ilmar Tomusk- Keeleinspektsiooni peadirektor

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. juuni 1997. a. korraldus nr 474-k "Kohanimenõukogu moodustamine" (RT I 1997, 48, 793; 1998, 23, 336; 108/109, 1806; RTL 1999, 94, 1177; 176, 2548; 2002, 29, 424).

Siim Kallas
Peaminister

Aino Lepik von Wirén
Riigisekretär

[Avaldatud: RTL 2002, 137, 2017]