idaslaavi keeled


:

 • b´oiko, -d et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: uk (ukr)
  boiky / бойки uk etnonüüm [NET_Wiki]; Boyko en etnonüüm [NET_Wiki]; Bojkowie pl etnonüüm [NET_Wiki]; бойки ru etnonüüm [NET_Wiki] – Ukraina Karpaatides elav rahvarühmKeeleliselt osa russiinidest, aga samastavad end rohkem ukrainlastega
  Lingid: Wikipedia
 • dr´egovitš, -id et etnonüüm [ENE:1968,1:530]
  Liik: etn; Maa: xE : BY, RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  dryhavičy / дрыгавічы be etnonüüm [NET_Wiki]; Dregowitschen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Dregovichi en etnonüüm [W1994a_hist]; дреговичи́ ru etnonüüm [BRES2003]; drehovychi / дреговичі uk etnonüüm [NET_Wiki] – idaslaavi hõimuliit Prõpjatsi jõgikonnas (VI-XII saj)
  Lingid: Wikipedia
 • drevlj`aan, drevlj´aanid et etnonüüm [ENE:1968,1:532]
  Liik: etn; Maa: UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Drevlyans en etnonüüm [NET_Wiki]; древляне ru etnonüüm [NET_Wiki]; derevliany / деревляни uk etnonüüm [NET_Wiki] – idaslaavi hõim u prg Polesje maa-alal
  Lingid: Wikipedia
 • g`orjun, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  горю́ны ru etnonüüm [NET_Wiki]; haruny / гаруны be etnonüüm [NET_Wiki]; Goryuns en etnonüüm [NET_Wiki]; horiuny / горюни uk etnonüüm [NET_Wiki] – Ukrainas Sumõs oblastis elav venelaste rühm
  Lingid: Wikipedia
 • huts`uul, huts´uulid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: uk (ukr)
  hutsuly / гуцули uk etnonüüm [NET_Wiki]; Hutsuls en etnonüüm [NET_Wiki]; Huculi pl etnonüüm [NET_Wiki]; гуцу́лы ru etnonüüm [NET_Wiki] – pms Ukraina ja Rumeenia Karpaatides elav etniline rühm
  Lingid: Wikipedia
 • ´ida_sl´aavi keeled et [ENE:1970,2]
  Liik: lg2, X; Maa: xE; Keelkond: IeS3; Keelekood: zle (5)
  ida-slaavi keeled et van [Ariste1967:23]; uschodnieslavianskija movy / усходнеславянскія мовы be [NET_Wiki]; Ostslawisch de [Motz2007]; Eastern Slavic languages en; itäslaavilaiset kielet fi [Anhava1998]; восточнославя́нские языки ru [LES1990]; skhidnoslovianski movy / східнослов’янські мови uk [NET_Wiki]
  Lingid: Wikipedia
 • `Ilmeni sl`aavlane, -lased et etnonüüm [ENE:1971,3:133]
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Ilmen-Slawen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Ilmen Slavs en etnonüüm [W1994a_hist]; ильменские славя́не ru etnonüüm [BRES2003]; ильменские словене ru etnonüüm rööpnim [BRES200#] – idaslaavi hõimuliit Ilmjärve (Ilmeni) järve ääres, Volhovi, Lovati, Msta jt jõgikonnas, moodustus slaavlaste ja läänemeresoomlaste segunemisel (VI-X saj)
  Lingid: Wikipedia
 • k´amenštš`ik, k´amenštš´ikud et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  ка́менщики ru etnonüüm [NET_Wiki]; бухтарми́нцы ru etnonüüm [NET_Wiki#] – venelaste rahvarühm Altais
  Lingid: Википедия
 • k´amtšadal, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RU; Adm: KAM; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  камчада́лы ru etnonüüm [NET_Wiki]; Kamchadals en etnonüüm [NET_Wiki] – venelaste rahvarühm Kamtšatka kraisVenelaste ja itelmeenide järeltulijad; varem käis nimetus itelmeenide kohta
  Lingid: Wikipedia
 • k´asakas, k´asakad et
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  казаки́ ru etnonüüm [NET_Wiki]; Kosaken de etnonüüm [NET_Wiki]; Cossacks en etnonüüm [NET_Wiki]; kasakat fi etnonüüm [NET_Wiki]; Cosaques fr etnonüüm [NET_Wiki]; kozákok hu etnonüüm [NET_Wiki]; kazokai lt etnonüüm [NET_Wiki]; qazaqqag adæm / хъазахъхъаг адӕм os etnonüüm [NET_Wiki]; Kozacy pl etnonüüm [NET_Wiki]; Kazaklar tr etnonüüm [NET_Wiki]; kozaky / козаки uk etnonüüm [NET_Wiki] – idaslaavi etniline ja sotsiaalne rahvarühmTuntuimad rühmad on Doni, Kubani, Zaporižžja, Tereki ja Uurali kasakad
