MAAILMA KOHANIMED
Süstemaatiline register

GEOGRAPHICAL NAMES OF THE WORLD
Systematic index

Maailma kohanimed (avaleht)
Aafrika | Aasia 1. (A--Iraan)| Aasia 2. (Jaapan--Vietnam) |
Euroopa 1. (A--Jugoslaavia) | Euroopa 2. (Kreeka--Prantsusmaa) |
Euroopa 3. (Rootsi--Vatikan) | Euroopa 4. (Venemaa) |
Lõuna-Ameerika | Okeaania ja Antarktika | Põhja-Ameerika

EUROOPA 1. / EUROPE 1

Albaania | Andorra | Austria | Belgia | Bosnia ja Hertsegoviina | Bulgaaria | Eesti | Fääri saared | Gibraltar | Hispaania | Holland | Horvaatia | Iirimaa | Island | Itaalia | Jugoslaavia

Registris on iga maa all loetletud need kohanimed, millel on kohanimeandmebaasis vastav maatunnus. Piiripealsed ja piirnevad kohad (mäestikud, jõed, mered jms) esinevad seetõttu registris mitme maa all korraga. Mitmemaised nimed ja maanimed korduvad ka iga maailmajao alguses olevas üldosas.

Sulgudes on kohanime vaste kohalikus keeles (endonüüm) või inglise keeles. Muud abisümbolid:
= ametlik rööpnimi või ametlik riiginimetus,
# ajalooline nimi,
~ ehk.

Mitme diakriitikutega tähtede kirjapanekuks on kasutatud tinglikku kirjutusviisi. Diakriitikute tähiseid vt eraldi tabelist.

Süstemaatiline register kajastab sõnastiku sisu avaldamise ajal. Uuemaid parandusi vt eraldi leheküljelt, samuti EKI kohanimeandmebaasi välisnimede osast.

