Maailma kohanimed

SÕNASELETUSI


Sõnastikus kasutatavad abisümbolid

´rõhuline I- või II-välteline silp
`rõhuline III-välteline silp
jpalatalisatsioon e peenendus
_liitsõnapiir
~ehk
=ametlik rööpnimi
'..'nime sõna-sõnaline tõlge
* märkused
(1)samanimelise koha järjekorranumber
?ebakindlad andmed