MAAILMA KOHANIMED

Parandused kronoloogilises järjestuses
Viimased parandused: 30. jaanuar 2003

(Vt ka parandused lehekülgede kaupa)
(Helehall taust - tähtsamad parandused, sh märknimedes. Kollane taust - uus info.)

Paranduse tegemise aeg Liik ja allikas Lk Parandus
30.01.2003 parandused (PP) 168 K´areni ... Pl: Pa-an p.o. Hpa-an
230 M´andale (...) birma; Mandalay [mandal`ei] ingl p.o. Mandalay [mandal`ei] birma (koh transkr), ingl; M´andale (...) birma
243 M´oni ... Pl: Mawlamyaing p.o. Mawlamyine
366 Tš´ini ... Pl: Haka p.o. Hakha
30.10.2002 parandused (PP) 53 Áthos (Άθος) p.o. Áthos (Άθως)
107 `Euboia ... Évvoia (...) [`evvia] p.o. ... [´evia]
188 Kós (Κώς) p.o. Kos (Κως)
04.10.2002 parandused ja täiendused (PP) 57 Bahr`ein ... ametl: Bahreini Riik ee; Dawlat al-Bah¸rayn ar; State of Bahrain ingl; ... p.o. Bahreini Kuningriik ee; Mamlakat al-Bah¸rayn ar; Kingdom of Bahrain ingl; ...
112 Fthiótis (Φθιώτις) p.o. Fthiótida (Φθιώτιδα)
143 ´Ida-T´imor; Timor Leste port; Timor Lorosae tetumi; ... -- ÜRO poolt hallatav endine Portugali valdus Aasias. * Pl: Dili. Keeled: portugali, tetumi (mitteametlikult) p.o. Timor-Leste port; Timor Lorosa'e tetumi; ... -- riik Kagu-Aasias. * Pl: Dili. Keeled: portugali, tetumi. Lisada artiklisse: ametl: Ida-Timori Demokraatlik Vabariik ee; República Democrática de Timor-Leste port; Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e tetumi; Democratic Republic of East Timor ingl
203 Larnaca ... Lárnax (Λάρναξ) kr p.o. ... Lárnaka (Λάρνακα) kr
204 Lefkás (Λευκάς) p.o. Lefkáda (Λευκάδα)
205 Leninob´odi vilajett ee+tadž; vilojati Leninobod (вилояти Ленинобод) tadž uus nimi: Sugdi vilajett ee+tadž; vilojati Sugd (вилояти Сугд) tadž
208 Lille ... Rijssel holl p.o. Rijsel holl
277 Phokis ... Fokís (Φωκίς) ~ Fokída (Φωκίδα) kr p.o. Fokída (Φωκίδα) kr
parandused (Sylvie Lejeune) 61 B´arentsi meri ... Mer de Barentz pr p.o. Mer de Barents pr
63 Béarne p.o. Béarn
167 K´arakum ... lisada Karakoum pr
188 Korsika ... ametl: Korsika territoriaalühendus ee; Collectivité territoriale de Corse pr -- ametlikud nimed kustutada, sel kujul neid ei kasutata
207 L´ihav`õtte_s`aar ... Îles des Pâques pr p.o. Île de Pâques pr
18.09.2001 parandused ja täiendused (PP) 57 Bahtšisar`ai ... Bahçesaray krimmitatari p.o. Bağçasaray krimmitatari; Bahçesaray trg
58 Balakl´ava lisada: ... Balıqlava krimmitatari
parandused ja täiendused (Béla Pokoly) 38 `Alf`öld ... Great Alföld ingl p.o. Great Hungarian Plain ~ Great Alföld ingl
357 Tiszantúl p.o. Tiszántúl
parandus 121 Grantham [gr`änte»m] p.o. [gr`änθe»m]
28.08.2001 nime parandus 80 Calcutta [...] ingl; Kalk´uta ee mööndav; Kalikātā (...) ~ Kalkātā (...) beng; ametlik bengalipärane nimi alates 01.01.2001: Kolk´ata ingl; Kalk´uta ee mööndav; Kalkātā (...) ~ Kalikātā (...) beng; Calcutta ingl mööndav
nimede seose parandus (Milán Horak) 364 Tš´ehhi mets ~ Böömi mets ee; Český les ; Böhmerwald sks .... õieti p.o. kaks mäestikku:
1. B´öömi mets ee; Böhmerwald sks; Šumava ; Bohemian Forest ingl; Forêt de Bohême pr; Богемский Лес vn -- mäestikuala Saksamaa ja Tšehhi piiril * Šumava tähistab täpsemalt üksnes mäestiku suuremat, kagupoolset osa; väiksem loodepoolne osa kannab Tšehhis nimetust Tšehhi mets (vt)
2. Tš´ehhi mets ee; Český les ; Чешский Лес vn -- mäestik lääne-Tšehhis Saksamaa piiril, Böömi metsa (vt) loodepoolne osa
04.06.2001 uus nimi 92 Dašhov`uz (...) uus nimi: Dašog`uz
126 Gõzõlarb`at uus nimi: Serd`ar
254 Nebitd`ag uus nimi: Balkanab`at
parandus 116 Gaz`i Ant`ep p.o. Gaziant`ep
121 Gr`ozn`õi ... ~ Dzoxar(-Ġala) p.o. Dzoxar [dž`ohhar]