Üldosa / General
Aadria ~ Aadria meri (Adriatic Sea, Adriatik, Jadransko more, Adriatico, Jadransko morje)
Aasov ~ Aasovi meri (Azovske more)
Aasovimaa
Ahvenameri (Ahvenanmeri, Ålands hav)
Albaania (Shqipëria) = Albaania Vabariik
Alföld ~ Kesk-Doonau madalik ~ Pannoonia madalik (Panónska níz^ina, Panonska nizija)
Alpid (Alps, Alpen, Alpes, Alpi, Alpe)
Andorra (Andorre, Principado de Andorra) = Andorra Vürstiriik
Ardennid (Ardennes)
Arktika ~ Arktis (Arctic)
Atlandi ookean ~ Atlant (Atlantic Ocean)
#Atlantis
Austria (Österreich) = Austria Vabariik
Baieri Alpid (Bayerische Alpen)
Balkan ~ Balkani poolsaar (Balkans)
Balkani maad (Balkans)
Baltimaad ~ Baltikum ~ Balti riigid (Baltic States, Baltijas valstis, Baltijos valstybe·s)
Barentsi meri (Barents Sea, Barentshavet)
Baskimaa (Euskal Herria, País Vasco, Pays basque)
Belgia (België, Belgique, Belgien) = Belgia Kuningriik
Beskiidid (Beskydy, Beskidy, B., Beskidõ)
Bessaraabia (Basarabia)
Bial\owiez·a laas (Belavez^skaja pus^ts^a, Bial\owieska Puszcza)
Biskaia laht (Bay of Biscay, Golfo de Vizcaya, Golfe de Gascogne)
Boden
Bosnia ja Hertsegoviina (Bosna i Hercegovina, B.)
Brenner (Passo di Brénnero)
Briti saared (British Isles, Éire agus an Bhreatain)
Bug ~ Lääne-Bug (Zahhodni Bug, Zahhidnõi Bug)
Bukoviina (Bucovina, Bukovõna)
Bulgaaria (Ba^lgarija) = Bulgaaria Vabariik
Calais' väin ~ Doveri väin (Pas de Calais, Strait of Dover)
Dalmaatsia (Dalmacija, D.)
Daugava ~ Väina jõgi ~ Lääne-Dvina (Zahhodnjaja Dzvina, Zapadnaja Dvina)
Desna
Dinaari mäestik (Dinaric Alps, Malet Dinarike, Dinara, D.)
Dnepr (Dnjapro, Dnipro)
Dnestr (Nistru, Dnister)
Dobrudz^a (Dobrogea)
Donets
Doonau (Danube)
Douro (Duero)
Drava (Drau, Dráva)
Eesti = Eesti Vabariik
Egeuse meri (Aigaío pélagos, Ege denizi)
Elbe (Labe)
Euraasia (Eurasia)
Euroopa (Europe)
Fennoskandia (Fennoscandia)
Friisi saared (Frisian Islands, Friesische Inseln, Frisiske Øer, Friesche Eilanden)
Fääri saared (Føroyar, Færøerne)
Galiitsia (Galicja, Galõts^ina)
#Gallia (Gaule)
Genfi järv (Lac Léman)
#Germaania (Germania)
Gibraltar
Gibraltari väin (Strait of Gibraltar, Estrecho de Gibraltar, Bugha¯z Jabal T¸a¯riq)
Golfi hoovus (Gulf Stream)
Gorõn (Garõn)
Grööni meri (Greenland Sea, Grønlandshavet)
Guadiana
Hispaania (España) = Hispaania Kuningriik
Holland ~ Madalmaad (Nederland) = Madalmaade Kuningriik
Horvaatia (Hrvatska) = Horvaatia Vabariik
Ida-Beskiidid (Beskidy Wschodnie, Východné Beskydy, Shidni Beskidõ)
Ida-Euroopa lauskmaa ~ Vene tasandik (East European Plain)
Ida-Karpaadid (Carpat¸ii Orientali, Východné Karpaty)
#Ida-Preisimaa (Prusy Wschodnie)
Iiri meri (Irish Sea, Muir Éireann)
Iirimaa ~ Iiri (Éire, Ireland)
#Illüüria (Illyria)
Inn
Isar
Island (Ísland) = Islandi Vabariik
