itali keeled


:

 • abell`aan, abell´aanid et etnonüüm [AntL1985:504]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Abellānī la etnonüüm [la1962s] – samniidi hõim Kampaanias Abella linna ümbruses
 • alfat`ern, alfat´ernid et etnonüüm [AntL1985:504]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Alphaterni la etnonüümsamniidi hõim
 • aur`unk, aur´ungid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  aurunki, -d et etnonüüm [MIAL2001:76]; Auruncī la etnonüüm [la1962s] – Itaalias Latiumis asunud oski hõim
  Lingid: Wikipedia
 • aus`oonlane, -lased et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL
  Ausonēs la etnonüüm [la2002s]; авзоны ru etnonüüm [LES1990] – itali hõim, Ausonia (Kesk- ja Lõuna-Itaalia) algelanikud
  Lingid: Wikipedia
 • br´uti, -d et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Brettioi / Βρέττιοι grc etnonüüm [NET_Wiki]; Bruzi it etnonüüm [NET_Wiki]; Bruttiī la etnonüüm [la2002s]; бруттии ru etnonüüm [LES1990:353] – itali hõim, Lõuna-Itaalia elanikud
  Lingid: Wikipedia
 • fal´iski keel et [ENE:1971,3:227]
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: xfa (3)
  fal`isk, fal´iskid et etnonüüm; Faliscan en [ISO639-3]; faliski fi [Anhava1998]; фалискский язык ru [JaDM1982] – Kesk-Itaalias räägitud keel, keskne linn oli Falerii Veteres (prg Cività Castellana). 650-100 eKr
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • frent`aan, frent´aanid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Frentānī la etnonüüm [la2002s]; френтаны ru etnonüüm [LES1990:353] – samniidi hõim Aadria mere rannikul
  Lingid: Wikipedia
 • h´erniku keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: xhr (3)
  h´ernik, -ud et etnonüüm [AntL1985:500]; Hernican en [ISO639-3]; Hernicī la etnonüüm [la1962s] – Kesk-Itaalias kõneldud keel (I at eKr). Nimetatud mägede järgi (it Monte Ernici)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • hirp`iin, hirp´iinid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Hirpīnī la etnonüüm [la2002s]; Irpīnī la etnonüüm [la2002s#]; гирпины ru etnonüüm [LES1990:353] – hõim Lõuna-Samnias
  Lingid: Wikipedia
 • ´itali keeled et [ENE:1971,3:226]
  Liik: lg3, X; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: itc (5)
  itali rühm et [Ariste1967:16]; ´ital, -id et etnonüüm [la2002s]; it´aalik, -ud et etnonüüm [la2002s]; Italic languages en; itaaliset kielet fi [Anhava1998]; groupe italique fr [NET_Laval]; Italī la etnonüüm [la2002s]; Italicī la etnonüüm [la2002s#]; итали́йские языки́ ru [JaDM1982]; ита́лики ru etnonüüm [BRES2003]
  Lingid: Wikipedia
 • karats`een, karats´eenid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  karak`een, karak´eenid et etnonüüm [AntL1985:504]; Caracenes la etnonüümsamniidi hõim
  Lingid: Wikipedia
 • kaud`iin, kaud´iinid et etnonüüm [AntL1985:504]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Caudīnī la etnonüüm [la1962s^] – samniidi hõim Kampaaniat ümbritsevas mäestikus
  Lingid: Wikipedia
 • l´adina keel et [Ariste1967:16; ESKT:1998]
  Liik: lg1; Maa: VA; Keelkond: IeL; Keelekood: la (lat); Kiri: Latn
  lat`iin, lat´iinid et etnonüüm ajal [AntL1985]; lingua Latina la [NET_Wiki]; alatyn byzšwa / алаҭын бызшәа ab [NET_Wiki]; latın dili az [NET_Wiki]; Ladingai / ལ་ཏིན་སྐད bo [NET_Wiki]; latina cs [NET_Wiki]; Lladin cy [NET_Wiki]; Lateinisch de [Motz2007]; latinikí glóssa / λατινική γλώσσα el [NET_Wiki]; Latin en [ISO639-2:1998]; latín es [NET_Wiki]; latina fi [Anhava1998]; latin fr [ISO639-2:1998]; Laidin ga [NET_Wiki]; łaćonšćina hsb [NET_Wiki]; latin nyelv hu [NET_Wiki]; latineren / լատիներեն hy [NET_Wiki]; latino it [NET_Wiki]; lotynų kalba lt [NET_Wiki]; latīņu valoda lv [NET_Vestnesis]; latin no,sv [Leira2006; NET_Wiki]; łacina pl [NET_Wiki]; język łaciński pl [NET_Wiki#]; лати́нский язы́к ru [JaDM1982]; latinčina sk [NET_Wiki]; latinščina sl [NET_Wiki]; phasa Latin / ภาษาละติน th [NET_Wiki]; Latince tr [NET_Wiki]; Lading yu / 拉丁语 zh [NET_Wiki] ♦ Latiinid olid Latiumi asukad, itali hõimude keskne rühm
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • luk`aan, luk´aanid et etnonüüm [AntL1985:216]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Lūcānī la etnonüüm [la1962s]; луканы ru etnonüüm [LES1990:353] – oski keelt kõnelnud hõim
  Lingid: Wikipedia
 • l`õuna_pits´eeni keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: spx (3)
  South Picene en [ISO639-3]; eteläpikeeni fi [Anhava1998]; южнопиценский язык ru [LES1990] – Kirde-Itaalias ajaloolises Picenumis VI-IV saj eKr kõneldud keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • marruts´iini keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: umc (3)
