MAAILMA KOHANIMED
Süstemaatiline register

GEOGRAPHICAL NAMES OF THE WORLD
Systematic index

Maailma kohanimed (avaleht)
Aafrika | Aasia 1. (A--Iraan)| Aasia 2. (Jaapan--Vietnam) |
Euroopa 1. (A--Jugoslaavia) | Euroopa 2. (Kreeka--Prantsusmaa) |
Euroopa 3. (Rootsi--Vatikan) | Euroopa 4. (Venemaa) |
Lõuna-Ameerika | Okeaania ja Antarktika | Põhja-Ameerika

AASIA 2. / ASIA 2

Jaapan | Jeemen | Jordaania | Kambodz^a | Kasahstan | Katar | Kuveit | Kõrgõzstan | Küpros | Laos | Liibanon | Lõuna-Korea | Malaisia | Maldiivid | Mongoolia | Myanmar | Nepal | Omaan | Pakistan | Palestiina araabia alad | Põhja-Korea | Saudi Araabia | Singapur | Sri Lanka | Süüria | Tadz^ikistan | Tai | Türgi | Türkmenistan | Usbekistan | Vietnam

Registris on iga maa all loetletud need kohanimed, millel on kohanimeandmebaasis vastav maatunnus. Piiripealsed ja piirnevad kohad (mäestikud, jõed, mered jms) esinevad seetõttu registris mitme maa all korraga. Mitmemaised nimed ja maanimed korduvad ka iga maailmajao alguses olevas üldosas.

Sulgudes on kohanime vaste kohalikus keeles (endonüüm) või inglise keeles. Muud abisümbolid:
= ametlik rööpnimi või ametlik riiginimetus,
# ajalooline nimi,
~ ehk.

Mitme diakriitikutega tähtede kirjapanekuks on kasutatud tinglikku kirjutusviisi. Diakriitikute tähiseid vt eraldi tabelist.

Süstemaatiline register kajastab sõnastiku sisu avaldamise ajal. Uuemaid parandusi vt eraldi leheküljelt, samuti EKI kohanimeandmebaasi välisnimede osast.

JAAPAN / JAPAN
Aichi
Akita
Aomori
Chiba
Chu¯bu
Chu¯goku
Ehime
Fuji
Fukui
Fukuoka
Fukushima
Gifu
Gumma
Hakodate
Hiroshima
Hokkaido¯
Honshu¯
Hyo¯go
Ibaraki
Ida-Hiina meri (East China Sea, Dong Hai, Higashi-Shina-kai, Nam-hae)
Ishikawa
Iwate
Jaapan (Nihon)
Jaapani meri (Sea of Japan, Nihon-kai, Tong-hae)
Kagawa
Kagoshima
Kanagawa
Kanazawa
Kanto¯
Kazani saared ~ Vulkaanisaared (Kazan-retto¯)
Kawasaki
Kinki
Kitakyu¯shu¯
Ko¯be
Ko¯chi
Ko¯fu
Korea väin ~ Lääneväin (Korea Strait, Cho¯sen-kaikyo¯, Taehan-haehyo¤p)
Kumamoto
Kuriili hoovus (Oya Current, Oyashio)
Kuroshio ~ Jaapani hoovus (Kuro Current)
Kyo¯to
Kyu¯shu¯
La Pérouse'i väin ~ So¯ya väin (La Pérouse Strait, So¯ya-kaikyo¯)
Maebashi
Matsue
Matsuyama
Mie
Mito
Miyagi
Miyazaki
Morioka
Nagano
Nagasaki
Nagoya
Naha
Nansei saared ~ Riukiu saared (Nansei-shoto¯)
Nara
Niigata
Ohhoota meri (Sea of Okhotsk, Oho¯tsuku-kai)
O¯ita
Okayama
Okinawa
O¯saka
O¯tsu
Saga
Saitama
Sapporo
Sendai
Seto ~ Jaapani Sisemeri
Shiga
Shikoku
Shimane
Shizuoka
Takamatsu
Tochigi
To¯hoku
Tokushima
To¯kyo¯ ~ Tokio
Tottori
Toyama
Tsu
Tsugaru väin (Tsugaru-kaikyo¯)
Tsushima
Tsushima väin (Tsushima-kaikyo¯)
Urawa
Utsunomiya
Wakayama
Yamagata
Yamaguchi
Yamanashi
Yokohama
Nimesid / No. of names: 91

