NIMEOBJEKTIDE SAGEDUS MAAKONDADE-VALDADE KAUPA
FREQUENCY OF NAMED FEATURES IN COUNTIES AND MUNICIPALITIES

2011-06-07 2016-01-07 2016-01-07

KNAB
statistika lk / page on statistics

 156 Abj
  62 Aeg
  47 Ahj
 105 Alb
  28 Alj
  89 Alt
 140 Amb
 256 Ani
 207 Ant
  72 Are
  89 Ase
 156 Aud
  82 Avi
 108 Emm
 170 Evl
 842 HI
11947 HR
 173 Han
 117 Hel
 325 Hii
 125 Hlj
 145 Hln
 140 Hls
 221 Hnj
 214 Hps
 347 Hrk
  61 Hsl
  71 Hum
 143 Hää
 2546 IV
 110 Iis
 151 Ilk
  53 Ima
 1405 JG
  87 JJn
  62 Jgv
  43 Jkn
 496 Juu
 3021 JÄ
 932 Jõe
 187 Jõg
 166 Jõh
  73 KJn
 231 KJv
  36 KNõ
 237 Kad
 120 Kam
 158 Kan
 685 Kau
 1066 Keh
 166 Kei
  86 Kel
 347 Ker
 102 Kga
 298 Khk
 881 Khl
  65 Khn
  55 Kht
 415 Kil
  99 Kiv
  37 Kll
 114 Knd
 132 Koe
  74 Koi
  69 Kon
 324 Kos
  52 Krd
 183 Krk
 135 Krl
 316 Krs
 203 Kru
  41 Ksp
  76 Kul
 462 Kuu
 113 Kõl
  53 Kõo
  56 Kõp
 186 Käi
  58 LATVIJA
 236 LNg
 520 LSr
 2834 LV
  31 Lae
  55 Lah
 116 Las
 174 Lih
 109 Lkv
 139 Lmj
  51 Loh
  36 Lsa
 171 Lsi
  69 Luu
 1751 LÄ
 152 Lüg
 107 Mar
  53 Mee
 144 Mer
  88 Mik
 123 Mis
  79 Moo
 320 Mrd
  38 Msk
  83 Mtg
  47 Mtv
 204 Muh
  95 Mus
 119 Mõn
  65 Mäk
 504 Mär
  96 NJs
 124 Nis
 168 Noa
 631 Nrv
 126 Nõo
  52 Nõv
 126 Ori
  86 Orv
 307 Ote
 139 Pad
 178 Pai
  67 Paj
 108 Pal
  95 Pde
  20 Pei
 199 Phl
 162 Pih
  71 Pks
  80 Pla
 105 Pld
  74 Plp
 125 Plt
 210 Plv
 139 Pml
  7 Pre
 507 Prn
  80 Puh
 141 Puk
  76 Puu
 1555 PÕ
 2644 PÄ
  65 Põd
 139 Pöi
  76 RAl
 5695 RP
  49 RU
 280 Raa
 970 Rae
 721 Rai
  83 Rak
  67 Ran
 936 Rap
 297 Rid
 129 Rkk
 288 Rkv
  21 Ruh
 119 Rõn
 248 Rõu
  71 Räg
 196 Räp
 2672 SA
 366 SJn
 268 Saa
 357 Sak
  74 San
 260 Sau
  46 Sga
  45 Slm
 104 Sme
  98 Snd
  71 Son
 131 Spa
  98 Sre
 128 Sru
  80 Sue
  64 Sur
 3028 TA
 109 Tab
 159 Tam
 317 Tap
 181 Tar
  73 Thk
 105 Thv
 4765 Tln
  76 Toi
 124 Tor
 104 Trg
 155 Trm
 1257 Trt
 215 Trv
  14 Tts
  72 Tud
 106 Tva
 143 Tõl
 158 Tõs
  43 Täh
 1436 Tür
  99 Urv
 1716 VA
 2139 VD
  61 VKu
 248 VMr
 139 VNg
 153 Vai
 164 Var
 197 Vas
 105 Ver
  42 Vhm
  78 Vig
 256 Vih
 362 Vil
 243 Vin
 288 Vjd
 103 Vjä
 248 Vlg
 140 Vll
 1040 Vms
  42 Vnd
 127 Vor
 102 Vra
 131 Vrs
 185 Vru
  59 Vsl
 2226 VÕ
  67 Võn
 229 Võr
 188 Vän
 146 Vär
 528 Vää
  42 Õru
  70 Üle