281 P`ohnp`ei p.o. Pohnpei [p`oonp`ei]
295 Râbniţa p.o. Rîbniţa
311 Şanlı Urfa p.o. Şanlıurfa
10.01.2000 uus riiginimetus 383 Venezuela ... ametl: Venezuela Vabariik ee; República de Venezuela hisp; Republic of Venezuela ingl;... p.o. Venezuela Bolívari Vabariik ee; República Bolivariana de Venezuela hisp; Bolivarian Republic of Venezuela ingl;...
22.12.1999 parandus (Latviešu-lībiešu-angļu sarunvārdnīca. Rīga 1999) 100 D`undaga lt... Duoņig liivi p.o. Dūoņig liivi
183 Kolka ... Kuolka liivi p.o. Kūolka liivi
234 M´azirbe ... ´Ire liivi p.o. Irē [´ire] liivi
uus staatus 46 Aomen ... -- Portugali omavalitsuslik ala Hiinas, muutub 1999. a Hiina erihalduspiirkonnaks; uus staatus: erihalduspiirkond Hiinas, endine Portugali asumaa
uued andmed 143 ´Ida-T´imor ... -- Indoneesia poolt annekteeritud endine Portugali valdus Aasias, mille rahvusvaheline staatus on määratlemata; uued andmed: ..Timor Loro Sae tetumi ... -- ÜRO poolt hallatav endine Portugali valdus Aasias. * Pl: Dili. Keeled: portugali, tetumi (mitteametlikult)
uus nimi 367 Tšärdž`ev (...) türkm, uus nimi: Türkmenab`at
28.11.1999 parandus (PP) 39 Alsace ... Elsaß sks p.o. Elsass sks (saksa uue kirjaviisi kohaselt)
330 Stahh`anov ... van (1976-1978): Kadiivka (...) ukr p.o. van (-1937, 1940-1978): Kadiivka (...) ukr; ... van (1937-1940): Sergo (...) ukr
01.10.1999 parandus (Turid Farbregd) 286 Pr`ints`ess Mærtha rannik p.o. Pr`ints`ess Märtha rannik (tegemist on rootsi päritolu nimega)
parandus (Enn Oja) 29 Ābādān (...) [aabaad`aan] prs p.o. ...[abad`an]...
31 Açúcar, Pão de [paun de ass´ukar] p.o. ...[paun di ass´ukar]
92 Damāvand (...) [d´ämaav`änd] prs p.o. ...[d´ämav`änd] ...
109 Fārs (...) [f`aars] prs p.o. ...[f`ars]...
610 (PÄRSIA)
(lisa:)
a --- [ä]
ā --- [aa] p.o. [a]
ī --- [ii] p.o. [i]
ū --- [uu] p.o. [u]
parandus (PP) 43 And´orra...; Principaut d'Andorra ~ Les Vallées d'Andorre pr p.o. Principauté d'Andorra ...
127 H´aiti (1)...; Haïti [´aiti] pr p.o. ...[ait`ii]...
143 ´Ida-S´iberi meri ... Mer de Sibérie Oriental pr p.o. Mer de Sibérie Orientale pr
209 Li´oni laht ... Golf du Lion pr p.o. Golfe du Lion pr
229 Malmédy [malmed`ii] p.o. Malmedy [malmöd`ii]
571 *Martinique p.o. *Martinique (Pr)
581 (BASKI)
(lisa:)
h --- ei hääldu
x --- [š] p.o.j]
624 (lõik "Hääldus", viimane rida:) tagavokaalises p.o. tagavokaalses
03.08.1999 parandus (PP) 26 tag tagali p.o. tagalogi
68 Bhut`an ...Pl: Thimbu p.o. Thimphu
113 Funaf´uti ... Vaikses okeanis p.o. ... Vaikses ookeanis
576 (6. rida alt:) ...kõigepealt eraldi seisvana ning seejärel sulgudes seotult eelneva (p.o: vasakpoolse) tähega, mõlemapoolselt või järgneva (p.o: parempoolse) tähega. Mõni täht [- - -], siis on sulgudes eelnevaga (p.o: parempoolsega) seotult kasutatav kuju.
622 (tabeli 2. tulba 11. rea algusest on kustunud apostroof)
20.07.1999 parandus (PP) 12 (9. reas:) endiasegseid p.o. endisaegseid
242 M`oldova ... Répub-lique de Moldavie pr p.o. République de Moldavie pr
347 Tadž´ikistan... Džumhurii Todžikiston (...) tadž; Republic of Tajikistan ingl; p.o. Džumhurii Todžikiston (...) tadž; Republic of Tajikistan ingl;
577 (1. veeru algusest on kustunud hamzah' märk [Märgi kuju võib näha lk-l 321 Siinai araabiakeelses nimes: vasakult 1. märk])
619 (tšetšeeni kirillitsa ja ladina vastavuste tabeli 2. tulbast on kustunud või halvasti loetavad mõned ladinatähelised vasted: 3. reas h, 7. reas ç ülapunktiga, 8. reas ş)

* - sinisega on viimases veerus märgitud kommentaaride osa.
p.o. = peab olema


Ajakohast nimeseisu peaks pakkuma ka Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi (KNAB) välisnimede osa.