JEEMEN / YEMEN
Aden (`»Adan)
Adeni laht (Gulf of Aden, Golfe d'Aden, gacanka Cadmeed, Khali¯j `»Adan)
Araabia ~ Araabia poolsaar (Jazi¯rat al-`»Arab)
Araabia meri (Arabian Sea)
Bab el Mandeb (Ba¯b al-Mandab)
H¸ad¸ramawt
Jeemen (Al-Yaman) = Jeemeni Vabariik
Lõuna-Jeemen (Al-Yaman al-Janu¯bi¯yah)
Al-Mukha¯
Punane meri (Red Sea, Al-Bah¸r al-Ah¸mar, Yam-Suf)
Põhja-Jeemen (Al-Yaman ash-Shama¯li¯yah)
S¸an`»a¯'
#Seeba (Saba¯')
Sokotra (Suqut¸ra¯')
Nimesid / No. of names: 14

JORDAANIA / JORDAN
`»Amma¯n
Al-`»Aqabah
Al-`»Arabah' alang (Ha`»Arava, Wa¯di¯ al-`»Arabah)
#Idumea (Idumaea, Edom)
Irbid
Jordaania (Al-Urdun) = Jordaania Has^imiidi Kuningriik
Jordan (HaYardén, Nahr al-Urdun)
#Kaanan (Canaan, Kena`»an, Kan`»a¯n)
#Kümnelinnamaa (Decapolis, Dekapolis)
#Perea (Peraea)
Punane meri (Red Sea, Al-Bah¸r al-Ah¸mar, Yam-Suf)
Surnumeri (Dead Sea, Yam-haMelah_, Al-Bah¸r al-Mayyit)
Süüria kõrb (Ba¯diyat ash-Sha¯m)
Az-Zarqa¯'
Nimesid / No. of names: 14

KAMBODZ^A / CAMBODIA
Ângkôr
Ba¤tdâmbâng
Indohiina ~ Indo-Hiina ~ Taga-India (Indochina)
Kambodz^a (Kâmpu¤chéa) = Kambodz^a Kuningriik
Krâvanhi mäed (Sâhâ-Ki¤ri Krâvanh)
Mekong
Phnom Penh (Phnum Pénh)
Tai laht ~ Siiami laht (Gulf of Thailand, Chhuksâmu¤tr Thai, Ao Thai, vi¡nh Thái Lan)
Tônlé Sab
Nimesid / No. of names: 9

