mandrikeldi keeled


:

 • ´allobr`oog, ´allobr´oogid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: xE : CH, FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  ´allobrog, -id et etnonüüm [AntL1985]; Allobrogēs la etnonüüm [la2002s]; аллобро́ги ru etnonüüm [BRES2003] – keldi hõim Gallia Narbonensis’es
  Lingid: Wikipedia
 • amb`arr, amb´arrid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Ambarrī la etnonüüm [la2002s] – hõim Gallias Arari (Saône’i) jõe ümbruses
  Lingid: Wikipedia
 • ambi`aan, ambi´aanid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Ambiānī la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim prg Amiensi ümbruses
  Lingid: Wikipedia
 • `and, ´andid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  andek`aav, andek´aavid et etnonüüm; Andēs la etnonüüm [la2002s]; Andecāvī la etnonüüm rööpnim [la2002s#] – galli hõim Loire’i jõe alamjooksul
  Lingid: Wikipedia
 • arv`ern, arv´ernid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Arvernī la etnonüüm [la2002s] – galli hõim Akvitaanias, nüüdses Auvergne’is
  Lingid: Wikipedia
 • aul`erk, aul´ergid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  aulerki, -d et etnonüüm [MIAL2001:76]; Aulercī la etnonüüm [la1962s] – keldi hõimurühm Gallias
  Lingid: Wikipedia
 • bitur`iig, bitur´iigid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Biturīgēs la etnonüüm [la2002s] – keldi rahvas Akvitaanias
  Lingid: Wikipedia
 • b`oi, -d et etnonüüm [AntL1985]
  Liik: etn; Maa: CZ; Keelkond: IeC3; Keelekood: xcg (3)
  Bō(i)ī la etnonüüm [la1962s]; бо́йи ru etnonüüm [BRES2003] – samanimeliste keldi hõimude sugulashõim, kes asus algul Boiohaemumis (Böömimaal, prg Čechys), 60 eKr rändas Kesk-Doonau madalikule jm
  Lingid: Wikipedia
 • b`oi, -d et etnonüüm [AntL1985]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xcg (3)
  b`oilane, -lased et etnonüüm [la2002s]; Boiī la etnonüüm [la2002s]; бо́йи ru etnonüüm [BRES2003] – keldi hõim Põhja-Itaalias
 • eburov`iik, eburov´iigid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Eburovīcēs la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Gallias Loire’i jõest Seine’ini (prg Évreux)
  Lingid: Wikipedia
 • `Ees-´Alpi g`alli˛a keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xcg (3)
  Cisalpine Gaulish en [ISO639-3] – Põhja-Itaalias kõneldud keel (u 150-50 eKr)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List
 • g´abal, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Gabalī la etnonüüm [la2002s] – keldi hõim Akvitaanias
  Lingid: Wikipedia
 • gal`aati˛a keel et
  Liik: lg1; Maa: TR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xga (3)
  gal`aatlane, -lased et etnonüüm [ENE:1970,2:381]; gal`aat, gal´aadid et etnonüüm rööpnim [la2002s]; g´alat, -id et etnonüüm [AntL1985:161]; Galatian en [ISO639-3]; galatia fi [Anhava1998]; Galatae la etnonüüm [la2002s]; гала́ты ru etnonüüm [BRES2003] ♦ Hääbus ehk VI sajandil pKr
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • g`alli˛a keel et [Ariste1967:14; ENE:1971,3:502]
  Liik: lg10; Maa: xE; Keelkond: IeC3; Keelekood: xcg, xga, xtg (3)
  g`alʲl, g´alʲlid et etnonüüm [ENE:1970,2:385]; galianeg br [NET_Wiki]; galština cs [NET_Wiki]; Gallisch de [Motz2007]; Gaulish en; galo es [NET_Wiki]; galli fi [Anhava1998]; gaulois fr [NET_Laval]; lingua Gallica la [NET_Wiki]; Gallī la etnonüüm [la2002s]; język galijski pl [NET_Wiki]; gaulês pt [NET_Wiki]; га́лльский язы́к ru [JaDM1982]; galčina sk [NET_Wiki]; galliska sv [NET_Wiki]; Gaolu yu / 高卢语 zh [NET_Wiki] – üks keldi keeli, mida kõneldi ulatuslikul maa-alal Lõuna- ja Lääne-EuroopasVt täpsemalt Ees-Alpi (xcg) ja Taga-Alpi (xtg) gallia ning galaatia (xga) keel
  Lingid: Wikipedia
 • gall`ääk, gall´äägid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: ES; Keelkond: IeC3; Keelekood: xce (3)
  gallailane, -lased et etnonüüm ebas [MIAL2001:82]; Gallaeci la etnonüüm [NET_Wiki]; Callaeci la etnonüüm [NET_Wiki#]; Callaici la etnonüüm [NET_Wiki#] – keltibeeri hõim Hispaanias, prg Galicias
  Lingid: Wikipedia
 • helv`eet, helv´eedid et etnonüüm [ENE_EE:1988,3:363]
