Etioopia keeled


:

 • `amhara keel et [ESKT:28.01.2010 ]
  Liik: lg1; Maa: ET; Adm: AM; Keelkond: AfS5; Keelekood: am (amh); Kiri: Ethi; Kõnelejaid: 20 000 000
  `amhari keel et rööpnim [Ariste1967:75; ESKT:1998]; `amhara, -d et etnonüüm; amh´aara keel et van [ENE:1968,1; ENE_EE:1985,1]; amarinja keel et van [Ariste1967:78#]; amhaara, -d et etnonüüm van [MRahv1966]; Amarinya / አማርኛ [IPA:amarəɲɲa] am [NET_Wiki]; amharština cs [cs2006n]; Amharisch de [Motz2007]; amcharikí glóssa / αμχαρική γλώσσα el [NET_Wiki]; Amharic en [ISO639-2:1998]; amárico es,pt [NET_Wiki]; amhara fi [Anhava1998]; amharique fr [ISO639-2:1998]; Amairis ga [NET_Wiki]; amhareren / ամհարերեն hy [NET_Wiki]; amharíska is [NET_Wiki]; amarico it [NET_Wiki]; amharų kalba lt [NET_Wiki]; amharu valoda lv [NET_Vestnesis]; amharisk no [Leira2006]; język amharski pl [NET_Wiki]; амха́рский язы́к ru [JaDM1982]; амхара ru etnonüüm [NarodyM1988]; amharčina sk [NET_Wiki]; Amxaari so [NET_Wiki]; amhariska sv [NET_Wiki]; Kiamhari sw [NET_Wiki]; Amharca tr [NET_Wiki]; Amuhala yu / 阿姆哈拉语 zh [NET_Wiki] – Etioopia ametikeeli, föderaalorganite töökeel
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia | KNABi tähetabel | ÜRO latinisatsioon
 • ´argoba keel et [Ariste1967:79]
  Liik: lg1; Maa: ET; Adm: AF, AM, OR; Keelkond: AfS5; Keelekood: agj (3); Kõnelejaid: 10 900
  ´argoba, -d et etnonüüm; Argobba en [Ethn:2009]; argobba fr [NET_Laval]; язык аргобба ru [JaDM1982]
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • eti`oopi˛a keel et [Ariste1967:75; ESKT:1998]
  Liik: lg1; Maa: ET; Keelkond: AfS5; Keelekood: gez; Kiri: Ethi
  g´eezi keel et rööpnim [Ariste1967#; ESKT:1998#]; Gi‘iz / ግዕዝ am [NET_Wiki]; Geez en [ISO639-2:1998; Ethn:2009]; ge’ez fi [Anhava1998]; (muinais)etiopia fi [Anhava1998#]; guèze fr [ISO639-2:1998]; gēzu valoda lv [NET_Vestnesis]; язык ге’эз ru [JaDM1982]; древнеэфиопский язык ru [JaDM1982#]; гез ru [LES1990#]; гыыз ru [LES1990#]; эфио́пский язы́к ru [LES1990#]; Jizi yu / 吉兹语 zh [NET_Wiki] ♦ Säilinud Etioopia kiriku liturgilise keelena
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • Eti`oopi˛a keeled et [ENE_EE:1985,1~]
  Liik: lg2, X; Maa: xF; Keelkond: AfS5
  Äthiopisch de [Motz2007]; Ethiopic languages en; эфиосеми́тские языки́ ru [LES1990] – semi keelte haru pms Etioopias
  Lingid: Wikipedia
 • eti`oopi˛a kiri et
  Liik: scr; Maa: xF : ER, ET; Keelkond: AfS5; Kiri: Ethi
  etioopia silpkiri et [Ariste1967:79]; geezi kiri et rööpnim; Gi‘iz / ግዕዝ am [NET_Wiki]; Ethiopic en [ISO15924]; Ge‘ez en rööpnim [ISO15924#]; éthiopien fr [ISO15924]; guèze fr rööpnim [ISO15924#]; эфио́пское письмо́ ru [BRES2003]; гёёз ru [Loukotka1950:80] – silpkiri, mida kasutavad etioopia e geezi keel, amhara, tigree, tigrinja jt keeled
  Lingid: Omniglot | ScriptSource | Wikipedia
 • g´urage keel et [Ariste1967:79; ENE:1968,1]
  Liik: lg10; Maa: ET; Adm: SN; Keelkond: AfS5; Keelekood: gru, ior, sgw, xst (3)
  g´urage, -d et etnonüüm; Guraginya / ጉራጊኛ am [NET_Wiki:am]; Gurage en; языки гураге ru [JaDM1982] ♦ Gurage on pigem paikkonna kui keele nimetus; Ethn jagab mitmeks keeleks, sh inori (ior), kistane (gru), sebatbeti (sgw) ja silte (xst)
  Lingid: Wikipedia | Wikipedia
 • h´arari keel et [Ariste1967:79; ENE_EE:1985,1]
  Liik: lg1; Maa: ET; Adm: HA; Keelkond: AfS5; Keelekood: har (3); Kiri: Ethi; Kõnelejaid: 21 000