KASAHSTAN / KAZAKHSTAN
Akmola oblast (Akmola oblõsõ)
Aktau
Aktöbe
Alatau (Ala-Too)
Almatõ
Altai (Altai Mountains, Altajn nuruu)
Araali meri ~ Araal (Aral tengizi, Orol dengizi, Aral tengizi)
Astana
Atõrau
Bajkongõr
Balkas^
Beluhha (Kadõn Baz^õ)
Betbakdala ~ Näljastepp ~ Põhja-Näljastepp
Dz^ungaaria Alatau (Alataw Shan, Z^onggar Alatauõ)
Dz^ungaaria Värav ~ Alataw Värav (Alataw Shankou, Z^onggar kakpasõ)
Han-Tengri (Hantengri Feng, Tenggeli Feng, Hantangri Qokkisi, Kan-Too, Han Tängiri s^õnõ)
Ida-Kasahstan ~ Ida-Kasahstani oblast (S^õgõs Kazakstan)
Ile (Ili)
Ile Alatau ~ Taga-Ili Alatau (Ile Alatauõ)
Irtõs^ (Ertix, Jertis)
Is^im (Jesil)
Karagandõ
Karatau
Kasahstan (Kazakstan) = Kasahstani Vabariik
Kaspia madalik (Kaspij mangõ ojlatõ)
Kaspia meri ~ Kaspia (Caspian Sea, Xazar dänizi, Darya¯-ye Ma¯zandara¯n, Kaspij tengizi, Kaspi dengzi)
Kentau
Kesk-Aasia (Central Asia)
Kirgiisi ahelik (Kõrgõz Ala-Too, Kõrgõz z^otasõ)
Kostanaj
Kulunda (Kulõndõ z^azõgõ)
Kõzõlkum (Kizilkum)
Kõzõlorda
Köks^etau
Lõuna-Kasahstan ~ Lõuna-Kasahstani oblast (Ongtüstik Kazakstan)
Lääne-Kasahstan ~ Lääne-Kasahstani oblast (Batõs Kazakstan)
Manggõstau ~ Manggõstau oblast
Manggõstau
Mojõnkum
Mugodz^aarid (Mugalz^ar)
Mõngaral
Näljastepp ~ Lõuna-Näljastepp (Mõrzas^öl, Mirzats^ul)
Oral
Pavlodar
Petropavl
Põhja-Kasahstan ~ Põhja-Kasahstani oblast (Soltüstik Kazakstan)
Rudnõi
Sarõarka ~ Kasahhi kinkmaa
Semej
Sõltumatute Riikide Ühendus
Sõrdarja (Syr Darya, Sõrdarija, darjoi Sir, Sirdarjo)
S^õmkent
Zajsan
Z^ambõli oblast (Z^ambõl oblõsõ)
Z^em
Z^ezkazgan
#Z^etisu
Taldõkorgan
Taraz
Temirtau
Tobol (Tobõl)
Torgaj
Ts^üj (S^u)
Turaani madalik (Turan ojpatõ, Turan pesligi, Turon pasttekisligi)
Turkestan (Türkistan, Turkiston, Türküstan, Turkestan, Turkiston)
Türkistan
Uural ~ Uurali jõgi (Z^ajõk, Ural)
Uural ~ Uurali mäestik ~ Uuralid
Öskemen
Üstirt (Üstjurt, U., Üstirt)
Nimesid / No. of names: 70

KATAR / QATAR
Araabia ~ Araabia poolsaar (Jazi¯rat al-`»Arab)
Ad-Dawh¸ah ~ Doha
Katar (Qat¸ar) = Katari Riik
Pärsia laht (Persian Gulf, Al-Khali¯j al-`»Arabi¯, Khali¯j-e Fa¯rs)
Nimesid / No. of names: 4

KUVEIT / KUWAIT
Araabia ~ Araabia poolsaar (Jazi¯rat al-`»Arab)
Kuveit (Al-Kuwayt) = Kuveidi Riik
Al-Kuwayt ~ Kuveit
Pärsia laht (Persian Gulf, Al-Khali¯j al-`»Arabi¯, Khali¯j-e Fa¯rs)
Nimesid / No. of names: 4

KÕRGÕZSTAN / KYRGYZSTAN
Alai ahelik (Alaj kõrka toosu, katorkuhi Oloj)
Alatau (Ala-Too)
Balõkts^õ
Bis^kek
Dz^alal-Abad
Han-Tengri (Hantengri Feng, Tenggeli Feng, Hantangri Qokkisi, Kan-Too, Han Tängiri s^õnõ)
Ile Alatau ~ Taga-Ili Alatau (Ile Alatauõ)
Karakol
Kesk-Aasia (Central Asia)
Kirgiisi ahelik (Kõrgõz Ala-Too, Kõrgõz z^otasõ)
Kõrgõzstan ~ Kirgiisia = Kirgiisi Vabariik
Narõn
Os^
Sõltumatute Riikide Ühendus
Taga-Alai (Ts^ong Alaj kõrka toosu, katorkuhi Pasi Oloj)
Talas
Tian Shan ~ Tjan-S^an (Tien Shan, Ala-Too)
Ts^üj (S^u)
Ts^üj oblast (Ts^üj oblastõ)
Turkestan (Türkistan, Turkiston, Türküstan, Turkestan, Turkiston)
Õsõk-Köl
Nimesid / No. of names: 21

KÜPROS / CYPRUS
Famagusta (Gazi Mag¤usa, Ammóchostos)
Küpros (Kýpros, Ki»bri»s) = Küprose Vabariik
Kyrenia (Girne, Kyríneia)
Larnaca (Lárnax, Lârnaka)
Limassol (Lemesós, Limasol)
Nikosia (Lefkosía, Lefkos¸a)
Paphos (Páfos, Baf)
Põhja-Küpros (Kuzey Ki»bri»s) = Põhja-Küprose Türgi Vabariik
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Nimesid / No. of names: 9