  Liik: etn; Maa: CH; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  helv`eetslane, -lased et etnonüüm [la2002s]; Helvētiī la etnonüüm [la2002s]; гельве́ты ru etnonüüm [BRES2003] – keldi hõimud Juura mäestiku, Genfi järve, Rhône’i ja Reini jõe vahel
  Lingid: Wikipedia
 • h´äädulane, -lased et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  ´eedu, -d et etnonüüm rööpnim [AntL1985]; Aiduoi / Αἴδουοι grc etnonüüm [NET_Wiki]; Haeduī la etnonüüm [la2002s]; Aeduī la etnonüüm [la2002s#] – galli hõim Ligeri (Loire’i) ja Arari (Saône’i) jõe vahel
  Lingid: Wikipedia
 • ´insuber, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xcg (3)
  Īnsubrēs la etnonüüm [la2002s] – keldi hõim Põhja-Itaalias Mediolanumi ümbruses
  Lingid: Wikipedia
 • karn`uut, karn´uudid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Carnutēs la etnonüüm [la2002s] – keldi hõim Caesari-aegses Kesk-Gallias
  Lingid: Wikipedia
 • katur`iig, katur´iigid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Caturīgēs la etnonüüm [la2002s] – hõim Caesari-aegses Gallias
  Lingid: Wikipedia
 • keltib´eeri keel et
  Liik: lg1; Maa: xE : ES, PT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xce (3)
  keltib`eer, keltib´eerid et etnonüüm [ENE:1998,3:113]; Keltiberisch de [Motz2007]; Celtiberian en [ISO639-3]; Hispano-Celtic en [ISO639-3#]; keltibeeri fi [Anhava1998]; Celtibērī la etnonüüm [la2002s]; кельтибе́рский язы́к ru [JaDM1982]
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • keltib´eeri kiri et
  Liik: scr; Maa: xE : ES, PT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xce (3); Kiri: (Zzzz)
  Celtiberian en; Iberian writing en [Coulmas1999:221]; иберийское письмо ru [LES1990:217] – silpkiri, mida kasutati pms religioosseks otstarbeks
  Lingid: Omniglot | Wikipedia
 • kori˛osol`iit, kori˛osol´iidid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Curiosolites la [NET_Wiki]; Coriosolitēs la etnonüüm [la2002s] – Caesari mainitud keldi rahvas Põhja-Gallias
  Lingid: Wikipedia
 • k´otin, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: xE : CZ, SK; Keelkond: IeC3
  Cotinī la etnonüüm [la1962s#]; Gotinī la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim, mis asus u prg Morava v Slovakkia alal
  Lingid: Wikipedia
 • l´emovik, -ud et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Lemovicēs la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Gallias, prg Limousinsi ümbruses
  Lingid: Wikipedia
 • lep´ondi keel et
  Liik: lg1; Maa: IT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xlp (3)
  lep`ont, lep´ondid et etnonüüm; Lepontic en [ISO639-3]; lepontti fi [Anhava1998]; лепонтийский язык ru [JaDM1982] – Põhja-Itaalias kuni I saj-ni eKr kõneldud keldi keel, mida on vahel peetud liguuri keele keldistunud variandiks
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • l`euk, l´eugid et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Leucī la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Gallias, prg Touli ümbruses Lorraine’is
  Lingid: Wikipedia
 • l`ingon, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Lingonēs la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Gallias, prg Seine’i ja Marne’i jõe ülemjooksul
  Lingid: Wikipedia
 • l´usit´aani keel et
  Liik: lg1; Maa: xE : ES, PT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xls (3)
  l´usit`aan, l´usit´aanid et etnonüüm [ENE:1972,4:517]; Lusitanian en [ISO639-3]; лузита́ны ru etnonüüm [BRES2003] – Pürenee poolsaarel 2. saj pKr kõneldud Indoeuroopa keeli
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • m`andri_k´eldi keeled et
  Liik: lg2, X; Maa: xE; Keelkond: IeC3
  Continental Celtic languages en [NET_Wiki]; континентальные кельтские языки ru [LES1990]
  Lingid: Wikipedia
 • mand´uubi, -d et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Mandūbiī la etnonüüm [la2002s] – keldi hõim Gallias Alesia ümbruses
  Lingid: Wikipedia
 • n´ori keel et
  Liik: lg1; Maa: AT; Keelkond: IeC3; Keelekood: nrc (3)
  n´ori, -d et etnonüüm; Noric en [ISO639-3]; Noricī la etnonüüm [la1962s] – Kesk-Euroopas ja Balkanil Noricumis kõneldud keel (u IV saj eKr kuni I saj pKr)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • par´iisi, -d et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  par`iislane, -lased et etnonüüm [la2002s]; Parīsiī la etnonüüm [la2002s]; пари́зии ru etnonüüm [BRES2003] – keldi hõim Gallias Lutetia (prg Pariisi) ümbruses