  Lingid: Wikipedia
 • Kostrom`a murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  костромская группа говоров ru [JaRo2002:304] – vene põhjamurde murrakud
 • kr´ivitš, -id et etnonüüm [ENE:1972,4:198]
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  kryvičy / крывічы be etnonüüm [NET_Wiki]; Kriwitschen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Krivichi en etnonüüm [W1994a_hist]; кривичи́ ru etnonüüm [BRES2003] – idaslaavi hõimuliit Väina jõe ülemjooksul, Dnepri ja Volga jõgikonnas (VI-X saj)
  Lingid: Wikipedia
 • K`urski-Orj´oli murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  курско-орловская группа говоров ru [JaRo2002:304] – vene lõunamurde murrakud
 • L´adoga-T`ihvini murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  ладого-тихвинская группа говоров ru [JaRo2002:304] – vene põhjamurde murrakud
 • l´emko, -d et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: PL; Keelkond: IeS3; Keelekood: rue (3)
  Lemkŷ rue etnonüüm [NET_Wiki]; Lemko en etnonüüm [NET_Wiki]; Łemkowie pl etnonüüm [NET_Wiki]; lemky / лемки uk [NET_Wiki] – russiinide etniline rühm Poolas
  Lingid: Wikipedia
 • l´ipovan, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RO; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  липоване ru [NET_Wiki]; Lipovans en etnonüüm [NET_Wiki]; Lipoveni ro [NET_Wiki]; lypovany / липовани uk [NET_Wiki] – pms vene päritoluga vanausuliste rühm Rumeenias
  Lingid: Wikipedia
 • molok`aan, molok´aanid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  молока́не ru etnonüüm [NET_Wiki]; Molokans en etnonüüm [NET_Wiki] – venelaste usuline rahvarühmEi tunnustanud õigeusu kiriku võimu, ent järgisid õigeusu tavasid omal moel
  Lingid: Wikipedia
 • Nižni Novgorodi murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  нижегородские говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde o-lised idamurrakud (kuuluvad Vladimiri-Volga murrakute alla)
 • Novgorodi murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  новгородские говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde o-lised läänemurrakud
 • `Oudova murrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Adm: PSK; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  гдовские говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde o-lised läänemurrakud
 • P`ihkva murrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  псковские говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde a-lised läänemurrakud
 • pol`ehh, pol´ehhid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  поле́хи ru etnonüüm [NET_Wiki]; Polekhs en etnonüüm [NET_Wiki] – venelaste rahvarühm Valgevene piiri lähedal (Brjanski, Kaluga, Kurski, Orjoli obl)
  Lingid: Wikipedia
 • p´olištš`uk, p´olištš´ukid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: xE : BY, UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: be (bel), uk (ukr)
  paliašuki / паляшукі be etnonüüm [NET_Wiki]; polishchuky / поліщуки uk etnonüüm [NET_Wiki]; Poleszucy pl etnonüüm [NET_Wiki]; полещуки ru etnonüüm [NET_Wiki] – pms Ukrainas, ka Valgevenes Polesjes elav etniline rühm
  Lingid: Wikipedia
 • polj`aan, polj´aanid et etnonüüm [ENE:1974,6:163]