LAOS
Indohiina ~ Indo-Hiina ~ Taga-India (Indochina)
Laos (Lao) = Laose Demokraatlik Rahvavabariik
Louangphabang
Mekong
Savannakhét
Viangchan
Nimesid / No. of names: 6

LIIBANON / LEBANON
Antiliibanon (Jabal Lubna¯n ash-Sharqi¯y)
Beirut (Bayru¯t)
Bekaa ~ Bekaa org (Al-Biqa¯`»)
#Foiniikia (Phoenice, Fini¯qi¯yah)
Hermoni mägi (Jabal ash-Shaykh)
Jordan (HaYardén, Nahr al-Urdun)
Liibanon (Lubna¯n) = Liibanoni Vabariik
Liibanoni mäed (Jabal Lubna¯n)
S¸ayda¯
S¸u¯r
Tripoli (T¸ara¯bulus)
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Nimesid / No. of names: 12

LÕUNA-KOREA / SOUTH KOREA
Cheju
Ida-Hiina meri (East China Sea, Dong Hai, Higashi-Shina-kai, Nam-hae)
Inch'o¤n
Jaapani meri (Sea of Japan, Nihon-kai, Tong-hae)
Kollane meri (Yellow Sea, Huang Hai, So¤-hae)
Korea (Han)
Korea väin ~ Lääneväin (Korea Strait, Cho¯sen-kaikyo¯, Taehan-haehyo¤p)
Kwangju
Lõuna-Korea (Hanguk) = Korea Vabariik
Pusan
So¤ul
Taegu
Taejo¤n
Nimesid / No. of names: 13

MALAISIA / MALAYSIA
George Town (Pinang)
Indohiina ~ Indo-Hiina ~ Taga-India (Indochina)
Kalimantan
Kuala Lumpur
Lõuna-Hiina meri (South China Sea)
Malai saarestik (Malay Archipelago, Nusantara, N.)
Malaia ~ Lääne-Malaisia (Melayu)
Malaisia (Malaysia)
Malaka poolsaar (Malay Peninsula, Bashu Kyunzwè, Melaka)
Malaka väin (Strait of Malacca, Selat Malaka, Selat Melaka)
Sabah
Sarawak
Sunda saared (Pulau-Pulau Sunda, Kepulauan Sunda)
Suured Sunda saared (Kepulauan Sunda Besar)
Tai laht ~ Siiami laht (Gulf of Thailand, Chhuksâmu¤tr Thai, Ao Thai, vi¡nh Thái Lan)
Nimesid / No. of names: 15

MALDIIVID / MALDIVES
Maldiivid (Dhivehiraajje) = Maldiivi Vabariik
Male (Maale)
Nimesid / No. of names: 2

MONGOOLIA / MONGOLIA
Altai (Altai Mountains, Altajn nuruu)
Gobi (Gov, Gebi)
Herlen
Hövsgöl
#Karakorum (Harhorin)
Mongoolia (Mongol Uls)
Selenge (Selenga, Selenge müren)
Tannu-Ola (Tagnõ nuruu, Tangdõ uula)
Ulaanbaatar
Uvs
Nimesid / No. of names: 10

MYANMAR (BIRMA / BURMA)
Andamani meri (Andaman Sea, Kappaligyun Pinlè)
Arakani (Rakaing Pyinè)
Bago (Pègu)
Bengali laht (Bay of Bengal, Ban·gopsa¯gar, Ban´ga¯l ki¯ kha¯r·i¯, Bin-gala Aw)
Indohiina ~ Indo-Hiina ~ Taga-India (Indochina)
Irrawaddy (Eyawadi)
Kaja (Kaya Pyinè)
Kareni (Kayin Pyinè)
Kats^ini (Kachin Pyinè, Jinghpaw Mungdan)
Magway (Magwe)
Malaka poolsaar (Malay Peninsula, Bashu Kyunzwè, Melaka)
Mandale
Mawlamyine (Mawlamyaing)
Mekong
Moni (Mun Pyinè)
Myanmar ~ Birma = Myanmari Liit
Pathein
Salween (Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin, Maenam Sarawin)
S^ani (Shan Pyinè, Tai)
Ts^ini (Chin Pyinè)
Yangon (Yangôn)
Nimesid / No. of names: 21