  marruts`iin, marruts´iinid et etnonüüm [AntL1985:500]; Marrucinian en [ISO639-3]; Marrucini la etnonüüm [NET_Wiki]; марруцины ru etnonüüm [LES1990] – Itaalias Aadria mere ranniku keskosas kõneldud keel (III saj eKr)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • m´arsi keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: ims (3)
  m`ars, m´arsid et etnonüüm [la1986s]; Marsian en [ISO639-3]; Marsī la etnonüüm [la2002s]; ма́рсы ru etnonüüm [BRES2003] – Kesk-Ida-Itaalias kõneldud keel (300-150 eKr)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • ´oski keel et [Ariste1967:16; ENE:1971,3:226]
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3); Kiri: Ital
  `osk, ´oskid et etnonüüm; Oscan en [ISO639-3]; oski fi [Anhava1998]; osque fr [NET_Laval]; Oscī la etnonüüm [la2002s]; о́скский язы́к ru [JaDM1982] ♦ 500-50 eKr
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • p`enter, p`entrid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Pentroi / Πέντροι grc etnonüüm [NET_Wiki]; Pentrī la etnonüüm [la2002s] – samniidi hõim
  Lingid: Wikipedia
 • pits`ent, pits´endid et etnonüüm [AntL1985:500]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Picentes la etnonüüm [NET_Wiki] – sabelli hõim
  Lingid: Wikipedia
 • p´ääligni keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: pgn (3)
  p´ääligni, -d et etnonüüm; p´eeligni, -d et etnonüüm [AntL1985:500]; peligni, -d et etnonüüm [MIAL2001:72]; peliigni, -d et etnonüüm ebas [MIAL2001:76]; Paelignian en [ISO639-3]; Paelignī la etnonüüm [la1962s]; пелигни ru etnonüüm [LES1990] – Ida-Kesk-Itaalias kõneldud keel (I saj eKr)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • r´utul, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL
  Rutulī la etnonüüm [la2002s] – hõim Latiumis
  Lingid: Wikipedia
 • sab`ell, sab´ellid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Sabellī la etnonüüm [la2002s]; сабе́ллы ru etnonüüm [BRES2003] – oski keelt kõnelnud hõimude koondnimetus
  Lingid: Wikipedia
 • sab´iini keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: sbv (3)
  sab`iin, sab´iinid et etnonüüm [ENE:1975,7:36]; Sabine en [ISO639-3]; Sabīnī la etnonüüm [la2002s]; саби́ны ru etnonüüm [BRES2003] – Kirde-Kesk-Itaalias kõneldud keel (I at keskpaik eKr)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • samn`iit, samn´iidid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: osc (3)
  Samnītēs la etnonüüm [la2002s]; самни́ты ru etnonüüm [BRES2003] – oski hõim, Samniumi elanikud
  Lingid: Wikipedia
 • s´ikuli keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: scx (3)
  s´ikul, -id et etnonüüm [ENE_EE:1995,8:527]; Sicel en [ISO639-3]; Siculan en [ISO639-3#]; sikuli fi [Anhava1998]; Siculī la etnonüüm [la1962s]; сикульский язык ru [LES1990]; си́кулы ru etnonüüm [BRES2003]
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • `umbri keel et [ENE:1971,3:226]
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: xum (3)
  `umbri˛a keel et [Ariste1967:16]; `umbri, -d et etnonüüm; Umbrian en [ISO639-3]; umbri fi [Anhava1998]; ombrien fr [NET_Laval]; Umbrī la etnonüüm [la2002s]; у́мбрский язы́к ru [JaDM1982] – Kesk- ja Lõuna-Itaalias räägitud keel, kuni I saj eKr
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • v´ana_´itali kiri et
  Liik: scr; Maa: xE; Keelkond: IeL; Kiri: Ital
  Old Italic en [ISO15924]; ancien italique fr [ISO15924] ♦ Sh etruski ja oski kiri
  Lingid: Omniglot | ScriptSource | Wikipedia
 • vest´iini keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: xvs (3)
  vest`iin, vest´iinid et etnonüüm [AntL1985:500]; Vestinian en [ISO639-3]; Vestīnī la etnonüüm [la1962s]; вестины ru etnonüüm [LES1990] – Ida-Kesk-Itaalias kõneldud keel (III-I saj eKr)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • v´olski keel et [ENE:1971,3:227]
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: xvo (3)
  v`olsk, v´olskid et etnonüüm; Volscian en [ISO639-3]; volski fi [Anhava1998]; Volscī la etnonüüm [la2002s]; диалект вольсков ru [LES1990]; во́льски ru etnonüüm [BRES2003] ♦ III saj eKr, Latiumi lõunaosas, ülestähendusi napilt
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • ´ääkvi keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeL; Keelekood: xae (3)
  ´ääkvi, -d et etnonüüm [la1986s]; ´eekvi, -d et etnonüüm [AntL1985:500]; ekviikul, -id et etnonüüm [AntL1985#]; Aequian en [ISO639-3]; Aequī la etnonüüm [la2002s]; Aequīculī la etnonüüm rööpnim [la2002s#] – Latiumi mägises kirdeosas V-III saj eKr kõneldud keel; oli ladina keelele väga lähedane
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia