Eesti kohanimede valikloendid

Järgnevad lingid annavad väljavõttena Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist mitmesuguseid Eesti kohanimede loendeid; päringutulemused avanevad eraldi aknas. Haldusjaotus kajastub andmebaasis seisuga 7. jaanuar 2016.

Haldusüksused

Asustusüksused

Kui on märgitud üksnes omavalitsusüksuse nimi, siis koosneb see ainult ühest asulast - samanimelisest *linnast või **alevist. Allpool olevas statistikas kajastuvad vallasisesed linnad, alevid, alevikud ja külad, ent ei kajastu linnad, mis ühtlasi on haldusüksused.

Kohanimeandmebaasi avalehele