NEPAL
Cho Oyu
Dz^omolungma ~ Mount Everest (Qomolangma, Sagarma¯tha¯)
Himaalaja (Himalayas)
Katmandu (Ka¯t¡hma¯d¡aum·)
Nepal (Nepa¯l) = Nepali Kuningriik
Nimesid / No. of names: 5

OMAAN / OMAN
Araabia ~ Araabia poolsaar (Jazi¯rat al-`»Arab)
Araabia meri (Arabian Sea)
Hormuze väin (Strait of Hormuz, Mad¸i¯q Hurmuz, Tangeh-ye Hormoz)
Masqat¸
Omaan (`»Uma¯n) = Omaani Sultaniriik
Omaani laht (Gulf of Oman, Khali¯j `»Uma¯n, Khali¯j-e `»Oma¯n)
Nimesid / No. of names: 6

PAKISTAN
Araabia meri (Arabian Sea)
Beluts^istan (Balu¯chesta¯n, Balochista¯n)
Faisalabad (Faisala¯ba¯d)
Himaalaja (Himalayas)
Hindukus^ (Hindu Kush)
Hyderabad (Haidara¯ba¯d)
Indus (Yindu He, Hindau, Sin´dh, Sindh)
Islamabad (Isla¯ma¯ba¯d)
Karachi (Kara¯chi¯)
Karakoram (Karakorum Shan, Kalakunlun Shan, Qara¯koram, Koh-i Qara¯quram)
Kashmir ~ Kas^miir (Ka¯shmi¯r, Kashmi¯r)
Khyberi kuru ~ Haibari kuru (Khyber Pass, de Khaybar Kowtal, Darah-i K¡haibar)
Lahore (La¯haur)
Loodepiiriprovints (Sarhad, Northwest Frontier Province)
Multan (Multa¯n)
Pakistan (Pa¯kista¯n) = Pakistani Islamivabariik
Pandz^ab (Punjab, Pan´ja¯b)
Peshawar (Pasha¯var)
Quetta (Ko-it¡t¡ah)
Rawalpindi (Ra¯valpind¡i¯)
Sindh
Sutlej (Langqên Kanbab, Xiangquan, Satlaj, S.)
Nimesid / No. of names: 22

PALESTIINA ARAABIA ALAD / PALESTINIAN ARAB TERRITORIES
#Bethania (Al-`»Ayzari¯yah)
Galilea (HaGalil)
Gaza (Ghazzah)
Hebron (Al-Khali¯l)
#Idumea (Idumaea, Edom)
Jani¯n
Jeeriko (Ari¯h¸a¯)
Jeruusalemm (Jerusalem, Yerushalayim, Al-Quds)
Jordan (HaYardén, Nahr al-Urdun)
Jordani Läänekallas ~ Läänekallas (Ad¸-D¸affah al-Gharbi¯yah)
Juuda kõrb (Midbar Yehuda, Barri¯yat al-Yahu¯di¯yah)
Juudamaa ~ Judea (Yehuda, Yahu¯dha¯)
Kidron (Q., Wa¯di¯ an-Na¯r)
#Kolgata (Calvaria, Golgolta')
Nablus (Na¯bulus)
Palestiina (Falast¸i¯n) = Palestiina omavalitsus
Palestiina (Palestine, Erez_ Yisra'él, Falast¸i¯n)
Peetel (Bethel, Bayti¯n)
Petlemm (Bayt Lah¸m)
Ra¯m Alla¯h
Sabast¸i¯yah
#Samaaria (Samaria, Shomeron, As-Sa¯mirah)
Siion (Mount Zion, Z_iyyon, Jabal S¸ahyu¯n)
Surnumeri (Dead Sea, Yam-haMelah_, Al-Bah¸r al-Mayyit)
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Õlimägi (Jabal at¸-T¸u¯r)
Nimesid / No. of names: 26

PÕHJA-KOREA / NORTH KOREA
Ch'o¤ngjin
Hamhu¤ng
Jaapani meri (Sea of Japan, Nihon-kai, Tong-hae)
Kaeso¤ng
Kollane meri (Yellow Sea, Huang Hai, So¤-hae)
Korea (Han)
Põhja-Korea (Choso¤n) = Korea Rahvademokraatlik Vabariik
P'yo¤ngyang
Nimesid / No. of names: 8

SAUDI ARAABIA / SAUDI ARABIA
Araabia ~ Araabia poolsaar (Jazi¯rat al-`»Arab)
Al-H¸ija¯z
Al-Hufu¯f
Jiddah
Mediina (Al-Madi¯nah)
Meka (Makkah)
An-Nafu¯d
Najd ~ Nedz^d
Punane meri (Red Sea, Al-Bah¸r al-Ah¸mar, Yam-Suf)
Pärsia laht (Persian Gulf, Al-Khali¯j al-`»Arabi¯, Khali¯j-e Fa¯rs)
Ar-Riya¯d¸
Ar-Rub`» al-Kha¯li¯
Saudi Araabia (As-Su`»u¯di¯yah) = Saudi Araabia Kuningriik
Süüria kõrb (Ba¯diyat ash-Sha¯m)
Nimesid / No. of names: 14

SINGAPUR / SINGAPORE
Lõuna-Hiina meri (South China Sea)
Malaka väin (Strait of Malacca, Selat Malaka, Selat Melaka)
Singapur (Singapore, Singapura, Xinjiapo, Chin·kappu¯r) = Singapuri Vabariik
Nimesid / No. of names: 3

SRI LANKA
Colombo (Ko¤l¡amba, Ko¤l©umpu)
Galle (Ga¯lla)
Jaffna (Ya¯panaya, Ya¯l©ppa¯n¡am)
Kandy (Mahanuvara)
Sri Lanka (Shri¯ Lan´ka¯, Ilan·kai) = Sri Lanka Demokraatlik Sotsialistlik Vabariik
Nimesid / No. of names: 5

SÜÜRIA / SYRIA
Antiliibanon (Jabal Lubna¯n ash-Sharqi¯y)
#Assüüria (Assyria, A¯shu¯r)
#Babüloonia (Babylonia, Ba¯bil)
Damaskus (Dimashq)
Eufrat (Euphrates, Al-Fura¯t, Fi»rat)
#Foiniikia (Phoenice, Fini¯qi¯yah)
Golan (Al-Jawla¯n)
H¸alab
Hermoni mägi (Jabal ash-Shaykh)
H¸ims¸
Jordan (HaYardén, Nahr al-Urdun)
Kinnereti järv (Yam Kinneret, Al-Bah¸r at¸-T¸abari¯yah)
Latakia (Al-La¯dhiqi¯yah)
Mesopotaamia (`»Ard¸ al-Jazi¯rah)
Süüria (Su¯riya¯) = Süüria Araabia Vabariik
Süüria kõrb (Ba¯diyat ash-Sha¯m)
Tadmur (Palmyra)
Tigris (Dijlah, Ru¯d-e Dejleh, Dicle)
Vahemeri (Mediterranean Sea)
#Ühinenud Araabia Vabariik (Al-Jumhu¯ri¯yah al-`»Arabi¯yah al-Muttah¸idah)
Nimesid / No. of names: 20

TADZ^IKISTAN / TAJIKISTAN
Alai ahelik (Alaj kõrka toosu, katorkuhi Oloj)
Amudarja (Amu Darya, A¯mu¯, darjoi Amu, Amõderja, Amudarjo)
Dus^anbe
Hatloni vilajett (vilojati Hatlon)
Hindukus^ (Hindu Kush)
Horug
Hudz^and
Kesk-Aasia (Central Asia)
Kulob
Kurgonteppa
Leninobodi vilajett (vilojati Leninobod)
Mägi-Badahs^an (Badahs^oni Kuhi) = Mägi-Badahs^ani Autonoomne Vabariik
Pamiir ~ Pamiiri mäestik (Pamirs, Pa¯mi¯r, Congling, Pomir)
Sõltumatute Riikide Ühendus
Sõrdarja (Syr Darya, Sõrdarija, darjoi Sir, Sirdarjo)
Zarafs^on
Tadz^ikistan (Todz^ikiston) = Tadz^ikistani Vabariik
Taga-Alai (Ts^ong Alaj kõrka toosu, katorkuhi Pasi Oloj)
Turkestan (Türkistan, Turkiston, Türküstan, Turkestan, Turkiston)
Nimesid / No. of names: 19