  Liik: etn; Maa: UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Poljanen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Polyane en etnonüüm [W1994a_hist]; поля́не ru etnonüüm [BRES2003] – idaslaavi hõimuliit Dnepri jõe ääres (VI-IX saj)
  Lingid: Wikipedia
 • pom`oor, pom´oorid et etnonüüm [ENE:1974,6:173]
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  помо́ры ru etnonüüm [NET_Wiki]; Pomors en etnonüüm [NET_Wiki] – venelaste rahvarühm Valge mere ääres
  Lingid: Wikipedia
 • rad´iimitš, -id et etnonüüm [ENE:1974,6:365]
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  radzimičy / радзімічы be etnonüüm [NET_Wiki]; Radimitscher de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Radimichi en etnonüüm [W1994a_hist]; ради́мичи ru etnonüüm [BRES2003]; radymychi / радимичі uk etnonüüm [NET_Wiki] – idaslaavi hõimuliit Dnepri ja Desna jõe vahel (XII saj)
  Lingid: Wikipedia
 • russ´iini keel et [ENE_EE:1987,2]
  Liik: lg1; Maa: xE : RS, UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: rue (3); Kiri: Cyrl; Kõnelejaid: 610 000
  russ`iin, russ´iinid et etnonüüm; rusyns’kŷi iazŷk rue [NET_Wiki]; Russinisch de [Motz2007]; Ruthenen de etnonüüm mitm [Motz2007]; Russinen de etnonüüm mitm [Motz2007#]; Rusyn en [Ethn:2009]; Ruthenian en rööpnim; ruthène fr [NET_Laval] ♦ Ruteeni (russiini) keele vanemat vormi peetakse mh ukraina ja valgevene keele eelkäijaks. Lõuna-Euroopas kõneldavat russiini keelt nimetatakse ka Pannoonia russiini keeleks
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • saj`aan, saj´aanid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RU; Adm: KRS; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  сая́ны ru etnonüüm [NET_Wiki] – venelaste rahvarühm endises Kurski kubermangus
 • Selig´eri-Torž´oki murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  селигеро-торжковские говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde a-lised läänemurrakud
 • severj`aan, severj´aanid et etnonüüm [ENE:1975,7:145]
  Liik: etn; Maa: xE : RU, UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Sewerjanen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Severyane en etnonüüm [W1994a_hist]; северя́не ru etnonüüm [BRES2003] – idaslaavi hõimuliit Desna, Seimi ja Sula jõgikonnas (VIII-X saj)
  Lingid: Wikipedia
 • s`itskar, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RU; Adm: YAR; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  сицкари́ ru etnonüüm [NET_Wiki] – venelaste rahvarühm Jaroslavli oblastis Siti (Сить) jõe ääres
  Lingid: Википедия
 • sk´obar, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: RU; Adm: PSK; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  скобари ru etnonüüm [NET_Wiki] – venelaste rahvarühm Pihkva oblastis
  Lingid: Википедия
 • t´iiverts, -id et etnonüüm [ENE:1975,7:567]
  Liik: etn; Maa: xE : MD, UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Tiwerzen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Tivertsy en etnonüüm [W1994a_hist]; ти́верцы ru etnonüüm [BRES2003]; tyvertsi / тиверці uk etnonüüm [NET_Wiki] – idaslaavi hõimuliit Dnestri jõe ääres Doonau suudme lähedal (X-XII saj)
  Lingid: Wikipedia
 • Tveri murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  тверские говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde o-lised idamurrakud (kuuluvad Vladimiri-Volga murrakute alla)
 • ukr´aina keel et [Ariste1967:23; ENE:1968,1; ENE_EE:1987,2]
  Liik: lg1; Maa: UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: uk (ukr); Kiri: Cyrl; Kõnelejaid: 40 000 000