Istra ~ Istria (Istria)
Itaalia (Italia) = Itaalia Vabariik
Jan Mayen
Joonia meri (Ionian Sea, Jon, Iónio pélagos, mar Ionio)
Jugoslaavia (Jugoslavija) = Jugoslaavia Liitvabariik
Julia Alpid (Alpi Giulie, Julijske Alpe)
Juura (Jura)
Jäämeri ~ Põhja-Jäämeri (Arctic Ocean)
Karavangid (Karawanken, Caravanche, Karavanke)
Karni Alpid (Karnische Alpen, Alpi Carniche)
Karpaadid (Carpathians, Kárpátok, Carpat¸ii, Karpaty, Karpatõ)
Karst (Carso, Kras)
Kattegat (Kattegatt)
Kaukaasia (Caucasia)
Kaukasus ~ Kaukasuse mäed (Caucasus Mountains)
Kisalföld ~ Väike-Alföld (Kleine Ungarische Tiefebene, Podunajská níz^ina)
Koiva (Gauja)
Kreeka (Ellás) = Kreeka Vabariik
Krkonos^e (Karkonosze)
#Kuldhord (the Golden Horde, Altan Ord)
Kura kurk ~ Irbe väin (Irbes ju¯ras s^aurums)
Kura laht (Kurs^iu« marios)
Kura maasäär (Kurs^iu« nerija)
Kõrg-Tatra (Tatry Wysokie, Vysoké Tatry)
La Manche ~ Inglise kanal (English Channel)
Lapimaa (Lapland, Sápmi)
Leedu (Lietuva) = Leedu Vabariik
Liechtenstein = Liechtensteini Vürstiriik
Liguuria meri (Ligurian Sea, Mer Ligurienne, Mare Ligure)
Liivi laht ~ Riia laht (Ri¯gas ju¯ras li¯cis)
#Liivimaa ~ Vana-Liivimaa (Vidzeme)
Luksemburg (Luxembourg, Luxemburg, Lëtzebuerg) = Luksemburgi Suurhertsogiriik
Lämmijärv
Läti (Latvija) = Läti Vabariik
Lääne-Beskiidid (Západní Beskydy, Beskidy Zachodnie, Západné Beskidy)
Läänemere maad (Baltic Sea Countries)
Läänemeri (Baltic Sea)
#Lääne-Saksamaa (Westdeutschland)
Maagimäestik (Krus^né hory, Erzgebirge)
Maas (Meuse)
#Madalmaad (Pays-Bas, Nederland)
Maggiore, Lago
Makedoonia (Makedonija) = Makedoonia Vabariik
Malta = Malta Vabariik
Marica (Mar'itsa, Évros, Meriç)
Merenkurkku (Norra Kvarken)
Meseta ~ Kastiilia kiltmaa
Moldova ~ Moldaavia = Moldova Vabariik
Monaco = Monaco Vürstiriik
Mont Blanc (Monte Bianco)
Monte Rosa
Morava (March)
Mosel (Moselle)
Must meri (Black Sea)
#Möösia (Moesia)
Neisse (Nisa Luz^ická, Nysa L\uz·ycka)
Nemunas ~ Neemen (Njoman)
Neris (Vilija)
Neusiedli järv (Neusiedler See, Fertö»)
Norra (Norge, Noreg) = Norra Kuningriik
Norra meri (Norwegian Sea, Norskehavet)
#Nõukogude Liit = Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit
Odra (Oder)
Ohridi järv (Liqeni i Ohrit, Ohridsko Ezero)
#Pannoonia (Pannonia)
Pedeli jõgi (Pedele)
Pedetsi jõgi (Pededze)
Peetri jõgi ~ Mus^turg (Melnupe)
Peipsi järv
Penniini Alpid (Alpes Pennines, Walliser Alpen, Alpi Pennine)
Perämeri (Bottenviken)
Pihkva järv
Polesje (Palesse, Polissja)
Pommeri (Pommern, Pomorze)
Poola (Polska) = Poola Vabariik
Portugal = Portugali Vabariik
Prantsusmaa (France) = Prantsuse Vabariik
#Preisimaa ~ Preisi (Preußen, Prusy)
Prut
Prõpjats (Prõpjat)
Põhja-Friisi saared (Nordfriesische Inseln, Nordfrisiske Øer)
Põhjalaht ~ Botnia laht (Gulf of Bothnia, Pohjanlahti, Bottniska viken)