  Lingid: Wikipedia
 • p`ikton, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Pictonēs la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Gallias, prg Poitou ümbruses
  Lingid: Wikipedia
 • r´aurik, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Rauracī la etnonüüm [la2002s]; Rauricī la etnonüüm [la2002s] – keldi hõim Gallias Reini vasakkaldal, helveetide naabrid
  Lingid: Wikipedia
 • s`anton, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Santonī la etnonüüm [la2002s]; Santonēs la etnonüüm [la2002s#] – keldi hõim Lääne-Gallias
  Lingid: Wikipedia
 • s`eekvan, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  s`eekvanlane, -lased et etnonüüm [la2002s#]; Sēquanī la etnonüüm [la2002s]; секва́ны ru etnonüüm [BRES2003] – galli hõim Saône’i jõe ja Juura mäestiku vahel
  Lingid: Wikipedia
 • s´enon, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Senonēs la etnonüüm [la2002s] – keldi hõim Gallias
  Lingid: Wikipedia
 • skord`isk, skord´iskid et etnonüüm [MIAL2001:76]
  Liik: etn; Maa: xE : BA, BG, HR, RS; Keelkond: IeC3
  Skordiskoi / Σκορδίσκοι grc etnonüüm [NET_Wiki]; Scordiscī la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Möösias
  Lingid: Wikipedia
 • T´aga-´Alpi g`alli˛a keel et
  Liik: lg1; Maa: xE : BE, FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Transalpine Gaulish en [ISO639-3] ♦ Hääbus ehk III-IV sajandil pKr
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List
 • taur`isk, taur´iskid et etnonüüm [AntL1985:383]
  Liik: etn; Maa: AT; Keelkond: IeC3
  Taurisci la etnonüüm [NET_Wiki] – hõim, kes asus enne roomlasi Carniolas, v-o sama mis norikud
  Lingid: Wikipedia
 • tsenom`aan, tsenom´aanid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Cenomanī la etnonüüm [la2002s]; Aulerci Cenomani la etnpar [NET_Wiki#] – galli hõim Gallia lugdunensis’es
  Lingid: Wikipedia
 • tsenom`aan, tsenom´aanid et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: IT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xcg (3)
  Kenomanoi / Κενομάνοι grc etnonüüm [NET_Wiki]; Gonomanoi / Γονομάνοι grc etnonüüm [NET_Wiki#]; Cenomanī la etnonüüm [la2002s] – galli hõim Gallia cisalpina’s
  Lingid: Wikipedia
 • ts`eutron, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: xE : FR, IT; Keelkond: IeC3; Keelekood: xcg (3)
  Ceutronēs la etnonüüm [la2002s] – keldi hõim Lääne-Alpides
  Lingid: Wikipedia
 • t´uron, -id et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  turoon, -id et etnonüüm eksl [MIAL2001:2008]; Turonēs la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Gallias prg Toursi linna ümbrusesMIAL2001 nimetab germaani hõimuks
  Lingid: Wikipedia
 • vakts`eo, -d et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: ES; Keelkond: IeC3; Keelekood: xce (3)
  vakkailane, -lased et etnonüüm ebas [MIAL2001:82]; Vacceos es etnonüüm [NET_Wiki]; Bakzeoak eu etnonüüm [NET_Wiki]; Vaccaeī la etnonüüm [la1962s] – keltibeeri hõim Hispaanias Mesetas
  Lingid: Wikipedia
 • ven`ell, ven´ellid et etnonüüm [MIAL2001:76]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Unelli en etnonüüm [NET_Wiki]; Ueneloi / Οὐένελοι grc etnonüüm [NET_Wiki]; Venellī la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Normandias
  Lingid: Wikipedia
 • v´enet, -id et etnonüüm [la2002s]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Venetī la etnonüüm [la2002s]; вене́ты ru etnonüüm [BRES2003] – Loire’i ja Seine’i vahel asunud keldi hõim
  Lingid: Wikipedia
 • v´indelik, -ud et etnonüüm
  Liik: etn; Maa: xE : CH, DE; Keelkond: IeC3
  vindeelik, -ud et etnonüüm [MIAL2001:76]; Vindelicī la etnonüüm [la1962s] – muistne hõim Kesk-Euroopas Doonau ja Inni jõe vahel prg Augsburgi (Augusta Vindelicorumi) ümbruses, kas keldi, germaani vm päritolu
 • v´olka, -d et etnonüüm [MIAL2001:76]
  Liik: etn; Maa: FR; Keelkond: IeC3; Keelekood: xtg (3)
  Volques fr etnonüüm [NET_Wiki]; Volcae la etnonüüm [la1962s] – keldi hõim Gallias; andis mh nimetuse, mida germaanlased kasutasid keltide kohta (vrd Wales)
  Lingid: Wikipedia