  ukr`ainlane, -lased et etnonüüm [ESKT:1998]; ukrainska mova / українська мова [IPA:ukrɑˈjɪɲsʲkɑ ˈmɔvɑ] uk [NET_Wiki]; ukraintsi / українці uk etnonüüm [NET_Wiki]; ukrainskaja mova / украінская мова be [NET_Wiki]; ukrajinština cs [cs2006n]; Ukrainisch de [Motz2007]; oukranikí glóssa / ουκρανική γλώσσα el [NET_Wiki]; Ukrainian en [ISO639-2:1998]; ucraniano es,pt [NET_Wiki]; ukraina fi [Anhava1998]; ukrainien fr [ISO639-2:1998]; Yūkrenī / यूक्रेनी hi [NET_Wiki]; ukrán nyelv hu [NET_Wiki]; ukraineren / ուկրաիներեն hy [NET_Wiki]; úkraínska is [NET_Wiki]; ucraino it [NET_Wiki]; uķrainuli ena / უკრაინული ენა ka [NET_Wiki]; xwexweléibze / хуэхуэлеибзэ kbd [NET_Wiki]; phéasa Ŭykrên / ភាសាអ៊ុយក្រែន km [NET_Wiki]; ukrainiečių kalba lt [NET_Wiki]; ukraiņu valoda lv [NET_Vestnesis]; Oekraïns nl [nl2002n]; ukrainsk no [Leira2006]; język ukraiński pl [NET_Wiki]; limba ucraineană ro [NET_Wiki]; украи́нский язы́к ru [JaDM1982]; украинцы ru etnonüüm [NarodyM1988]; хохо́л, хохлы́ ru etnonüüm halvustav [NET_Wiki]; малоро́ссы ru etnonüüm ajal [NET_Wiki#]; ukrajinčina sk [NET_Wiki]; ukrainska sv [NET_Wiki]; phasa Yukhren / ภาษายูเครน th [NET_Wiki]; Ukraynaca tr [NET_Wiki]; Wukelan yu / 乌克兰语 zh [NET_Wiki]
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Omniglot (ladina täh) | Wikipedia | ukraina-eesti tähetabel | KNABi tähetabel | WGRS
 • ´ulitš, -id et etnonüüm [ENE:1976,8:204]
  Liik: etn; Maa: xE : MD, UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Ulitschen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Ulichi en etnonüüm [W1994a_hist]; у́личи ru etnonüüm [BRES2003] – idaslaavi hõimuliit Dnepri alamjooksul ja Musta mere ääres (X saj)
  Lingid: Wikipedia
 • v`alge horv`aat, v`alged horv´aadid et etnonüüm [ENE:1971,3:531]
  Liik: etn; Maa: xE : PL, SK; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Weiß-Kroaten de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; белые хорваты ru etnonüüm [W1947a_hist_B]; Bieli Chorváti sk etnonüüm [NET_Wiki] – kunagine slaavi hõimuliit u prg Slovakkia alal
  Lingid: Wikipedia
 • v`alge_v´ene keel et [Ariste1967:23; ENE:1970,2; ENE_EE:1987,2]
  Liik: lg1; Maa: BY; Keelkond: IeS3; Keelekood: be (bel); Kiri: Cyrl; Kõnelejaid: 6 500 000
  v`alge_v´enelane, -lased et etnonüüm [ESKT:1998]; bielaruskaja mova / беларуская мова be [NET_Wiki]; běloruština cs [cs2006n]; hviderussisk da [NET_Wiki]; Belorussisch de [Motz2007]; Weißrussisch de [Motz2007#]; lefkorossikí glóssa / λευκορωσσική γλώσσα el [NET_Wiki]; Byelorussian en; Belarusan en [Ethn:2009]; Belarusian en rööpnim [ISO639-2:1998]; bielorruso es [NET_Wiki]; valkovenäjä fi [Anhava1998]; biélorusse fr [ISO639-2:1998]; Bealarúisis ga [NET_Wiki]; belarusz nyelv hu [NET_Wiki]; fehérorosz nyelv hu [NET_Wiki]; hvítrússneska is [NET_Wiki]; bielorusso it [NET_Wiki]; urysyxwbze / урысыхубзэ kbd [NET_Wiki]; baltarusių kalba lt [NET_Wiki]; gudų kalba lt [NET_Wiki#]; baltkrievu valoda lv [NET_Vestnesis]; Wit-Russisch nl [nl2002n]; hviterussisk no [Leira2006]; język białoruski pl [NET_Wiki]; bielorrusso pt [NET_Wiki]; белору́сский язы́к ru [JaDM1982]; белору́сы ru etnonüüm [NarodyM1988]; бульба́ш, бульбаши́ ru etnonüüm halvustav [NET_Wiki]; bieloruština sk [NET_Wiki]; vitryska sv [NET_Wiki]; Beyaz Rusça tr [NET_Wiki]; biloruska mova / білоруська мова uk [NET_Wiki]; caǧanorsin keln / цаһанорсин келн xal [NET_Wiki]; Bai’eluosi yu / 白俄罗斯语 zh [NET_Wiki]
