MAAILMA KOHANIMED

Parandused lehekülgede kaupa
Viimased parandused: 30. jaanuar 2003

(Vt ka parandused kronoloogilises järjestuses)
(Lisakommentaare ja paranduste allikaid vt kronoloogilisest tabelist. Helehall taust - tähtsamad parandused, sh märknimedes. Kollane taust - uus info.)

Lk Kuupäev On Peab olema
12 20.07.1999 (9. rida:) .. endiasegseid .. endisaegseid
26 03.08.1999 tag tagali tag tagalogi
29 01.10.1999 Ābādān (...) [aabaad`aan] prs Ābādān (...) [abad`an] prs
31 01.10.1999 Açúcar, Pão de [paun de ass´ukar] Açúcar, Pão de [paun di ass´ukar]
38 18.09.2001 `Alf`öld ... Great Alföld ingl `Alf`öld ... Great Hungarian Plain ~ Great Alföld ingl
39 28.11.1999 Alsace ... Elsaß sks Alsace ... Elsass sks
43 01.10.1999 And´orra ... Principaut d'Andorra ~ Les Vallées d'Andorre pr And´orra ... Principauté d'Andorra ~ Les Vallées d'Andorre pr
46 22.12.1999 Aomen (...) -- Portugali omavalitsuslik ala Hiinas, muutub 1999. a Hiina erihalduspiirkonnaks Aomen (...) -- erihalduspiirkond Hiinas, endine Portugali asumaa
53 30.10.2002 Áthos (Άθος) Áthos (Άθως)
57 04.10.2002 Bahr`ein ... ametl: Bahreini Riik ee; Dawlat al-Bah¸rayn ar; State of Bahrain ingl; ... Bahr`ein ... ametl: Bahreini Kuningriik ee; Mamlakat al-Bah¸rayn ar; Kingdom of Bahrain ingl; ...
57 18.09.2001 Bahtšisar`ai ... Bahçesaray krimmitatari Bahtšisar`ai ... Bağçasaray krimmitatari; Bahçesaray trg
58 18.09.2001 Balakl´ava Balakl´ava ... Balıqlava krimmitatari
61 04.10.2002 B´arentsi meri ... Mer de Barentz pr B´arentsi meri ... Mer de Barents pr
63 04.10.2002 Béarne Béarn
68 03.08.1999 Bhut`an ... Pl: Thimbu. Bhut`an ... Pl: Thimphu.
79 28.08.2001 B´öömi mets ee rööpn > Tš´ehhi mets B´öömi mets ee; Böhmerwald sks; Šumava ; Bohemian Forest ingl; Forêt de Bohême pr; Богемский Лес vn -- mäestikuala Saksamaa ja Tšehhi piiril * Šumava tähistab täpsemalt üksnes mäestiku suuremat, kagupoolset osa; väiksem loodepoolne osa kannab Tšehhis nimetust Tšehhi mets (vt)
80 28.08.2001 Calcutta [...] ingl; Kalk´uta ee mööndav; Kalikātā (...) ~ Kalkātā (...) beng; Kolk´ata ingl; Kalk´uta ee mööndav; Kalkātā (...) ~ Kalikātā (...) beng; Calcutta ingl mööndav
92 01.10.1999 Damāvand (...) [d´ämaav`änd] prs Damāvand (...) [d´ämav`änd] prs
92 04.06.2001 Dašhov`uz Dašog`uz
100 22.12.1999 D`undaga lt ... Duoņig liivi D`undaga lt ... Dūoņig liivi
107 30.10.2002 `Euboia ... Évvoia (...) [`evvia] `Euboia ... Évvoia (...) [´evia]
109 01.10.1999 Fārs (...) [f`aars] prs Fārs (...) [f`ars] prs
112 04.10.2002 Fthiótis (Φθιώτις) Fthiótida (Φθιώτιδα)
113 03.08.1999 Funaf´uti ...Vaikses okeanis Funaf´uti ...Vaikses ookeanis
116 04.06.2001 Gaz`i Ant`ep Gaziant`ep
121 18.09.2001 Grantham [gr`änte»m] Grantham [gr`änθe»m]
121 04.06.2001 Gr`ozn`õi ... ~ Dzoxar(-Ġala) Gr`ozn`õi ... ~ Dzoxar [dž`ohhar]
126 04.06.2001 Gõzõlarb`at Serd`ar
127 01.10.1999 H´aiti (1)...; Haïti [´aiti] pr H´aiti (1)...; Haïti [ait`ii] pr
143 01.10.1999 ´Ida-S´iberi meri ...; Mer de Sibérie Oriental pr ´Ida-S´iberi meri ...; Mer de Sibérie Orientale pr
143 04.10.2002, 22.12.1999 ´Ida-T´imor; Timor Leste port; ... -- Indoneesia poolt annekteeritud endine Portugali valdus Aasias, mille rahvusvaheline staatus on määratlemata ´Ida-T´imor; Timor-Leste port; Timor Lorosa'e tetumi; ... ametl: Ida-Timori Demokraatlik Vabariik ee; República Democrática de Timor-Leste port; Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e tetumi; Democratic Republic of East Timor ingl-- riik Kagu-Aasias. * Pl: Dili. Keeled: portugali, tetumi.
167 04.10.2002 K´arakum K´arakum ... Karakoum pr
168 30.01.2003 K´areni ... Pl: Pa-an K´areni ... Pl: Hpa-an
183 22.12.1999 Kolka ... Kuolka liivi Kolka ... Kūolka liivi