Põhjamaad ~ Põhjala (Nordic Countries, Norden, Pohjoismaat, Norðurlönd, Norden, N.)
Põhjameri (North Sea)
Pürenee poolsaar ~ Ibeeria poolsaar (Península Ibérica, P.)
Püreneed ~ Pürenee mäestik (Pirineos, Pirineus, Pyrénées, Pirineoak)
Ranniku-Alpid (Alpes maritimes, Alpi Marittime)
Raudvärav (Port¸ile de Fier, D¬erdap)
#Reetia (Raetia, Rätien)
Reetia Alpid (Rätische Alpen, Alpi Reti)
Rein (Rhine, Rhein, Rhin, de Rijn)
Riviera
Rodope mäed (Rodopi, Rodópi)
Rootsi (Sverige) = Rootsi Kuningriik
Ruhja jõgi (Ru¯ja)
Rumeelia (Rumelija, Roúmeli, Rumeli)
Rumeenia (România)
Saimaa kanal (Saimaan kanava)
Saint George'i väin (Saint George's Channel)
Saksamaa (Deutschland) = Saksamaa Liitvabariik
San Marino = San Marino Vabariik
#Sarmaatia (Sarmatia)
Sava
Schelde (Escaut)
Selkämeri (Bottenhavet)
Shkodëri järv (Liqeni i Shkodrës, Skadarsko jezero)
Sileesia (Slezsko, S´la«sk)
Skagerrak
Skandinaavia ~ Skandinaavia maad (Scandinavia, Skandinavien, S.)
Skandinaavia poolsaar (Scandinavia, Skandinaviske halvøy, Skandinaviska halvön)
#Sküütia (Scythia)
Slovakkia (Slovensko) = Slovaki Vabariik
Sloveenia (Slovenija) = Sloveenia Vabariik
Soome (Suomi, Finland) = Soome Vabariik
Soome laht (Gulf of Finland, Suomenlahti)
Srem (Srijem)
Sudeedid (Sudety, S.)
Sund (Øresund, Öresund)
Suurbritannia ~ Inglismaa (United Kingdom) = Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Suur Sankt Bernhard (Grand Saint-Bernard, Gran San Bernardo)
Svalbard ~ Teravmäed
Sõltumatute Riikide Ühendus
S^veits (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) = S^veitsi Konföderatsioon
Taani (Danmark) = Taani Kuningriik
Taani väin (Denmark Strait, Danmerkursund)
Tatrad ~ Tatra mäestik (Tatry, T.)
Tejo (Tajo)
Tisza (Tisa, Tõssa, Tisa)
Tornio jõgi (Tornionjoki, Torneälven)
Traakia (Trakija, Thráki, Trakya)
Ts^ehhi ~ Ts^ehhimaa (C^eská republika) = Ts^ehhi Vabariik
Ts^ehhi mets ~ Böömi mets (C^eský les, Böhmerwald)
#Ts^ehhoslovakkia (C^eskoslovensko)
Türgi (Türkiye) = Türgi Vabariik
Türreeni meri (Tyrrhenian Sea, Mer Tyrrhénienne, Tirreno)
Ukraina
Ulster (Ulaidh)
Ungari (Magyarország) = Ungari Vabariik
Uural ~ Uurali jõgi (Z^ajõk, Ural)
Uural ~ Uurali mäestik ~ Uuralid
Vahemere maad (Mediterranean Countries)
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Vaidva jõgi (Vaidava)
Valahhia madalik ~ Alam-Doonau madalik (Walachian Plain, Cîmpia Româna¤)
Valged Karpaadid (Bílé Karpaty, Biele Karpaty)
Valgevene (Belarus) = Valgevene Vabariik
Vardar (Axiós)
Vatikan (Vaticanus, Vaticano) = Püha Tool
Venemaa ~ Vene = Venemaa Föderatsioon
Venemaa
Venta
Vuoksi
Väike Sankt Bernhard (Petit Saint-Bernard, Piccolo San Bernardo)
Wisl\a maasäär ~ Balti maasäär (Mierzeja Wis´lana)
Nimesid / No. of names: 228

