andi keeled


:

 • ahv´ahhi keel et [Ariste1967:38; ENE:1968,1:457]
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: akv (3); Kõnelejaid: 3 500
  ahv`ahh, ahv´ahhid et etnonüüm; ašwaḻi miçi akv; ašwado akv etnonüüm mitm [JaMiKav2001:252]; ġaqwalazul maç / гӀахъвалазул мацӀ av [JaMiKav2001:252]; Achwachisch de [Motz2007]; Akhvakh en [Ethn:2009]; axvaxuri ena / ახვახური ენა ka [JaMiKav2001:252]; ахва́хский язы́к ru [JaDM1982] – Dagestanis Ahvahhi rajoonis (Ahvahh-štab/Ištapa, Izano, Kudijabrosso/Iñķa Hani, Kvankero/Kwañq̇i, Lologonitl/Q̇’uñge, Tad-Magitl/Ļ’eñǧiḻi) ja Šamili rajoonis (Ratlub/Rihidab, Tljanub/Łanub, Tsekob/Ççegoḻi) kõneldav keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia | KNABi tähetabel
 • ´andi keel et [Ariste1967:37; ENE:1968,1:457]
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: ani (3); Kõnelejaid: 10 000
  ´andi, -d et etnonüüm; q̇wannab micci ani; q̇wannal ani etnonüüm [JaMiKav2001:220]; Andisch de [Motz2007]; Andi en [Ethn:2009]; andi fr [NET_Laval]; andiuri ena / ანდიური ენა ka [NET_Wiki]; анди́йский язы́к ru [JaDM1982] – Dagestanis Botlihhi rajooni asulates (Andi/Q̇w‘annu, Ašali/Ašollu, Gagatli/Ǧaǧuḻ, Gunha/Ǧunxa, Kvanhidatli/Koxxidoḻ, Muni/Bennur, Rikvani/Riķķuna, Zilo/Zilur, Tšanko/Čoqur) kõneldav keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia | KNABi tähetabel
 • ´andi keeled et [Ariste1967:37]
  Liik: lg2, X; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A
  andischer Zweig de [Motz2007]; Andic languages en [Ethn]; андийские языки ru [JaMiKav2001:216]
  Lingid: Wikipedia
 • b´agvali keel et [ENE:1968,1:457#; Ariste1972:37]
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: kva (3); Kõnelejaid: 2 000
  bagvalali keel et [Ariste1967#]; b´agval, -id et etnonüüm; kvanada keel et van [Ariste1967:38; ENE:1968,1:457]; bagwalazul miççi kva; bagwalal / багвалал av etnonüüm mitm [JaMiKav2001:269]; Bagwalisch de [Motz2007]; Bagvalal en [Ethn:2009]; Bagulal en; bagulal fr [NET_Laval]; bagvalaluri ena / ბაგვალალური ენა ka [NET_Wiki]; багвали́нский язы́к ru [JaDM1982]; багвалальский язык ru van [JaMiKav2001:269#]; багулальский язык ru van [JaMiKav2001#]; кванадинский язык ru van [JaMiKav2001#]; конодинский язык ru van [JaMiKav2001#] – Dagestanis Ahvahhi (Tlibišo/Hibišši, Tlissi/Łissi) ja Tsumada (Gimerso/Hemesi, Huštada/Huñssaç̌, Kvanada/Ķwanç̌, Tlondoda/Hinduç̌) rajoonis kõneldav keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia | KNABi tähetabel
 • b`otl´ihhi keel et [Ariste1967:37; ENE:1968,1:457]
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: bph (3); Kõnelejaid: 5 000
  b`otl`ihh, b`otl´ihhid et etnonüüm; bujxałi miççi bph; bujxadałi miççi bph [NET_Frö#]; bujxadi bph etnonüüm mitm [JaMiKav2001:228]; bałqaderil maç / балъхъадерил мацӀ av [JaMiKav2001:228]; Botlichisch de [Motz2007]; Botlikh en [Ethn:2009]; botlixuri ena / ბოთლიხური ენა ka [JaMiKav2001:228]; botlixuri ena / ბოთლიხური ენა ka [NET_Wiki]; бо́тлихский язы́к ru [JaDM1982] – Dagestanis Botlihhi rajoonis (Botlihh/Bujxe, Miarso/Kilu) kõneldav keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Википедия | KNABi tähetabel
 • g´odoberi keel et [Ariste1967:38; ENE:1968,1:457]
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: gdo (3); Kõnelejaid: 3 000
  g´odoberi, -d et etnonüüm; ǧibdili micci gdo; ǧibdiḻi micci gdo [NET_Frö]; ribdi-di gdo etnonüüm mitm [JaMiKav2001:236]; Godoberisch de [Motz2007]; Ghodoberi en [Ethn:2009]; ǧodoberiuli ena / ღოდობერიული ენა ka [NET_Wiki]; годобери́нский язы́к ru [JaDM1982] – Dagestanis Botlihhi rajoonis (Godoberi/Ǧidu, Ziberhali/Ššalu) kõneldav keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia | KNABi tähetabel
 • k´arata keel et [Ariste1967:38; ENE:1968,1:457]
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: kpt (3); Kõnelejaid: 5 000
  k´arata, -d et etnonüüm; ķķirḻi miççi kpt; ķķirdi kpt etnonüüm mitm [JaMiKav2001:262]; ķaralazul maç / кӀаралазул мацӀ av [JaMiKav2001:261]; Karatisch de [Motz2007]; Karata en [Ethn:2009]; karate fr [NET_Laval]; ķaraţauli ena / კარატაული ენა ka [NET_Wiki]; карати́нский язы́к ru [JaDM1982] – Dagestanis pms Ahvahhi, osalt Botlihhi ja Gumbeti rajoonis kõneldav keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Википедия | KNABi tähetabel
 • t´indi keel et [ENE:1968,1:457; Ariste1972:37]
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: tin (3); Kõnelejaid: 7 000
  t´indi, -d et etnonüüm; dindi keel et vig [Ariste1967:38]; idarab micci tin [JaMiKav2001:283]; ţindaderil maç / тӀиндадерил мацӀ av [JaMiKav2001:283]; Tindisch de [Motz2007]; Tindi en [Ethn:2009]; ţindiuri ena / ტინდიური ენა ka [NET_Wiki]; тинди́нский язы́к ru [JaDM1982]; тиндальский язык ru van [JaMiKav2001:283#] – Dagestanis Tsumada rajoonis (Aknada/Ahinaç̌i, Angida/Anǧija, Etšeda/Ečeji, Tindi/Idari, Tissi/Miłiç̌i) kõneldav keel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia | KNABi tähetabel
 • tš´amali keel et
  Liik: lg1; Maa: RU; Adm: DA; Keelkond: CaD2A; Keelekood: cji (3)
  tš´amala keel et rööpnim [Ariste1972:37]; tš´amal, -id et etnonüüm; tsezi keel et eksl [Ariste1972#]; ç̌amalaldub miçç cji; Tschamalisch de [Motz2007]; Chamalal en [Ethn:2009]; ç̌amalaluri ena / ჭამალალური ენა ka [NET_Wiki]; чамали́нский язы́к ru [JaDM1982]; чамалальский язык ru van [JaMiKav2001:291#] – Dagestanis Tsumada rajooni asulates kõneldav keelOsa tšamaleid elab ka Tšetšeenias Kvanhi asulas
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Википедия | KNABi tähetabel