Vene latinisatsioonide võrdlev tabel

Vene nimede kirjutamiseks ladina tähtedega on kasutusel mitmeid süsteeme. Eestis tuleb tegemist teha peamiselt nelja süsteemiga:

Kõigis tabelites latiniseeritakse ühtmoodi järgmisi tähti:

АA
БB
ВV
ДD
ЗZ
КK
ЛL
МM
ОO
ПP
РR
ТT
ФF

Erinevalt latiniseeritakse järgmisi tähti ja täheühendeid (näidetega):

Vene Eesti transkr Rahvusvaheline lat Inglise transkr Prantsuse transkr
Г G G G G
(g) (g) (g) GU (е, и, ы, э ees)
Багирев Bagirev Bagirev Bagirev Baguirev
Е E E E E
JE (sõna algul, samuti vokaali, ъ ning ь-märgi järel) (e) YE (sõna algul, vokaali, й, ъ või ь järel) (e)
Егор Jegor Egor Yegor Egor
Караев Karajev Karaev Karayev Karaev
Ё JO Ë Ë E
Москалёв Moskaljov Moskalëv Moskalëv Moskalev
O (ж, ч, ш ja ч järel) (ë) (sõna algul, vokaali, й, ъ või ь järel) (e)
Жёлтый Žoltõi Žëltyj Zhëltyy Jeltyi
Ёж Jož Ëž Yëzh Ej
Ж Ž Ž ZH J
Воронеж Voronež Voronež Voronezh Voronej
И I I I I
J (sõna algul vokaali ees) (i) (i) (i)
Иосиф Jossif Iosif Iosif Iossif
ий i (kahe- ja enamasilbilise sõna lõpul) (ij) (iy) i (nime lõpul)
Кленский Klenski Klenskij Klenskiy Klenski
Й I J Y I
Май Mai Maj May Mai
J (sõna algul vokaali ees) (j) (y) (i)
Йодное Jodnoje Jodnoe Yodnoye Iodnoe
кс (ks) (ks) (ks) x
Феликс Feliks Feliks Feliks Felix
Н N N N N
(n) (n) (n) NE (ин-lõpulistes perekonnanimedes)
Минин Minin Minin Minin Minine
С S S S S
SS (vokaalide vahel ja sõna lõpul vokaali järel (v. a liitsõnalise järelkomponendi algul olev täht, mille võib asendada ühekordse vastega)) (s) (s) SS (vokaalide vahel)
Косиков Kossikov Kosikov Kosikov Kossikov
Новосельский Novoselski Novosel'skij Novosel'skiy Novosselski
Денис Deniss Denis Denis Denis
У U U U OU
Удугов Udugov Udugov Udugov Oudougov
Х H H KH KH
Харламов Harlamov Harlamov Kharlamov Kharlamov
HH (vokaalide vahel ja sõna lõpul vokaali järel (v. a liitsõnalise järelkomponendi algul olev täht, mille võib asendada ühekordse vastega)) (h) (kh) (kh)
Тихомиров Tihhomirov Tihomirov Tikhomirov Tikhomirov
Самоходов Samohodov Samohodov Samokhodov Samokhodov
Ц TS C TS TS
Царица Tsaritsa Carica Tsaritsa Tsaritsa
Ч Č CH TCH
Чичагов Tšitšagov Čičagov Chichagov Tchitchagov
Ш Š Š SH CH
Шишов Šišov Šišov Shishov Chichov
Щ ŠTŠ ŠČ SHCH CHTCH
Щеглов Štšeglov Ščeglov Shcheglov Chtcheglov
Ъ (jääb ära) " " (jääb ära)
Разъездов Razjezdov Raz"ezdov Raz"yezdov Razezdov
Ы Õ Y Y Y
Копылов Kopõlov Kopylov Kopylov Kopylov
Ь (jääb ära) ' ' (jääb ära)
Игорь Igor Igor' Igor' Igor
J (и ees) (') (') I (ье-ga perekonnanimedes)
Ильич Iljitš Il'ič Il'ich Ilitch
Васильев Vassiljev Vasil'ev Vasil'yev Vassiliev
Э E È E E
Элистов Elistov Èlistov Elistov Elistov
Ю JU JU YU IOU
Горюнов Gorjunov Gorjunov Goryunov Goriounov
Я JA JA YA IA
Якимов Jakimov Jakimov Yakimov Iakimov
A (и järel eesnimedes (üksnes väljaspool dokumente ja teatmeteosed)) (ja) (ya) A (и järel eesnimedes)
Лидия Lidija ~ *Lidia Lidija Lidiya Lidia
Евгения Jevgenija ~ *Jevgenia Evgenija Yevgeniya Evguenia

Lisaks. Prantsuse transkriptsioonis antakse erandlikult edasi järgmisi eesnimesid: Александр = Alexander, Елизавета = Elisaveta, Ксения = Ksenia, Филипп = Philippe

Transkriptsioonide allikad