ALBAANIA / ALBANIA
Aadria ~ Aadria meri (Adriatic Sea, Adriatik, Jadransko more, Adriatico, Jadransko morje)
Albaania (Shqipëria) = Albaania Vabariik
Balkan ~ Balkani poolsaar (Balkans)
Dinaari mäestik (Dinaric Alps, Malet Dinarike, Dinara, D.)
Durrës
#Illüüria (Illyria)
Joonia meri (Ionian Sea, Jon, Iónio pélagos, mar Ionio)
Korçë
Ohridi järv (Liqeni i Ohrit, Ohridsko Ezero)
Shkodër
Shkodëri järv (Liqeni i Shkodrës, Skadarsko jezero)
Tirana
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Vlorë
Nimesid / No. of names: 14

ANDORRA
Andorra (Andorre, Principado de Andorra) = Andorra Vürstiriik
Andorra la Vella
Püreneed ~ Pürenee mäestik (Pirineos, Pirineus, Pyrénées, Pirineoak)
Nimesid / No. of names: 3

AUSTRIA
Alam-Austria (Niederösterreich)
Alpid (Alps, Alpen, Alpes, Alpi, Alpe)
Austria (Österreich) = Austria Vabariik
Baden
Baieri Alpid (Bayerische Alpen)
Boden
Bregenz
Brenner (Passo di Brénnero)
Burgenland
Doonau (Danube)
Drava (Drau, Dráva)
Eisenstadt
Graz
Götzis
Inn
Innsbruck
Isar
Karavangid (Karawanken, Caravanche, Karavanke)
Karni Alpid (Karnische Alpen, Alpi Carniche)
Kisalföld ~ Väike-Alföld (Kleine Ungarische Tiefebene, Podunajská níz^ina)
Klagenfurt
Kõrg-Tauern (Hohe Tauern)
Kärnten
Linz
Madal-Tauern (Niedere Tauern)
Morava (March)
Neusiedli järv (Neusiedler See, Fertö»)
#Pannoonia (Pannonia)
Ramsau
#Reetia (Raetia, Rätien)
Reetia Alpid (Rätische Alpen, Alpi Reti)
Rein (Rhine, Rhein, Rhin, de Rijn)
Salzburg
Sankt Pölten
Steiermark
Tirool (Tirol)
Viin (Wien)
Vorarlberg
Ülem-Austria (Oberösterreich)
Nimesid / No. of names: 39

BELGIA / BELGIUM
Antwerpen
Ardennid (Ardennes)
Arlon
Belgia (België, Belgique, Belgien) = Belgia Kuningriik
Brabant
Brugge
Brüssel (Bruxelles, Brussel)
Charleroi
Flaami Brabant (Vlaams-Brabant)
Flandria (Vlaanderen) = Flaami piirkond
#Gallia (Gaule)
Gent
Hainaut
Hasselt
Ida-Flandria (Oost-Vlaanderen)
Ieper
Kortrijk
Leuven
Liège
Limburg
Luxembourg
Lääne-Flandria (West-Vlaanderen)
Maas (Meuse)
#Madalmaad (Pays-Bas, Nederland)
Malmédy
Mechelen
Mons
Namur
Oostende
Põhjameri (North Sea)
Schelde (Escaut)
Sint-Niklaas
Valloonia (Wallonie) = Vallooni piirkond
Vallooni Brabant (Brabant wallon)
Waterloo
Wavre
Nimesid / No. of names: 36

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA / BOSNIA AND HERZEGOVINA
Balkan ~ Balkani poolsaar (Balkans)
Banja Luka
Bihac´
Bosnia ja Hertsegoviina (Bosna i Hercegovina, B.)
Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioon
Dalmaatsia (Dalmacija, D.)
Dinaari mäestik (Dinaric Alps, Malet Dinarike, Dinara, D.)
Goraz^de
Hertsegoviina (Hercegovina, H.)
Mostar
Sarajevo
Sava
Serblaste Vabariik (Republika Srpska)
Srebrenica
Nimesid / No. of names: 14

BULGAARIA / BULGARIA
Balkan ~ Balkani poolsaar (Balkans)
Bulgaaria (Ba^lgarija) = Bulgaaria Vabariik
Burgas
Dobric^
Dobrudz^a (Dobrogea)
Doonau (Danube)
Gabrovo
Haskovo
Ka^rdz^ali
Lisa planina
Lovec^
Marica (Mar'itsa, Évros, Meriç)
Montana
Must meri (Black Sea)
#Möösia (Moesia)
Pleven
Plovdiv
Rodope mäed (Rodopi, Rodópi)
Rumeelia (Rumelija, Roúmeli, Rumeli)
Ruse
Sofia (Sofija)
Sredna gora
Stara planina ~ Balkani mäed
Stara Zagora
S^umen
Zlatni Pjasa^ci
Traakia (Trakija, Thráki, Trakya)
Valahhia madalik ~ Alam-Doonau madalik (Walachian Plain, Cîmpia Româna¤)
Varna
Nimesid / No. of names: 29

EESTI / ESTONIA
Baltimaad ~ Baltikum ~ Balti riigid (Baltic States, Baltijas valstis, Baltijos valstybe·s)
Eesti = Eesti Vabariik
Koiva (Gauja)
Kura kurk ~ Irbe väin (Irbes ju¯ras s^aurums)
Liivi laht ~ Riia laht (Ri¯gas ju¯ras li¯cis)
#Liivimaa ~ Vana-Liivimaa (Vidzeme)
Lämmijärv
Läänemeri (Baltic Sea)
Pedeli jõgi (Pedele)
Pedetsi jõgi (Pededze)
Peetri jõgi ~ Mus^turg (Melnupe)
Peipsi järv
Pihkva järv
Ruhja jõgi (Ru¯ja)
Soome laht (Gulf of Finland, Suomenlahti)
Vaidva jõgi (Vaidava)
Nimesid / No. of names: 16