TAI / THAILAND
Andamani meri (Andaman Sea, Kappaligyun Pinlè)
Ayutthaya
Bangkok (Krung Thep)
Chiang Mai
Indohiina ~ Indo-Hiina ~ Taga-India (Indochina)
Lõuna-Hiina meri (South China Sea)
Malaka poolsaar (Malay Peninsula, Bashu Kyunzwè, Melaka)
Mekong
Nakhon Ratchasima
Salween (Nu Jiang, Nag Qu, Thanlwin, Maenam Sarawin)
Tai (Thai) = Tai Kuningriik
Tai laht ~ Siiami laht (Gulf of Thailand, Chhuksâmu¤tr Thai, Ao Thai, vi¡nh Thái Lan)
Nimesid / No. of names: 12

TÜRGI / TURKEY
Adana
Akhisar
Anatoolia ~ Väike-Aasia (Anadolu)
Ankara
Antakya
Antalya
#Antiochia (Antiocheia)
Araks (Aras, Arakhs, Araz, Ru¯d-e Aras, Aras nehri)
Ararat ~ Suur-Ararat (Büyük Ag¤ri» dag¤i»)
Armeenia mägismaa (Karasu-Aras dag¤lari»)
Balkan ~ Balkani poolsaar (Balkans)
Bergama (Pergamum)
#Bitüünia (Bithynia, B.)
Bosporus ~ Bosporuse väin (Bog¤aziçi)
Bursa
#Bütsants (Byzantium, Byzantion)
Dardanellid (Çanakkale bog¤azi»)
Diyarbaki»r
Edirne
Egeuse meri (Aigaío pélagos, Ege denizi)
#Ephesos (Ephesus, Efes)
Erzurum
Eskis¸ehir
Eufrat (Euphrates, Al-Fura¯t, Fi»rat)
#Früügia (Phrygia, P., Frig)
#Galaatia (Galatia, G.)
Gazi Antep
Gelibolu poolsaar (Gelibolu yari»madasi»)
#Halikarnassos (Halicarnassus, Bodrum)
I·skenderun
Isparta
I·stanbul
I·zmir
I·zmit
I·znik ~ Nikaia
#Joonia (Ionia, I.)
#Kaaria (Caria, K.)
#Kapadookia (Cappadocia, Kappadokia, Kapadokya)
Kars
Kaukasus ~ Kaukasuse mäed (Caucasus Mountains)
#Kiliikia (Cilicia, Kilikia, Külek)
Kiliikia Värav (Külek bog¤azi»)
Konya
Kuldsarve laht (Haliç)
Kura (Kür, Mtkvari, Kura çayi»)
Kurdistan (Kurdîstan)
#Lükaoonia (Lycaonia, Lykaonia)
#Lüüdia (Lydia, L.)
#Lüükia (Lycia, Lykia)
Manisa
Marica (Mar'itsa, Évros, Meriç)
Marmara ~ Marmara meri
#Mileetos (Miletos, Miletus)
Must meri (Black Sea)
#Müüsia (Mysia, M.)
#Paflagoonia (Paphlagonia, P.)
#Pamfüülia (Pamphylia, P.)
#Pisiidia (Pisidia, P.)
Pontos ~ Pontose mäestik (Kuzey Anadolu dag¤lari»)
Rumeelia (Rumelija, Roúmeli, Rumeli)
Samsun
S¸anli» Urfa
Taurus (Toroslar)
Tigris (Dijlah, Ru¯d-e Dejleh, Dicle)
Traakia (Trakija, Thráki, Trakya)
Trabzon
#Trooja (Troia, Ilium, Truva)
Türgi (Türkiye) = Türgi Vabariik
Vahemeri (Mediterranean Sea)
Van ~ Vani järv
Väike-Ararat (Küçük Ag¤ri» dag¤i»)
Nimesid / No. of names: 71

