NIMEOBJEKTIDE SAGEDUS KIHELKONDADE KAUPA
FREQUENCY OF NAMED FEATURES IN PARISHES

2008-11-17 2011-06-07 2016-01-07

KNAB
statistika lk / page on statistics

 582 Amb
  67 Ann
 127 Ans
  19 Ape
 137 Aud
 112 Emm
 165 Evl
 262 HJn
 162 HMd
 168 HR
 1658 Hag
 130 Han
 228 Har
 392 Hel
  6 Hgm
 335 Hlj
 340 Hls
 209 Hps
 157 Hää
 287 Iis
 148 JJn
 156 JMd
  71 Jaa
  92 Jsu
 1470 Juu
 107 JÄ
 2675 Jõe
 691 Jõh
  95 Jäm
 1591 Jür
 103 KJn
 222 KJv
 500 Kaa
 396 Kad
  1 Kal
 253 Kam
 254 Kan
 1363 Kei
 470 Khk
  55 Khn
  56 Kir
 274 Kod
 188 Koe
 334 Kos
  1 Kov
 175 Krj
 188 Krk
 216 Krl
 313 Krs
 135 Kse
 108 Ksi
 221 Kul
 368 Kuu
  93 Kõp
 156 Käi
  99 Kär
 179 LNg
  1 Lah
 276 Lai
  76 Lih
  31 Luk
 147 LÄ
  2 Lõu
 319 Lüg
 185 MMg
 105 Mar
 163 Mer
 120 Mih
  5 Mik
  42 Mis
 200 Muh
  91 Mus
  70 Mäe
 228 Mär
 175 Nis
 169 Noa
 623 Nrv
 213 Nõo
 381 Ote
  18 PE
 251 PJg
 149 Pai
 131 Pal
  2 Par
  89 Pde
 160 Pee
  33 Pet
 184 Pha
 345 Phl
 226 Pil
 335 Plt
 474 Plv
 503 Prn
 209 Pst
 122 Puh
 162 PÄ
 624 Pär
 330 Pöi
 462 Rak
  97 Ran
 2403 Rap
  1 Rdv
 228 Rei
  15 Rhj
 512 Rid
 161 Ris
 285 Rkv
  21 Ruh
 197 Rõn
 857 Rõu
 341 Räp
  71 SA
 390 SJn
 403 Saa
 268 San
 450 Se
  1 Sen
 312 Sim
  2 Slt
  52 Sts
 225 TA
 280 TMr
 4223 Tln
 107 Tln-Nai
 316 Tor
 355 Trm
 1252 Trt
 181 Trv
 168 Tõs
 2127 Tür
 384 Urv
  1 VA
 147 VD
 138 VI
 275 VJg
 221 VMr
 409 VNg
 946 Vai
 271 Val
 158 Var
 421 Vas
 124 Vig
 529 Vil
 283 Vjd
 247 Vlg
 151 Vll
 126 Vor
 180 Vru
 149 VÕ
 309 Võn
 331 Vän
  1 ru
 161 Äks