FÄÄRI SAARED / FAEROE ISLANDS
Fääri saared (Føroyar, Færøerne)
Tórshavn (Thorshavn)
Nimesid / No. of names: 2

GIBRALTAR
Gibraltar
Nimesid / No. of names: 1

HISPAANIA / SPAIN
A Coruña = La Coruña
Alicante = Alacant
Almería
Andaluusia (Andalucía)
Araba (Álava)
Aragón
Astuuria (Asturias)
Badajoz
Baleaarid ~ Baleaari saared (Illes Balears, Islas Baleares)
Barcelona
Baskimaa (Euskadi, País Vasco) = Baski autonoomne piirkond
Baskimaa (Euskal Herria, País Vasco, Pays basque)
Bilbao (Bilbo)
Biskaia (Bizkaia)
Biskaia laht (Bay of Biscay, Golfo de Vizcaya, Golfe de Gascogne)
Burgos
Cádiz
Cartagena
Castellón (Castelló de la Plana) = Castelló
Castilla--La Mancha
Castilla-León
Ceuta
Córdoba
Costa Blanca
Costa Brava
Costa del Sol
Donostia = San Sebastián
Douro (Duero)
Ebro (Ebre)
Eivissa (Ibiza)
Extremadura
Fuerteventura
Galicia
Gernika ~ Gerrinke = Guernica
Gibraltari väin (Strait of Gibraltar, Estrecho de Gibraltar, Bugha¯z Jabal T¸a¯riq)
Gipuzkoa (Guipúzcoa)
Girona = Gerona
Gomera
Granada
Gran Canaria
Guadalajara
Guadalquivir
Guadiana
Hierro
Hispaania (España) = Hispaania Kuningriik
Ibeeria mäed (Cordillera Ibérica)
Kanaari saared ~ Kanaarid (Canarias)
Kantaabria (Cantabria)
Kantaabria mäed (Cordillera Cantábrica)
Kastiilia (Castilla)
Kataloonia (Catalunya, Cataluña)
Kesk-Kordiljeerid ~ Kastiilia mäed (Cordillera Central)
La Mancha
Lanzarote
La Palma
La Rioja
Las Palmas
León
Lleida = Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Madrid
Málaga
Mallorca
Melilla
Menorca
Mérida
Meseta ~ Kastiilia kiltmaa
Murcia
Murcia
Navarra (Nafarroako Foru Komunitatea) = Nafarroa
Orreaga = Roncesvalles
Ourense (Orense)
Oviedo
Palma
Pamplona = Iruña
Pürenee poolsaar ~ Ibeeria poolsaar (Península Ibérica, P.)
Püreneed ~ Pürenee mäestik (Pirineos, Pirineus, Pyrénées, Pirineoak)
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Santiago de Compostela (Santiago)
Segovia
Sevilla
Sierra Nevada
Zaragoza ~ Saragossa
Tarragona
Tejo (Tajo)
Tenerife
Toledo
Trafalgar
Uus-Kastiilia (Castilla la Nueva)
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Valencia (País Valencià)
Valencia (València)
Valladolid
Vana-Kastiilia (Castilla la Vieja)
Vigo
Vitoria-Gasteiz (Vitoria, Gasteiz)
Nimesid / No. of names: 100