TÜRKMENISTAN / TURKMENISTAN
Ahali vilajett (Ahal velajatõ)
Amudarja (Amu Darya, A¯mu¯, darjoi Amu, Amõderja, Amudarjo)
As^gabat
Bajramalõ
#Baktria (Bactriana)
Balkani vilajett (Balkan velajatõ)
Das^hovuz
Garabogazi laht ~ Kara-Bogaz-Goli laht (Garabogaz ajlagõ)
Gõzõlarbat
Karakum (Garagum)
Kaspia meri ~ Kaspia (Caspian Sea, Xazar dänizi, Darya¯-ye Ma¯zandara¯n, Kaspij tengizi, Kaspi dengzi)
Kesk-Aasia (Central Asia)
Kopetdag (Koppeh Da¯gh, Köpetdag)
Lebapi vilajett (Lebap velajatõ)
Marõ
Murgap (Murgha¯b, Morgha¯b)
Nebitdag
Sõltumatute Riikide Ühendus
Ts^ärdz^ev
Turaani madalik (Turan ojpatõ, Turan pesligi, Turon pasttekisligi)
Turkestan (Türkistan, Turkiston, Türküstan, Turkestan, Turkiston)
Türkmenbas^õ
Türkmenistan ~ Turkmeenia
Üstirt (Üstjurt, U., Üstirt)
Nimesid / No. of names: 24

USBEKISTAN / UZBEKISTAN
Amudarja (Amu Darya, A¯mu¯, darjoi Amu, Amõderja, Amudarjo)
Andidz^on
Angren
Araali meri ~ Araal (Aral tengizi, Orol dengizi, Aral tengizi)
Buhhaara (Buhhoro)
Dz^izzahh
Fargona
Guliston
Hiiva (Hiva)
Horazm ~ Horazmi vilajett
Karakalpakkia ~ Karakalpakistan (Karakalpakstan, Korakalpogiston) = Karakalpakkia Vabariik
Kars^i
Kas^kadarjo
Kattakurgon
Kesk-Aasia (Central Asia)
Kukon
Kõzõlkum (Kizilkum)
Margilon
Namangan
Navoi
Nukus (Nökis)
Näljastepp ~ Lõuna-Näljastepp (Mõrzas^öl, Mirzats^ul)
Samarkand
Sirdarjo vilajett (Sirdarjo vilojati)
Surhondarjo
Sõltumatute Riikide Ühendus
Sõrdarja (Syr Darya, Sõrdarija, darjoi Sir, Sirdarjo)
Zarafs^on
Tas^kent (Tos^kent)
Termiz
Turaani madalik (Turan ojpatõ, Turan pesligi, Turon pasttekisligi)
Turkestan (Türkistan, Turkiston, Türküstan, Turkestan, Turkiston)
Urgants^
Usbekistan (Uzbekiston) = Usbekistani Vabariik
Üstirt (Üstjurt, U., Üstirt)
Nimesid / No. of names: 35

VIETNAM / VIET NAM
Annam (Trung Bô¡)
Dˆ Giang (Lixian Jiang)
D¬à Na¤~ng
Ha¿i Phòng
Hanoi (Hà Nô¡i)
Hô` Chí Minh
Hô`ng Hà (Yuan Jiang)
Huê´
Indohiina ~ Indo-Hiina ~ Taga-India (Indochina)
Kots^inhiina (Nam Bô¡)
Lõuna-Hiina meri (South China Sea)
Mekong
Paraceli saared (Paracel Islands)
Spratly saared (Spratly Islands)
Tai laht ~ Siiami laht (Gulf of Thailand, Chhuksâmu¤tr Thai, Ao Thai, vi¡nh Thái Lan)
Tongking (Ba¤´c Bô¡)
Tongkingi laht (Gulf of Tonkin, Beibu Wan, vi¡nh Ba¤´c Bô¡)
Vietnam (Viê¡t Nam) = Vietnami Sotsialistlik Vabariik
Vinh
Nimesid / No. of names: 19