Kihelkondade nimekogud KNABis

Alates 2008. aastast on KNABis kihelkondade kaupa ette võetud andmebaasi täiendamine. Eesmärk on anda ühe kihelkonna põhinimistu, mis hõlmab talunimed ja tähtsamad loodusnimed. 2011. a juuniks on olemas Hageri, Juuru, Jõelähtme, Jüri, Rapla ja Türi kohanimed. Ühtlasi püütakse anda ka põhilised ürikunimekujud.

Kasutatud on kõiki kättesaadavaid kaarte: Eesti põhikaart (paberväljaandes ja digitaalselt), Eesti 1930.-40. aastate topograafilised kaardid (eesti ja vene keeles), XIX-XX sajandi vahetuse üheverstakaart (1 : 42 000), Schmidti Eestimaa kaart 1844 ja 1871, Mellini Liivimaa atlas 1791-1798. Samuti on läbi vaadatud nimestikud: 1922. a rahvaloenduse külade nimekirjad, Richteri aadressiraamatu andmed, 1725.-26. a adramaarevisjonide nimekirjad jm.

Püütud on hõlmata kõiki talunimesid, ent asundustalude puhul ei ole see täiel määral õnnestunud. Kõik talud, mis on nimeliselt märgitud kaartidele, peaksid olema ka KNABis. Läbi vaadatud on ka 1930. aastate skeemiline katastrikaart ja 1938. a maksualuste maade nimekiri (Maa-ameti andmebaasi põhjal).

Ajaloolistest allikatest on esialgu kasutatud Eesti-, Liivi- ja Kuramaa mõisaürikute publikatsiooni (Brieflade), ent töö selles suunas jätkub. Lisatud on ka Taani hindamise raamatu (Liber Census Daniae, LCD) vasted, kui need tunduvad usutavad.

Talunimede põhikujuks on pandud traditsiooniline, rahva seas tuntud nimi, mis ei lange alati kokku praeguse katastrinimega. Kui praegune nimi on erinev, siis on viidatud allikana kas Eesti põhikaardile [EE_PK] või Maa-ameti kaardiserverile. Ka neil juhtudel, kui talumaa koos põlise nimega on tagastatud õigusjärgsele omanikule, kuid talumaja ise mitte, on talunimena kasutatud traditsioonilist nime. Allikaviites on siis vahel täpsustatud, kas Maa-ameti andmetel on tegu talumaa või talukoha (talu enda) nimega.

Talude asukohaks on näidatud nüüdne paiknemine, hävinud talude asukoht on viimaste andmete järgi. Kas lugeda talu ajalooliseks või mitte, on mõneti meelevaldne ega pruugi kajastada uusimat seisu. Talude paiknemises võib olla küsitavusi.

P. P., 07.06.2011