  h´arari, -d et etnonüüm; Gey sinan har kõnek [NET_Wiki] (’linna keel’); Haderinya / ሀደሪኛ am [NET_Wiki:am]; Harari en [Ethn:2009]; Hadere en harv [NET_Wiki]; язы́к хара́ри ru [JaDM1982]; харэрыння ru [LES1990#]; адэрыння ru [LES1990#] – ametikeel Etioopia Hareri osariigis (oromo keele kõrval)
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • ´inori keel et
  Liik: lg1; Maa: ET; Adm: SN; Keelkond: AfS5; Keelekood: ior (3); Kõnelejaid: 280 000
  ´inor, -id et etnonüüm; Inor en [Ethn:2009]; Ennemor en van [NET_Wiki]; язык эннемор ru [JaDM1982] – üks gurage keeli
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia
 • k´istane keel et
  Liik: lg1; Maa: ET; Adm: SN; Keelkond: AfS5; Keelekood: gru (3); Kõnelejaid: 254 000
  s´odo keel et rööpnim; k´istane, -d et etnonüüm; kəstane gru IPA [NET_Wiki] (’kristlased’); Kistane en [Ethn:2009]; Soddo en [NET_Wiki]; Aymälläl en van [NET_Wiki]; язык соддо ru [JaDM1982] – üks gurage keeli
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • s´ebatb´eti keel et
  Liik: lg1; Maa: ET; Adm: SN; Keelkond: AfS5; Keelekood: sgw (3); Kiri: Ethi; Kõnelejaid: 440 000
  s´ebatb`et, s´ebatb´etid et etnonüüm; Sebat Bet Gurage en [Ethn:2009] (’seitsme maja gurage’); West Gurage en rööpnim [Ethn:2009] – üks gurage keeli, võib koosneda mitmest lähedasest keelest
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • s´ilte keel et
  Liik: lg1; Maa: ET; Adm: SN; Keelkond: AfS5; Keelekood: xst (3); Kiri: Ethi; Kõnelejaid: 828 000
  s´ilte, -d et etnonüüm; silt’iɲɲə xst IPA [NET_Wiki]; jəsilt’e af xst IPA [NET_Wiki]; Silt’inya / ስልጢኛ am [NET_Wiki:am]; Silt’e en [Ethn:2009]; East Gurage en van [Ethn:2009]; язык селти ru [JaDM1982] – üks gurage keeli
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • tigr`ee keel et [Ariste1967:79; ENE:1968,1]
  Liik: lg1; Maa: ER; Keelkond: AfS5; Keelekood: tig; Kiri: Ethi; Kõnelejaid: 800 000
  tigr`ee, -d et etnonüüm [ESKT:1998]; tigre tig [NET_Wiki]; al-Khāşīyah / الخاصية ar [NET_Wiki]; Tigre en [ISO639-2:1998]; Xasa en rööpnim(SD) [NET_Wiki]; tigre fi [Anhava1998]; tigré fr [ISO639-2:1998]; tigréen fr [NET_Laval]; tigru valoda lv [NET_Vestnesis]; язы́к тигре́ ru [JaDM1982]; тыгре ru [LES1990#]; Tigelei yu / 提格雷语 zh [NET_Wiki]
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Wikipedia
 • tigr´inja keel et [Ariste1967:79; ENE:1968,1; ENE_EE:1985,1]
  Liik: lg1; Maa: xF : ER, ET; Keelkond: AfS5; Keelekood: ti (tir); Kiri: Ethi; Kõnelejaid: 4 400 000
  tigr`ai keel et rööpnim [Ariste1967#; ENE:1968,1#; ENE_EE:1985,1]; tigr´inja, -d et etnonüüm [ESKT:1998]; Tĭgrĭnya / ትግርኛ [IPA:təgrəɲɲa] ti [NET_Wiki]; Tigrinya / ትግርኛ am [NET_Wiki:am]; tigriňňa cs [cs2006n]; Tigrinya en [ISO639-2:1998]; Tigrai en rööpnim; tigriña es [NET_Wiki]; tigrinja fi [Anhava1998]; tigrigna fr [ISO639-2:1998]; tigrinia fr [NET_Laval]; tigrinya nyelv hu [NET_Wiki]; tigrino it [NET_Wiki]; tigrajų kalba lt [NET_Wiki]; tigrinja lv [NET_Vestnesis]; język tigrinia pl [NET_Wiki]; tigrínia pt [NET_Wiki]; язы́к тигра́й ru [JaDM1982]; тыграй ru [LES1990#]; тигриння ru [LES1990#]; язык тигринья ru rööpnim [JaDM1982]; тиграи ru etnonüüm [NarodyM1988]; tigriňa sk [NET_Wiki]; tigrinska sv [NET_Wiki]; Tigrinya dili tr [NET_Wiki]; Tigeliniya yu / 提格利尼亚语 zh [NET_Wiki] – Eritrea ametikeeli (kõrvuti araabia ja inglise keelega), üks Etioopia ametikeeli
  Lingid: ISO 639 | Ethnologue | Glottolog | Linguist List | Omniglot | Wikipedia | KNABi tähetabel | WGRS