HOLLAND / NETHERLANDS
Amsterdam
Arnhem
Assen
Drenthe
Edam
Flevoland
Friisi saared (Frisian Islands, Friesische Inseln, Frisiske Øer, Friesche Eilanden)
Friisimaa (Friesland, Fryslân)
Gelderland
Groningen
Haag ('s-Gravenhage)
Haarlem
's-Hertogenbosch
Hilversum
Holland ~ Madalmaad (Nederland) = Madalmaade Kuningriik
Holland
IJsselmeer
Leeuwarden = Ljouwert
Leiden
Lelystad
Limburg
Lõuna-Holland (Zuidholland)
Lääne-Friisi saared (Waddeneilanden)
Maas (Meuse)
Maastricht
#Madalmaad (Pays-Bas, Nederland)
Middelburg
Nijmegen
Overijssel
Põhja-Brabant (Noordbrabant)
Põhja-Holland (Noordholland)
Põhjameri (North Sea)
Rein (Rhine, Rhein, Rhin, de Rijn)
Rotterdam
Schelde (Escaut)
Zeeland
#Zuiderzee
Zwolle
Utrecht
Vlissingen
Waddenzee
Nimesid / No. of names: 41

HORVAATIA / CROATIA
Aadria ~ Aadria meri (Adriatic Sea, Adriatik, Jadransko more, Adriatico, Jadransko morje)
Balkan ~ Balkani poolsaar (Balkans)
Dalmaatsia (Dalmacija, D.)
Dinaari mäestik (Dinaric Alps, Malet Dinarike, Dinara, D.)
Doonau (Danube)
Drava (Drau, Dráva)
Dubrovnik
Horvaatia (Hrvatska) = Horvaatia Vabariik
#Illüüria (Illyria)
Istra ~ Istria (Istria)
Krajina
Osijek
#Pannoonia (Pannonia)
Rijeka
Sava
Slavoonia (Slavonija)
Split
Srem (Srijem)
Zagreb
Vukovar
Nimesid / No. of names: 20

IIRIMAA / IRELAND
Briti saared (British Isles, Éire agus an Bhreatain)
Connachta
Cork = Corcaigh
Donegal = Dún na nGall
Dublin = Baile Átha Cliath
Dún Laoghaire
Galway = Gaillimh
Iiri meri (Irish Sea, Muir Éireann)
Iirimaa ~ Iiri (Éire, Ireland)
Leinster = Laighin
Limerick = Luimneach
Mayo = Maigh Eo
Munster = An Mhumhain
Saint George'i väin (Saint George's Channel)
Shannon = An tSionainn
Sligo = Sligeach
Tipperary = Tiobraid Árann
Ulster (Ulaidh)
Waterford = Port Láirge
Wexford = Loch Garman
Nimesid / No. of names: 20

ISLAND / ICELAND
Akureyri
Grööni meri (Greenland Sea, Grønlandshavet)
Hekla
Island (Ísland) = Islandi Vabariik
Keflavík
Norra meri (Norwegian Sea, Norskehavet)
Põhjamaad ~ Põhjala (Nordic Countries, Norden, Pohjoismaat, Norðurlönd, Norden, N.)
Reykjavík
Taani väin (Denmark Strait, Danmerkursund)
Þingvellir
Vatnajökull
Nimesid / No. of names: 11