188 04.10.2002 Korsika ... ametl: Korsika territoriaalühendus ee; Collectivité territoriale de Corse pr Korsika ... (ametlikud nimed kustutada)
188 30.10.2002 Kós (Κώς) Kos (Κως)
203 04.10.2002 Larnaca ... Lárnax (Λάρναξ) kr Larnaca ... Lárnaka (Λάρνακα) kr
204 04.10.2002 Lefkás (Λευκάς) Lefkáda (Λευκάδα)
205 04.10.2002 Leninob´odi vilajett ee+tadž; vilojati Leninobod (вилояти Ленинобод) tadž Sugdi vilajett ee+tadž; vilojati Sugd (вилояти Сугд) tadž
207 04.10.2002 L´ihav`õtte_s`aar ... Îles des Pâques pr L´ihav`õtte_s`aar ... Île de Pâques pr
208 04.10.2002 Lille ... Rijssel holl Lille ... Rijsel holl
209 01.10.1999 Li´oni laht ... Golf du Lion pr Li´oni laht ... Golfe du Lion pr
229 01.10.1999 Malmédy [malmed`ii] Malmedy [malmöd`ii]
230 30.01.2003 M´andale (...) birma; Mandalay [mandal`ei] ingl Mandalay [mandal`ei] birma (koh transkr), ingl; M´andale (...) birma
234 22.12.1999 M´azirbe... ´Ire liivi M´azirbe... Irē [´ire] liivi
242 20.07.1999 M`oldova ... Répub-lique de Moldavie pr M`oldova ... République de Moldavie pr
243 30.01.2003 M´oni ... Pl: Mawlamyaing M´oni ... Pl: Mawlamyine
254 04.06.2001 Nebitd`ag Balkanab`at
277 04.10.2002 Phokis ... Fokís (Φωκίς) ~ Fokída (Φωκίδα) kr Phokis ... Fokída (Φωκίδα) kr
281 04.06.2001 P`ohnp`ei Pohnpei [p`oonp`ei]
286 01.10.1999 Pr`ints`ess Mærtha rannik Pr`ints`ess Märtha rannik
295 04.06.2001 Râbniţa Rîbniţa
311 04.06.2001 Şanlı Urfa Şanlıurfa
330 28.11.1999 Stahh`anov ... van (1976-1978): Kadiivka (...) ukr Stahh`anov ... van (-1937, 1940-1978): Kadiivka (...) ukr; ... van (1937-1940): Sergo (...) ukr
347 20.07.1999 Tadž´ikistan ... Džumhurii Todžikiston (...) tadž; Republic of Tajikistan ingl; Tadž´ikistan ... Džumhurii Todžikiston (...) tadž; Republic of Tajikistan ingl;
357 18.09.2001 Tiszantúl Tiszántúl
364 28.08.2001 Tš´ehhi mets ~ B´öömi mets ee; Český les ; Böhmerwald sks; Bohemian Forest ingl; Forêt de Bohême pr; Чешский Лес vn; Богемский Лес vn rööpn (Saksamaal) -- mäestikuala Saksamaa ja Tšehhi piiril Tš´ehhi mets ee; Český les ; Чешский Лес vn -- mäestik lääne-Tšehhis Saksamaa piiril, Böömi metsa (vt) loodepoolne osa
366 30.01.2003 Tš´ini ... Pl: Haka Tš´ini ... Pl: Hakha
367 22.12.1999 Tšärdž`ev Türkmenab`at
383 10.01.2000 Venezuela ... ametl: Venezuela Vabariik ee; República de Venezuela hisp; Republic of Venezuela ingl;... Venezuela ... ametl: Venezuela Bolívari Vabariik ee; República Bolivariana de Venezuela hisp; Bolivarian Republic of Venezuela ingl;...
571 01.10.1999 *Martinique *Martinique (Pr)
576 03.08.1999 (6. rida alt:) ...kõigepealt eraldi seisvana ning seejärel sulgudes seotult eelneva tähega, mõlemapoolselt või järgneva tähega. Mõni täht [- - -], siis on sulgudes eelnevaga seotult kasutatav kuju. ...kõigepealt eraldi seisvana ning seejärel sulgudes seotult vasakpoolse tähega, mõlemapoolselt või parempoolse tähega. Mõni täht [- - -], siis on sulgudes parempoolsega seotult kasutatav kuju.
577 20.07.1999 (1. rida:) (veeru algusest on kustunud hamzah' märk [Märgi kuju võib näha lk-l 321 Siinai araabiakeelses nimes: vasakult 1. märk])
581 01.10.1999 (BASKI)
x --- [š]
(lisa:) h --- ei hääldu
(...)
x --- [šj]
610 01.10.1999 (PÄRSIA)
ā --- [aa]
(...)
ī --- [ii]
(...)
ū --- [uu]
(lisa:) a --- [ä]
ā --- [a]
(...)
ī --- [i]
(...)
ū --- [u]
619 20.07.1999 (tšetšeeni kirillitsa ja ladina vastavuste tabel) (tabeli 2. tulbast on kustunud või halvasti loetavad mõned ladinatähelised vasted: 3. reas h, 7. reas ç ülapunktiga, 8. reas ş)
622 03.08.1999 (tabeli 2. tulp) (11. rea algusest on kustunud apostroof)
624 01.10.1999 (lõik "Hääldus", viimane rida:) tagavokaalises tagavokaalses


Ajakohast nimeseisu peaks pakkuma ka Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi (KNAB) välisnimede osa.