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia | valgevene-eesti tähetabel | KNABi tähetabel | WGRS
 • v´ana_v´ene keel et
  Liik: lg1; Maa: xE : RU, UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3); Kiri: Cyrs
  Old Russian en [ISO639-3]; древнеру́сский язы́к ru [JaRo2002:293] – nüüdisvene, -ukraina ja -valgevene keele eelkäija (X-XVII saj)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • v´ene ´ida_m´urrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  восточная группа говоров ru [JaRo2002:304]; рязанская группа говоров ru [JaRo2002:304#] – vene lõunamurde murrakud
 • v´ene keel et [Ariste1967:23; ENE:1968,1]
  Liik: lg1; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus); Kiri: Cyrl; Kõnelejaid: 155 000 000
  v´enelane, -lased et etnonüüm [ESKT:1998]; ру́сский язы́к ru [LES1990]; русские ru etnonüüm [NarodyM1988]; urys byzšwa / урыс бызшәа ab [NET_Wiki]; aurys / аурыс ab etnonüüm; ġurus maç / гӀурус мацӀ av [NET_Wiki]; rus dili az [NET_Wiki]; urıś tele / урыҫ теле ba [NET_Wiki]; ruskaja mova / руская мова be [NET_Wiki]; ruski ezik / руски език bg [NET_Wiki]; rusnatsi / руснаци bg etnonüüm [NET_Wiki]; Rush bhāṣhā / রুশ ভাষা bn [NET_Wiki]; Urusügai / ཨུ་རུ་སུའི་སྐད bo [NET_Wiki]; orod helen / ород хэлэн bua [NET_Wiki]; örsiy mott / оьрсий мотт ce [NET_Wiki]; ruš jylme / руш йылме chm [NET_Wiki]; ruššoi tili cjs [NET_Wiki]; ruština cs,sk [cs2006n; NET_Wiki]; rusczi jãzëk csb [NET_Wiki]; vyrăs čölhi / вырӑс чӗлхи cv [NET_Wiki]; Rwsieg cy [NET_Wiki]; Russisch de [Motz2007]; rusojska rěc dsb [NET_Wiki]; rusojšćina dsb [NET_Wiki]; Roosee / ރޫސީ dv [NET_Wiki]; rossikí glóssa / ρωσσική γλώσσα el [NET_Wiki]; Rósoi / Ρώσοι el etnonüüm [NET_Wiki]; Russian en [ISO639-2:1998]; ruso es [NET_Wiki]; venäjä fi [Anhava1998]; venäläiset fi etnonüüm [NET_Wiki]; ryssät fi etnonüüm halvustav [NET_Wiki]; russe fr [ISO639-2:1998]; Rúisis ga [NET_Wiki]; Rashiyan bhāṣhā / રશિયન ભાષા gu [NET_Wiki]; ‘ōlelo Rūsia haw [NET_Wiki]; ‘ōlelo Lūkia haw [NET_Wiki]; Rūsī / रूसी hi [NET_Wiki]; rušćina hsb [NET_Wiki]; orosz nyelv hu [NET_Wiki]; řuseren / ռուսերեն hy [NET_Wiki]; ersij mott / эрсий мотт inh [NET_Wiki]; rússneska is [NET_Wiki]; russo it,pt [NET_Wiki]; Roshiago / ロシア語 ja [NET_Wiki]; rusuli ena / რუსული ენა ka [NET_Wiki]; urysybze / урысыбзэ kbd [NET_Wiki]; orys tïlï / орыс тілі kjh [NET_Wiki]; orıs tili / орыс тілі kk [NET_Wiki]; phéasa Rŭssi / ភាសារុស្ស៊ី km [NET_Wiki]; Raṣhyāda / ರಷ್ಯಾದ kn [NET_Wiki]; Nŏsia-ŏ / 러시아어 ko [NET_Wiki]; roć kyv / роч кыв koi,kv [NET_Wiki]; orus til / орус тил krc [NET_Wiki]; oruslula / оруслула krc etnonüüm [NET_Wiki]; zimanê rûsî ku [NET_Wiki]; orus tili / орус тили ky [NET_Wiki]; örus / оьрус lbe etnonüüm [NET_Wiki]; urus ç̌al / урус чӀал lez etnonüüm [NET_Wiki]; rusų kalba lt [NET_Wiki]; krievu valoda lv [NET_Vestnesis]; ruzonj kälj / рузонь кяль mdf [NET_Wiki]; fiteny rosy mg [NET_Wiki]; ruš jylme mhr [NET_Wiki]; Ṟaṣhyan / റഷ്യൻ ml [NET_Wiki]; oros hel / орос хэл mn [NET_Wiki]; Rashiyan / रशियन mr [NET_Wiki]; ruš jÿlmÿ / руш йӹлмӹ mrj [NET_Wiki]; bahasa Rusia ms [NET_Wiki]; ruzonj kelj / рузонь кель myv [NET_Wiki]; Russisch nl [nl2002n]; russisk no [Leira2006]; uyryssag ævzag / уырыссаг ӕвзаг os [NET_Wiki]; język rosyjski pl [NET_Wiki]; Rosjanie pl etnonüüm [NET_Wiki]; rusu simi qu [NET_Wiki]; limba rusă ro [NET_Wiki]; nuučča tyla / нуучча тыла sah [NET_Wiki]; ruščina sl [NET_Wiki]; ryska sv [NET_Wiki]; ryssar sv etnonüüm [NET_Wiki]; Kirusi sw [NET_Wiki] ; Uruchiya mŏl̮i / உருசிய மொழி ta [NET_Wiki]; Raṣhyan bhāṣha / రష్యన్ భాష te [NET_Wiki]; zaboni rusī / забони русӣ tg [NET_Wiki]; phasa Ratsia / ภาษารัสเซีย th [NET_Wiki]; rus dili tk [NET_Wiki]; Rusça tr [NET_Wiki]; rus tele / рус теле tt [NET_Wiki]; urıs tele / урыс теле tt [NET_Wiki]; dźuć kyl / ӟуч кыл udm [NET_Wiki]; rus tili / رۇس تىلى ug [NET_Wiki]; rosiiska mova / російська мова uk [NET_Wiki]; katsap, katsapy / кацап, кацапи uk etnonüüm halvustav [NET_Wiki]; rus tili uz [NET_Wiki]; venäkel’ vep [NET_Wiki]; tiếng Nga vi [NET_Wiki]; vinne kiil vro [NET_Wiki]; vindläseq vro etnonüüm [NET_Wiki]; orsin keln / орсин келн xal [NET_Wiki]; E yu / 俄语 zh [NET_Wiki]; Eluosi / 俄罗斯 zh omaduss [NET_Wiki] – Venemaa riigikeel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia | vene-eesti ja vene ladina (ÜRO) tähetabel | KNABi tähetabel | ÜRO latinisatsioon
 • v´ene k`esk_m´urre et
  Liik: lgx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  среднерусское наречие ru [JaRo2002:304]
 • v´ene l`õuna_m´urre et
  Liik: lgx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  южнорусское наречие ru [JaRo2002:304]; South Russian en [Ethn:2009]
 • v´ene l´ääne_m´urrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  западная группа говоров ru [JaRo2002:304] – vene lõunamurde murrakud
 • v´ene p´õhja_m´urre et
  Liik: lgx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  севернорусское наречие ru [JaRo2002:303]; North Russian en [Ethn:2009]
  Lingid: Wikipedia
 • v´ene a-lised ´ida_m´urrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  восточные акающие говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde murrakud
 • v´ene a-lised l´ääne_m´urrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  западные акающие говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde murrakud
 • v´ene o-lised ´ida_m´urrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  восточные окающие говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde murrakud
 • v´ene o-lised l´ääne_m´urrakud et
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  западные окающие говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde murrakud
 • vj´aatitš, -id et etnonüüm [ENE:1976,8:458]
  Liik: etn; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  Wjatitschen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Vyatichi en etnonüüm [W1994a_hist]; вя́тичи ru etnonüüm [BRES2003] – idaslaavi hõimuliit Oka kesk- ja ülemjooksul (X-XII saj)
  Lingid: Wikipedia
 • Vladimiri-Volga murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  владимиро-поволжские говоры ru [JaRo2002:304] – vene keskmurde o-lised idamurrakud
 • V´ologda murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  вологодская группа говоров ru [JaRo2002:304] – vene põhjamurde murrakud
 • vol`õõn, vol´õõnid et etnonüüm [ENE:1976,8:469]
  Liik: etn; Maa: xE : BY, UA; Keelkond: IeS3; Keelekood: orv (3)
  vol`õõnlane, -lased et etnonüüm [MIAL2001:110]; Wolynjanen de etnonüüm mitm [W1976a_hist]; Duleben de etnonüüm mitm [W1976a_hist#]; Volynyane en etnonüüm [W1994a_hist]; волы́няне ru etnonüüm [BRES2003] – idaslaavi hõimuliit Bugi jõgikonnas (X-XI saj)
  Lingid: Wikipedia
 • ´Ülem-Desn`a murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  верхнедеснинская группа говоров ru [JaRo2002:304] – vene lõunamurde murrakud
 • ´Ülem-Dn`epri murrakud et+ruR
  Liik: lgxx; Maa: RU; Keelkond: IeS3; Keelekood: ru (rus)
  верхнеднепровская группа говоров ru [JaRo2002:304] – vene lõunamurde murrakud