NIMEOBJEKTIDE SAGEDUS MAAKONDADE-VALDADE KAUPA
FREQUENCY OF NAMED FEATURES IN COUNTIES AND MUNICIPALITIES

2008-11-17 2011-06-07 2016-01-07

KNAB
statistika lk / page on statistics

 156 Abj
  62 Aeg
  47 Ahj
 101 Alb
  28 Alj
  86 Alt
 134 Amb
 250 Ani
 207 Ant
  72 Are
  88 Ase
 136 Aud
  82 Avi
 106 Emm
 170 Evl
 823 HI
11253 HR
 170 Han
 118 Hel
 113 Hlj
 145 Hln
 142 Hls
 221 Hnj
 214 Hps
 344 Hrk
  61 Hsl
  71 Hum
 143 Hää
 2492 IV
 110 Iis
 151 Ilk
  53 Ima
 1355 JG
  87 JJn
  62 Jgv
  43 Jkn
 495 Juu
 2930 JÄ
 928 Jõe
 184 Jõg
 166 Jõh
  7 KIl
  71 KJn
 231 KJv
  36 KNõ
  1 KUu
 262 Kaa
 236 Kad
 118 Kam
 152 Kan
 684 Kau
  94 Kdl
 1065 Keh
 166 Kei
  86 Kel
 348 Ker
 102 Kga
 282 Khk
 881 Khl
  55 Khn
  52 Kht
 408 Kil
  99 Kiv
  37 Kll
 112 Knd
 131 Koe
  74 Koi
  69 Kon
 148 Kos
  52 Krd
 183 Krk
 132 Krl
 316 Krs
 203 Kru
  41 Ksp
  1 Ku
  76 Kul
 438 Kuu
 112 Kõl
  53 Kõo
  54 Kõp
 230 Kõr
 183 Kõu
 185 Käi
  84 Kär
  58 LATVIJA
 2671 LV
  31 Lae
  55 Lah
 111 Las
 174 Lih
 109 Lkv
 139 Lmj
  51 Loh
  35 Lsa
 165 Lsi
  69 Luu
  21 Lvs
 1649 LÄ
  61 Lüg
 172 Lüm
  75 Mai
 100 Mar
  51 Mee
 144 Mer
  88 Mik
 122 Mis
  78 Moo
 318 Mrd
  38 Msk
  83 Mtg
  47 Mtv
 199 Muh
  85 Mus
 119 Mõn
  65 Mäk
 508 Mär
  96 NJs
 124 Nis
 164 Noa
 630 Nrv
 126 Nõo
  52 Nõv
 123 Ori
  84 Oru
  86 Orv
 301 Ote
 137 Pad
 178 Pai
  66 Paj
 108 Pal
  95 Pde
  20 Pei
 199 Phl
 161 Pih
  72 Pks
  77 Pla
 106 Pld
  72 Plp
 124 Plt
 151 Plv
 139 Pml
  7 Pre
 507 Prn
  21 Pss
  80 Pst
 118 Pti
  79 Puh
 139 Puk
  76 Puu
  57 Pva
 1506 PÕ
 2595 PÄ
  66 Põd
 138 Pöi
  67 RAl
 5613 RP
  49 RU
 275 Raa
 950 Rae
 722 Rai
  82 Rak
  67 Ran
 936 Rap
 295 Rid
  59 Ris
 127 Rkk
 288 Rkv
  1 Rp
  21 Ruh
 119 Rõn
 247 Rõu
  71 Räg
 192 Räp
 2481 SA
 364 SJn
  2 Sa
 269 Saa
 354 Sak
  1 Sal
  74 San
 256 Sau
  45 Sga
  45 Slm
  95 Sme
  98 Snd
  71 Son
 129 Spa
  97 Sre
  51 Srp
 128 Sru
  79 Sue
  64 Sur
 2962 TA
  1 TRm
 106 Tab
 159 Tam
 313 Tap
 179 Tar
  97 Tbl
  73 Thk
 103 Thv
 4237 Tln
  74 Toi
 124 Tor
  87 Trg
 153 Trm
 1257 Trt
 215 Trv
  14 Tts
  71 Tud
 106 Tva
 141 Tõl
 157 Tõs
  43 Täh
  1 Tü
 1434 Tür
  95 Urv
 1673 VA
 2101 VD
  3 VI
  59 VKu
 243 VMr
 138 VNg
 154 Vai
 164 Var
 197 Vas
 105 Ver
  42 Vhm
  77 Vig
 251 Vih
 240 Vin
 288 Vjd
 103 Vjä
 249 Vlg
 141 Vll
 1042 Vms
  42 Vnd
 126 Vor
 101 Vra
 131 Vrs
 131 Vrt
 185 Vru
  59 Vsl
 2194 VÕ
  66 Võn
 227 Võr
 189 Vän
 146 Vär
 528 Vää
  42 Õru
  66 Üle