ITAALIA / ITALY
Aadria ~ Aadria meri (Adriatic Sea, Adriatik, Jadransko more, Adriatico, Jadransko morje)
Abruzzo
Alpid (Alps, Alpen, Alpes, Alpi, Alpe)
Alto Adige ~ Lõuna-Tirool (Tiroler Etschland)
Ancona
Aosta
Apenniini poolsaar (Penísola Italiana)
Apenniinid (Appennino)
Apuulia (Puglia)
Arno
Assisi
Bari
Basilicata
Bologna
Bolzano (Bozen)
Brenner (Passo di Brénnero)
Cagliari
Calabria ~ Kalaabria
Calabria Apenniinid ~ Kalaabria Apenniinid (Appennino Calabrese)
Campagna di Roma
Campania ~ Kampaania
Campobasso
#Cannae
Capri
Carrara
Catania
Catanzaro
Como
Como järv (Lago di Como)
Cortina d'Ampezzo
Cuneo
Dolomiidid (Dolomiti)
Drava (Drau, Dráva)
Elba
#Elea (Velia)
Emilia Romagna
Etna
Etruria ~ Etruuria
Faenza
Ferrara
Firenze
Friuli
Friuli-Venezia Giulia
#Gallia (Gaule)
Garda järv (Lago di Garda)
Genova
Genova laht (Golfo di Genova)
Gorgonzola
Gorizia
#Herculaneum
Istra ~ Istria (Istria)
Itaalia (Italia) = Itaalia Vabariik
Joonia meri (Ionian Sea, Jon, Iónio pélagos, mar Ionio)
Julia Alpid (Alpi Giulie, Julijske Alpe)
Kapitoolium (Campidoglio, Capitolium)
Karavangid (Karawanken, Caravanche, Karavanke)
Karni Alpid (Karnische Alpen, Alpi Carniche)
Karst (Carso, Kras)
L'Aquila
La Spezia
Lazio ~ Latium
Liguuria (Liguria)
Liguuria meri (Ligurian Sea, Mer Ligurienne, Mare Ligure)
Lipari saared (Isole Lipari)
Livorno
Lombardia
Lombardia madalik ~ Po madalik (Pianura Padana)
Lucca
Maggiore, Lago
Mantova
Marche
Maremma
Messina
Milano
Modena
Molise
Mont Blanc (Monte Bianco)
Monte Rosa
Napoli
Napoli laht (Golfo di Napoli)
Padova
Palermo
Palestrina
Parma
Penniini Alpid (Alpes Pennines, Walliser Alpen, Alpi Pennine)
Perugia
Pescara
Piacenza
Piemonte
Pisa
Po
Pompei (Pompeii)
Potenza
Quirinale, Monte ~ Kvirinaal
Ranniku-Alpid (Alpes maritimes, Alpi Marittime)
Ravenna
Reetia Alpid (Rätische Alpen, Alpi Reti)
Reggio di Calabria
Riviera
Rooma (Roma)
San Remo
Sardiinia (Sardegna, Sardigna)
Sassari (Tàttari)
Siracusa
Sitsiilia (Sicilia)
Sorrento
Suur Sankt Bernhard (Grand Saint-Bernard, Gran San Bernardo)
Taranto
Tevere ~ Tiber
Torino
Toscana
Trasimeno
Trentino-Alto Adige (Trentino-Tiroler Etschland)
Trento (Trient)
Trieste
Türreeni meri (Tyrrhenian Sea, Mer Tyrrhénienne, Tirreno)
Udine
Umbria
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Valle d'Aosta (Val d'Aosta)
Venezia ~ Veneetsia
Venezia Giulia
Veneto
Verona
Vesuuv (Vesuvio)
Väike Sankt Bernhard (Petit Saint-Bernard, Piccolo San Bernardo)
Nimesid / No. of names: 126

JUGOSLAAVIA / YUGOSLAVIA
Aadria ~ Aadria meri (Adriatic Sea, Adriatik, Jadransko more, Adriatico, Jadransko morje)
Alföld ~ Kesk-Doonau madalik ~ Pannoonia madalik (Panónska níz^ina, Panonska nizija)
Balkan ~ Balkani poolsaar (Balkans)
Belgrad (Beograd)
Cetinje
Dinaari mäestik (Dinaric Alps, Malet Dinarike, Dinara, D.)
Doonau (Danube)
#Illüüria (Illyria)
Jugoslaavia (Jugoslavija) = Jugoslaavia Liitvabariik
Kosovo (Kosovë) = Kosovo ja Metohija autonoomne piirkond
Metohija
Montenegro ~ Ts^ernogooria (Crna Gora) = Montenegro Vabariik
#Möösia (Moesia)
Nis^
Novi Sad
Podgorica
Pris^tina (Prishtinë)
Raudvärav (Port¸ile de Fier, D¬erdap)
Sava
Serbia (Srbija) = Serbia Vabariik
Shkodëri järv (Liqeni i Shkodrës, Skadarsko jezero)
Srem (Srijem)
Subotica
Tisza (Tisa, Tõssa, Tisa)
Velika Morava
Vojvodina = Vojvodina autonoomne piirkond
Nimesid / No. of names: 26