NIMEOBJEKTIDE SAGEDUS KIHELKONDADE KAUPA
FREQUENCY OF NAMED FEATURES IN PARISHES

2011-06-07 2016-01-07 2016-01-07

KNAB
statistika lk / page on statistics

 619 Amb
  71 Ann
 143 Ans
  25 Ape
 144 Aud
 115 Emm
 165 Evl
 281 HJn
 169 HMd
 171 HR
 1678 Hag
 139 Han
 236 Har
 405 Hel
  6 Hgm
 377 Hlj
 356 Hls
 209 Hps
 162 Hää
 301 Iis
 169 JJn
 170 JMd
  78 Jaa
  92 Jsu
 1488 Juu
 108 JÄ
 2713 Jõe
 722 Jõh
 120 Jäm
 1628 Jür
 111 KJn
 224 KJv
 522 Kaa
 424 Kad
  1 Kal
 267 Kam
 281 Kan
 1437 Kei
 503 Khk
  65 Khn
  65 Kir
 286 Kod
 207 Koe
 359 Kos
  1 Kov
 194 Krj
 193 Krk
 227 Krl
 313 Krs
 146 Kse
 113 Ksi
 248 Kul
 404 Kuu
 100 Kõp
 164 Käi
 110 Kär
 201 LNg
 294 Lai
  80 Lih
  34 Luk
 152 LÄ
  2 Lõu
 328 Lüg
 194 MMg
 130 Mar
 163 Mer
 131 Mih
  42 Mis
 219 Muh
 108 Mus
  75 Mäe
 242 Mär
 186 Nis
 186 Noa
 625 Nrv
 228 Nõo
 408 Ote
  18 PE
 266 PJg
 154 Pai
 140 Pal
  89 Pde
 180 Pee
  33 Pet
 193 Pha
 349 Phl
 236 Pil
 349 Plt
 508 Plv
 503 Prn
 215 Pst
 132 Puh
 171 PÄ
 632 Pär
 348 Pöi
 476 Rak
 101 Ran
 2427 Rap
  1 Rdv
 231 Rei
  16 Rhj
 530 Rid
 170 Ris
 285 Rkv
  22 Ruh
 207 Rõn
 884 Rõu
 354 Räp
  72 SA
 405 SJn
 410 Saa
 277 San
 465 Se
  1 Sen
 334 Sim
  2 Slt
  52 Sts
 233 TA
 307 TMr
 4747 Tln
 108 Tln-Nai
 321 Tor
 371 Trm
 1252 Trt
 189 Trv
 176 Tõs
 2144 Tür
 399 Urv
  5 VA
 152 VD
 144 VI
 294 VJg
  2 VM
 244 VMr
 431 VNg
 969 Vai
 273 Val
 166 Var
 430 Vas
 132 Vig
 543 Vil
 283 Vjd
 246 Vlg
 161 Vll
 130 Vor
 180 Vru
 155 VÕ
 327 Võn
 339 Vän
 177 Äks